Peklo existuje, ale…

231

Mnoho věřících lidí a dokonce i někteří křesťané dodnes věří tomu, že existuje Bůh, který soudí, který se hněvá a který trestá. A že když nebudou hodní, půjdou do pekla. Tato představa je hluboko zakořeněna v myslích a srdcích lidí už celá staletí. Tuto představu zasel nepřítel – ďábel, aby zotročil lidstvo a překroutil boží slovo ke svému obrazu.

Dnes už mnozí chápou, že všechny takové věty o Božím hněvu, musíme chápat obrazně. Rozhodně ne proto, že by neplatily, ale protože skutečně jen obrazné jsou. Bůh je ve skutečnosti absolutní dobro, láska a pozitivum. Peklo není místo, které stvořil Bůh – je to stav duše, který je důsledkem myšlenek a činů člověka. Člověk se ve skutečnosti soudí a odsuzuje sám, neboť boží zákony fungují tak, že ten, kdo je překračuje, sám sebe odsuzuje do stavu pekla.

Lidské vědomí není produktem mozku, ale je nezávislé na těle. To znamená, že existuje dále, i po smrti člověka. Existuje mimo časoprostor – ne v nějakém místě, ale ve stavu. Mnoho lidí nevěří, že se ve skutečnosti soudí sami. Proto hledají vnějšího nepřítele a své viny se snaží přenášet na jiné. Terčem jejich nenávisti nemusí být jen církev, ale cokoli jiného. Ovšem zbavit pocitů vin a získat odpuštění, to je možné jen u Boha. Tlumící léky nebo pomoc psychologů, nemusí být vždy dostatečná, jestli vás tíží vina a snažíte se tyto pocity něčím přebít (sportem, zábavou, alkoholem – čímkoliv, čím je možné hlas duše přehlušit a utéct od něj).

Člověk, kterého tíží svědomí nemůže být šťastný a žije ve stavu pekla. Kope kolem sebe a ubližuje jiným, ale nechápe, že se mu jen vrací to, co sám zasel. Věří, že ho trestá Bůh, pokud existuje, ale tak to opravdu není. Peklo a věčná smrt je realitou, ale nepochází to od Boha. Bůh na tom nemá žádný podíl. Obviňovat Boha nebo říkat, „kdyby existoval, nikdy by to nedopustil“, je nesmysl. Člověk totiž nebyl stvořen jen jako loutka, ale dostal svobodou vůli i dopovědnost. Musí proto nést i důsledky svých činů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *