Víra je nerozumná a nelogická

heaven-on-earth

Víra je nerozumná a nelogická, jinak by byla poznáním, věřit můžete jen v to, co milujete a ke komu máte důvěru, jinak je třeba to prověřovat, abychom nenaletěli. Víra bez lásky a důvěry je totiž nejen nerozumná, ale i slepá. Musíte stále prověřovat, za vás druhá strana nepodvádí nebo vás nevodí za nos. A pokud to už nestačíte a nezvládáte, začnete být posedlí stihomamem. Začnete vidět nepřítele za každým rohem a propadnete se do svého temného světa, kterým je peklo.

V pekle vůbec žádná láska neexistuje, protože kdyby tu byla, zažili byste takový pocit lásky a důvěry, že byste vůbec nemohli pochybovat o tom, v co věříte, navzdory tomu, že na to nemáte vůbec žádné důkazy. Nic, co existuje se nemůže opřít o důkazy, které by měly věčnou platnost.

Láska je totiž více než poznání a více, než všechny důkazy dohromady. Není závislá na ničem, proto ke své dokonalosti nepotřebuje poznání. Láska není dosažení něčeho za něco, lásku není možné získat, zasloužit se, ani dosáhnout jakoukoli metodou nebo duchovní technikou. Láska je víc, než energie. Je víc, než ta nejvyšší energetická vibrace. Je dokonce více, než nejvyšší stav vědomí. Láska není něco co lze ovládnout, spoutat a využívat jako svůj zdroj.  Láska je dar, ona sama se dává, každému, kdo jí s otevřeným srdcem hledá. Jen ona dává víru, jako svůj dar. Láska je svrchovaná, všeobjímající a všemocná. Jen ona rozhoduje o osudu všeho, co stvořila.

Co jsou důkazy? Důkazy jsou jen fakta, kterým věříme. Nezávisle na tom, zda jsou relevantní nebo ne. Otázka relevance je pouze náš subjektivní dojem je relativní. Vše je ve skutečnosti pouze hologram – celý vesmír je projevem ducha – je to pouhá představa. To, nač se upínáme jako na pevné body, jsou jen nějaké konstanty platné za nějakých podmínek, které ale jinak žádnou platnost nemají. Naše životy jsou spoutány rozumem, logikou a pevnými body do té míry, že dnes neumíme uvažovat jinak, než v těchto kategoriích, protože si neumíme představit, že žádné pevné body ve skutečnosti neexistují. Duch žádné pevné body nemá, není v něm čas, prostor, ani žádné jiné rozměry a tento duch je tvůrcem hologramů. Je to jeho projevem.

Dogmatické myšlení není totéž co dogma – to je soupis toho, čemu věříme. Jestliže například věříme, že Kristus vstal z mrtvých, je to prostě víra, nejen dogma. Víra není totéž co poznání. Jinak by nebyla třeba a stačily by pouze informace. Pokud svůj život stavíme pouze na informacích a důkazech, pak se nejedná o víru. Víra je vždy charakterizována nějakými dogmaty – body věrouky a vyznání, nemá žádnou logiku. Dogma je pouze snaha charakterizovat, popsat a uchopit víru. Ne vytvořit nějaký pevný bod, ke kterému se bude víra upínat.

Vždy musíte něčemu věřit. I když věříte, že Bůh neexistuje, musíte věřit, že to tak je. A musíte také věřit, že vás neklame váš vlastní rozum nebo zrak, jestliže věříte v důkazy, které pokládáte za pádné a logické. Neustále musíte věřit, že obraz ve vaší mysli je také to, co je mimo vaší mysl. Víte jak snadné je manipulovat s lidskou myslí? Jak snadné je vás bez vašeho svolení a vědomí na dálku naprogramovat tak, abyste udělali to, co si někdo jiný přeje nebo abyste tomu věřili? Abyste věřili, že jste prožili něco, co jste neprožili nebo abyste věřili tomu, že jste někdo jiný, než jste? Samozřejmě, tyto triky umí jen málo lidí. Ani psychotronické zbraně nejsou něco, co by bylo možné normálně sehnat. Přesto to vše existuje.

Hledáte pro víru důkazy a bez nich se vám zdá víra nesmyslná? Jenže tam kde jsou důkazy, není víra potřeba. Srdce žádný důkaz nepotřebuje. Pouze rozum se stále ptá. Život je v srdci, ne v logice rozumu. Rozum nemůže víru nikdy pochopit, protože se vymyká veškeré logice. Rozum potřebuje důkazy a ani když je mít bude, neuvěří. Rozum totiž bude vždy věřit tomu, že je pánem. Jenže je tu i srdce a vy rozhodujete o tom, kdo bude vaším pánem a kým se necháte vést. Rozum je dobrý na všední záležitosti, kde je nutné ho používat, protože bez něho to nejde. Ale pro věci opravdu důležité je rozum nepoužitelný.

Nesnažte se aplikovat rozum a logiku tam, kde to žádnou logiku nemá. Nesnažte se hledat vysvětlení tam, kde žádná nejsou, protože srdce mluví úplně jinou řečí a jiným jazykem. Nepoužívá slova, kategorie ani vzorce. Hlas srdce je totiž mimo ně. Nesnažte se ho spoutávat rozumem a diktovat mu. Uzavíráte si tak cestu ke skutečné moudrosti, protože vás svírá obava a strach, co byste stalo, kdybyste se nechali vést srdcem.

Kdo nechce, neuvěří, ani když uvidí. Až uvidí, bude vymýšlet důvody, proč to, co viděl, je něco jiného, než je a proč to, co viděl, nemůže být pravda. Důkazy často nehrají roli. Ten, kdo nechce uvěřit, jich bude mít vždy málo.

TV Prima ZOOM – seriál Triky a klamy s Keithem Barrym (Mentalista).

Doporučuji zvláště 2. díl.

Kolem nás není Vesmír, ale jen obří hologram

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *