Slovník trendové češtiny

Jak se mění čeština? Tady jsou nějaké postřehy, kterých jsem si všiml. Respektive zaregistroval jsem je. Ale samozřejmě bychom k nim mohli přidávat další a další aktualizace. A ještě by to chtělo vše roztřídit na výrazy spisovné a nespisovné. Je ale možné, že některé slangové výrazy se už mezitím přestaly používat. Slang se mění velmi rychle, mnoho toho zanikne a je málo se uchytí a později přejde do běžného, či dokonce spisovného jazyka. Já si všímám ale spíše slovních obratů.

Pokud jde o verzi diskutovat co, byla prý uváděna jako spisovná už ve 30. letech, i když se nepoužívala. Zřejmě ale pod vlivem anglické gramatiky „discuss what“ stala se v posledních letech nesmírně populární a oblíbená. Vazba hlasovat co se stále považuje za profesní slang – tj. je nespisovná. Snad opět se snahou napodobovat diskusi čeho, i když tentokrát by to bylo i anglicky špatně. Vazba obchodovat čím – zřejmě s rozvojem digitálního trhu, kdy není třeba se zbožím někam chodit a takto ho prodávat. Obě tyto vazby jsou v moderní češtině přijatelné. Slovo bychom je nadál považováno za jediné spisovné, i když je často nahrazováno tvary bysme nebo by jsme.

Je to ale podobně neformální, jako když v angličtině nebo němčině zcela vynecháme povinná osobní zájmena, i když se to někdy dělá. V těchto jazycích se dokonce rozmáhá i používání dvojitého větného záporu, který je ale v češtině naopak správný. Nemám nic proti tomu. Ve formální angličtině či němčině se oba zápory vyruší, takže se použije je jeden zápor – vyjma pokleslého jazyka, kdy se použití dvojitého záporu chápe jako jeho posílení it ain’t no good – tedy stejně jako v češtině – není to k ničemu. Paradoxně ale v tomto případě často použijeme navzdory českým pravidlům jen jeden zápor – je to k ničemu… Někdy je třeba se při překladu zamyslet, co to vlastně znamená, pokud je věta dlouhá a záporů hodně. Zda se zápory nevylučují a zda nemá věta opačný smysl, než se domníváme. Zvláště pro ty, kdo se učí česky nemusí být jednoduché dešifrovat rozdíl mezi to je k ničemu / to není k ničemu, je velké, to je malé, to není malé, to je nemalé, to není nemalé, apod.

Velmi často také běžně neříkáme řekl jsem vám, že…, ale jsem vám řekl, že… (což se však používalo i ve staré češtině). Nebo místo tradičního školy, obchody se otevřenou dnes říkáme většinou jen školy, obchody otevřou. Zajímavá je změna přízvuku u cizích slov – místo benzín se dnes říká benzin, ale naopak místo Lidl se většinou říká Lídl.

Jednou se mě děda ptal, když v rádiu poslouchal jeden rozhovor, o čem to vlastně mluví, že těm lidem nerozumí. A vlastně se mu nedivím. Stěžoval si, že dnešní češtině u přestává rozumět, protože se anglicky nikdy neučil. Mnoho lidí téměř v každé větě používá nějaké anglické nebo jiné cizí slůvko, i když by ho mohli říct i česky. Pokládají za samozřejmé, že tomu každý rozumí, protože oni už v tom vyrostli… Ani si neuvědomují, že pořád ještě jsou lidé, kteří současnému jazyku – a tedy ani jim – už moc nerozumí.  Tak mě napadlo sestavit malý slovníček – můžete si ho postupně doplňovat sami.

dříve nově
(moderní) sídliště vilapark
ach, můj bože / božíčku OMG (oh my god/gosh)
aktualizace update, upgrade
automobil Škoda, řezy Míša, rádio Signál… Škoda auto, Míša řezy, Signál rádio…
bezproblémová situace komfortní situace
běžný standardní
bláznivý, praštěný ulítlý, ujetý
boční, postranní sajdové
box, pouzdro kejs
bychom bysme, by jsme
byt prostitutky privát
být v pohodě cítit se komfortně
celkový globální
centrum (města) downtown
ceny po slevě diskontní ceny
cikán Rom
cizoložit, cizoložství nepoužívá se
co to kurva je WTF (what the fuck)
cyklista bajker
černoch afroameričan
dát podnět iniciovat
datum spotřeby datum expirace
dělají se provádí se
děláme jsou prováděny
dělat průzkum provádět rekognoskaci
dělnická třída zaměstnanci
dělník manipulační pracovník, zaměstnanec
demokracie korektnost
demokratický korektní
dezinformační protistátní
diskutovat o čem diskutovat co
divný nestandardní
dnes v průběhu dnešního dne
dobrý den! hezký den!, pěkný den!
dodávat distribuovat
dodávka distribuce
dohled supervize
dohled, sledování monitoring
dohlížející osoba supervizor
dohlížitel, kontrolor supervizor
dojem imprese
domov důchodců domov seniorů
domov seniorů domov s pečovatelskou službou
dospívající, mládež teenager
drama triler
druhotný sekundární
důchodce senior
důležité osoby VIP
důmyslný sofistikovaný
důvěrník intimní asistent
frajer, pěkný kluk kunďák
ghetto sociálně vyloučená lokalita *)
hanba nepoužívá se
hlasitost volume
hnus humus
hostinec, hospoda pivní bar, pub
houska s masem hamburger
houska se sýrem cheeseburger
hřích neužívá se
hubená štíhlá
chrám templ
ihned promptně
informace (nezávislé) dezinformace
informace, podpora helpdesk
internetová stránka sajt
interpret performer
jasný průhledný, křišťálově čistý
jednání negociace
jéé!, jůů! vaau!
jídelní lístek menu
kancelářská budova office buildung
kdo si myslí, že koná dobro dobroser, dobrotrus
klást překážky, zdržovat obstruovat
kniha přání a stížnosti nepoužívá se
kočka, pěkná holka, roštěnka kundice
komunita, domácnost rodina
koncept, návrh draft
konečný termín dedlajn
kontrolní stanoviště čekpoint
krok step
lehká žena, prostitutka, kurva sexuální asistentka
letec, voják apod. příslušník letectva, vojska…
levný obchod diskont
liberalismus tolerance
liberální tolerantní
lidé s odlišným názorem netolerantní lidé
lidová demokracie specifická korektnost
lyžařský areál ski areál
malá smoobsluha, večerka minimarket
maloobchodní retail, retailový
matka a otec rodič 1, rodič 2
milenec přítel, kamarád
milenka přítelkyně, kamarádka
milosrdenství tolerance, solidarita
milovat se mít sex
mimino mimísek
mimochodem BTW (by the way)
místo, umístění lokace
mít kapacitu být kapacitován
mít na starosti mít v gesci
mít zisk profitovat
mít zjištěno mít zrekognoskováno
mluvit o čem diskutovat co
moderní sídliště vilaparky
moderní, módní trendový
módní in, trendový
mohutný masivní
morálka tolerance
morální tolerantní
mravy tolerance
mrzák, postižený člověk znevýhodněný člověk
nadšený naivní člověk sluníčkář
naháněč hunter
nakupovat šopovat
nakupujte v Bille, v Tescu nakupujte v Billa, v Tesco
nemám s tím problém je to pro mě komfortní
nemravný nekorektní
neomezenost svoboda
neomezený svobodný
nepříjemnost diskomfort
nesmysl nonsens
nesprávný nekorektní
netolerovat uplatňovat nulovou toleranci
nevyužité plochy země brownfieldy
normální standardní
nová verze cover verze
novinářská kachna, fáma hoax
občerstvení, bufet bistro
obchod a sklad outlet
obchod se otevírá obchod otevírá
obchod se zavírá obchod zavírá
obchodní dům, centrum hypermarket
obchodní středisko shopping centrum, mall
obchodní značka branding
obchodovat (s) čím obchodovat co
oblečení na ven outdoorový outfit
oblečení na ven, venkovní outdoorové
obnovení rembranding
obrana útok
obsah kontent
odlišné názory dezinformace, falešné narativy
odpustit tolerovat
odpuštění tolerance
odstranit ze seznamu vylistovat
okruh perimetr
výměna oprava
vyměnit opravit
osvědčení, poukaz certifikát
označit něco, co se mi líbí olajkovat, dát lajk
oživovat člověka provádět resuscitaci
paráda, parádní, super kůl
párek v rohlíku hot dog (horký pes)
pasák prostitutek sexuální manažer
personální oddělení oddělení lidských zdrojů
personální pracovník manažér zdrojů
platný validní
plnit do lahví láhvovat
pobočka dislokované pracoviště
poctivý korektní
podezřelé konspirační
pódium stejdž
podomní prodejce obchodní cestující
podpora bekgraund
podvod, fakzifikát fake
pohotovost, urgentní příjem emergency
pochva vagína
pokladna cash desk
pokrok progres
pomoc asistence
pomocník asistent
pořádný brutální
poskytovatel provider
poštěváček klitoris
pracující zaměstnanci
pravdivý korektní
pravověrný bigotní
prdel Brusel, zandel, zadel
prodejce obchodní asistent, zástupce
prodloužit, prodloužení prolongovat, prolongace
prohlásit deklarovat
prohlášení stejtsment, deklarace
propagující moderní životní styl lajfstajlový
protiprávní, nelegální neregulérní
protistátní živly nepřizpůsobiví lidé
pružný flexibilní
předělávka remake
přednastavený defaultní
představa vize
představit prezentovat
předvídat, předpovídat predikovat
překážky, zdržování obstrukce
přemístit relokovat
převést, přepravit transferovat
přijatelný komfortní
příjemné, příjemný komfortní
přijmout akceptovat
přiměřený adekvátní
přispívat (texty) postovat
přiznání, které nikoho nezajímá coming out
přizpůsobivost tolerance, flexibilita
přizpůsobivý flexibilní, tolerantní
radit edvajzovat
radnice, radní multicipalita
robertek dildo
rodič ten, kdo vychovává dítě
rodina domácnost
Rom hnědočech, hnědoobčan
rozdíl disproporce
rozkrádat zevnitř tunelovat
rozkvět, růst, rozmach boom
rozmístit dislokovat
roznašeč distributor
rozpočet badžit
rozpočtovat dělat rozpočet
rozumně smysluplně
rozumný korektní
řečnický novotvar njůspík
ředitel prezident
řídit režimovat
říká se vědci, odborníci, experti říkají
říkat zpaměti memorovat
samoobsluha supermarket
setkání představitelů samit
sexy kočka šukna
seznámit s čím komunikovat co
shoda konsensus
skvělý, parádní luxusní
slavní lidé celebrity, selebrity
sledovat monitorovat
slepec nevidomý
sleva akce, promoce
směju se nahlas LOL (loughing out loud)
směr vývoje evoluční linie
smilstvo, smilnit nepoužívá se
smlouva kontrakt
sodomie (homosexuální styk) nepoužívá se
souhlasím s tím je to pro mě komfortní
soukromý privátní
soustrast kondolence
souznít, znít rezonovat
splácet po splátkách splátkovat
společenský sociální
spolupráce kooperace
spravedlivý korektní
správně korektně
sprostý nekorektní, extrémní, radikální
srovnávat komparovat
starší žena, která ještě stojí za hřích MILF (middle-aged woman i’d like to fuck)
stopa trek
stoupnout vystoupat
středisko, ústředí centrála
stud přecitlivělost
svaz unie
svědomí korektnost
svědomitý korektní
šaty, oblečení outfit
škola byla uzavřena, restaurace se otevřela… škola uzavřela, restaurace otevřela…
školit provádět edukaci
štíhlá plnoštíhlá
těhotná žena těhulka
teplota se vyšplhá na 20° teplota vyšplhá na 20°
teplouš, buzerant gay, homosexuál
terénní kolo trekové, trekingové kolo
tisknout printovat
tiskovka brífing
titulek, hlavní zpráva headline
to zvládneš! to dáš!
trasa linka
trenér, trenérka kouč, koučka
trh market, mol
tvořit, vytvářet generovat
účastnit se participovat
událost evnt
úhel pohledu narativ
úhel pohledu narativ
úchylka odlišná orientace
úchylný člověk osoba s odlišnou orientací
ukázka demo
ukázková dílna vorkšop
uklízečka cleaning manažer
ukrást odcizit
ukrást peníze z účtu odklonit peníze
úlet záhul, mazec
umístit alokovat
upotávka týzr
úprava edit, editace
úprava korekce
upravit adjustovat, modifikovat
upravit customizovat
upřednostňovat preferovat
určit trasu vytrasovat
úroveň levl
uspokojení satisfakce
uspokojit saturovat
ústní orální
útok obrana
uvádět prezentovat
uvažovat o čem uvažovat co
úvodník hedlajnr
území teritorium
v dobré náladě vysmátý
v pořadí na pásce
velký masivní
venkovní aktivity outdoorové aktivity
veřejné vztahy píár
veřejný dům, nevěstinec night club
významné osoby VIP (very important persons)
vrácení restituce, refundace
vrátit nemovitost restituovat
vrátit peníze refundovat
vrchol pík
vůdce, předseda lídr
vůdce, předsedkyně lídryně
vybírat, vychystávat pikovat
výhled perspektiva
výhoda benefit
vychovatel tutor
výpadek proudu blekaout
vypnout prsa vyprsit se
vypnout, deaktivovat disablovat
vyrábět produkovat
výroba, vyrábět produkce, produkovat
vysílač, vysílatel broudkástr
výšlap, cesta trek
vyšplhat se (kam) vyšplhat (kam)
vytvářet generovat
využívání, zajišťování zdrojů outsourcing
vývoj evoluce
vývojář developer
významný signifikantní
vyznat se orientovat se
vzdělávání edukace
vzorník sampler
začínající podnik startap
zahájení opening
zahájit vyšetřování zahájit standardní úkony v šetření
záchranka, sanitka ambulance
zákazník klient
zaměřit se orientovat se
zázemí bekgraund
zdůraznit akcentovat
zisk profit
zkoumat reskognovat
zkoušet čekovat
zobrazit v seznamu vylistovat
zpravodaj, informační buletin newsletter
zrušit stornovat
zvyknout si adaptovat se
zvýšit kapacitu zkapacitnit
zvýšit, zvyšovat navýšit, navyšovat
kamarádství včetně sexu kamarádství s výhodami
žena host hostka
žena trouba trubka

*) Ministra pro lidská práva Jiřího Dientsbiera se ptali, co je to vlastně sociálně vyloučená lokalita, jak se začalo často říkat. Kupodivu na to vůbec nedovedl odpovědět. Stejně jako na otázku, zda se ta lokalita či lidé v ní vyloučili sami nebo zda ji vyloučil někdo jiný. Zdá se, že je to další nový termín dobrotrusů vytvářejících slovník korektní češtiny. Nicméně už je dobře zavedený.