Praha zavádí všechny zastávky pouze na znamení

Toto už to prý bylo kdysi dávno, ale zrušilo se to, protože to nemělo velký efekt (zastávky na znamení byly ponechány pouze na nejméně vytížených místech). Nyní po desítkách let to bude fungovat znova s tím rozdílem, že čekající na zastávce nebude už muset dávat znamení. Autobusy tedy budou zastavovat vždy, kdykoli na zastávce někdo bude stát. I když bude čekat na úplně jiný spoj… Těžko tedy říci, zda ten efekt nebude ještě menší.