Slovník moderní češtiny

Jak se mění čeština? Tady jsou nějaké postřehy, kterých jsem si všiml. Respektive zaregistroval jsem je. Ale samozřejmě bychom k nim mohli přidávat další a další aktualizace. A ještě by to chtělo vše roztřídit na výrazy spisovné a nespisovné. Je ale možné, že některé slangové výrazy se už mezitím přestaly používat. Slang se mění velmi rychle, mnoho toho zanikne a je málo se uchytí a později přejde do běžného, či dokonce spisovného jazyka. Já si všímám ale spíše slovních obratů.

Pokud jde o verzi diskutovat co, byla prý uváděna jako spisovná už ve 30. letech, i když se nepoužívala. Zřejmě ale pod vlivem anglické gramatiky „discuss what“ stala se v posledních letech nesmírně populární a oblíbená. Vazba hlasovat co se stále považuje za profesní slang – tj. je nespisovná. Snad opět se snahou napodobovat diskusi čeho, i když tentokrát by to bylo i anglicky špatně. Vazba obchodovat čím – zřejmě s rozvojem digitálního trhu, kdy není třeba se zbožím někam chodit a takto ho prodávat. Obě tyto vazby jsou v moderní češtině přijatelné. Slovo bychom je nadál považováno za jediné spisovné, i když je často nahrazováno tvary bysme nebo by jsme. Velmi často také běžně neříkáme řekl jsem vám, že…, ale jsem vám řekl, že… Nebo místo tradičního školy, obchody se otevřenou dnes říkáme většinou jen školy, obchody otevřenou.

Je to ale podobně neformální, jako když v angličtině nebo němčině zcela vynecháme povinná osobní zájmena, i když se to někdy dělá. V těchto jazycích se dokonce rozmáhá i používání dvojitého větného záporu, který je ale v češtině naopak správný. Nemám nic proti tomu. Ve formální angličtině či němčině se oba zápory vyruší, takže se použije je jeden zápor – vyjma pokleslého jazyka, kdy se použití dvojitého záporu chápe jako jeho posílení it ain’t no good – tedy stejně jako v češtině – není to k ničemu. Paradoxně ale v tomto případě často použijeme navzdory českým pravidlům jen jeden zápor – je to k ničemu… Někdy je třeba se při překladu zamyslet, co to vlastně znamená, pokud je věta dlouhá a záporů hodně. Zda se zápory nevylučují a zda nemá věta opačný smysl, než se domníváme. Zvláště pro ty, kdo se učí česky nemusí být jednoduché dešifrovat rozdíl mezi to je k ničemu / to není k ničemu, je velké, to je malé, to není malé, to je nemalé, to není nemalé, apod.

dříve nově
ach, můj bože OMG (oh my god/gosh)
aktualizace update
automobil Škoda, řezy Míša, rádio Signál… Škoda auto, Míša řezy, Signál rádio…
bezohledný cyklista cykloun, cyklík, cyklofašista
bezproblémová situace komfortní situace
běžný standardní
bláznivý, praštěný ulítlý, ujetý
boční, postranní sajdové
box, pouzdro kejs
bychom bysme, by jsme
byt prostitutky privát
být v pohodě cítit se komfortně
bytovky viladomy
celkový globální
centrum (města) downtown
ceny po slevě diskontní ceny
cikán Rom
cizoložit, cizoložství nepoužívá se
cyklista bajker
černoch afroameričan
dát podnět iniciovat
datum spotřeby datum expirace
dělají se provádí se
děláme jsou prováděny
dělat průzkum provádět rekognoskaci
dělnická třída zaměstnanci
dělník manipulační pracovník, zaměstnanec
demokracie korektnost
demokratický korektní
diskutovat o čem diskutovat co
divný nestandardní
dnes v průběhu dnešního dne
dobrý den! hezký den!, pěkný den!
dodávat distribuovat
dodávka distribuce
dohled supervize
dohled, sledování monitoring
dohlížitel, kontrolor supervizor
dojem imprese
domov důchodců domov seniorů
dospívající, mládež teenager
drama triler
druhotný sekundární
důchodce senior
důležité osoby VIP
důmyslný sofistikovaný
důvěrník intimní asistent
frajer, pěkný kluk kunďák
ghetto sociálně vyloučená lokalita *)
hanba nepoužívá se
hlasitost volume
hnus humus
hostinec, hospoda pivní bar, pub
houska s masem hamburger
houska se sýrem cheeseburger
hřích neužívá se
hubená štíhlá
chrám templ
ihned promptně
informace, podpora helpdesk
internetová stránka sajt
interpret performer
jasný průhledný, křišťálově čistý
jednání negociace
jídelní lístek menu
jéé!, jůů! vaau!
kancelářská budova office buildung
kdo si myslí, že koná dobro dobroser, dobrotrus
klást překážky, zdržovat obstruovat
kniha přání a stížnosti nepoužívá se
kočka, pěkná holka, roštěnka kundice
koncept draft
konečný termín dedlajn
kontrolní stanoviště čekpoint
lehká žena, prostitutka, kurva sexuální asistentka
letec, voják apod. příslušník letectva, vojska…
levný obchod diskont
liberalismus tolerance
liberální tolerantní
lidé s odlišným názorem netolerantní lidé
lidová demokracie specifická korektnost
lyžařský areál ski areál
malá smoobsluha, večerka minimarket
maloobchodní retail, retailový
matka a otec rodič 1, rodič 2
milenec přítel, kamarád
milenka přítelkyně, kamarádka
milosrdenství tolerance
milovat se mít sex
mimino mimísek
mimochodem BTW
místo, umístění lokace
mít kapacitu být kapacitován
mít na starosti mít v gesci
mít zisk profitovat
mít zjištěno mít zrekognoskováno
mluvit o čem diskutovat co
moderní in
mohutný masivní
morálka tolerance
morální tolerantní
mravy tolerance
mrzák, postižený člověk znevýhodněný člověk
muslim slimák, muslimák, ručníkář, velbloudář
nadšený naivní člověk sluníčkář
naháněč hunter
nakupovat šopovat
nakupujte v Bille, v Tescu nakupujte v Billa, v Tesco
nemám s tím problém je to pro mě komfortní
nemravný nekorektní
neomezenost svoboda
neomezený svobodný
nepříjemnost diskomfort
netolerovat uplatňovat nulovou toleranci
nesmysl nonsens
nesprávný nekorektní
nevyužité plochy země brownfieldy
normální standardní
nová verze cover verze
novinářská kachna, dezinformace hoax
propagující moderní životní styl lifestylový
občerstvení, bufet bistro
obelečení na ven outdoorový outfit
obchod a sklad outlet
obchod se otevírá obchod otevírá
obchod se zavírá obchod zavírá
obchodní dům, centrum hypermarket
obchodní středisko shopping centrum, mall
obchodní značka branding
obchodovat (s) čím obchodovat co
oblečení na ven, venkovní outdoorové
obnovení rembranding
obrana útok
odlišné názory dezinformace
odpustit tolerovat
odpuštění tolerance
odstranit ze seznamu vylistovat
okruh perimetr
opravit vyměnit
osvědčení, poukaz certifikát
oživovat člověka provádět resuscitaci
paráda, parádní, super kůl
párek v rohlíku hot dog
pasák prostitutek sexuální manažer
personální oddělení oddělení lidských zdrojů
personální pracovník manažér zdrojů
platný validní
pobočka dislokované pracoviště
poctivý korektní
podezřelé konspirační
pódium stejdž
podomní prodejce obchodní cestující
podpora bekgraund
podvod, fakzifikát fake
pohotovost, urgentní příjem emergency
pochva vagína
pokladna cash desk
pokrok progres
pomoc asistence
pomocník asistent
pořádný brutální
poskytovatel provider
poštěváček klitoris
pracující zaměstnanci
pravdivý korektní
pravověrný bigotní
protistátní živly nepřizpůsobiví lidé
prdel Brusel, zandel, zadel
prodejce obchodní asistent, zástupce
prodloužit, prodloužení prolongovat, prolongace
prohlásit deklarovat
prohlášení stejtsment, deklarace
protiprávní, nelegální neregulérní
pružný flexibilní
předělávka remake
přednastevný defaultní
představa vize
představit prezentovat
předvídat, předpovídat predikovat
překážky, zdržování obstrukce
přemístit relokovat
převést, přepravit transferovat
přijatelný komfortní
příjemné, příjemný komfortní
přijmout akceptovat
přiměřený adekvátní
přispívat (texty) postovat
přiznání coming out
přizpůsobivost tolerance, flexibilita
přizpůsobivý flexibilní, tolerantní
radit edvajzovat
radnice, radní multicipalita
robertek dildo
rodiče zatím nedefinováno
rodina zatím nedefinováno
Rom hnědočech, hnědoobčan
rozdíl disproporce
rozkrádat tunelovat
rozkvět, růst, rozmach boom
rozmístit dislokovat
roznašeč distributor
rozpočet badžit
rozumně smysluplně
rozumný korektní
řečnický novotvar njůspík
ředitel prezident
řekl jsem, že… jsem řekl, že…
řídit režimovat
říká se vědci, odborníci, experti říkají
říkat zpaměti memorovat
samoobsluha supermarket
setkání představitelů samit
sexy kočka šukna
seznámit s čím komunikovat co
shoda konsensus
sídliště vilapark
slavní lidé celebrity, selebrity
sledovat monitorovat
slepec nevidomý
sleva akce
směju se nahlas LOL (loughing out loud)
směr vývoje evoluční linie
smilstvo, smilnit nepoužívá se
smlouva kontrakt
sodomie (homosexuální styk) nepoužívá se
souhlasím s tím je to pro mě komfortní
soukromý privátní
soustrast kondolence
souznít, znít rezonovat
společenský sociální
spravedlivý korektní
správně korektně
spolupráce kooperace
sprostý nekorektní, extrémní, radikální
srovnávat komparovat
stopa trek
stoupnout vystoupat
středisko, ústředí centrála
stud přecitlivělost
svaz unie
svědomí korektnost
svědomitý korektní
šaty, oblečení outfit
škola byla uzavřena, restaurace se otevřela… škola uzavřela, restaurace otevřela…
školit provádět edukaci
štíhlá plnoštíhlá
těhotná žena těhulka
teplota se vyšplhá na 20° teplota vyšplhá na 20°
teplouš, buzerant gay, homosexuál, lesba
terénní kolo trekové, trekingové kolo
tisknout printovat
tiskovka brífing
titulek, hlavní zpráva headline
to zvládneš! to dáš!
trasa linka
trenér, trenérka kouč, koučka
trh market, mall
TV Prima láska TV Prima Love
tvořit, vytvářet zisk Generovat zisk
účastnit se participovat
událost evnt
úchylka odlišná orientace
úchylný člověk osoba s odlišnou orientací
ukázat, vypnout prsa vyprsit se
ukázka demo
ukázka prací, ukázková dílna vorkšop
uklízečka cleaning manažer
ukrást odcizit
ukrást peníze z účtu odklonit peníze
úlet záhul, mazec
umístit alokovat
upotávka týzr
úprava edit, editace
úprava korekce
upravit adjustovat, modifikovat
upravit customizovat
upřednostňovat preferovat
určit trasu vytrasovat
úroveň levl
uspokojení satisfakce
uspokojit saturovat
ústní orální
útok obrana
uvádět prezentovat
uvažovat o čem uvažovat co
úvodník hedlajnr
území teritorium
v dobré náladě vysmátý
velký masivní
venkovní aktivity outdoorové aktivity
veřejné vztahy píár
veřejný dům, nevěstinec night club
vrácení restituce
vrátit peníze refundovat
vrátit nemovitost restituovat
vrchol pík
vůdce, předseda lídr
vůdce, předsedkyně lídryně, líderka
vybírat, sbírat, vychystávat pikovat
výborný, skvělý luxusní
výhled perspektiva
výhoda benefit
vychovatel tutor
výměna oprava
výpadek proudu blekaout
vypnout, deaktivovat disablovat
vyrábět produkovat
výroba, vyrábět produkce, produkovat
vysílač, vysílatel broudkástr
vyšplhat se (kam) vyšplhat (kam)
vytvářet generovat
využívání, zajišťování zdrojů outsourcing
vývoj evoluce
vývojář developer
významný signifikantní
vyznat se orinetovat se
vzdělávání edukace
vzorník sampler
začátečník, začátek čeho, nasartování startap
zahájení opening
zahájit vyšetřování zahájit standardní úkony v šetření
záchranka, sanitka ambulance
zákazník klient
zaměřit se orientovat se
zázemí bekgraund
zdůraznit akcentovat
zisk profit
zkoumat reskognovat
zkoušet čekovat
zobrazit v seznamu vylistovat
zpravodaj, informační buletin newsletter
zrušit stornovat
zvyknout si adaptovat se
zvýšit kapacitu zkapacitnit
zvýšit, zvyšovat navýšit, navyšovat
žena host hostka
žena trouba trubka

*) Ministra pro lidská práva Jiřího Dientsbiera se ptali, co je to vlastně sociálně vyloučená lokalita, jak se začalo často říkat. Kupodivu na to vůbec nedovedl odpovědět. Stejně jako na otázku, zda se ta lokalita či lidé v ní vyloučili sami nebo zda ji vyloučil někdo jiný. Zdá se, že je to další nový termín dobrotrusů vytvářejících slovník korektní češtiny. Nicméně už je dobře zavedený.

Jeden komentář k „Slovník moderní češtiny“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *