Porodní bolesti Nového věku

aa (2)

Často se stává, že ti, kteří nejvíce mluví o svobodě slova a o toleranci, mají největší fóbii z toho, že by s nimi mohl někdo nesouhlasit. Nejraději by všechny tyto lidi pozavírali na psychiatrii, do kriminálu, vyloučili nebo postavili mimo zákon. Tak aby byla naplněna jejich ideologie o korektní, multikulturní a bezpohlavní společnosti, ve které má každý jen své identifikační číslo. Je to na první pohled vrchol humanismu, ale ve skutečnosti je to velmi zvrácená a nebezpečná ideologie. Její propagandou jsme dnes u nás na západě masírování ze všech hlavních médií, ať už je šířena vědomě nebo těmi, kdo v ní skutečně uvěřili.

Jejím úkolem je vyvolat i pocit, že největší agresor a nepřítel světa je Rusko, neboť je hlavní překážkou této zvrácené ideologie, která je postavena na ideálu jednotného světa – tzv. Nového světového řádu. O něm se zatím ještě nesmí mluvit, protože je to tajný projekt, který se však stává pomalu a tiše realitou, s tím jak totalitní praktiky přichází do naší demokracie nenápadně a bez povšimnutí. Braňme se proti této zvrácené ideologii humanismu, multikulturalismu a korektnosti, ve které má všechno své místo, nikdo nesmí vybočit z řady, každý je sledován a každý označen.

Nejhorší není totiž fašismus, který vypadá jako fašismus, ale fašismus, který je skrytý pod maskou dobra pro všechny a pod maskou demokracie a pokroku. Není daleko doba, kdy vznikne ministerstvo Pravdy a Lásky či něco podobného. Zatím jde jen o neoficiální a tajnou mafiánskou organizaci nejúspěšnějších psychopatů, která se pokouší řídit svět. Zatím neoficiálně a skrytě. Jakmile ale přijde velká globální příležitost, šelma vycení zuby tak, že i ti, kdo jí věřili, budou zaskočeni její zběsilostí.

Ona není hloupá, naopak. Je tak lstivá, že si dává veliký pozor na to, aby nevyvolala příliš velký odpor. Postupuje tiše, trpělivě, nenápadně. Jejím cílem je převrátit vše naruby, vše relativizovat, bagatelizovat, lži vydávat za pravdy a pravdy za lži tak, aby jim uvěřilo co nejvíce lidí, kterými pak bude možné snadno manipulovat. Lidé, u kterých bude dostatečně potlačena jejich vlastní pohlavní, národní, duševní a duchovní identita a kteří nebudou již schopni vlastního myšlení, se mají stát pionýry nového světového řádu ve službách šelmy. První velké lži byly již úspěšně prosazeny do globálního povědomí tak, že je lidstvo již přijalo a pokládá je za základní pravdy. Základní kameny nového řádu byly postupně položeny.

Mnoho lidí si myslí, že připravovanému mega holocaustu lidstva, který šelma a její psychopati připravují, lze zabránit. Podle mého názoru je to ale nemožné, protože technický vývoj lidstva již dávno daleko předstihl vývoj duchovní a vývoj se již vymkl kontrole – i když to zatím ještě není vidět a žijeme stále v iluzi, že se nic důležitého neděje. Boj proti nim může snad je trochu prodloužit agonii a možná, ani to ne. To samozřejmě neruší povinnost proti nim bojovat, jde ale spíše o informace, aby se pokud možno všichni stihli ještě včas na přechod, změnu systému a paradigmatu připravit. Ve skutečnosti se tato civilizace již dávno zhroutila a je za svým zenitem, i když technicky se jakoby stále vyvíjí.

Tento vývoj je ale už jen setrvačný pohyb, který nemá žádný cíl, ani smysl. Systém se zcvrkl na výkon, růst a na globální ukazatel. A dál? Jen kocovina z toho všeho. Nyní žijeme v době, kdy se odehrává globální duchovní boj o hodnoty. A také čekáme pouze na to, až dojde k novým viditelným změnám a znamením. Ale ani na to není třeba čekat. Je to doba přípravy každého člověka. Tady a teď. Ne až na potom a na to co bude a jestli bude. Život žijeme nyní a dnes. Již nyní žijeme věčný život. Zítra tady nemusíme být. A třeba ne ani kvůli mega holokaustu, ale jen úplně banální nehodě, nebo příhodě. Vše je naplánováno. Nejen čas holocaustu, ale i hlavní okolnosti našeho života.

Kdo si myslí, že může bojovat se šelmou nebo změnit svět, je ovšem na omylu. Změna začíná u každého člověka. Nikdo nemůže změnit svět a porazit šelmu. Může však změnit sám sebe a říci šelmě – ne! Každý by si měl uvědomit, že šelma ve skutečnosti svůj boj už prohrála a Země zachráněna byla. To, že se nyní snaží na svojí stranu získat co nejvíce nevědomých duší – je jiná věc. A také to není žádné překvapení – jen se plní to, co bylo dávno prorokováno. Příchod Nového věku nelze zastavit, šelma má moc pouze některým lidem zabránit tomu, aby se ho mohli účastnit. Může je získat podvodem, pokud jim lež naservíruje tak líbivě a stravitelně, že jí nakonec podlehnou i ti, kteří dosud bojovali za pravdu. Může jím vzít podvodem věčný život, na který mají všichni právo. Může si tyto duše vzít. Nemůže ale zastavit přechod země do reality, kam její moc již nesahá.

Jestliže bojujeme proti šelmě, neznamená to, že si myslíme, že můžeme změnit svět nebo porazit šelmu. To není možné. Můžeme ale šířit informace a svědectví – to je naše povinnost. Šířit jiné informace, než ty, které jsou podporované všemi hlavními masmédii. Názory, které jsou oficiálně nepohodlné, ignorované, zamlčované, bagatelizované, vysmívané… Zatím je to stále možné. Internet je stále relativně svobodný a za odlišné názory není většinou nikdo zavírán. Zatím… Každý by měl této možnosti využít, dokud je to možné, protože to může mnoha lidem ukázat cestu. Tato možnost nebude napořád…

df

Často slýchávám, že v dnešní době se mnoho lidí duchovně otevírá. Já myslím, že je to pravda, i když lidé pravdu hledali už v dávných dobách. Dnes máme tu výhodu, že už se nemusíme spoléhat vždy jen na víru. Dnešní věda už je tak daleko, že se pomalu začíná dotýkat do oblastí, kterých jsme se mohli dříve dotknout jen skrze víru. Na druhou stranu je však i dnes ještě stále naše věda a život hluboko v zajetí materialistických představ a k tomu, aby vědci mohli skutečně říci, víme, nebo dokázali jsme, že posmrtný život nebo Bůh existuje, k tomu je ještě daleko. Jen pomalu a neochotně se v naší kultuře zbavujeme materialismu. Na druhou stranu skutečně stále více lidí hledá a duchovně se otevírá a také věda se stále vyvíjí a snaží se svůj materialistický pohled na svět vědecky překonat. Z toho můžeme mít jen radost…

I když nás může znepokojovat to, do jakého chaosu a mravního bahna dnešní svět upadá. Ovšem tento chaos je právě důkaz toho, jak obrovskou rychlostí se dnešní svět mění. Ti, kteří těmto změnám nejsou nakloněni, se je snaží maximálně zbrzdit, i když i oni vědí, že je nelze zastavit. Nelze zastavit, ba ani zbrzdit příchod Nového věku lidstva. Temné síly to však také vědí. Vědí, jak málo času jim ještě zbývá a tak se snaží způsobit co největší chaos a získat na svoji stranu co nejvíce duší. Bojuje se o každého nerozhodnutého nebo duchovně hledajícího člověka. Pod mocnými útoky jsou samozřejmě i duchovně otevření, ale hlavní zájem se soustředí na ty hledající a bloudící v bludišti dezinformací a chaosu.

Nový světový řád, který se snaží zrealizovat, je v podstatě jen jejich posledním zoufalým projektem, jak si udržet zbytek moci nad lidstvem. Ten, kdo se však stane obětí, nebude už mít skutečně perspektivu dalšího vývoje a života a stane se jen nástrojem či materiálem těchto sil. Sil, které patří k odpadu vesmíru. Odpadu, který je později tak jako tak, určen k likvidaci, neboť nejen podoba této Země je pomíjivá, ale i vesmír, který známe, zanikne. V Novém věku lidstva bude i Nová Země v novém vesmíru – v jeho vyšší dimenzi. A zde žádné temné síly existovat nemohou.

Slovo xenofob podobně jako homofob stalo se dnes nejvíce zneužívaným pojmem. První nám říká, že jsme národ, který má strach z cizinců, protože jsme homogenní země, která není na cizince zvyklá. Ve skutečnosti je to však mýtus, který dávno neplatí. Dnes u nás žije tolik cizinců, jako nikdy dříve v moderní historii a nikomu nevadí – pokud se chovají slušně a respektují české zákony. Vyžadovat po někom, aby se přizpůsoboval našim zákonům, není xenofobie – ale právo. Podobně homosexuálové – nikomu nevadí, pokud homosexualitu nepropagují, nepředvádí se a neexhibují.

Pozn.: Někteří dále dodávají, že v západní Evropě zdaleka neexistuje tolik xenofobie, jako u nás - to si myslím také není tak úplně pravda, i když tu opravdu může být mnohem méně jejích projevů. Nemyslím si, že je to pouze kulturně vyspělejší společností - z velké části je to už také otupělost. Západoevropané jsou nejen na cizince dlouho zvyklí, ale také na problémy s nimi - je tak nějaký malý útok je nepřekvapí. 
My jsme určitě mnohem citlivější a vnímavější, což je největší rozdíl mezi námi a západoevropany, proto těžko hledáme společnou řeč. Tím ale, jak se v Evropě bezpečnostní situace zhoršuje, je naděje, že se také západoevropané probudí do reality (i když u lídrů EU to asi očekávat nelze).
Češi nemají fóbii z cizinců - těch je u nás tolik, jako nikdy předtím. Češi mají fóbii z nepřizpůsobivých cizinců, což není xenofobie, ale přirozený strach na základě historické zkušenosti.

Slova jako xenofob nebo homofob nejvíce používají a propagují ti, kteří by nejraději zrušili všechny národy, náboženství a rodiny, vytvořili jeden evropský multikulturní a multisexuální národ – člověka nového typu, které je tolerantní a povolný ke všemu, co se mu nařídí a který uvěří všemu, co se mu řekne, že je správné. Jakousi loutku nového mega-socialistického a fašistického světového pořádku. Dokud bude existovat totiž vzájemně nekompatibilní různosti, nebude možné vysněný nový světový řád prosadit.

Proto chtějí nejdříve vyvolat velký chaos a rozvrat společnosti. A poté přijít jako falešný spasitel a nabídnout radikální bezpečnostní a mírové řešení v podobě stálé on line kontroly každého člověka. Dnes proti němu ještě lidé protestují, ale pak to budou sami žádat – jen aby byl znovu obnoven pořádek. Nevíme, kdy k tomu dojde, víme však, že k němu dojde, pokud věříme proroctvím o konci věku. Někteří věří, že již nastal ten čas. Vývoj k novému pořádku ale může trvat ještě desítky či stovky let. Může se týkat již nás, ale může se také týkat až našich potomků.

Pokud ale sledujeme znamení doby a rychlost vývoje, je jasné, že se naše civilizace dostává do limitu maximální udržitelnosti – nejen z hlediska počtu lidí, které je planeta schopna uživit. Zdroje budou brzy vyčerpané a zdá se, že i klima se výrazně změní. To vše by nás mělo upozornit, že se blížíme do finále, kdy tento věk skončí a po genocidě lidstva a krachu nového světového řádu začne nová éra lidstva. To co začínáme prožívat (války, zemětřesení, nepokoje) Bible nazývá „porodní bolesti nového věku“. Myslím si, že ve skutečnosti ještě stále žijeme v relativně klidné době a to, co přijde, bude daleko horší.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *