Posmrtný život

V domě mého Otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.

Bible – Janovo evangelium 14

Existuje život po smrti? Nebo život před narozením? Věřící lidé o tom většinou nepochybují (alespoň co se týká života po životě), ale věří tomu i mnozí, kteří se nehlásí k žádnému náboženskému vyznání. Na tomto webu vycházím z velké části z poselství andělů, ze svědectví těch, kteří onen svět navštívili vědomě díky vyšším bytostem, kteří jim byli průvodci, ale i autentických výpovědí lidí, tedy kdy o svých zážitcích mimo tělo vypráví sami svědci, ať už se v tomto stavu nacházeli ve stádiu klinické smrti, během hypnózy, stavu bezvědomí, nebo jiných zvláštních a mimořádných stavech, při kterých k těmto zážitkům uvolnění duše z těla může docházet, a to ať už samovolně, nebo nějakou cílenou meditační či jinou technikou.

Některé návody na astrální cestování (metody při níž vaše tělo obvykle usne, ale vy zůstanete při vědomí) můžete najít i na internetu a tak si je vyzkoušet i prakticky. Spíše bych před takovými pokusy ale varoval, i když mohou být účinné, nemusí být bez následků pro váš další život (někteří říkají, že jsou zcela bezpečné, jiní že např. můžete ztratit schopnost normálně usnout nebo se nemusíte vrátit). Velmi jednoduchý návod popisuje např. Robert Bruce, včetně podrobného popisu astrální sféry, na základě vlastních bohatých zkušeností. Bezproblémovou technikou, resp. zážitkem jsou tzv. lucidní sny, tedy sny, při niž se ve snu jakoby probudíte – tj. uvědomíte si, že jste ve snu, sami sen vědomě ovlivňujete a pohybujete se mimo tělo, vědomě se rozhodujete, kdy se probudíte, zapamatujete se mnohem více ze svého snu apod. – podrobně o lucidních snech. I když tato technika není tak dokonalá (protože ač v tomto stavu jste při vědomí, nejste většinou při vědomí úplně na 100%), je zcela bezpečná. Nakonec, možná jste už podobný sen měli či je máte dokonce pravidelně.

Každý, kdo žije v souladu se svým svědomím, city a podle základních mravních zákonů a má na mysli konání nezištného dobra, nemusí se obávat žádných nepříjemných nebo dokonce hororových posmrtných zážitků. Ba právě naopak. Posmrtný život bude velkým osvobozením, neboť každé takové duši dá téměř neomezené možnosti seberealizace. Zatímco život, který žijeme nyní je životem v otroctví hmoty, prostotu a času, na onom světě žádná taková omezení vůbec neexistují a je tu možné doslova vše. V dobrém i zlém. Najdete tu sice to, čemu říkáme peklo i nebe, především ale mnoho mezisvětů mezi nimi, kde se většina zemřelých. Existuje jich tu tolik, kolik si ani nedovedeme představit v nejbujnější fantazii. Každý člověk i zvíře tu má svůj věčný, skutečný a opravdový domov, zatímco v pozemském životě je jen takříkajíc na skok, v zajetí a izolaci. Není tu doma, je tu jen za účelem svého vývoje a u lidí také z jejich samotného dobrovolného rozhodnutí.

Jak si ale onen svět představit, když je to místo mimo hmotu, čas a prostor, mimo tento vesmír, za jeho hranicemi? Co je tam? Nic a všechno, není to vlastně místo, ale spíše stav bytí – skutečně paralelní, původní, originální svět. Věčnost, která tu byla už předtím, než vznikl vesmír. Z našeho pohledu ten, kdo zemřel, je mrtvý, ale z pohledu těch, kdo jsou na druhém břehu jsme mrtví my, kteří žijeme. Z jejich pohledu je narození odchod na svět a smrt naopak návrat domů. Do světa, odkud přicházíme a kam zase odcházíme, když usneme nebo zemřeme. Imaginární svět pohádek, kde se sen stává realitou, svět, ve kterém existuje jen astrální hmota, protoplasma, která je tak jemná a tvárná, že ji lze formovat pouhou myšlenkou a nic tu není nemožné. A přitom zároveň tak hmotná, jako ta naše – žádné vzdušné zámky nebo dokonce andělé vznášející se ve zdušeném oparu a zpívající nebeské chvály. Žádné takové „nebe“ rozhodně neexistuje. Je zcela konkrétní a hmatatelné, jako je náš svět. Jen prostor a čas je tu tak nekonečný, že nemá žádný praktický význam.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *