Proroctví a věštby

Pokud jde o budoucí události v dlouhodobém horizontu, ti kteří mají vize budoucnosti je vidí pouze v chronologicky nesouvislých útržcích. V případě nějakého harmonogramu jde vždy samozřejmě pouze o dedukce a spekulace. Není také zcela jasné, které události jsou karmicky dané tak, že je už není možné změnit a události, které jsou ještě v moci svobodné vůle lidí, takže k nim nakonec vůbec nemusí dojít. Rovněž tak není zřejmé, kdy se proroctví a věštby mají začít uskutečňovat, zda má jít o toto století, či se mají začít odehrávat až mnohem později, někdy v budoucích generacích, když už tady nikdo z nás nebude.

Jak chápat proroctví a předpovědi budoucnosti? Asi ne tak, že bychom si měli sednout a rezignovaně čekat, co bude. Myslím si, že naším úkolem je žít tak, jakoby všechno záleželo na našich rozhodnutích a pokud přichází něco, co nemůžeme ovlivnit, tak bychom to měli umět s pokorou přijímat, najít v tom smysl a adaptovat se na to. Všechno má svůj smysl a pokud mluvíme o náhodě, je to spíše jen proto, že nám nejsou známy žádné příčiny, důvody a prokazatelná fakta. Náhoda je slovo, které se používá jako náhrada za otazník, ovšem neexistuje žádný důkaz o tom, že náhoda existuje, stejně jako že neexistuje.

Mluvíme-li o osudu a skutečnostech, které nemůžeme měnit, máme spíše na mysli nahromaděné karmické zatížení, které je tak velké, že ho není možné najednou odvalit, a o plánu – nikoliv o osudu, který je založený na náhodném procesu. Proroctví nemá za cíl lidi strašit – pouze je varovat, přestože nevíme, co se může, ale nemusí stát a co se tzv. „musí stát, aby se naplnilo proroctví.“ Pokud jde o konec věku, Nový Zákon říká, že „o onom dni nikdo neví, ani andělé v nebi“. Je tedy zbytečné o něm spekulovat. Na druhou stranu říká, že bychom měli sledovat znamení doby, protože podle nich poznáme, zda se tento čas blíží. Ostatně to lidé dělali už celá staletí, ale zatím se vždy mýlili. V proroctví se pak praví, že k němu dojde, až se bude zdát, že nic nehrozí a nikdo to nebude očekávat. Že to přijde zcela nečekaně a náhle a že každý byl měl žít tak, jako kdyby ten den měl přijít už zítra – být bdělý a stále připravený. Jinými slovy pamatovat stále na to, že vše je jen dočasné a kdykoli může skončit.

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na Zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít.

Matouš 24:33-36

Hlavní budoucí události v dlouhodobém horizontu

 • EU se ve snaze obstát v geopolitickém boji a stát se světovým hegemonem stane federací a rozšíří se o další chudé země, tím však dosáhne zároveň vrcholu své expanze a později ji začnou opouštět první země – stará unie tak zanikne
 • Ukrajina se stává neformální součástí Ruska, probíhají nadále emigrace obyvatel na západ
 • klimatické změny budou probíhat rychleji, než se očekávalo, dosavadní opatření se ukáží jako neúčinná a rozsáhlé oblasti světa nebudou obyvatelné
 • v důsledku změn klimatu postihují USA a Kanadu rozsáhlé přírodní pohromy (požáry, zemětřesení, hurikány, povodně)
  části zemí i celá města mizí pod vodou, ekonomika chřadne a americký dolar ustupuje z pozici hlavní světové měny
 • Irán zaútočí na Izrael, ale nikdo válku nevyhraje, jen zemře spoustu nevinných lidí
 • v důsledku globálních změn a rodícího se nového světového řádu zformuje se zcela nová evropská unie, některé východoevropské země do ní vstoupí, jiné se přidají k východní unii
 • novým světovým mocenským centrem se stává Asie (zejména ve spojení Číny, Indie a Ruska)
 • Velká Británie, Itálie a Španělsko se rozpadají, Skotsko je samostatné a vstupuje do EU, Francie je v rozvratu, na pokraji občanské války
 • pod vodou se v důsledku roztání ledovců se ocitají z vyspělých zemí nejen velké části Severní Ameriky, ale i části Evropy (Španělsko, Nizozemí, Dánsko, Norsko, Finsko, Švédsko)
 • USA a Evropa budou kolabovat pod náporem migrantů z oblastí postižených klimatickými změnami a válkou o zdroje, obrovské masy lidé, které se dají do pohybu způsobí společenské otřesy a vynucování pořádku silou
 • radikální neomarxisté budou chtít vyvlastňovat nemovitosti za účelem pomoci migrantům, proti tomu se však zvedne odpor, země začnou bojovat jedna proti druhé a bránit svá území i za pomocí armády
 • nastane celkový společenský chaos, mnohé státy a jejich ekonomiky začnou se postupně hroutit
 • země budou jedna po druhé pouštět NATO, aliance nezanikne, ale zůstane v ní jen malý zbytek zemí
 • dojde k rozštěpení církve na progresivní a konzervativní část, která neuzná nového papeže
 • nová progresivní reformovaná církev se bude soustředit více na společenské a environmentální otázky a chrámy se stanou především komunitními, společenskými, kulturními a zábavními centry, ženy budou moci být kněžkami a homosexuálové uzavírat manželství
 • pobřeží Spojených států zasáhnou silná zemětřesení a budou zaplavena oceánem, New York i Kalifornie zmizí pod vodou
 • ve stínu společenského chaosu bude sílit nové celosvětové neokomunistické hnutí za spravedlivou společnost zbavenou kapitalismu za záchranu planety a civilizace, zapojí se do něj největší celebrity a osobnosti politického a veřejného života, kteří vyslyší volání mas lidí po radikálních levicových opatřeních
 • původní církev bude nadále existovat stranou společenského zájmu na okraji společnosti jako jedna z mnoha jiných církví, avšak později začne být stavěna do ilegality pro extrémistické a radikální postoje a její stoupenci budou trestně stíháni, vydáváni soudům
 • peníze ztratí vlivem ekonomického veškerou hodnotu a budou zrušeny, nové hospodaření bude řídit naprogramovaná umělá inteligence přerozdělováním digitálních kreditů každému člověku, každý bude mít čip v těle, veškeré papírové doklady budou zrušeny, vše bude zdarma na příděl, dle zásluh
 • nový světový řád se zhroutí v důsledku přírodních katastrof či světové války (resp. obojího) a civilizace na této úrovni přestane existovat