Okultismus, kletba a posedlost

Všichni, kteří se zabývají okultismem a komunikují s neviditelným paralelním světem by měli mít neustále na paměti, že nikdy si nemohou být jisti tím, s kým opravdu komunikují – nejen proto, že tyto bytosti nevidí, ale i kdyby je viděli, mohou na sebe brát jakoukoliv podobu a čerpat i takové informace, o kterých se domníváte, že je zná je ten, koho se ptáte. Takto můžete komunikovat jak se svým podvědomím, dobrými i zlými duchy, anděly i padlými anděly. Ti všichni mohou do komunikačního kanálu vstoupit a vyhrávají ti, kterým k tomu propůjčíte svoji energii. Těm se pak otevíráte. Pokud se otevíráte světlu, pomůže vám, pokud se (byť nevědomky) otevíráte temným silám, pomohou vám taky, ale zato jim dáte možnost, aby využili vaše tělo pro své potřeby. Oni to pak neváhají udělat, protože na takové lidi právě čekají a je vyhledávají.

Jak se projevuje to, že jste ovládáni temnými silami? To je jednoduché – zpočátku nijak a po čase začnete mít nepříjemný pocit, jakoby jste nežili svůj vlastní život, ale byly jen nějakou loutkou. Poté zjistíte, že vám do vašeho života a do vašich myšlenek někdo mluví. Zpočátku můžete hlasy duchů vnímat jen jako cizí myšlenky a později i akusticky. Začnete slyšet hlasy duchů, pak může začít mít také vidiny – vizuální halucinace. Možná budete zmateni, protože nevíte, o co jde.

Lékař vám pravděpodobně předepíše tlumící léky a řekne vám, že jde o duševní poruchu, protože věda něco takového jako duchovní problém, nezná. Zkrátka jste pod vlivem temných sil a léky způsobí jen otupělost a navíc vám poškodí mozek  tělo. Lékařská věda ale nemá řešení, kromě potlačování symptomů tak, že sice vaše tělo bude pro zlé duchy nepoužitelné, ale pro vás samotné také.

Pokud jste stále ve stavu, kdy si uvědomujete, že se s vámi něco děje, je to proto, že vaše tělo není ještě zlými duchy zcela ovládnuto a můžete tento stav zvrátit ještě tak, že požádáte o odpuštění Boha, otevřete se jemu. a v této cestě vytrváte. Pokud se někdo dostane do stavu, že je jeho tělo do značné míry ovládáno, znamená to obsesi. Buď nepravou nebo pokud je ovládáte zcela – pravou. Takto postižený majitel svého těla je z něho zcela vymístěn – podobně jako ve stavu spánku či bezvědomí. V svém těle ve skutečnosti již není. V tomto extrémním případě mluvíme o posedlosti, ve které je tělo člověka nástrojem ďábla.

Ten dokáže se zneužitým dělem nevídané věci. Dokáže vyvinout velkou sílu, změnit hlas i fyzickou strukturu. Nejen to. Ďábel může podobně využívat i již mrtvá těla, která dočasně udržuje při životě (odtud legendy o upírech). V případě posedlosti je nutné provést exorcismus, která má několik stupňů a vyžaduje, aby exorcista byl natolik zkušený, aby dovedl odolat úskokům ďábla a sám se nestal ovládaným. V tomto případě se exorcista stává nástrojem Boha, který jediný má moc tělo osvobodit a umožnit návrat jeho majiteli.

Co se stane, když k tomu nedojde a postižený zemře? Pak záleží na tom, co způsobilo posedlost. Zda to byl on sám, kdo se – byť nevědomky – otevřel temných silám nebo zda to způsobila kletba, tj. že někdo jiný na dotyčného vrhl temnou energii, proti které nebyl chráněn. Nikdy se však nestane posedlým nikdo, kdo na tom žádný podíl nemá. Nejen tedy přímo se otevírat temným silám je extrémně nebezpečné. Mnoho lidí si to vůbec neuvědomuje a vidí v tom jen zábavu.

Problém může způsobit i to, že nejste dostatečně chráněni – nejste ve stavu posvěcující milosti. Ta se normálně získává ve křtu, ale jsem přesvědčen, že člověk jí může získat, i když není pokřtěný. Na druhou stranu je možné ale i ztratit a křest není jistou zárukou navždy. Jedině pokud neflirtujete a nekoketujete z duchem zla, žijete v souladu se svým svědomím, dokážete odpustit a neoplácíte zlo zlem, můžete si být jisti, že jste vůči negativní energii chráněni.

Pokud se napojujete na neviditelný svět a nic o tom nevíte, nejste velmi obezřetní, dostáváte se na tenký led. Zvláště pokud vaše úmysly nejsou nezištné, ale jde jen o zábavu nebo jsou naopak zištné či dokonce škodolibé. Temné síly vám pomohou, ale opravdu nikdy ne zadarmo. Vždy záleží na tom, do jaké míry jste se na ně napojili a do jaké míry jste proti nim chráněni., což nikdy přesně nevíte.

Temným nebo světlým silám se otevíráme podle toho, jak žijeme. Působení temných energií se nemusí projevit hned, ale třeba až za dlouhou dobu – najednou. Samozřejmě nemusí jít do úplnou posedlost, ale třeba jen o nenápadnou, o jinou nemoc, apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *