O stránce Avalon24

Liberální technokracie v Evropě a USA

V úvodní části se zabývám stavem současného západního světa a jeho systémem, který narazil na své limity a dnes se opět začíná překlápět. Na jednu stranu přibývá lidí slušných, vzdělaných a mravně zralých, na druhou stranu přibývá lidí arogantních a bezohledných. Vše se polarizuje a extrémy posilují na obou stranách, v počasí, v přírodě i společnosti… Je to neklamný důkaz toho, že události se znovu dostávají do pohybu a něco se začíná dít. Západní společnost dosáhla svých limitů v rovnováze technického a duchovního vývoje a dnes již začíná převažovat vývoj pouze technický, měnící demokratický systém v technokratický. Otázka svědomí a morálky hraje menší roli, než otázka svobody, finančního a materiálního profitu. Tak se náš svět stále více a více odklání od přirozených zákonů.

Často hledáme konkrétní viníky, kteří polarizují společnost, přitom si neuvědomujeme, že oni všichni jsou jen jejím produktem a že jsou jedněmi z nás. Že jsou to vůdcové, kterým dal sílu a moc lid. Oni nepolarizují společnost, ale odpovídají na požadavky polarizované společnosti a reprezentují ji. I největší diktátory zrodila demokracie  – náš systém.

Není otázka, KDO polarizuje společnost, ale CO a PROČ? Jak často se řeší konkrétní osoby, namísto témat a důvodů… Proto se věnuji se falešnému matrixu, falešné realitě, kterou si vytvoříme, principům otrokářské společnosti založené na konzumu, honbě za ziskem a materialismu a také blížící se duchovní revoluci lidstva, jako období velké transformace ze starého do nového věku lidstva.

Zaměřuji hlavně na naše hodnoty, které vyznáváme. Otázky morálky a etiky chápeme jako velmi složité, protože o našich vlastních hodnotách nemáme jasno. Proto je nemáme příliš chuť řešit. A také je pokládáme za vedlejší, i když jsou zásadní a týkají se nejen manželství, ale i ukončených těhotenství, pronájmů děloh, spermobank a anonymních poskytovatelů semene, klonování lidí i genetických manipulací. A mnoha dalších věcí. Čím méně jasno máme o hodnotách, které vyznáváme, tím více je nahrazujeme hodnotou neomezené svobody a mamonem, takže i věci šokující, zvrhlé, zvrácené se nám postupně začínají zdát jako normální a přirozené.

Zajímá nás často jen vlastní profit, zisk a technický vývoj. Více, než ochrana života, ať už lidského, zvířecího nebo celkově celého ekosystému naší planety. Věci řešíme, až když nastanou problémy a krize. Až když dojde ke katastrofě. To jsou výsledky našich západních hodnot, o kterých se sice často mluví, avšak většinou jen v souvislosti se svobodou, tolerancí s humanismem – nikoliv morálkou, odpovědností a tradicemi, neboť to příliš politicky korektní není.

Naše demokracie je silně omezena zájmy lobbystů, pokud ne rovnou úplatkářů financemi, ale i liberálními ideology, kteří vymýšlejí nové ideologie, jak by vylepšili svět, ale přitom se nemuseli zabývat otázkou svědomí. Globalizace a virtuální realita zcela změnila a pokřivila naše hodnoty a vnímání světa, ve kterém se vše scvrklo na jednoduchá hesla a nálepky, na svět, ve kterém končí diskuse a kde se příkopy mezi lidmi zdají být nepřekonatelné. Napětí mezi liberály a zbytkem společnosti roste v Evropě i USA. Na straně liberálů jsou veřejnoprávní a větší část soukromých médií, stejně jako větší část bohatých a úspěšných lidí. Na druhé straně jsou pak všichni ostatní, kteří jsou zastánci liberalismu házeni do jednoho pytle jako „temné proudy“ společnosti ohrožující demokracii a systém.

Uvěřili jsme, že si vystačíme pouze s hodnotou svobody, demokracie a humanismu. Ve skutečnosti je to však velmi málo a proto naše společnost podlehla sebeklamu. Často navíc jen z nevědomosti, egoismu a vlastního pohodlí. Neochotě zabývat se tím co smíme a na co nemáme právo. Navíc to ani nejde dohromady to s naší představou o svobodě. Navzdory tomu existuje i mnoho upřímných lidí, kteří se s tím perou, ale díky zmatku, který tento svět vnáší do našich hodnot a postojů, je to mnohem těžší, než to bývalo kdysi…

A vůbec nejhorší je to pro děti, kteří ještě nemají vlastní rozum a často ani dobré rodinné zázemí a výchovu v hodnotách. Ony přebírají vše co vidí, jako normální. Zkrátka hranice mezi normalitou a nenormalitou v důsledku krize hodnot splývají dohromady. Je to matrix, který je jako temná deka mraků pokrývající svět, kterými jen tu a tam pronikne slunce, aby člověku řeklo – člověče, co blbneš? Já jsem tady.

Naše demokracie narazila na své limity udržitelnosti a může se kdykoliv poměrně snadno a nenápadně překlopit v novou, avšak globalizovanou totalitu. Systém, který jsme zvykli nazývat liberální demokracie se změnil na technokracii,  která někdy nemá daleko k idiokracii (absurdistánu), ve které jsou ti nejúspěšnější často ti největší blbci a ve které jsou ta největší umělecká díla zároveň ta nejvíce nevkusná. Absurdistán je sice systém demokratický, ale protože je ovládaný blbci, je postavený na hlavu.

Kalendárium

Na závěr přidávám část o historii světa. Dat a zajímavostí by bylo moc a moc, tak se snažím vybírat jednak ty nejdůležitější a pak také ty nejzajímavější a nejvíce ilustrativní. Co vybrat je hodně subjektivní věc, takže to není nic, než můj výběr a komentáře. Najdete zde pouze poslední dekády a starší zůstávají na mém starém webu Okamžiky věčnosti, který jsem naspal už před lety. Jestli budu mít čas, přesunu z něj další kus historie sem a doplním a opravím některá data a chyby. Pokud vás nezajímá jen historie světa, ale i Prahy, můžete se podívat na moji stránku Praha.