Změna klimatu a vědomí

Za největší rizika pro budoucnost pokládám globální změnu klimatu (bez ohledu na to, do jaké míry ji způsobil člověk), přelidněnost, migraci a zbraně hromadného ničení. Jakmile globální změna klimatu způsobí, že velké části světa budou neobyvatelné a růst populace bude pokračovat, způsobí to hromadné přesuny mas lidí a státy začnou jeden po druhém kolabovat. Potom začne boj o holý život a mohou být použity i zbraně hromadného ničení. Už dnes je situace zvláště v obrovských aglomeracích topících se ve smogu a horku neúnosná, ekosystémy kolabují, živočichové masově vymírají, lesy mizí, pobřežní oblasti a ostrovy mizí pomalu ale jistě pod vodou. I sama přelidněnost zatěžuje planetu extrémním způsobem. O zamoření odpadem z plastů, těžkými kovy nebo pesticidy ani nemluvě. Vše je už dnes kontaminované, včetně tzv. BIO potravin…

Potěšitelné je, že si rizika začíná uvědomovat stále více lidí a budeme se muset rozhodnout co je pro nás důležitější – zda boj proti změnám klimatu a masové migraci nebo za nesmyslné ideologie, geopolitické otázky a moc. Pokud zvítězí to druhé, možná jednou zjistí lidé svůj omyl a nezbude, než použít i zbraně hromadného ničení za účelem ochrany svého života. To je však také nesmysl, protože tak bude člověk jednat jako zoufalý sebevražedný atentátník s miliony rukojmích. Pokud zvítězí to druhé, vzdáme se nesmyslných ideologií, bojů o moc a geopolitických sporů, má svět šanci na to, že najde radikální společné řešení, které ovšem stále v dohlednu příliš není.

Svět se blíží do bodu globální katastrofy, kterou bude možné překonat jen obrovskou a masovou duchovní změnou vědomí. Pokud k tomuto masovému probuzení vědomí nedojde, smete tato katastrofa člověka z povrchu Země a vrátí ho možná na počátek evoluce, do doby kamenné – samozřejmě jen ty, kteří přežijí a nebudou uzpůsobeni k tomu, aby mohli existovat jinde. Zbraně hromadného ničení ani jiné technologie nikomu nepomohou, protože nikdo nebude moci zachránit svůj život.

Je těžké říci, jak bude nadále růst populace a extrémní přelidněnost, stejně to, jak rychle bude stoupat globální teplota Země, ale můj názor je, že příštích 100 let bude skutečně rozhodujících. I když se to tedy nemusí naštěstí týkat nás všech, kteří ještě dnes žijeme, velmi pravděpodobně se bude týkat našich potomků. Situace není ještě katastrofální, jak se mohlo zdát z hysterického projevu Gréty v OSN, přesto věřím, že vážná je. Ať už bude globální oteplování pokračovat nebo změní proudění mořských proudů natolik, že zastaví Golfský proud a vystřídá ho nová doba ledová… Možná si Země poradí sama, jako mnohokrát dříve, ale určitě ne ku prospěchu člověka jako na svého VIP tvora… Vědci už dnes připouští, že tahle varianta je také možná a pravděpodobnost, že k ní dojde je 50%. Samotná teplota nakonec není to nejpodstatnější – jde především o ty důsledky pro ekosystém, což je řetězec katastrofických dějů pro existenci lidské civilizace tak, jak ji známe dnes.

Ostatně legendy nám připomínají, jak narušená a nestabilní planeta byla před zánikem technologicky nesmírně vyspělé, pyšné a arogantní civilizace Atlantidy a co způsobilo potopu předpotopního světa, o kterém hovoří jak Bible, tak mnohé další zdroje. Nic nového by to asi tak úplně zase nebylo. V důsledku masivních tektonických změn se změnila se nejen poloha kontinentů, ale údajně později postupně i sklon a rotace planety, takže bylo třeba zavést nový kalendář a měření času…  A trvalo to dlouhé tisíce let, než se ekosystémy planety stabilizovaly, uklidnily a na Zemi vznikla postupně nová civilizace, jejíž součástí jsme dnes i my. Avšak tisíc let v životě Země je jako jeden den v našem životě… A jeden den v našem životě je jako jedna vteřina v životě těch, kteří už nejsou mezi námi. Čas je zkrátka relativní, ale dnes proti nám, zda budeme opakovat podobnou chybu.

V současnosti neexistuje žádná technologie, která by dokázala z atmosféry vysát ty stovky miliard tun oxidu uhličitého, které člověk vyprodukoval a které vytváří skleník. Jediné auto s katalyzátorem splňujícím nejpřísnější limity vypustí nějakých 125g škodlivin každý ujetý kilometr. A teď si to vynásobme počtem aut a ujetých km na světě. A to jsou stále jen  auta… Než toto množství odfiltrují stromy trvá stovky let… Navíc ty vlivem oteplování a rozsáhlých požárů mizí, stejně jako důsledkem touhy po zisku, nelegální těžbou a drancováním přírodních zdrojů.. Nakonec i Brazílie odmítla, že Amazonské pralesy jsou součástí světového dědictví a pokládá je za své vlastní zdroje, přičemž podporuje jejich vytěžování… To samé s vytěžováním dřeva na Sibiři Číňany…

Jak dlouho bude trvat, než se probudíme a místo prohlášení a nezávazných memorand se skutečně něco zásadního bude dít? Podlé mého názoru toto globální probuzení skutečně přijde. Ale nejspíše již příliš pozdě, neboť změny a poškození ekosystémů budou nevratné. Na jednu stranu tato situace není nic nového a globální klimatické změny jsou součástí historie Země, ještě nikdy ale nebyly tak rychlé a nikdy jejich součástí nebylo lidstvo – pokud nepočítáme legendy o Atlantidě či dobu ledovou a pračlověka. Jednotlivé druhy vymíraly a na jejich místo přicházely jiné druhy. Máme-li být najednou součástí tohoto děje i my a navíc v takovém stupni rozvoje civilizace a takovém stupni přelidnění, je to skutečně věc mimořádná.

Prognóza vývoje

Dělat prognózu vývoje je velmi složitá věc, vzhledem k tomu, že vždy můžeme vycházet pouze z dat, která jsou k dispozici nyní. Nakonec i jasnovidec vidí jen určitou pravděpodobnou verzi budoucnosti, protože data a skutečnosti se během  doby mohou měnit. Někdy i nečekaně. Když uvážíme, jak si lidé představovali současnost před 120 lety, musíme se nad jejich obrazy jen pousmát. I když se někdy skutečně přiblížili k tomu, co skutečně dnes máme a plní to podobný účel, jaký předvídali, rozhodně to vypadá úplně jinak. Věci, které si neumíme představit můžeme těžko předpovídat a budou vždy poplatné tomu, co známe z dnešní doby.

Doba se stále mění a každá doba je svým způsobem svět sám pro sebe a pro generace, které jsou s ní spojení. Předpovídat můžeme opravdu málo, snad kromě demografického vývoje nebo počasí, kde je vyšší pravděpodobnost úspěšnosti.

2020 Podle odborníků je reálné, že nejdříve v této době se ateistická a totalitní Čína stane světovou největší světovou ekonomickou velmocí, čímž předstihne USA. (prognóza z roku 2014)

2025 1/3 všech obyvatel Evropy a USA budou podle demografických studií muslimové a Islám již několik let největším náboženstvím světa. (prognóza z roku 2014)

2050 Evropa a Severní Amerika se podle demografických průzkumů stanou muslimskými kontinenty a Islám bude mít vládnoucí a rozhodující úlohu. Stanou se muslimským teritoriem bez válek a dobývání, neboť euroamerická civilizace vymírá. Průměrná porodnost je zde 1,3 dítěte na jednu ženu, zatímco pro pouhé udržení současného stavu je třeba více než 2,1 dítěte. Průměrné porodnost v muslimských rodinách je více než 8 dětí na jednu ženu. (prognóza z roku 2014)

Postupný zánik křesťanské civilizace je v Evropě a Severní Americe podle vědců během několika desítek let nevyhnutelný a nelze jej zastavit. Podle demografických prognóz bude v Africe a Asii žít v této době přes 80% všech obyvatel planety (pokud nebudou emigrovat jinam), počet obyvatel Evropy bude naopak nižší, než dnes a počet obyvatel Ameriky se zvýší ve srovnání s Afrikou a Asií jen mírně. Pásma, která dnes obývá asi miliarda lidí budou zcela neobyvatelná a nevhodná pro život, protože teploty zde budou nesnesitelné a pitná voda bude mít cenu zlata, budou často zachváceny požáry nebo budou zatopeny mořem, které se však bude stávat mrtvými masami vody bez živočichů. Jiné oblasti budou bičovány tornády, přívalovými vlnami tsunami, zemětřeseními a povodněmi. (prognóza z roku 2019)

2100 Povrchová teplota na Zemi stoupnout o 0,3 až 1,7 °C pro scénáře s výrazným snižováním produkce CO2, resp. o 2,6 až 4,8 °C pro scénář s dnešním tempem produkce CO2. To by znamenalo globální katastrofu pro život na planetě. Lidstvo bude bojovat o holé přežití. Státy nebudou schopné bránit své hranice, zajišťovat bezpečnost ani potraviny obyvatelům a zkolabují. Veškeré technologie se zhroutí protože nebude existovat nic, co by je zásobovalo energií pro jejich provoz. (prognóza z roku 2019)

2119 Studie WWF zahrnula do globálního vymírání i hmyz. Podle ní mizí tempem 2,5 % ročně, což by při zachovalém trendu znamenalo do 100 let (teoreticky) úplné vyhynutí hmyzu a naprostý kolaps většiny suchozemských ekosystémů.  (prognóza z roku 2019)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *