Nový světový řád


Zajímavé povídání o kořenech přerodu státního kapitalismu k budoucímu globálnímu řádu, o rostoucí chuti elit ovládat svět.

Progresivní komunismus (neokomunismus)

Ve 20. a zejména 21. století jsme svědky nejen překotného technického vývoje, ale i rychlé proměny mentality lidí, jejich vnímání hodnot a světa. Tento vývoje je dokonce tak rychlý, že sociologové přišli s označováním jednotlivých generací, z nichž každá má jinou mentalitu – od tiché generace předválečné, po silou poválečnou generace, generace X (ročníky 1966-79),  generaci Y (1980-94), generaci Z (1995-2014) a zatím poslední generaci Alfa (optimistických, ale velmi náročných lidí, kteří možná již budou přestávat vnímat rozdíly mezi lidmi a roboty), která se začne výrazně projevovat po roce 2030. Zkrátka technologie mění komunikaci a způsob komunikace naše myšlení, hodnoty a svět. A ještě nikdy nebyla komunikační technologie tak dokonalá a tak globální jako dnes. Zdá se, že na to není nikdo připraven a ani legislativa s tím neví rady. Komunistické ideály jednotné, šťastné a spravedlivé společnosti nikdy nezanikly. Naopak, technologie jim dávají zcela nové možnosti a před námi vyvstává zcela nová podoba budoucího světa.

Jestli jeho vizionáře budeme nazývat neokomunisty, neomarxisty či progresivisty je asi jedno. Jinými slovy, na svět postupně budou přicházet nové generace, které mají úplně jinou představu o světě a pokud se třeba i demokraticky usnesou, že zruší stávající systém a vybudují úplně nový, mají na to možná dokonce plné právo. Ti starší, kteří ještě budou pamatovat starý svět, tomu už nezabrání. Zkrátka, věci se mění, a dnes rychleji, než kdy dříve. Vidíme jak překotný vývoj technologií, tak změn globálního klimatu či geopolitického rozložení sil. Kam kráčí tento svět samozřejmě nikdo s jistotou neví, takže můžeme vycházet jen z toho, co se děje dnes, z našich pocitů a z toho, čemu věříme. Ale možná také máte někdy pocit, že se svět už dnes úplně zbláznil…

Procitne generace Alfa ze svého technologického opojení a zjistí, že technologické a technokratické budování dokonalého světa není cílem člověka a smyslem jeho života, a to ani ovládání jiných pomocí technologií? Toto pokušení je až příliš silné a zatím se stále nezdá, že lidí, kteří si uvědomují, že takový vývoj společnosti není udržitelný, není dost na to, aby se mu podařilo zabránit. Zkrátka vidíme až příliš jasně, že slova proroctví se ve znameních doby začínají naplňovat, takže lidí, kteří si začnou klást otázky – kdo jsem?, proč tady jsem? co tu dělám? jaký to má smysl? je vize udržitelnosti skutečně udržitelná?, zřejmě nebude tolik, aby náhle došlo k nějakému většímu duchovnímu obrácení bez toho, aby civilizace nemusela narazit do zdi a nebyl by to šok. Až přijde, mnozí se proberou, pro další to bude již pozdě a jistě se najdou i mnozí, kteří budou popírat pravdu, i když ji uvidí a uslyší na vlastní smysly. Touha po udržení své moci či majetku a po zachování současného matrixu bude pro ně nepřekonatelná. Tito lidé udělají všechno proto, aby vše zůstalo tak jak je a přistoupí jen na kosmetické změny, které jejich elitní postavení neohrozí.

Přirozených autorit, tradičních hodnot a jistot rychle ubývá a nahrazují je nejrůznější prapodivní lidé, jejich nápady a ideologie, nad kterými můžeme často jen kroutit hlavou a přemýšlet, zda je myslí vážně, zda jde o vtip nebo o nápady psychopatů, kteří ale možná už cítí, že se pod nimi kýve židle. Těžko říci, do jaké míry je kdo veden touhou zachránit svět a kdo nového trendu udržitelnosti jen využívá k tomu, aby pomohl sám sobě. To se bohužel nepozná vždy hned, ale až s odstupem času. Na druhou stranu je ale asi třeba i pochybovat o sobě a uvažovat, zda náš pocit nevychází spíše z toho, že hloupí jsme my a pouze jejich bohulibé a vznešené myšlenky nejsme schopni pochopit. Ostatně víme, že mezigenerační posun v mentalitě je častou příčinou vzájemného nedorozumění.

Možná to vnímáte tím více, čím starší generací jste, zatímco mladí, kteří nikdy nezažili minulost a nemají tak žádné srovnání, to vidí zcela jinak. A protože nemají s čím srovnávat a v nové době už vyrostli, chápou současný stav jako normální, zatímco to, co přináší nebo udržuje ta starší generace chápou jako přežitek, zdržování ve vývoji či dokonce jako nespravedlnost. Tak to asi bylo vždy, a snad i to je důvodem, proč se historie opakuje, pouze kulisy a formy opakování se mění… Mladí nedají na zkušenosti druhých, protože zkrátka některé zkušenosti jsou nepřenositelné a oni je potřebují získat a zažít na vlastní kůži, protože až potom uvěří tomu, co jím říkali starší. Proto je lidstvo do jisté míry nepoučitelné a některé zkušenosti musí získávat stále znovu. Navíc, starší sice mohou nadále předávat své zkušenosti mladším, nicméně většinou jde o věci, o které není zájem. Naopak, mladí spíše mohou předávat své zkušenosti s novými technologiemi starším, nicméně ani tady není vždy největší zájem. Senioři, byť se učí novým technologiím, stejně raději dávají přednost osobním vztahům, rozhlasu a televizi, zatímco virtuální svět považují za chyméru a nejsou ochotni komunikovat s virtuálními přáteli, které nikdy osobně nepoznají nebo nepoznali. A nejsou ochotni ani používat sociální sítě a četovací aplikace, pokud nemohou vidět místo smajlíků emoce naživo a nemohou si na dotyčného sáhnout, zejména, když se na druhé straně sítě může kdokoliv vydávat za kohokoliv a lidé tam vypustí ze sebe i to, co by vám nikdy osobně neřekli.

Protože rodinné vazby jsou stále více chápány jako něco nepodstatného a nová generace chápe celý svět jako virtuální rodinu. I generace se od sebe navzájem vzdalují a každá z nich si žije ve své vlastní bublině, zatímco ta druhá, protože myslí jinak, je nepřátelská. Nakonec, to se netýká jen generací. Osobní sdílení nahradila virtuální realita a technologie. Společné a společenské ideály a vize nahradily společenské bubliny (komunity), do kterých se jednotlivé složky společnosti uzavřely a komunikují pouze mezi sebou. A třeba i přes půlku světa, kdy každý může mít stovky virtuálních přátel kdekoli na světě, kteří tvoří jeho virtuální rodinu, kterou vedou její influenceři, zatímco ostatní v bublibě jsou folouveři. Ta někdy i nahrazuje reálnou, ale nefungující rodinu.

Zdá se, že vývoj tzv. internetu věcí a digitální komunikace vede ke zcela novému druhu uspořádání společnosti. Je spíše jen otázkou času, kdy přijde nějaké nová generace s tím, že politika vlastně už není třeba a že je to přežitek, protože na to, aby společnost mohla velmi efektivně fungovat a zajistit dokonalou rovnost všech tu už máme dostatečně vyspělé technologie. A máme-li demokracii, proč bychom se nemohli demokraticky rozhodnout, že třeba zrušíme ústavu, zrušíme politické strany a ukončíme toto martýrium nedůstojného politikaření a nekonečných sporů? Proč by to mělo být protiústavní a nedemokratické, jestliže se na tom shodneme a když pochopíme, že demokracie je pouze zbytečné mrhání časem a způsob, kde se jedna skupina lidé snaží omezovat a potírat tu druhou, kdy jde o nekonečný souboj nesmyslných ideálů a bojů o nesmyslné hodnoty. A že je třeba urychleně budovat nový, lepší, spravedlivý svět, ve kterém jsou si všichni rovni a který je navždy již udržitelný. Možná dokonce i za cenu násilných revolučních metod, nepůjde-li to normální cestou pozvolné transformace nebo dojde-li k nějaké větší pohromě (např. globálnímu dlouhotrvajícímu blekautu způsobeného teroristy či přírodními jevy).

Transhumanismus – transformace od demokracie k technokracii

Dnes se možná nápady na zrušení politických stran mohou zdát i pirátům a těm nejprogresivnějším fanatikům za hranou, ale kdo ví, zda generace Alfa či pozdější už nebudu s technologiemi natolik srostlí, že jim to přijde jako zcela legitimní požadavek? Nakonec umělá inteligence bude v jejich době asi kvalitativně úplně jinde a není žádný důvod, aby nemohla zastoupit celou vládu i prezidenta. Nejde jen o to, že budeme mít auta bez řidičů, vlaky bez strojvedoucích, sklady bez skladníků, obchody bez prodavačů, kurýrní služby bez kurýrů, soudy bez soudců, úřady bez úředníků… Navíc, parlament je už dnes často jen žvanírna o ničem… Poslanci by byli naprosto zbyteční. Umělá inteligence bude nejen zcela věrohodně mluvit jakýmkoli lidským hlasem a kohokoliv imitovat a simulovat, ale i s lidmi diskutovat. Rozhodovat bude jen elita, která bude umělou inteligenci řídit, elita, která se za umělou inteligenci bude schovávat.

Přemýšlet nebude třeba, ani Google ne. Zkrátka se zeptáte neuronových sítí na jakoukoliv otázku (nebo si ji jen pomyslíte) a ona vám okamžitě odpoví. Dokonce vám řekne, jak se cítíte, co byste ten den měli udělat, nebo jak by bylo vhodné udělat to či ono. Co by bylo správné, spravedlivé a efektivní. Žádné dlouhé debaty. Nebo vám dokonce řekne, co si kdo myslí. Bude vám dávat přednostně pozitivní informace, přehledy a zprávy, protože síť má vždy pravdu, je vždy 100% spravedlivá, pozitivní a afektivní, omyly již budou vyloučeny. Pokud třeba vyhodnotí, že životu na Zemi hrozí zánik v důsledku přelidnění a že je třeba přistoupit k výrazné redukci populace, jinak nepřežije nikdo, bude dokonce i takový požadavek zcela legální. Ostatně tak jako politika, ani legislativa nebude nejspíše existovat. Bude to stejný přežitek jako je dnes feudalismus. Více se tímto tématem zabývá např.  Ray Bradbury ve svém legendárním románu Fahrenheit 451.

Lidé se budou spíše podobat naprogramovaným biorobotům, kteří jen simulují myšlení a konzumují život, bez toho, že by měli nějaké vlastní názory. Tedy podobně jako to dnes dělají například ovce, kteří přežvykují trávu a jdou jinam, než kde pes zaštěká bez toho, že by přemýšleli, jestli je to správné. To vyhodnotí neuronová síť. Ostatně ta samozřejmě pozná z vašeho dechu, zorniček, tepu, elektromagnetického odporu kůže, tlaku a mozkových procesů, zda mluvíte pravdu a jaký je váš stav. Ani to však nebude třeba, protože historie vašeho jednání bude zaznamenána v síti. Nebudete moci nic samostatně vykonávat, aniž byste na ni nebyli trvale napojeni.

Technologie pro ovládání myšlenek, nervů a emocí nejsou žádnou novinkou a už dlouho se na nich pracuje. Není to vždy nějaká tajná konspirace, ale vědecký pokrok v oblasti síťových technologií – a odkazy na ně najdeme i na Google zde.

Je třeba stále připomínat, že každý člověk má právo nejen na dezinformace, tedy právo si informace vybírat sám, ale také má právo na to, aby žil a používal věci bez toho, že by měl povinnost mít aplikace připojené na internet – že by měl mít právo nebýt připojen on line a přitom kvůli tomu nebýt znevýhodňován nebo dokonce šikanován. Největší nebezpečí internetu totiž tkví v tom, že ho lze využít jako dokonalý nástroj manipulace a omezení svobody člověka. Již dnes to zkouší stát i obchodníci, ať už šlo o EET, možnost si ve vlaku koupit kávu či dostat slevu v obchodě výhradně přes aplikaci. Brzy si totiž bez aplikace a on line připojení ani nenakoupíte, nic neprodáte, nic na úřadu nevyřídíte, ani nebudete moci být pojištěni, mít řidičák, atd… A zcela jistě vám jednou nedají ani občanku, protože vaše osobní ID vám nebude moci být přiděleno, pokud nebudete registrováni v on line systému. Nakonec se ani nevyčůráte, protože bez aplikace a čipu s ID vaší DNA se vám neotevřenou dveře ani na toaletu.

Mnozí řeknou – ale obchodník má samozřejmě právo klást si podmínky a není jeho povinnost slevy nabízet každému, pokud nemá aplikaci. To je sice pravda, ale kde je ta hranice? Pak můžeme např. říct, že nikdo nemá povinnost vám dávat k dispozici toaletu, pokud potřebujete na záchod, prodejce nemá povinnost vám prodat kávu, nádraží nemá povinnost vám prodat jízdenku, pojišťovna nemá povinnost vás pojistit, stát nemá povinnost vám umožnit podnikat, jestliže… Atd. Proto si myslím, že nediskriminovat ty, kdo nechtějí být připojeni, mít čip či aplikaci by měla být povinnost. Jinak se dostaneme do opačného extrému.

Mladí lidé tento vývoj vítají, protože je pro ně již naprostou samozřejmostí ovládat aplikace a moderní smart technologie. Jen málokdo si však uvědomuje, jaký nástroj manipulace tyto technologie budou znamenat. Časem dokonce ani mobily či jiná chytrá zařízení nebudou třeba vůbec – řeknou vám, že jsou již zbytečné, člověk je může ztratit, mohou přestat fungovat, jsou velmi nepraktické, mohou být zneužity apod. Miniaturní čip se zabudovanou aplikací vám dají rovnou do ruky nebo na čelo. Bez toho už nebudete člověkem. Každý novorozenec ho dostane automaticky ihned po narození. Peníze ani žádné osobní doklady, průkazy apod. nebudou již třeba. Vy se o nic nebudete starat, to obstará někdo jiný, kdo bude mít pod kontrolou vaše data, pohyb, návyky, zvyky, názory…

Jsem si téměř jist, že o internetu se bude jednou učit jako o primitivním předchůdci sítí nové generace, které jsou dokonale technologicky propojeny s myšlením člověka, umí s ním komunikovat na jeho úrovni, bez používání primitivních nástrojů jako jsou monitory, myši, tablety, aplikace, reproduktory, pevné disky a podobné nesmysly. A o demokracii se bude jednou učit jako o přechodném jevu a transformačním období od feudalismu, vrchnosti, věrchušky a primitivního komunismu k udržitelné technokracii, kterou ovládá umělá inteligence, kde má každý zajištěný blahobyt, pracuje jen dvě hodiny denně (pokud chce) a kde rodiny jsou nahrazeny globální rodinou a velkým bratrem, který každého důvěrně zná a dohlíží aby vše fungovalo tak, jak má. Že by tento „ráj na Zemi“ trval dlouho, tomu ale rozhodně nevěřím. Stačí, kdyby umělá inteligence, která bude vše řídit, chytne nějaký smrtelný vir či vyhodnotí, že člověk je škodná. Vzhledem k tomu, že na ní bude vše totálně závislé, celá společnost se tak naráz zhroutí. Tak jako tak, my už tu s největší pravděpodobností  nebudeme…

Mantra o udržitelnosti

Dnes se znovu objevují mladí levicoví „zlepšovatelé“ a „zdokonalovatelé“ systému, jak je kdosi docela trefně nazval – dobrotrusové a dobroserové. Zatímco ještě před časem je málokdo bral vážně, jejich myšlenky zapustily své kořeny a úspěšně se šíří jako nová progresivní, neoliberální, neokomunistická, neomarxistická ideologie. Naopak vidíme, že společnost se jen málo zabývá zásadními otázkami co je vlastně ona udržitelnost, kdo je člověk a co je jeho identita, co ji vytváří a mění, co je gender a duch, jaký je rozdíl mezí ním a strojem, jaký má technologický vývoj smysl a co má být jeho cílem, co je skutečně smyslem života a jak se na to zaměřit, co je skutečným měřítkem kvality života a jak jí měřit… Tato téma zdaleka nerezonují tak, jak by měla a místo nich se řeší spíše ideologické a technické otázky jako gender, sexuální orientace, diverzita, migrace a solidarita, HDP, inflace, bezpečnost, emise, vývoj technologií… Věci sice důležité, ale které nejdou nikam do hloubky a nepomohou zajistit skutečnou udržitelnost, pouze udržují a rozšiřují stávající matrix.

