Pozdější události

V souvislosti s nejdůležitějšími probíhajícími a nejbližšími událostmi se hovoří nejen o velkém globálním válečném konfliktu, ale i změně klimatu. Nejen v souvislosti z globálním oteplováním, ale i ještě větší změnou, kterou by přineslo zastavení Golfského proudu. Víme, že v historii planety by nešlo o nic nového, ale nová doba ledová v době existence lidstva, které široce a hustě osídlilo celou Zemi, to by byla katastrofální novinka. Znamenalo by to prudký pokles teplot na určitých místech planety a naopak prudký vzestup na jiných místech.

Jinými slovy, vše by se převrátilo vzhůru nohama a většina zemí by byla jen těžko obyvatelná, protože by byla postižena spalujícími vedry nebo naopak polárními mrazy. Postižené by byla zejména vyspělé země. S výjimkou Itálie a Řecka prakticky celá Evropa (ta by to odnesla nejvíce), severní Amerika, severní Afrika a Asie. Naopak příhodnější podmínky pro život by nastaly vesměs v latinské Americe, subsaharské Africe, jižní Asii, na Novém Zélandě a větší části Austrálie.

Znamenalo by to obrovské a masivní přesuny obyvatelstva, kolaps systémů a států, stěhování celých národů a zcela jistě i nasazení armád a války o nová území. Jedna země by vtrhla do jiné země. Na tuto situaci se lidstvo nemůže však žádným způsobem připravit a zcela jistě by to znamenalo masivní a přirozenou redukci celé populace. Někteří vědci za základě analýzy dat už dlouho varují, že tato doba může nastat už během několika desítek let a jiní dokonce, že už je za dveřmi. Kdo ví, je ale jasné, že jednou to zase přijde.

No doufejme, že nás se to ještě týkat nebude nicméně s dalšími generacemi bude pravděpodobnost stoupat, zejména, pokud mu v tom někdo pomáhá. Každopádně, Golfský proud se asi ptát nikoho nebude, kdy se má zastavit a zda je na šok připraven. Je to ale vedle Yellowstonského parku další globální časovaná bomba, o které nikdo neví, kdy bouchne, nicméně stále tiká.

Více v následujících článcích na zpravodajských webech:

Oceánské proudy zřejmě opravdu mohou zastavit a „zmrazit“ Evropu
Oceánské proudy kolabují, Evropě hrozí ochlazení o 30 stupňů, píše CNN
Atlantické oceánské proudění směřuje ke kolapsu, dokládá nová studie
Cirkulace v Atlantiku kolabuje. Počasí v Evropě to převrátí vzhůru nohama

Vedle změn klimatu je dnes velkým tématem i nová světová válka, která je údajně karmicky daná. Věřme, že toho se  nikdo ze současné generace nedožije, ale pokud by se starodávná proroctví vztahovala už na dnešní dobu, může vše být součástí velkého plánu záchrany lidstva podle kterého dojde na konci věku k rozdělení světa a lidstva na dvě části. Realita se rozpadne a budoucnost se bude odehrávat ve dvou samostatných paralelních realitách, přičemž každá z nich se bude vyvíjet odlišně. Zatímco svět v jedné realitě (stará Země) bude spět k neofašistickému novému světovému řádu ke katastrofě a sebezničení, druhá realita (Nová Země) bude svět, který se začne po třech dnech temnoty uzdravovat a všechno zlo zmizí. Také tady začne nový světový řád, ale bude přesným opakem toho na staré Zemi. Ale to už spadá do oblasti mystiky,náboženství a okultismu, tím se zabývám jinde.

Tyto informace měli podat i mimozemšťané a pochází i z osobních zjevení popisu toho, jak proběhne konec věku a zániku současné podoby světa. Tři dny temnoty nastanou v okamžiku vypuknutí jaderné války, anebo dosažení bodu, ze kterého nebude návratu zpět, takže část lidstva bude během této doby přesunuta na novou Zemi o jednu paralelní dimenzi výše, zatímco druhá část civilizace zůstane tady.

Zamíchat kartami mohou i jiné události globálního charakteru které dají věci do pohybu, nejen válečné události v Evropě. Zatímco dnes jako hlavní téma řešíme Rusko a Ukrajinu (z naší geografické blízkosti a historické zkušenosti je to asi přirozené), ve skutečnosti může třetí světová válka začít jinde, ať už jde o blízký nebo dálný východ. V Evropě by nejspíše začala jen tehdy, pokud by západ přiléval olej do ohně.

A máme tu máme ještě další problémy jako je kulturní válka, otázka nekontrolovatelného růstu migrace, která ohrožuje USA i Evropu (vlastně potápí celý západ), nevypočitatelné teroristické režimy, spor o Tajvan, Korea, či ona globální změna klimatu nebo zastavení Golfského proudu. To může zamíchat kartami ještě více a svět doslova obrátit naruby. Nelze opominout ani to, že problémem je samotný chaotický vývoj v EU i USA a polarizace společnosti, což jsou věci které hrají nejen Rusku přímo do karet. Jenže ty si způsobujeme z velké části sami a nikomu nepomůže když za to budeme házet vinu na Rusko. Jemu stačí v podstatě jen přihlížet jak si tu větev pod sebou podřezáváme….

Vše co přijde bude do značné míry důsledkem toho, jak se změní globální vědomí lidstva a jak pokročí na novou úroveň existence. Pokud se lidé probudí nedostatečně, budou k tomu nuceni prostřednictvím nových globálních krizí a katastrof, které přijdou. Duchovní evoluce je něco, co probíhá nezávisle na tom, jak chce nebo nechce člověk. Klade-li mu člověk překážky anebo si buduje vlastní cesty o kterých se domnívá, že jsou spravedlivější nebo lepší, okolnosti ho vždy dříve či později vyvedou z omylu. Každá krize a katastrofa je v podstatě nová lekce. Nejinak je tomu i v případě současné a mimořádně závažné geopolitické globální krize, ve které ale ještě stále mnozí nepochopili o co jde a co jí způsobilo, neboť jsou pod vlivem ideologie a propagandy, aniž by si to uvědomovali. V důsledku své nevědomosti mohou ale vtáhnout svět skutečně do bodu, ze kterého již nebude cesty zpět.

Předpokládá se, že v současnosti erupce zla vrcholí a kulminuje, ale na konci tunelu je již vidět světlo nového světa. Nové období temnot kterým nyní svět prochází může trvat ale ještě i desítky let, než se zformuje nový světový řád, ať už v negativním či pozitivním slova smyslu Bez ohledu na to, jak dopadne současný konflikt mezi západem a Ruskem, kterou je pouze jednou ze součástí velké války mezi východem a západem jak ji prorokoval už Nostradamus. V každém případě svět už nikdy nebude stejný a válka definitivně neskončí ani s válkou na Ukrajině, ať už bude ukončena dohodou, změní se v zamrzlý konflikt nebo jedna či druhá strana zvítězí. I v takovém případě to bude spíše pyrrhovo vítězství a globální válka potrvá i nadále.

Pokud nedojde k použití jaderných zbraní v rozsahu ve kterém není návratu zpět, je možné že se začnou testovat jiné, sofistikovanější zbraně hromadného ničení, zejména v souvislostí s vývojem umělé inteligence, manipulacemi klimatu, lidského vědomí, či vytváření nových pandemií. Během tohoto období temnot a kulminace zla by mělo lidstvo alespoň z části postoupit na novou úroveň vědomí, prohlédnout tuto hru.a přestat se jí účastnit. Tím, jak ale lidé budou stále méně ochotni nechat se manipulovat (podle hesla zloděj křičí chyťte zloděje), budou temnoty ustupovat a zlo definitivně ztratí svoji sílu. Již dnes se tak děje a ti, kteří slouží zlu (antikrist) kolem sebe bijí na všechny strany, dělají možné i nemožné, jen aby si udrželi svoji moc, protože tuší, že čas a duchovní evoluce hraje proti nim.

Nový světový řád

Univerzální systém kontroly lidí LUCID a přechod ze soukromého vlastnictví na virtuální

  • zavedení jednotné evropské digitální měny, větší omezení plateb v hotovosti
  • zavedení možnosti nemuset používat aplikaci a mít čip přímo implantovaný
  • zavedení digitální identity jako povinné – zrušení fyzických dokladů a průkazů
  • povinnost mít čip implantovaný 

Projekt L.U.C.I.D. je zkratka tzv. univerzálního kriminálního identifikačního systému, prostřednictvím kterého má probíhat kontrola všech lidí, celého lidstva. Má jít o robusní elektronický systém, který je už velmi dlouho vyvíjen ve spolupráci s nepřátelskými mimozemšťany.

Jestli jde jen o konspirační teorii nebo zda jde o skutečná fakta a vývoj půjde směrem o kterém mluví i biblické proroctví ale ukáže až čas. I to, zda zavedení nového světového řádu bude předcházet nějaká velká válka či změna klimatu. V biblickém proroctví se hovoří o tom, že k tomu, že nakonec se budou muset všichni klanět jedné šelmě a přijmout její cejch na ruku či na čelo dojde až nakonec. Předtím ale evangelia zmiňují porodní bolesti příchodu nového světa – „povstane národ proti národu, člověk proti člověku, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech, ale to vše bude jen počátek velkého soužení“.

Systém L.U.C.I.D. popsal kdysi ve své knize také Texe Marrs a zdá se, že jeho předpovědi jsou dodnes velmi aktuální, podobně jako sci-fi George Orwella a jeho román 1984. Nakonec možnosti elektronické kontroly, evidence a identifikace, stejně jako umělá inteligence jsou dnes už poměrně na slušné úrovni. Zbývá už jen aby se malá skupina psychopatů – kteří tyto možnosti mohou mít či získat – chopila nenápadně a potichu vlády nad zbytkem nic netušícího lidstva. Samozřejmě za zvuku fanfár a hlasitého povzbuzování, reklamy na výhodnost a hlásání nutnosti boje za dobré a správné věci, které lidstvo ochrání, zabezpečí, pomohou mu a posunou ho v před.

Součástí komunisticko-fašitického projektu je zrušení hotovosti a soukromého vlastnictví jak ho známe dnes. De facto to znamená, že hotovost bud zrušena a nahrazena digitální měnou a soukromé vlastnictví bude znárodněno (resp. zglobalizováno) a převedeno na poloprivátní, takže nebude zcela v rukou jeho vlastníka a možnost s ním nakládat bude různě omezena. Rozhodující bude poslušnost nové komunisticko-fašistické elitě (globální fronty), která vznikne. Bude se jednat o jakýsi nový druh otrokářského systému, který však bude velmi sofistikovaný, založený na technologiích, které slučuje a zastřešuje univerzální kontrolní systém LUCID.

Ekonomicky pak má podle ideologů kombinovat dohromady „to nejlepší ze socialismu a to nejlepší z kapitalismu“ – má to být jakási kombinace systémů, která vytvoří zcela nový – udržitelný systém, který umožní lidstvu přežít v nových klimatických podmínkách, zlepší stav životného prostředí, zruší vykořisťování člověka člověkem, nastolí vládu práva a rovnost všech lidí. Jinými slovy, zachrání lidstvo a vytvoří takový malý ráj na Zemi pro vyvolené – novou generaci lidí.

Více o projektu LUCID v českém textu (v 90.letech si ještě nikdo neuměl žádnou mobilní aplikaci představit, proto se tehdy ještě hovoří o tzv. komputerizované, elektronické či biometrické ID kartě).

Project L. U. C. I. D.: The Beast 666 Universal Human Control System Paperback, 1996