Růst migrace do ČR

O ČR ze strany migrantů moc velký zájem není tak jako o celou východní Evropu jejíž vylidňování po roce 1990 nedokáže zastavit právě ani migrace, zatímco západ stále drží a ještě se ke kulminačnímu bodu maximální velikosti populace většinou teprve blíží. ČR je ve východní Evropě výjimkou, protože se sice nevylidňuje, ale ani neroste (prognóza říká, žen počet jejích obyvatel zůstane ještě mnoho let zhruba stejný – pokud nedojde k nějakým neočekávaným událostem). Čechů sice stále ubývá, ale jejich počet stačí migrace vyrovnávat.

Jak by se asi dalo předpokládat vzhledem k jazykové blízkosti kde odpadá nutnost učit se cizí jazyk byla nejsilnější migrační vlna ze Slovenska, kterou Ukrajina překonala až v roce 2017. Ostatní migrační toky jsou spíše marginální, přičemž nejsilnější je z Vietnamu. Výrazně se snížila migrace z Ruska, přesto se stále překvapivě drží hned za Vietnamem.