Posmrtný život

Antihmota – svět snů

Soukromé stránky

Pokud máte zájem si prohlédnout i tuto neveřejnou část, ve které se podrobně zabývám průběhem umírání těla a posmrtným životem duše, pošlete mi žádost o přístup na soukromé stránky přes tento formulář. Přístup stojí 50 Kč nebo 2 EUR a jeho platnost je minimálně 30 dní.

* povinné

 

Za jak dlouho po zaplacení získám přístup? V případě platby přes bránu PayPal – ihned. Zde je to nastaveno automaticky, upozorňuji ale, že i platba kartou jde také přes platební bránu PayPal, který nepodporuje češtinu (pokud by s tím měl někdo problém).

V ostatních případech vaši žádost vyřídím, až bude platba připsána a budu on line. Připsání platby trvá u převodu to trvá 1-2 dny. Platba bitcoinem proběhne ihned.

Na níže uvedeném emailu mě můžete kontaktovat pokud máte nějaký problém či dotaz. Ozvu se, jakmile budu on line – většinou do 24 hodin, stejně jako v případě vyřízení vaší žádosti o přístup.

Obsah jednotlivých stránek:

Onen svět

 • Kde je onen svět?
 • Je hmotný nebo nehmotný?
 • Co vytváří hmotu?
 • Co je antihmota?
 • Co jsou a jak se liší paralelní světy?
 • Co je fyzikální (gravitační) a co astrální hmota?
 • Jak se na nás zemřelí dívají?
 • Zajímají se zemřelí o náš svět?
 • Lze posmrtný život vědecky dokázat?
 • Co vytváří čas a postor?
 • Co jsou dimenze a kde jsou mezi nimi hranice?
 • Jaké bytosti obývají onen svět?
 • Kam duše odchází, když opustí tělo?
 • Co je skutečná realita?
 • Kde jsou hranice mezi fantazií a realitou?
 • Je hmota věčná a může se ztratit?
 • Co jsou fyzikální zákony?
 • Co jsou inkarnační světy?
 • Existuje více vesmírů, než jen náš?
 • Co je inkarnace?
 • Co je za hranicemi vesmíru?
 • Má také antihmota hranice?
 • Proč existuje hmotný vesmír?

Příchod na svět a reinkarnace

 • Co je reinkarnace?
 • Je reinkarnace zákonem?
 • Co umožňuje reinkarnaci?
 • Co je „vyhnání člověka z ráje“?
 • Existuje trestající Bůh?
 • Co je to karma a jak působí?
 • Kdo rozhoduje o inkarnaci?
 • Jak probíhá inkarnace a příchod na svět?
 • Může i člověk žít dva životy současně?
 • Může se člověk narodit současně jako muž i žena?
 • Můžeme si vybrat okolnosti budoucího života?
 • Víme před narozením, do čeho jdeme?
 • Čím je pozemský život tak zajímavý?
 • Jaké jsou podmínky pro inkarnaci?
 • Když na sebe v novém životě vezmu novou osobnost, co se stane s mojí minulou identitou?
 • Kdo jsem já a co je moje identita?
 • Mohu se v jiném životě narodit na jiné planetě?
 • Odkud se bere pocit, že nepatřím do tohoto světa?
 • Setkávám se na tomto světě vždy s lidmi z minulých životů?
 • Odkud přišli lidé, kteří dnes na Zemi žijí a narodili se sem?
 • Co jsou osudové vztahy, láska a setkání?
 • Existují na onom světě rodiny, jak tam funguje společnost?
 • Jaká je partnerská láska na onom světě?
 • Jak se lidé milují onom světě?

Lidé a dévové

 • Co znamená, že je člověk duch?
 • Co je duch a Duch Svatý?
 • Co umožňuje reinkarnaci?
 • Co je „vyhnání člověka z ráje“?
 • Tvoří Bůh dokonalé bytosti nebo bytosti, které musí projít vývojem?
 • A jak vznikl náš duch?
 • Existuje duchovní evoluce a jak se duch vyvíjí?
 • Co je sebeuvědomování a individualizace?
 • Mají zvířata ducha a co je oživuje?
 • Jak se zrodí duchovní bytost?
 • Kdy si bytost začne uvědomovat sama sebe?
 • Co je duchovní dokonalost?
 • Co je vědomí Boha a může ho mít člověk?
 • Kdo je bohočlověk?
 • Co je lidská a dévická evoluce?
 • Kdo jsou dévové, skřítkové, víly?
 • Existuje více druhů duchů, podle bytostí?
 • Jak se dévové vyvíjí a co je jejich smyslem života?
 • Jak dévové vypadají?

Andělé a dévové

 • Kdo jsou andělé?
 • Jak s lidmi andělé komunikují?
 • Je možná přímá komunikace se Stvořitelem?
 • Může se mi anděl zjevit?
 • Jak vypadají a probíhají zjevení andělů?
 • Jaký je rozdíl mezi anděly a archanděly?
 • Existuje hierarchie mezi stvořenými bytostmi?
 • Jaké jsou rozdíly mezi anděly?
 • Spolupracují spolu andělé a dévové?
 • Kde začíná a končí život?

Smrt a umírání

 • Jak probíhá umírání?
 • Co je smrt?
 • Co se děje při umírání a opuštění těla?
 • Je rozdíl mezi přirozenou a náhlou smrtí?
 • Jak duše ví, kam má jít po smrti?
 • Jaké důsledky má sebevražda?
 • Když člověk zemře, jak se to dozví jeho známí, kteří zemřeli již dříve?
 • Jak probíhá smrt po dlouhé těžké nemoci?
 • Jaký je stav duševně nemocných po smrti?
 • Co když člověk zemře jako dítě?
 • Jaké důsledky má eutanázie nebo interrupce?
 • Je délka života předem dána?

Svět snů

 • Jak to vypadá na onom světě?
 • Jak po smrti fungují myšlenky a emoce?
 • Kde je hranice mezi virtuální a skutečnou realitou?
 • Jaká je síla myšlenky?
 • Existuje na onom světě soukromé a veřejné?
 • Existuje na onom světě vlastnictví majetku?
 • Mají zemřelí na onom světě nějaké bydliště?
 • Existují na onom světě zvířata?
 • Co se stane se zvířaty po smrti?
 • Jak vypadá vchod do onoho světa?
 • Jak se duše dostane po smrti na druhý břeh?
 • Mohu onen svět navštívit ještě během života?
 • Můžeme komunikovat se zemřelými?
 • Co je channeling a jak funguje?
 • Je onen svět věčný?
 • Jaké zákony platí na onom světě?
 • Jak poznám, že jsem po smrti?
 • Co se děje s těmi, kteří po smrti bloudí?
 • Co spojuje duši s tělem a jak se od něj oddělí?
 • Jak vypadá člověk po smrti, když nemá tělo?

Život po životě

 • Jaký je praktický život na onom světě?
 • Co dělají zemřelí na onom světě, čím se zabývají, jak žijí?
 • Pracují zemřelí na onom světě?
 • Existuje na onom světě soukromý život?
 • Mají zemřelí domov, zázemí?
 • Existují rozdíly mezi zemřelými muži a ženami?
 • Existuje na onom světě sex a intimita?
 • Co je to stud a odkud pochází?
 • Žijí spolu manželé i po smrti?
 • Existuje na onom světě nevěra, promiskuita, cizoložství?
 • Mění se charakter lidí po smrti?
 • Existují na onom světě jména a příjmení?
 • Kde jsou zvířata na onom světě?
 • Kde jsou děti a kam odchází po smrti?
 • Stárnou lidé na onom světě, jsou tu mladí a staří?
 • Existují rodiny na onom světě?

Astrální a duchovní říše

 • Je onen svět nějak rozdělen?
 • Existují na onom světě nějaké hranice?
 • Kolik je podob onoho světa?
 • Jak lze cestovat mezi různými sférami a zónami onoho světa?
 • Jaké jsou bariery mezi obyvateli onoho světa?
 • Existují na onom světě státy nebo národnosti?
 • Existuje na onom světě nějaké správní dělení?
 • Existuje na onom světě nějaká vláda?
 • Jaká je infrastruktura na onom světě?
 • Existují na onom světě města a vesnice?
 • Jaké je na onom světě životní prostředí?
 • Jaké jsou rozdíly mezi obyvateli onoho světa?
 • Jak je onen svět rozdělen?
 • Podrobný popis jednotlivých úrovní a sfér, jejich obyvatel a života v nich.
 • Duchovní sféry a světy.
 • Kde je a jak vypadá to, čemu říkáme ráj?
 • Co je ráj a co je nebe?

Temné zóny

 • Existuje peklo?
 • Co je to očistec?
 • Co jsou šedé a temné zóny a kde jsou?
 • Jak to vypadá v temných zónách?
 • Jak se duše dostane do temných zón?
 • Může duše na onom světě podruhé zemřít?
 • Kdo končí v nejnižšcích zónách?
 • Jak jsou temné zóny nebezpečné?
 • Lze se z temných zón dostat?
 • Existuje věčná, duchovní smrt?
 • Kdo vytvořil temné zóny?
 • Kde je očistec?
 • Co se děje v očistci?
 • Jací lidí přichází do očistce?
 • Jak dlouho trvá pobyt v očistci?
 • Jak dlouho trvá očistec?
 • Jak vypadá očistec?
 • Co je duchovní život a duchovní kvalifikace?
 • Jaká je záruka dobrého života?
 • Není poznání zbytečné, nestačí víra?
 • Co jsou démoni a jak působí?
 • Existuje po smrti soud?
 • Peklo nebo ráj po smrti?

Smysly ducha

 • Jak vypadá duše?
 • Jak velké je astrální tělo?
 • Co je éterické tělo a jak vypadá?
 • Čím se řídí vzhled duše?
 • Z čeho se skládá duše?
 • Tělo éterické a emocionální.
 • A jaké má duch či duše smysly?
 • Jak spolu zemřelí komunikují?
 • Může duch najednou nezávisle komunikovat svíce bytostmi?
 • Existují pro ducha nějaké překážky?
 • Jaké mají obyvatelé na onom světě smyslové zážitky?
 • Jedí nebo potřebují jíst?
 • Má duch pohlaví?
 • Může duch změnit své pohlaví?
 • Co určuje naše pohlaví aco je pohlaví?
 • Sexualita a rozmnožování na onom světě, existuje, jak funguje?
 • Jaké mají obyvatelé na onom světě tělesné a duševní potřeby?
 • Co je myšlenka, jak vzniká?
 • Kde vzniká myšlenka?
 • Je myšlenka produktem mozkové činnosti?
 • Jak mozek pracuje s myšlenkou?
 • Co je a jak funguje telepatie?
 • Co je schopnost mluvit jazyky?
 • Jaké jsou možnosti ducha, když je mimo tělo?
 • Kde končí dualita a začíná jednota?
 • Co je jasnovidectví?
 • Lze dosáhnout vědomí Boha?
 • Co je hmota a vědomí?
 • Jak lze přesouvat hvězdy a planety?
 • Co ducha omezuje?
 • Můžeme navštívit duchovní svět?

Čas a prostor

 • Platí na onom světě nějaké fyzikální zákony?
 • Existuje na onom světě nějaký čas a prostor?
 • Co je hyperprostor?
 • Jak rychle se lze pohybovat na onom světě?
 • Lze cestovat časem?
 • Lze navštívit budoucnost stejně, jako minulost?
 • Lze změnit minulost?
 • Jak se duch pohybuje mezi různými realitami?
 • Jak vypadá cesta do vyšších světů?
 • Jak vypadá cesta do nižších světů?
 • Jak běží na onom světě čas?
 • Jak zemřelí vnímají čas?
 • Co je věčnost?
 • Čím se obyvatelé na onom světě řídí?
 • Jaké je střídání dne a noci na onom světě?
 • Existuje něco jako střídání ročních období na onom světě?
 • Existuje něco jako počasí na onom světě?
 • Jak se pohybuje člověk, když opustí fyzické tělo?
 • Jak duch oživuje tělo?

Akašická kronika

 • Co je akašická kronika?
 • Kde je akašická kronika?
 • Co lze najít v akašické kronice?
 • Jak dlouhá a trvalá je paměť akaši?
 • Jak vypadá akašická kronika?
 • Jak se lze navštívit akašickou kroniku?
 • Jak se lze napojit na akašickou kroniku?
 • Jak duch může akašickou kroniku používat?
 • Může ten, o kom zjišťujeme informace v akašické kronice, na to přijít?
 • A co horoskopy, léčitelství, čakry, spiritismus, magie?
 • Lze věštit osud a budoucnost?
 • Jak se lze stát návštěvníky z budoucnosti?
 • Můžeme se setkat s návštěvníky z budoucnosti?
 • Co je vzpomínka na budoucnost – dejavú?
 • Mohou nás navštívit lidé z budoucnosti nebo minulosti?
 • Existuje něco jako střídání ročních období na onom světě?
 • Existuje něco jako počasí na onom světě?
 • Jak se pohybuje člověk, když opustí fyzické tělo?
 • Jak duch oživuje tělo?

Duchové a fantomy

 • Mohou duchové nějak působit na hmotu?
 • Duchové a hmota podrobně.
 • Jak se duchové zjevují?
 • Mohou se zjevovat zemřelí?
 • Zjevují se zemřelí stejně jako andělé?
 • Lidé a spiritismus – co se děje při vyvolávání duchů?
 • Kontaktujeme opravdu zemřelé?
 • Co se děje, když někde straší?
 • Co jsou strašidla a existují?
 • Proč dochází ke „strašení“?
 • Co se děje v Bermudském trojúhelníku?
 • Co se stalo s těmi, kteří zmizeli v Bermudském trojúhelníku?
 • Co jsou různá zjevení duchů, apod.?
 • Co jsou démoni a jak vypadají?
 • Co je narušení časoprostoru?
 • Jak dochází k poruchám časoprostoru?
 • Co je dynamizované energie v prostoru?
 • Jaké jsou kontakty mezi tímto a oním světem?
 • Lze duchy vyfotit nebo nahrát?
 • Duchové a onen svět – proč je děti a zvířata vidí?
 • Telepatické kontakty s obyvateli onoho světa?
 • Kontakty během spánku.
 • Co jsou fantomy a jak vznikají?
 • Existují uměle vytvořené sny?

Démoni a psychika

 • Co jsou démoni a jak vznikají?
 • Jaký vliv na člověka démoni mají?
 • Co jsou komplexy démonů?
 • Jaký je rozdíl mezi démony a fantomy?
 • Co je pravá a nepravá posedlost?
 • Jak démoni vypadají?
 • Mají démoni osobnost a jsou to živé bytosti?
 • Démoni a bioroboti.
 • Jaká je síla emoce a myšlenky?
 • Sympatie a antipatie.
 • Démoni v našich snech.
 • Démonické otroctví – v zajetí démonů.
 • Démoni – cesta do pekla.
 • Démoni, psychický kolaps a duševní poruchy.
 • Proč je zpověď – svátost smíření?
 • Jak se na mě přichytí démon cizího člověka?
 • Posedlost démony a posedlost duchy.
 • Posedlost a duševní nemoc.
 • Co je duševní porucha?
 • Jak vzniká duševní porucha?
 • Jak člověk pozná, že mu hrozí tato porucha?
 • Jak lze léčit duševní poruchu?
 • Co znamená duševní nemoc?
 • Co je autismus?

Kosmické nekonečno

 • Kde začíná a končí kosmos?
 • Kde jsou hranice makrokosmu a mikrokosmu?
 • Jaké jsou nejmenší a největší bytosti?
 • Centrum andělé – centrální slunce.
 • Jak velký je vesmír?
 • Co je nekonečno?
 • Jaká je identita Boha?
 • Kde se ale vzal Bůh, jestliže nic nevzniklo samo od sebe?
 • Co je „teorie všeho“?
 • Je hmota a energie věčná?
 • Je správný postoj vědy?
 • Existuje náhoda?
 • Jaký má smysl víra?
 • Jaký má víra důsledek.

Stvoření světa

 • Jak to bylo úplně na počátku Stvoření?
 • Kdo byly první bytosti?
 • Kdo jsou zvířata?
 • Jak sami sebe vnímají zvířata?
 • Byl člověk stvořen jako dokonalý nebo prošel evolucí?
 • Proč existují zvířata a jaký je jejich smysl?
 • Je Darwinova teorie tedy mylná?
 • Jak vznikl život?
 • Co je evoluce života?
 • Je evoluce řízena nebo probíhá samovolně?
 • Tvoří Bůh přímo nebo skrze prostředníky?
 • Co je stáří duše?
 • Byl svět stvořen za šest dnů?
 • Existují chyby v evoluci?
 • Co se stalo s dinosaury?

Původ člověka

 • Byl ráj na Zemi?
 • Kde byl ráj?
 • Kdy došlo k pádu člověka?
 • Co znamená „vyhnání z ráje“?
 • Jak vznikla lidská rasa?
 • Co je důvodem rozdílnosti lidských ras?
 • Civilizace Atlantidy a pračlověk.
 • Vznikl člověk na Atlantidě?
 • Jak člověk ztratil spojení s duchovním světem?
 • Jak se člověk stal otrokem Satana?
 • Co je dědičný hřích?
 • Jak došlo k pádu Atlantidy?
 • Kdy člověk zapomněl na svůj původ?
 • Řecko – základ současné civilizace.

Duševní polarita a pohlaví

 • Byla žena opravdu stvořena z muže?
 • Má duch pohlaví?
 • Proč je člověk muž nebo žena?
 • Co je jing, jang a trojjedinost Boha?
 • Rodina jako obraz sexuality.
 • Rozpad jednoty, duality a polarita.
 • Sexualita je tvůrčí podstata života.
 • Jednota, pád člověka a rozpad na póly.
 • Jaký je rozdíl mezi mužskou a ženskou rolí?
 • Jaký má původ homosexualita a transsexualita?
 • Existovali Adam a Eva?
 • První hřích Adama a Evy – pád člověka.
 • Pocit viny – příčina oddělení od Boha.
 • Co je Desatero?

2 odpovědi na “Posmrtný život”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *