O stránce Avalon24

Popis obsahu jednotlivých částí menu

Liberální technokracie v Evropě a USA

V úvodní části se zabývám stavem současného západního světa, odkud a kam kráčíme. Věnuji se falešnému matrixu, falešné realitě, kterou jsme si vytvořili, principům otrokářské společnosti založené na konzumu, honbě za ziskem a materialismu a také blížící se duchovní revoluci lidstva, jako období velké transformace ze starého do nového věku lidstva.

Zaměřuji hlavně na naše hodnoty, které vyznáváme. Otázky morálky a etiky chápeme jako velmi složité, protože o našich vlastních hodnotách nemáme jasno. Proto je nemáme příliš chuť řešit. A také je pokládáme za vedlejší, i když jsou zásadní a týkají se nejen manželství, ale i ukončených těhotenství, pronájmů děloh, spermobank a anonymních poskytovatelů semene, klonování lidí i genetických manipulací. A mnoha dalších věcí.

Zajímá nás často jen vlastní profit, zisk a technický vývoj. Více, než ochrana života, ať už lidského, zvířecího nebo celkově celého ekosystému. Věci řešíme, až když nastanou problémy a krize. Až když dojde ke katastrofě. To jsou výsledky našich západních hodnot.

Vše posuzujeme mnohdy jen z hlediska techniky a svobody – proto jsem náš systém nazval „liberální technokracie“. Naše demokracie je silně omezena zájmy lobbystů, pokud ne rovnou úplatkářů financemi, ale i liberálními ideology, kteří vymýšlejí nové ideologie, jak by vylepšili svět, ale přitom se nemuseli zabývat otázkou svědomí.

Napětí mezi liberály a zbytkem společnosti roste v Evropě i USA. Na straně liberálů jsou veřejnoprávní a větší část soukromých médií, stejně jako větší část bohatých a úspěšných lidí. Na druhé straně jsou pak všichni ostatní, kteří jsou zastánci liberalismu házeni do jednoho pytle jako „temné proudy“ společnosti ohrožující demokracii a systém.

Uvěřili jsme, že si vystačíme pouze s hodnotou svobody, demokracie a humanismu. Ve skutečnosti je to však velmi málo a proto naše společnost podlehla pýše a sebeklamu. Často navíc jen z nevědomosti, egoismu a vlastního pohodlí. Neochotě zabývat se tím co smíme a na co nemáme právo. Navíc to ani nejde dohromady to s naší představou o svobodě.

Kalendárium

Další  část tvoří historie světa. Dat a zajímavostí by bylo moc a moc, tak se snažím vybírat jednak ty nejdůležitější a pak také ty nejzajímavější a nejvíce ilustrativní. Co vybrat je hodně subjektivní věc, takže to není nic, než můj výběr a komentáře. Najdete zde pouze poslední dekády a starší zůstávají na mém starém webu Okamžiky věčnosti, který jsem naspal už před lety. Jestli budu mít čas, přesunu z něj další kus historie sem a doplním a opravím některá data a chyby.

Poselství a proroctví

Sem jsem přesunul závěrečnou část svého starého webu nazvaného Nový věk. Najdete tu některá sdělení, která se týkají transformace, konce starého a začátku nového věku lidstva.

Mimozemšťané

Toto je hlavní část z webu Nový věk, kde se věnuji konspirační teorii o návštěvách mimozemšťanů jejich sdělením, která měli přijmout kontaktéři, od 50. let do současnosti. Rozebírám jejich typologii, spolupráci s lidmi i jejich poselství ohledně nadcházejícího příchodu Nového věku (New Age). Samozřejmě těžko říci  co je pravda, ale snažil jsem se vypíchnout to, co se mi zdálo věrohodné.

Transformace

V této části pokračuji částečně také ve sděleních mimozemšťanů. Zabývám se posledními událostmi konce tohoto věku, od příprav na vytvoření Nového světového řádu, až po návrat Krista a přechod do Nového věku Země.

Galaktická historie

Jak napovídá název, zde neřeším budoucnost, ale naopak minulost člověka od vzniku vesmíru, přes stvoření člověka až po jeho vyhnání z ráje, Atlantidu a počátek naší civilizace. Opět podle sdělení mimozemšťanů.

Paralelní světy

Tato část je úvodem ze starého webu Onen svět, ve kterém se zabývám tématem, jak název napovídá, současně existujícími světy v různých dimenzích, světy ducha a různých forem hmoty. Jde o především o úvod k tématu života po smrti těla. Má jít hlavně o informace od andělů, lidí, kteří prožili zážitek blízký smrti, ale i těch, kteří se skutečně dostali až na druhý břeh v doprovodu andělů, takže s se mohli vrátit zpět a podat svědectví. Částečně jde i zde o informace od mimozemšťanů.

Antihmota – svět snů

Tady pokračuji v začatém tématu a věnuji se konkrétně tomu, jak údajně funguje život na onom světě, ale také tom, co je vlastně duch a duše a jaké jsou jejich schopnosti.

Parapsychologie a metafyzika

Na závěr jsem k původním stránkám z roku 2010 o posmrtném životě připojil ještě některé nejdůležitější příspěvky z blogu na podobné téma napsané o několik let později. Působí to možná trochu nesouvisle a někdy se opakuji, když jinými slovy popisuji něco, o čem už jsem psal dříve (už jsem totiž zapomněl, o čem jsem tehdy psal). Ale určitě tam najdete i něco nového.

Názory a komentáře

V této části najdeme příspěvky z mého blogu z let 2014-19 na další témata.

Návštěvní kniha

Pokud máte nějaký komentář a není to spam, můžete ho napsat do návštěvní knihy, případné dotazy rád odpovím. Komentáře lze přidávat i přímo pod každou stránku, ale je možné, že tuto možnost zruším a budou odstraněny.