Jsme dokonce už také svědky počátků nového vymývání mozků a přípravy lidí na budování jakéhosi nového druhu globální progresivní socialistické společnosti, progresivního virtuálního komunismu, ve kterém si budou všichni lidé dokonale rovni a budou mít od narození zajištěnou veškerou péči a základní příjem, který každému zajistí blahobytný život, aniž by musel něco dělat… A stačí prý jediné – povstanout, spojit se dohromady, svrhnout vlády všech zemí, sjednotit se jako proletáři nového světa, zrušit politické systémy a začít si vládnout sami. Tak prý zmizí všechny světové problémy lidstva. A kdo nebude chtít zachránit lidstvo a budovat novou, sociálně a ekonomicky spravedlivou společnost, stane se veřejným nepřítelem.

Progresivní komunismus je jakýsi nový druh krajně pravicového socialismu, který však navenek vypadá spíše jako krajní levice. Vzhledem k tomu, že extrémy se přitahují, je ale jasné, že rozdíly mezi levicí a pravicí se často stírají. Každopádně osvědčené taktiky, kdy zloději křičí „chyťte zloděje“ budeme svědky asi stále častěji. Už dnes jsou dokonce lidé připravováni na to, že současný světový řád jednou skončí a rozpadne se a že bude třeba jen nahradit novým, lepším, spravedlivějším, udržitelnějším…

Tak prý dokonce bude společným úsilím odvrácena i globální katastrofa, která dnes lidstvu hrozí. Změny klimatu jsou prý neúprosné a my musíme udělat radikální krok a všichni se spojit. Ostatně něco podobného říkali i komunisté – proletáři všech zemí se musí spojit, aby zavedli nový a spravedlivý řád socialismu a zachránili planetu před vykořisťovateli. Asi nikdo nepochybuje o v tom, že mnozí, kteří těmto myšlenkám uvěřili a začali je šířit, to mysleli opravdu upřímně dobře. Je zřejmé, že globální katastrofa, kdy se lidstvo buď usmaží nebo uvaří, ale vůbec není zřejmé, do jaké míry za ní člověk může, neboť nejde o první katastrofu na které se člověk nepodílel. Je to však také šance jak celé lidstvo pod záminkou boje proti katastrofě sjednotit nejen pro boj s katastrofou, ale i pro boj proti lidstvu samotnému. Jinými slovy – hrozící katastrofa je doslova ideální příležitost po ovládnutí lidstva a nastolení nového světového řádu.

Co by asi řekl naší době Václav Havel, kdyby tu byl? Pamatuji se na jeho poslední rozhovor s ním v roce 2010, kdy už tehdy se mu velmi nelíbil směr, jakým vývoj společnosti směřuje. Nejenže se směr nezměnil, ale tempo vývoje ještě znatelně zrychlilo. Jednota je stále více vynucována po hrozbou sankcí, svoboda se zmenšuje pod hrozbou nebezpečí, lží a pod záminkou ochrany a z návratu do Evropy se stala jen otázka ekonomické výhodnosti pod hrozbou napadení ze strany Ruska, pokud v ní nezůstaneme. A sama Evropa směřuje ke svému rozpadu, postupnému úpadku a rozkladu. Ale přesně to projektanti nového světového řádu chtějí – nahradit stávající národní systémy a státy jedním globálním systémem. Dokonce i prý dokonale demokratickým, protože se budou ptát každého, jak by měl fungovat.

Velká světová revoluce

Je zřejmé, že k tomu, aby vůbec mohl začít platit nějaký nový světový řád, musí napřed se napřed rozpadnout ten stávající v důsledku nějaké opravdu velké globální události, která spustí dominový efekt dalších změn. Jinak z čistajasna nikdo žádnou globální revoluci asi určitě neprovede. Ve více či méně vzdálené budoucnosti lze očekávat, že nejen v důsledku chudoby, ale i změn klimatu a válek bude ještě výrazněji narůstat množství přírodních katastrof, poroste společenský neklid a později i chaos. Bude sílit tlak na vlády a na jejich svržení, volání po sjednocení a záchraně planety – po novém světovém řádu. Vznikne nová mezinárodní platforma za spravedlivé rozdělení světového bohatství, za odstranění korporátního kapitalismu, za spravedlnost, za jedno skutečné a pravé náboženství a za záchranu lidstva… Elity využijí spravedlivého rozhořčení společnosti a budou reagovat na sílící poptávku volající po radikálním řešení. To však bude ve skutečnosti podvodem a také nový progresivní komunismus rozpadne se v trosky. Tak nějak možná definitivně skončí tento věk lidstva.

Dosud obyvatelná území budou čelit obrovskému náporu migrantů prchajících z neobyvatelných a extrémně přelidněných oblastí postižených hladomory a přírodními pohromami obrovského rozsahu, takže hranice přestanou existovat a státy se zhroutí. Přírodní katastrofy, hladomor, války, epidemie a mezi sebou bojující gangy mohou být novou realitou. Přestože někteří jasnovidci hovoří o velmi podobných temných vizích budoucnosti, nikdo z nich není schopen určit, v jakém století se tyto věci odehrávají, ani pořadí těchto událostí. Matematické modely však ukazují, že nezastaví-li snížení emisí skleníkových plynů změny klimatu či spíše nerozhodne-li se tak příroda sama, je tato budoucnost nevyhnutelná. Vše se začne hroutit, nejen stavby a celá města, ale i celé společnosti, státy přestanou plnit svoji funkci a zkolabují.

Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Liberální filosofové a ekonomové (jako např. nezdolný optimista Tomáš Sedláček) věří, že ke globální revoluci lidstvo může dospět vzájemnou dohodou všech zemí a postupným vývojem, jakmile se demokratickým zemím podaří exportovat demokracii do celého světa a probudit celosvětového ducha jednoty. Protože demokracie je podle jejich názoru nejdokonalejší systém, vede automaticky ke stále lepším zítřkům, i když čas od času může docházet ke krátkodobým propadům. Podle mého názoru je ale taková představa malinko odtržená od reality a nepočítá s tím, že lidé se mohou svobodně a demokraticky rozhodovat i pro své zničení.

Podobné je to i s postupným postupným nějaké globální měny. To, že by lidstvo dospělo ke zmínění celosvětové jednotě, je sice čistě teoreticky možné, ale pokládám to za nepravděpodobné, stejně jako to, že by šlo o pozitivní trend. Ke globální revoluci nejspíše nedojde nějakou pokojnou cestou a přirozeným vývojem. Ostatně žádná revoluce se nerodí z ničeho a dokonce ani naše nenásilná sametová revoluce v roce 1989 nevznikla přirozeným vývojem, ale byla spíše důsledkem převratných celospolečenských změn v celé východní Evropě.

Aby tedy mohlo dojít k vytvoření nového globálního systému, musí se tedy ten současný napřed zhroutit – bez ohledu na to, zda zkolabuje přirozenou cestou nebo spíše důsledkem vnějších vlivů. Na druhou stranu asi není třeba pochybovat o tom, že globální elity budou zkoušet nový globální řád prosazovat co nejdříve, tedy ještě předtím, že se starý systém zhroutí – ostatně na tom už dávno pracují a Evropská unie je jim v tom nápomocna. Posilování sdílené suverenity na úkor suverenity národních států, stejně jako cílené potlačování tradic a tradičních hodnot, tlak na prosazování povinné solidarity či na toleranci nelegální migrace je zřejmý. Liberálové v tom vidí velkého ducha Evropy, ale myslím si, že je to spíše úpadek, vzhledem k tomu, že Evropa dala přednost ideologii před pragmatismem.

Jen čas však ukáže, jak se onen „velký duch“ vznášející se na ideálech evropských hodnot, prosadí. Dnes panuje všeobecná představa, že největším ohrožením evropského ducha je Rusko, ale já si myslím, že je to spíše jeho samotná podstata, takže když velký evropský duch bojuje s duchem Ruska, bojuje spíše sám se sebou. A naopak. Vidím to jako jakousi duchovní válku, která však nemá žádného vítěze a naopak poražené všechny. Až si to lidé uvědomí a pochopí nesmyslnost války,  začnou volat po novém světovém řádu. Ostatně to je jistě i cíl globálních elit. I když se jim znovu nepodaří vyprovokovat použití zbraní hromadného ničení, protože ani v Sýrii to nevyšlo, jejich cíl se nemění. A tím je nahrazení současného systému novým. Prozatím možná sice jen ekonomického a finančního – to je však základ kontroly. Až čas ale ukáže, do jaké míry jsou to jen konspirační teorie a do jaké míry už dnes aktuální realita…

Jakmile se současný světový řád zhroutí, chopí se vlády nová elita o které Bible hovoří jako o šelmě s číslem 666. Tedy nejpozději v době, kdy začnou výrazně změny klimatu a přírodní katastrofy budou rapidně narůstat. Co však bude skutečně příčinou toho, že se současný světový řád zhroutí, se můžeme jen dohadovat. K tomu samozřejmě může dojít i mnohem dříve, Bible hovoří nejen zemětřesení a hladomorech na mnoha místech, ale i válkách. V geopolitickém boji může krach globálního systému vyvolat jistě i použití zbraní hromadného ničení.

Podle proroctví ale dříve, než k posledním událostem a vládě šelmy 666 dojde, bude o světovou moc mezi sebou soupeřit více šelem, které budou vytvářet pakty i bojovat proti sobě. Ovšem – zda se to vlastně neděje už dnes, není jasné. Není asi příliš pochyb o tom, že jednou z nich je již dnes také naše Evropská unie. A mezi Čínou a USA se povede litý boj o prvenství. Kdy tento boj vyvrcholí a dojde k nějakému opravdu zásadnímu zlomu? Možná jich bude více a dojde k nim najednou.

Pokus o vymazání Izraele z mapy, splasknutí dluhové krize, válka s Ruskem, zhroucení národních států a jejich bankrot, zhroucení finančního systému, pád meteoritu či jiná globální pohroma, pandemie, nahrazení občanských a jiných průkazů jednotnou elektronickou digitální identitou v miniaturním čipu… Může to být i kombinace několika věcí dohromady… Nevíme. Můžeme se jen dohadovat, co by to mohlo být, co by mohlo spustit lavinu událostí, která vženou lidstvo do bodu, ze kterého nebude návratu. Je předpovězeno, že se toto všechno stane, ale vůbec netušíme v jakém pořadí.

Propaganda nového světového řádu

Nový světový řád (podle propagandistů tedy tvořivá a udržitelná společnost) je něco, proti čemu nelze nic namítat – většina z nás by to asi chtěla žít ve světě, který se podobá ráji, a co nejdříve. Otázka by ale měla znít jak ji dosáhnout? Této otázce se však propaganda vyhýbá, stejně tak tomu, jak by taková společnost měla být řízena… Prý už to bude záležitost odborníků. Vzhledem k tomu, že většina z nás si ještě pamatuje minulou totalitu, nemůže nás podobná propaganda nalákat na podobné nesmysly. Až už vůbec ne, pokud by někdo přišel s nápadem zrušení hotovosti, zrušením finančního systému a povinného čipování…

Pokud ale ne my, lidé budoucnosti mohou uvažovat již jinak, zejména pod pravidelnou masáží mozků, který vytvoří tupé hejno hus nevědoucích, že jsou určené na porážku. Kolik naivních lidí toužících po lepším životě se nechá zlákat? A navíc pod hrozbou strachu ze zániku lidstva? Ano, vždyť to je strašné! Pokud půjde o život, rádi přijmou nabízenou „pomocnou“ ruku i ti, co to doposud odmítali.

I když se to zdá nereálné a nenastaly dosud žádné závažné otřesy, které by mohly být příčinou zhroucení světového řádu, budou jeho projektanti svůj plán budou chtít určitě začít realizovat co nejdříve. Vidíme, že jejich propaganda se už začíná rozjíždět, přestože se zdá,  že jde zatím jen výkřik do prázdna. To se ale časem změní, zejména, budou-li lidé zmítáni strachem, hladem, nejistotou a chaosem. Jejich propaganda pak jistě najde úrodnou půdu a semínka začnou klíčit.

Stále více lidí se bude chtít podílet na společné mezinárodní platformě za nový svět, za záchranu lidstva a za svržení současného prohnilého a zkorumpovaného systému, neboť budou oprávněně zklamaní se současnými elitami, jejich nedůvěra k nim se bude prohlubovat a tak nabízené vize nové budoucnosti málokdo odmítne. Běžní lidé a zejména mladí lidé, političtí a jiní aktivisté budou myšlenky nového uspořádání světa a systému vládnutí s radostí, nadšením a nadějí propagovat. Rozběhne se obrovská celosvětová kampaň za nový globální systém – globální revoluci.

Globální elity, které budou usilovat o nový světový řád, o svět pro vyvolené, ale určitě své plány nepokládají za nějaký podvod, naopak. Možná si dobře uvědomují, že planetu zasáhnou velké globální klimatické změny, které skutečně přinesou zhroucení stávajícího systému a tím i velký chaos a zmar, jak jsem popisoval v předchozí kapitole o konci věku. Také spolupráci s negativními mimozemšťany vidí pozitivně, zkrátka proto, že jim důvěřují. Ve svém „plánu záchrany“ vyvolených (poslušných, kteří přijmou jejich nabídku) vidí poslední šanci pro lidstvo. Opravdu věří, že jen tak mohou přežít a vybudovat nový svět. Zatím vše samozřejmě zůstává v utajení, zejména pokud jde o onu zmíněnou spolupráci s mimozemšťany. Jakmile se ale systém začne hroutit, nastane „čas pravdy“ a všechny skrytá tajemství budou odhalena. Ale nepředbíhejme…

Již dnes je třeba být více, než kdy jindy obezřetný k posuzování toho, co je pravda a co lež, kdo šíří světlo a kdo jen dělá, že šíří světlo, aby rozšířil svoji moc. Pozorujeme tedy návrhy a metody na to, jak dosáhnout takové utopické společnosti. A tady by se lidé neměli nechat nalákat na to, co vypadá pěkně, ale ve skutečnosti to ničemu nepomůže, pouze někomu a dočasně. Je ale zřejmé, že když půjde o přežití, velká většina lidí přijme ze zoufalství jakékoliv řešení, protože nebude mít moc na výběr.. Jedna věc je tedy realita a proveditelnost – o tom však propaganda záměrně mlčí. Nechtějí odhalit svoji pravou tvář a tak zabraňují lidem najít cestu k pravdě a skutečnému sjednocení, aby lidstvu tuto cestu pak nabízeli sami, ale ve své režii a pod svoji kontrolou. Vědí, že nemohou zabránit tomu, aby se jednou lidstvo sjednotilo přirozenou cestou, tak tuto jednotu chtějí vybudovat sami a ovládnout ho. Mít tento proces globalizace pod svoji kontrolou. Je to taková poslední lest šelmy, která už nedočkavě vyčkává, až bude moci provést svůj poslední útok a vzít s sebou co nejvíce duší.

Co můžeme dělat my, respektive, co budou moci dělat naši potomci, až se věci dají do pohybu? Osud lidstva rozhodně nikdo z nás asi zvrátit nemůže – vše je naplánované a není v kompetenci člověka bojovat s ďáblem. Není to náš boj a to ani boj za záchranu naší civilizace. Můžeme (a měli bychom) dělat pouze maximální osvětu, aby co nejméně lidí padlo do jejich léčky, ale to je vše… Upozorňovat na to, dokud je to možné. Pak již budou všichni, kdo se novém pořádku budou vzpírat postaveni mimo zákon a asi i zbaveni v jejich „tvořivé společnosti“ všech práv.

Lavina událostí a nová doktrína bude mít podle proroctví devastující vliv i na církev, ve které se projeví velké schizma, během kterého se dostane k moci (možná nikým nevolený) falešný papež (tzv. antipapež). Ti, kteří nebudou ochotni přijmou nové, aktualizované učení budou pronásledováni jako odpadlíci. Tak začne očekává doba tzv. velkého soužení a pronásledování. Čas falešných proroků konajících zázračná znamení, aby pod svoji kontrolu dostali maximální počet oveček.

V proroctví stojí, že přijde doba obrovského informačního chaosu, kdy povstane spoustu lživých proroků, kteří budou říkat, že přišli ve jménu pokroku, kteří budou vyvolávat paniku, aby mohli nabízet řešení a „zachraňovat“ svět. Ostatně, to je osvědčená taktika a dnešní situace kolem změn klimatu tomu může výborně nahrávat. K ní patří i schopnost rozdělovat lidi, štvát je proti sobě, vyvolávat chaos a pak nabízet grandiozní řešení v podobně všeobjímající jednoty a pokroku. Je jasné, že spoustu lidí, kteří se na tomto plánu globální jednoty budou podílet, propagovat ho a budovat, mu budou zcela upřímně věřit – nakonec o to elitám jde. Kdo by nechtěl zachránit lidstvo a vybudovat lepší, spravedlivý svět? Snad každý. Bez pomoci lidí by ho nikdy nemohli realizovat.

Všechny vlády jsou už dnes pod velkým duchovním tlakem z oblasti paralelního světa, aby jednali tak, jak tyto elity chtějí, takže někdy to už připomíná i stav jakési kolektivní hypnózy. Pod velkým tlakem je přirozeně také církev a až dojde na lámání chleba, dojde k jejímu rozštěpení na ty, kdo přistoupí na nové podmínky elit a ty, kde se odmítnou přizpůsobit ekumenicky vyznávat jen jedno povolené náboženství, do kterého budou ostatní sloučena jako jeho pouhé odnože. Ovládnout, podrobit si Vatikán a dostat tam své lidi, to je to co je pro ně extrémně důležité. A pochopitelně, jinak než pod maskou víry a zbožnosti to nejde – na tom usilovně pracují už dlouho.

Nový světový řád se má stát velkou světovou kulturní revolucí, ve kterém se stane láska povinnou politickou a společenskou záležitostí a kdo s tím nebudou souhlasit, bude zbaven občanských zpráv. Respektive budou výrazně omezena. V současnosti se svět nalézá v závěrečném stádiu věku a my jsme jednou z posledních generací, která možná ještě světovou revoluci nezažije. I když i tady se můžeme mýlit a věci naberou ještě rychlejší spád, než očekáváme. Projekt nazývaný Nový světový řád byl mnoho let tajný, ale nyní přichází čas, aby se o něm otevřeně začalo hovořit, aby si získal oficiální podporu pokud možno v co nejširší veřejností, která není spokojená se současnými poměry. To co nyní pozorujeme je jakási příprava pro budoucí nový řád – žijeme v době, kdy starý už pomalu končí, ale nový ještě také nezačal.

Všichni se musí sjednotit = všichni musí mít stejný názor, stejné vyznání a stejný pohled = všichni se musí být přístupní jedné manipulaci ve jménu vyššího dobra, záchrany planety a vyšší spravedlnosti. Kdo nebude usilovat o ráj na Zemi a o velkou světovou revoluci bude označen za nepřítele, jehož práva budou ve jménu obecného dobra pro všechny omezována. Stane se novým třídním nepřítelem, který ohrožuje pravdu, demokracii, svobodu, bezpečí, solidaritu, diverzitu. spravedlnost, stabilitu a veřejné zdraví. Nepřítelem, se kterým se nediskutuje. Nepřítelem, který bere jiným lidem jejich práva – zločincem, extrémistou, dezinformátorem, rozvracečem jednoty.

Hlavními „taháky“ pro celosvětové sjednocení do nového hnutí odporu za lepší svět a obecné blaho se mají stát:

  • boj proti změnám klimatu (všichni se musí sjednotit, aby zachránili planetu)
  • boj proti nemocem (všichni se musí sjednotit, aby ochránili globální zdraví, proti globálním hrozbám)
  • boj za spravedlivý finanční a právní systém (všichni se musí sjednotit, aby vykořisťování člověka člověkem zaniklo)
  • boj proti hříchům v církvi a za očištění církve, za její modernizaci a přizpůsobení modernímu světu, aby byla přijatelná pro všechny
  • boj za pravdu, proti lžím a dezinformacím (všichni se musí sjednotit, aby uchránili demokracii před nepřáteli)
  • boj za mír a proti terorismu, extrémismu a fašismu (všichni se musí sjednotit, aby uchránili svobodu a své bezpečí)
  • boj za sociální a genderovou spravedlnost (všichni se musí sjednotit, aby odstranili nenávist, nespravedlnost a násilí)
  • boj za celosvětové duchovní sjednocení všech náboženství (všichni se musí sjednotit, aby se lidstvo mohlo navrátit do ráje)

Všimněme si, že všechny věci proti kterým se má bojovat jsou vlastně na první pohled bohulibé věci, se kterými musí každý rozumný člověk souhlasit. A právě o to jde. Ať už jsou tyto věci dobré nebo ne, není to tak důležité. Důležité je, že dobře vypadají, že lze proti nim těžko něco namítat a hlavně – mají schopnost sjednocovat pod jedinou vládu a moc. A to je podstatné.

Ani na samotné snaze budování jednoty také není nic špatného, pokud se tak ovšem neděje záměrnými manipulacemi či dokonce pronásledováním těch, kdo s jednotou nesouhlasí a vyčleňují se z ní (prostě jdou proti proudu). A tady dobře vidíme, že také demokratické režimy si již dnes berou stále více příklad z totalitních a autoritativních režimů a nechávají se jimi inspirovat. Vše začíná a padá otázkou do jaké míry mohou věci ovlivňovat běžní občané a tato míra se neustále zmenšuje. Zatím však většinou funguje systém brzd a protivah, nezávislý soudní systém, i když je velmi přetížený, neuvěřitelně pomalý a služby advokátů velmi drahé. A ani jurisdikce rozhodně není ideální, zejména usnesení o nadřazenosti evropského práva nad národní, což je krok ke „globální spravedlnosti„. Vše se však zjednoduší, zrychlí a zefektivní – ovšem rozhodně ne ku prospěchu demokracie a lidí. Právě naopak. Bude to ku prospěchu elity.

Samozřejmě, dnes je pečlivě hlídáno, aby se informace o těchto věcech pokud možno nikde nešířily a zůstávaly v rovině pouhých nesmyslných a konspiračních teorií, jsou mazány, blokovány, lidé, kteří je sdílejí jsou ostrakizováni jako hybridní hrozby, dezinformátoři apod. Každému ale, kdo se o tyto věci je trochu zajímá, ví, o čem je řeč.

Velké odhalení 

V proroctví stojí také to, že až se bude chtít šelma ujmout vlády, kromě toho, že přijdou velké globální katastrofy a společenské otřesy, uvidí lidé na nebi mnoho zvláštních znamení. Mnoho lidí si to vysvětluje jako nějaká nadpřirozená znamení od Boha. Mohou to ale klidně být třeba jen světla kosmických lodí mimozemšťanů – ostatně nějaké demonstrace už nám ukázali. Také není pochyb o tom, že i když půjde o očividné důkazy o jejich existenci, objeví se spoustu dezinformátorů, kteří budou zpočátku tyto jevy vehementně bagatelizovat, popírat, vykládat jako hromadné halucinace, jiné přirozené jevy apod. To však bude jen začátek…

Očekává se, že zřejmě ještě před před vznikem nového světového řádu, až bude situace již neudržitelná, dojde k oficiálnímu velkému odhalení, kterému bude předcházet stále více oficiálních, veřejných informací z vyšetřování UFO a začne se pomalu přiznávat, že mimozemšťané skutečně existují a že navštěvují naši planetu. Časem budou jistě přiznány i únosy lidí mimozemšťany. Vše bude ale v této kampani obrácené naruby – negativní mimozemšťané budou popisováni jako naši přátelé a únosy jako něco, co je třeba, co je pro dobro lidí a čeho není třeba se obávat. Tedy nikoliv jako genetické pokusy s nimi, aby parazitní mimozemská rasa dokázala přežít, ale jako jakési dobrodiní při opravách poškozených genů lidí. Naopak pozitivní mimozemšťané, pokud nejdříve ignorováni a později budou zmiňováni, ale jako nepřátelé, kteří jsou pro lidstvo hrozbou.

Mimozemští „přátelé“ kteří ostatně na Zemi působí již dlouho se jistě brzy zapojení do budování nového řádu, budou lidem prezentováni jako zachránci a přátelé – jako naši bratři, kteří nám pomohou vybudovat novou společnost, nový světový řád. Jejich cílem bude vytvořit nejen sjednocenou církev (jediné povolené náboženství), ale i jednotný globální elektronický bezhotovostní finanční systém, kdy nikdo nebude moci existovat bez toho, že na něj byl napojen. Bude to prezentováno, jako ekonomicky nejspravedlivější systém všech dob. Podobně tak v oblasti práv – všechno bude dokonalé a nejlepší. Hlavní slovo zpočátku nebude mít armáda a těžké zbraně, ale elektronická kontrola a to nejen finanční, náboženská, ale zejména bezpečnostní. V plánu je zavedení systému „LUCID“ – to je zkratka pro tzv. univerzální kriminální identifikační systém.

Lze očekávat, že ihned po velkém odhalení začne ta skutečná a pravá dezinformační a masová globální kampaň, kdy se objeví obrovské množství falešných proroků, o kterých mluví i biblické proroctví a evangelia. Z křesťanského pohledu jde tedy o věc očekávanou, nikoliv něco nového. Antikrist bude obrazně řečeno vydáván za Krista, aby před jeho příchodem strhl na svojí stranu co nejvíce lidstva. Nepochybně lidé budou svědky nespočtu falešných svědectví nastrčených lidí, kteří budou šířit samé pozitivní zprávy o mimozemské rase, která nám pomáhá budovat nový světový řád.

Lidé, kteří budou svědky těchto událostí by se neměli nechat zmást tím, že mimozemšťané, kteří jsou technicky tisíce až miliony let před námi, na sebe klidně vezmou i podobu Krista či andělů či budou vystupovat v lidské podobě. Budou chtít vzbudit dojem, že oni jsou to, co mělo přijít a že s sebou přinášejí nový věk lidstva a jeho záchranu. Že přinášejí ráj na zemi, do kterého se lidstvo konečně navrací. Že oni jsou to, o čem hovoří proroctví. Každý se bude muset falešnému Kristu poklonit a udělá to rád a šťastný. Všichni budou nadšení z nové jednotné globální církve, která bude „opravdu pro každého“, zatímco původní církev bude zakázána a pronásledována. Bude platit jediná globální ekumenická věrouka a to je oslava boha, bez jakýchkoli dogmat a přikázání.

Velké odhalení a Vatikán

Je jisté, že až dojde k velkému odhalení, dostane oficiální realita tak velký zásah, že se z toho už nikdy nevzpamatuje. Samozřejmě i pak budou existovat lidé, kteří budou popírat existenci toho, co viděli a nebudou si chtít připustit, že naše realita je jiná, že to čemu celý život věřili, nic to nezmění na tom, že svět už nebude to, co býval. Změní se vše – od náboženství až po naše představy o tom, kdo je člověk, kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme. Čím více se blíží okamžik pravdy, tím více bude stoupat společenský neklid, nervozita, agresivita, předtucha, mnohá očekávání a nejrůznější znamení, která nás upozorňují, že celý svět se rychle mění a přichází globální probuzení (respektive vystřízlivění).

Zatím ještě mohou ti, co tak silně lpí na oficiální realitě tu neoficiální ignorovat, cenzurovat, zesměšňovat a bagatelizovat a jak bude stále méně možností, kdy tak budou moci činit, protože lidé se budou duchovně probouzet, budou ti, co se tomu brání stále agresivnější. Ostatně vidíme, jak dnes přibývá útoků nejen proti šiřitelům pravdy a světla na všech úrovních a jak sílí napětí i v samotné církvi, kdy se mezi sebou veřejně přou a házejí na sebe špínu i nejvyšší představitelé církve (místo aby si své ideologické spory vyřešili uvnitř církve). Zatím to tedy ještě tak časté není, ale lze předpokládat, že jsme teprve na začátku a – jak stojí v proroctví – skutečně v budoucnu dojde i k nevyhnutelnému rozdělení církve a novému rozkolu.

Můžeme snad jen spekulovat o tom, který papež bude ten poslední zvaný jako „antipapež„. Bude totiž neklamným znamením, že jsme skutečně na konci věku. Nevíme však ale, zda antipapež přijde až po velkém odhalení nebo ještě před ním. Lze ale očekávat, že nový světový řád vstoupí vznikne až po velkém odhalení, neboť bude znamenat skutečnou revoluci a radikální proměnu globálních společenských pravidel.

K onomu velkému odhalení a k přiznání toho, že nejsme jedinými inteligentními tvory teoreticky mohlo dojít už dávno, kdyby lidé chtěli být sami k sobě upřímní a nebáli se pravdy. Protože se jí však bojí, bojí se o ztrátu svých pozic, bojí se chaosu, nepokojů a toho, že by pravda obrátila svět naruby vzhůru nohama, chtějí raději ze zbabělosti zachovávat a udržovat starý světový řád, falešný matrix. Proto raději čekají až úplně na nejposlednější den, dokdy ještě bude možné tyto věci oficiálně tajit, ignorovat a skrývat. Až to již možné nebude, protože každý uvidí pravdu tváří v tvář, otevře zřejmě i Vatikán poslední nezveřejněná mariánská tajemství.

Zveřejnění posledního zapečetěného tajemství z mariánských zjevení, které se tká konce věku, může být ale i dříve. Těžko si lze asi představit, že by ho zveřejňoval antipapež a nová „reformovaná“ globální církev. Časová posloupnost událostí konce věku je stále zahalena v mlze a je otázka, zda se jeho zveřejnění dočká ještě současná generace. Ať už je současný papež pouze tím, kdo má připravit cestu pro nástup antipapeže (služebníka ďábla), nebo dokonce je již sám tím antipapežem, což asi není úplně vyloučené, když podle proroctví je přesně znám počet papežů, kteří se vystřídají do konce věku. Záleží ale na tom, jak je budeme počítat…

Mnoho věcí dnes zůstává nadále utajených, avšak tyto skutečnosti mají zásadní vliv na chod společnosti a celého světa. Vatikán sice dosud nezveřejnil dosud zapečetěná tajemství ohledně konce našeho věku, ale až přijde čas, bude vše odhaleno a pak začne pronásledování každého, kdo se nebude chtít přizpůsobit a nebude chtít slyšet volání po globální revoluci a zachráně světa před katastrofou – kdo nebude chtít pokleknout před šelmou a přijmout její cejch. V té době začne probíhat rozdělení civilizace na starou, která zůstane v moci nevědomí, odsouzenou k zániku a novou, jejíž existence přejde do jiné, vyšší dimenze, na tzv. novou Zemi, kterou proroctví zmiňují.

Odhalení tajemství Vatikánem bud nepochybně jednou z hlavních příčin ještě větší dezinformační kampaně, která jej bude líčit jako konspirační teorie, nesmysly, tmářství a záměrné vyvolávání neklidu a paniky. Bude-li odhalena přítomnost pozitivních mimozemšťanů, budou tyto informace možná nejdříve popírány, ale později se o těchto mimozemšťanech blude mluvit jako o hrozbě pro lidstvo. Většina lidí bude zcela zmatena a nebude vědět, čemu věřit a kteří mimozemšťané jsou ti, kdo to myslí dobře.

Grenadská smlouva

Podrobnější předpovědi o konci světa nestojí v žádném proroctví, nicméně nějaké informace o tom měly být předány lidem jako varování také od zmíněných pozitivních mimozemšťanů, tzv. mimozemských lidí, kteří vypadají prakticky jako pozemské bílá severská rasa a pokládají se také za její genetické předky, Nabízeli prý lidstvu pomoc již před desítkami let, ale byla odmítnuta. To vedlo pak k hluboké studené válce, zbrojení a k době, kdy se svět ocitl na pokraji třetí světové války a svému vyhlazení. Jaderné zbraně již dokonce podle jejich vyjádření i svědectví vojáků byly aktivovány, ale poté v důsledku zásahu mimozemských lidí byly deaktivovány, takže bylo lidem zabráněno, aby došlo k jaderné a všezničující válce. Americká vláda tyto záhadné jevy dlouho vyšetřovala, ale na nic nepřišla a příčinu deaktivace těchto zbraní nezjistila. Všechny důležité armádní objekty, ale i jiná jaderná zařízení jako některé elektrárny jsou monitorovány mimozemskými bytostmi.

K setkání mimozemských lidí z Plejád s vládou SSSR pod vedením Stalina a s vládou USA pod vedením prezidenta Trumena došlo poprvé v roce 1949. Mezi tím se napětí mezi SSSR a USA vystupňovalo tak, že se oba bloky během 50.- 80. let ocitají místy až na samotném pokraji III. světové války a vyhlazení poloviny lidstva. Vesmírní lidé k tomu uvádí:

Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaké jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a tužbě pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš “tajný záměr”, náš motiv, v rámci svého pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně.

Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici. Americká i Sovětská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy.

Věřili jsme, že Rusko by následovalo příklad USA, kdyby byla americká vláda přijala naši nabídku. K našemu prvnímu setkání s vašimi zástupci v čele s J. Stalinem došlo v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti Vnukovo u Moskvy. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

Známý populární ufolog a vyšetřovatel Dr. Michael Salla uvádí – že „v roce 1954 pod Eisenhowerovou administrativou se federální vláda rozhodla obejít Ústavu Spojených států a sestavit smlouvu s mimozemskými entitami (šedou rasou). To se nazývalo Grenadská smlouva, čímž se v podstatě vytvořila dohoda o tom, že zainteresovaní mimozemšťané si mohou vzít pár krav a také testovat své techniky implantování tělísek na několika málo lidských jedincích, ale že musejí poskytovat podrobnosti o lidech, které do toho zavlečou. Pozvolna mimozemšťané měnili dohodu až do okamžiku, než se rozhodli, že za ni již dále neponesou následky. O této smlouvě se debatovalo v tom smyslu, že nezbytně povede k technologickým transferům mezi mimozemskými rasami a vládou Spojených států, které vyústí ve výměnu jistých základních práv a povedou k monitorování mimozemských únosů amerických civilistů. 

Plukovník Philip Corso říkal, že tato smlouva byla v podstatě něčím, co bylo Eisenhowerově administrativě vnuceno, naznačovalo to totiž, že se uskuteční technologický transfer výměnou za mimozemské sbírání rozličného genetického materiálu, který Spojenými státy bude dán k dispozici. Ona genetická rozmanitost byla něčím, co činilo Spojená státy mnohem přitažlivější smluvní stranou, než byly mnohem národnostně homogenější hlavní síly, tedy Rusko a Čína. Je pravděpodobné, že administrativa USA usuzovala, že po dobu, kdy Šedí budou unášet americké civilisty, jim bude Smlouva poskytovat prostředky k monitorování únosů a že budou zblízka pozorovat, co se děje s civilisty, kteří byli součástí genetických experimentů, které Šedí provozují. Šedí se zavázali, že poskytnou seznam unesených civilistů. To se očividně neuskutečnilo a později se to stalo zdrojem napětí mezi Šedými a úřady USA. (pozn.: do dnešního dne mělo být uneseno několik milionů Američanů, aby byly podrobeni experimentům a někteří zmizeli beze stopy).

Smlouva se Šedými ze systému Zeta Reticuli pravděpodobně vedla k vytvoření tajných společných základen, jejichž funkce s největší pravděpodobností zahrnovaly technologickou výměnu, experimenty ovládání mysli, monitorování genetických experimentů Šedými, tajnou úmluvu o unášení civilistů pro různé projekty na těchto společných základnách…

…Jinou civilizací, která kontaktovala americkou vládu byli Xhumz. Stalo se to v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého, tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Nabídly lidstvu pomoc a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené.

Ve skutečnosti se tito „vysocí představitelé lidstva“ báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom prý tyto bytosti nabízely skutečně mnoho – chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase poskytne takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použijí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru.

Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny – s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlíží jako na svoji kořist a usilují o jeho ovládnutí. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství „vyvolených“, ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli – a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Od té doby pracují na projektu, který má zavést na Zemi tzv. Nový světový řád.“

Více v knize Michael Salla – Tajné projekty UFO

Také doporučuji knihu od vyšetřovatele Stevena Greera – Mimozemšťané – Odhalení největšího světového tajemství

Poslední události

Největším tajemstvím, pokud jde o poslední události konce věku je nepochybně druhý příchod Krista. Zatímco o krachu nového světového řádu, vzniku nového a vládě šelmy 666 (antikrista) se můžeme udělat docela dobrý a logický obrázek, „onen den“ jak ho popisuje proroctví, je více méně zahalen tajemstvím a dohady. Vlastně ani přesně nevíme, co vše by mu mělo předcházet a co se bude dít po něm, ani to, jak by onen den měl vypadat. Budeme se ale striktně držet Bible a představy, že druhý příchod Krista nastane náhle, z čistajasna, protože to je asi jediné, co je zřejmé a co proroctví jasně zmiňuje. Stejně jako to, že čas, kdy k němu dojde, nezná vůbec nikdo, ani andělé.

Trochu spekulace už je, zda ke druhému příchodu Krista dojde ještě před tím, než se šelma posadí na trůn a bude vládnout nebo až poté. Odpověď na to není jasná ani z informací od mimozemšťanů, která podle mého názoru přesně nekoresponduje s tím, co říkají proroctví. Možná jde ale jen o špatný výklad a nedorozumění. Druhý příchod Krista také souvisí se dny temnoty, kdy nevyjde slunce, neboť má nastat ve stejnou dobu. Ale proč nevyjde? I tady nacházíme různý výklad. Půjde o průvodní jev transformace, důsledek jaderné války, pádu meteoritu, aktivity vulkánů či něčeho jiného?

A jak má vypadat onen druhý příchod? Kristus rozhodně nemá podruhé přijít ve své fyzické podobně – znovu se narodit jako člověk. Proroctví tady jasně mluví o tom, že Kristus znovu nepřijde jako člověk a že ráj v tomto světě nikdy nebude. Naopak – hovoří o vzkříšení mrtvých a o tom, že nebe a stará Země pomine a bude Nová Země. Zde má začít tzv. Tisíciletá říše prosperity, nikoliv v našem světě. Není však pochyb o tom, že falešní spasitelé budou jako „Tisíciletou říši“ propagovat nový světový řád.

Druhý příchod Krista si lze tedy představit spíše jako přechod části lidstva do jiné dimenze, neboť během dnů temnoty zmizí z tohoto světa a to buď sami nebo budou evakuováni do lodí mimozemšťanů, o kterých se mluví jako o andělech. Také proroctví hovoří o andělech, se kterými se Kristus vrátí – nelze si je tedy asi představovat jako létající postavy s křídly, kteří si takto přiletí pro některé lidi. Mimozemšťané pak zmiňují, že tato evakuace bude probíhat podle potřeby a v několika vlnách, ba dokonce, že už probíhá.

/ Pozn.: V souvislosti s evakuační akcí se nejvíce hovoří s tzv. plejáďany, což je pozitivní lidská mimozemská rasa podobná skandinávcům, jejíž domovem je souhvězdí Plejád v 5. dimenzi. Tito lidé za dob Atlantidy, někdy před 50 000 lety, neoprávněně uzavírali vztah s pozemšťany a upravolali tak jejich genom. Tehdy probíhali války o moc nejen na Zemi, ale u nich na Plejádách mezi nimi samotnými. Do značné míry jsou tak s námi geneticky spříznění, jsou našimi pravěkými příbuznými. Možná i v důsledku toho cítí vůči nám nejen spřízněnost, ale dluh, což je možná i důvodem toho, že se účastní projektu záchrany lidstva a mají nad lidstvem patronát, aby zcela nevyhubilo samo sebe, k čemu už několikrát podle nich mohlo dojít, pokud by jaderné zbraně nebyly jimi deaktivovány. To potvrzují i očití svědci z velení armády USA, jejíž vyšetřování nikdy neodhalilo záhadou deaktivaci již aktivovaných zbraní, stejně tak, jako neodhalilo identitu objektů, které se pohybují nad jejich jadernými zařízeními, které jimi byly už několikrát vyřazeny z provozu neznámou silou. Mimozemšťané rovněž tak mají pod kontrolou nejen arzenály jaderných zbraní, ale i jaderné elektrárny.

Zatímco během oněch 50 tisíc let na Zemi vyrostla dnešní civilizace jejíž jsme součástí a která stále balancuje na pokraji mezi duchovním vývojem a sebezničením, oni říkají, že se z válek poučili, sjednotili se a duchovně i technologicky pokročili zcela jiným směrem, takže dnes jsou ve vývoji desítky tisíc let před námi. To samozřejmě neznamená, že bychom Plejáďany měli chápat jako nějaké dokonalé nadlidi či dokonce božstvo, kterému bychom se měli klanět (tak jak kdysi vyspělé mimozemšťany chápaly starověké kultury a klaněli se jim jako bohům), nicméně tak velký vývojový náskok je přirozeně dostatečným důvodem k tomu, abychom se od nich měli co učit. Opravdu to ale neznamená, že by lidstvo mělo plejáďany ve všem následovat nebo doslova kopírovat jejich vývojovou cestu. Těch je mnoho a žádná není nejlepší. Každá civilizace mé své specifické potřeby a zvláštnosti, tak jako každý člověk je jiný a co někde skvěle funguje, nemusí být jinde vhodné. /

Kdy tedy dojde k těmto posledním událostem? Vycházejme z toto, že až tehdy, co se nový světový řád rozpadne a nová Babylónská věž se zhroutí, nejpozději, až šelma dostane smrtelný úder a padne. Ale co tento krach způsobí? Budou to přírodní katastrofy, jaderná válka či právě to, že se odehraje druhý příchod Krista? Opět můžeme spekulovat. „Onen den“ nemusí znamenat samotný příchod Krista, ale i jemu předcházející a zlomové události, které však zasáhnout lidstvo nečekaně a náhle a ukončí tak období relativního klidu a období, kdy se bude zdát, že společnost prosperuje.

Zdá se, že mají přijít ještě přírodní pohromy. Lidé v zoufalství aktivují jaderné zbraně, avšak v tom okamžiku nastanou dny temnoty, kdy nevyjde slunce a nebe pokryjí černá mračna, ze kterých začne pršet jedovatý déšť. Během této doby část lidstva ze Země zmizí do jiné dimenze na Novou Zemi, zatímco tento svět zachvátí boj o život a procesy přírodních změn tak velkého rozsahu, že způsobí zánik života. Během této doby má být ještě část lidstva evakuována.

Asi čtvrtina všech lidí světa se po jejich uplynutí ocitne v jiné realitě, převiibruje (nebo bude později evakuována) do vyšší reality, kde existuje duplikát této planety, kde je čistý vzduch, příroda neporušená, klima stabilní a kde čas plyne mnohem pomaleji a lidé se nedožívají desítek, ale stovek let. Stejně jako kdysi bibličtí patriarchové, před postupným pádem lidstva do této fyzické reality. O tomto světě se mluví jako o Nové Zemi či Tisícileté říši – o dalším a posledním vývojovém cyklu před konečným návratem do ráje.

Jenže zbývající část lidstva zůstane v této realitě, kde slunce už nevyjde, vzhledem k zamoření atmosféry. Začne holý boj o život. A protože na světě už nezbudou téměř žádní lidé, kteří by mohli budování nového světového řádu globální, ale falešné jednoty bránit, předpokládá se, že elity výrazně zintenzivní svoji aktivitu, aby ji co nejdříve dovedli do konce, podrobili si lidstvo a získali co nejvíce lidí jako svoji kořist – dříve, než se jejich nový světový řád rozpadne a dojde k zániku života. K této události by podle logiky mělo dojít až těsně před zánikem života na Zemi – začne nejen boj o  život, ale doslova hon na každého člověka.  Jestliže do té doby byl život ve „Tvořivé společnosti“ možná docela pohoda a zdánlivá prosperita, od této chvíle bude rozhodně vše jinak.

O tom, že i budoucí nový světový řád pro vyvolené, tzv. kreativní globální společnost nebude vést k úspěchu, ale rozpadne se, nám mimozemští lidé také říkají. Vědí to zřejmě i sami její propagátoři, nicméně má se stát prostředkem, jak získat co nejvíce lidí. Tito jejich „vyvolení“ nejenže si žádný ráj neužijí, ale sami se stanou obětí těch mimozemšťanů, se kterými nyní spolupracují na tajných projektech a které mnozí stále pokládají za své spojence. Vědí to dokonce prý i někteří ilumináti, že věci ohledně spolupráce s touto vesmírnou rasou již „zašly příliš daleko a vymkly se kontrole“ , ale nemohou s tím nic dělat, než pokračovat v ďábelském plánu, aby nebyli ihned fyzicky zlikvidováni – všichni, kteří o těchto věcech něco vědí, jsou už dnes pod kontrolou.

Jakmile tito mimozemšťané už nebudou lidi (tzv. ilumináty) potřebovat, zlikvidují je nebo využijí jako biologický materiál na svých vlastních zničených planetách, doufajíce, že se jim lidé pomohou přežít, neboť vymírají a již nemají schopnost se rozmnožovat. Tato mimozemská rasa, byť technologicky daleko před námi, ale jinak je považována za kulturní odpad.

Hierarchie tohoto zla manipulace a otroctví je přitom velice jednoduchá – na nejvyšším místě zla je padlý archanděl Lucifer a jeho andělé. Ty řídí a ovládají padlé, nicméně technicky velmi vyspělé mimozemské rasy a tyto rasy zase elity pozemských lidí – tzv. ilumináty. Tito ilumináti pak další, nezasvěcené lidi na důležitých místech, kteří jim nevědomky a v dobré víře slouží. Ti nakonec ovládají další masy lidí. S jediným, velmi prostým cílem – vytěžit co nejvíce genetického materiálu a vytvořit novou hybridní rasu. Tato strategie byla prý úspěšně provedena i na jiných obydlených planetách, kdy se tyto mimozemské rasy obratně a šikovně dokázaly infiltrovat mezi tamní elity. V případě Země však nebude zcela úspěšná, protože planeta je pod zvláštní ochranou.

Zajímavé také je, že ačkoliv jde o rasu velmi technologicky pokročilou (také v genetických modifikacích), zdá se, že se jim jejich plán na vytvoření životaschopné a perspektivní rasy stále nedaří realizovat. Podle mimozemských lidí je tato parazitní vesmírná rasa (ze systému Zeta Reticulli) na pokraji vyhynutí a je také určena k zániku. Byť jde technicky a intelektuálně vyspělé bytosti, nejsou schopni nejen rozmnožování, ale ani duchovního vývoje, nemají svědomí, žádné city a emoce, ani schopnost sebereflexe. Tyto vlastnosti již dávno ztratili. Pokoušejí se zachránit a lidstvo je pro ně novou nadějí.

Biblické proroctví

(výňatek z evangelia podle Matouše)

Počátek rapidního nárůstu globálních katastrof – války, hladomory, zemětřesení a příchod falešných zachránců a proroků

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“
Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Masová dezinformační kampaň a budování Nového světového řádu

Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
povstanou lživí proroci a mnohé svedou
a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Evakuace posledních lidí před zánikem života na Zemi

Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

Konec tohoto světa bude náhlý a velmi rychlý, přijde nečekaně *)

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Znamení doby a zánik fyzického světa

Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Záchranný plán

Asi nejpodstatnější věcí, kterou vynechávám bez komentáře jsou podmínky záchrany lidí. Existuje sice rozsáhlý záchranný plán pro celé lidstvo, avšak jen část lidstva bude moci být zachráněna. Tyto podmínky se týkají duchovní připravenosti a velmi zevrubně byly popsány už před tisíci lety. Najdeme je jak ve Starém, tak zejména Novém zákoně, ze kterého cituji výše jen krátké úryvky.  Přestože zmiňuji podmínky, důležité je, že nikdo nemůže sám sebe zachránit, ani si záchranu jakýmkoli způsobem zasloužit. Jde především o stav víry, pokory a vědomí, který rozhodne, kdo bude moci být zachráněn napřed před všemi, kdo dále v první vlně, kdo později ve druhé vlně a kdo nakonec vůbec a zůstane v moci šelmy.

Nabízí se zajímavá otázka, zda vůbec existuje nějaký alternativní plán záchrany těch, kdo do této léčky padnou. Bible žádný nezmiňuje a prostě hovoří o věčném zatracení. Mimozemšťané pak o tom, že někteří z nich dostanou šanci tak, že budou převedeni do materiální evoluce na jiných planetách v našem vesmíru, odpovídají-li jejich stupni rozvoje vědomí. Obvykle ale půjde o temné světy a světy na počátku evoluce v pravěku a starověku. Tedy asi ne každý, kdo si nechá „vypálit“ cejch šelmy, skončí v pekle. Nakonec je možné, že je to myšleno pouze symbolicky a zda má někdo cejch nebo ne, vůbec nebude rozhodující, pokud bude člověk moci svobodně se rozhodovat i potom, což je další otázka a pouze další spekulace.

O tom opravdu nic nevíme, takže každopádně další osud těchto lidí je nejistý a neznámý. Je možné, že pro každého nějaký plán existuje. Bůh zná jistě každého nejlépe a víc co s ním. A asi to není ani naše starost. Asi ani nemáme právo někoho přesvědčovat, aby se rozhodl jinak. Je každého svobodné rozhodnutí čemu chce věřit, koho následovat a na jakou stranu se dát. Velký důraz je ale kladen na bdělost, protože jde o důležité vědomé rozhodnutí. To nemůže nikdo za nikoho udělat.