Svět si na jaderné výhružky už zvykl – znamená to, že nic nehrozí?

Pravděpodobnost jaderné války s Ruskem je v tuto chvíli téměř nulová – říká autor komentáře. Když jsem si přečetl jeho slova, hned mě napadla slova z Bible, kdy Ježíš odpovídá na otázku, kdy přijde konec věku.

„Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla.“

Já si naopak myslím, že pravděpodobnost použití jaderných zbraní je (a bude ještě možná tak dalších 20 let) spíše mírně nadpoloviční – tedy vysoká. Tedy, že velká válka mezi východem a západem kterou prorokoval na konec věku i Nostradamus skutečně může vyeskalovat.

Protože se ale jaderné hrozby opakují příliš často, lidé si už na ně zvykli a nikdo je nebere vážně. Je také třeba zdůraznit, že jaderných zbraní je škála mnoha kalibrů a nikdo netvrdí, že by byly použity nutně ty největší, s cílem vyhladit lidstvo. Stačily by ty nejmenší, taktické. Také si myslím, že možná ještě větším rizikem je spor o Tajvan, Izrael či Korea. Pokud by někde mělo dojít k použití jaderných zbraní, za nejpravděpodobnější bych osobně pokládal Koreu. Také je třeba říct, že jaderné zbraně nejsou jedinou zbraní hromadného ničení a že ty další nejsou o moc méně nebezpečné – jen se o nich nemluví a nevyhrožuje se jimi.

Není třeba se stresovat ani není třeba neustále strašit Ruskem, tak jako to dělají naši liberální politici a média. Ani kdyby Ukrajina padla, rozhodně nehrozí ze strany Ruska žádné nebezpečí a je to lživý, uměle vyvolaný a udržovaný strašák s cílem pomoci Ukrajině udržet podporu. Žádný jiný smysl tento démon nemá. Pokud by došlo k eskalaci a pocitu ohrožení státu v samotném Rusku, pak samozřejmě nelze vyloučit použití jakéhokoliv typu zbraní. Kde je ale ta hranice pocitu vnitřního ohrožení těžko říci. Určitě se nemyslím, že by se to ale týkalo pocitu ohrožení samotného Putina. To je spíše už jakási paranoia která vládne z Ruska na západě, než v Rusku ze západu.