Zkáza Jeruzaléma a konec věku

Dobytí západu a zavedení globálního chálífátu?

Německý novinář Jürgen Todenhöfer, který strávil 10 dní mezi členy teroristické organizace Islámský stát přišel s šokujícími informacemi, že teroristická skupina plánuje zničit Západ nukleární katastrofou, a že skupina očekává, že za určitou dobu ovládne chalífát celý svět. Teroristická skupina mu dovolila se s ní na čas usadit, jelikož byl Jürgen Todenhöfer silným kritikem americké politiky na Blízkém východě. Německý novinář uvedl, že chce skupina zahájit „jaderné tsunami“ proti Západu a každému, kdo odmítá jejich plány na islámský chalífát.

„Teroristé plánují zabít několik set miliónů lidí, Západ drasticky podceňuje Islámský stát. Oni mají v plánu získat jaderné zbraně,“ tvrdí Todenhöfer, který nazval skupinu „jaderným tsunami, které připravuje největší náboženské čistky v lidské historii.“

Domnívám se, že nukleární hrozba ze strany Islámského států je opravdu největší problém. Pokud by se jim totiž podařilo sehnat takovou zbraň, byl by to zřejmě konec. Jejich ambicí je chálífát na celém světě, o tom nepochybuji. Řešíme tu uprchlickou vlnu a co smigranty a mezitím IS stále posiluje a nikdo proti němu nechce bojovat s nasazením života. Místní mladí muži prchají raději masově pryč do Evropy, nasazení profesionálních žoldáků je nesmírně drahé a nákladné a brzký výsledek v nedohlednu.

Jenže migrantská krize mohou být ve skutečnosti jen jakýmsi předkrmem jedovatého hlavního chodu. Dnes je možné teroristy ještě porazit, ale s atomovými nikdo nikoho neporazí – to bude porážka všech. Zatímco stále jednáme, léta ubíhají, výsledek žádný, počet migrantů raketově roste a nevíme, co dřív řešit – zda migrantskou krizi nebo Islámský stát.

Izrael a židé jako první cíl?

Proroctví z Bible:

Dnes jsem s kolegou debatovali o uprchlících a o tom, co to udělá s Evropu. Jeli jsme autem, v tom kolega bezděčně sáhl po miniaturní Bibli, kterou tam mám a víte, na které straně ji zrovna „náhodou“ otevřel? Na straně, kde se píše o zničení Jeruzaléma na konci věku:

„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“

Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“

Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned“.

Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“.

Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka“.

Zkáza Jeruzaléma

Vzpomněl jsem si na jiná proroctví, kde se také píše o blízkém východě a Jeruzalému. Prý naše civilizace skončí atomovou válku na území Izraele a blízkého východu, která se rozšíří do Evropy. Je to jen náhoda nebo se zničení Jeruzaléma může týkat opravdu této atomové války? Bible ji sice přímo nezmiňuje, avšak o zničení Jeruzaléma, který bude znamenat konec věku, hovoří. Jak by tedy takové zničení muselo být velké, aby mělo dopad na celou naší civilizaci? K této atomové válce má prý dojít ještě během této nebo příští generace. Má to být však až na samotném závěru všech událostí. Že by nakonec Izrael byl závěrečným centrem všeho dění? Možná ano, byl na samotném počátku naší kultury, může být i na samotném konci. Tedy pokud tomu správně rozumíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *