Nový světový řád

PS: Podobné názory a informace na téma přechodu na digitální měnu najdete zde. Netřeba připomínat, že světový bankovní systém neovládají ani tak státy, jako soukromé společnosti a že i americká národní banka FED je ve skutečnosti soukromá společnost. Názory a informace pokud jde o plánování možné budoucí pandemie pro následující roky najdete zde.

Také máte někdy pocit, že se naše společnost ocitla postupně během posledních 20. let v jakési alternativní verzi budoucnosti, která tu původně neměla být, kdybychom udělali to či ono? Na počátku tu byl ideál jednoty, svobody a návratu do Evropy. A dnes jakoby se sama Evropa navracela do dob, které jsme kdysi s velkou úlevou opustili. A jakoby se nám tu zadními vrátky v jiné barvě vracelo něco, o čem jsme mysleli, že už dávno skončilo. Co by asi řekl naší době Václav Havel, kdyby tu byl? Pamatuji se na jeho poslední rozhovor s ním v roce 2010, kdy už tehdy se mu velmi nelíbil směr, jakým vývoj společnosti směřuje. Nejenže se směr nezměnil, ale tempo vývoje ještě znatelně zrychlilo. Jednota je stále více vynucována po hrozbou sankcí, svoboda se zmenšuje pod hrozbou nebezpečí, lží a pod záminkou ochrany a z návratu do Evropy se stala jen otázka ekonomické výhodnosti pod hrozbou napadaní ze strany Ruska, pokud v ní nezůstaneme. A sama Evropa směřuje ke svému rozpadu, postupnému úpadku a rozkladu.

Budoucnost je samozřejmě neznámá. A především se stále utváří – je pohyblivá, takže ji nemohou vidět ani jasnovidci.  Jen proroci ji mohou poznávat, avšak pouze v náznacích a obrazech, jak je jim dovoleno. Otázkou zůstává, nakolik si své problémy společnost uvědomuje a kolik lidí je chce změnit. A také, jak dalece jsou chytří a sofistikovaní ti, kteří nový socialistický systém budují, jak umí pracovat s odporem lidí a obcházet ho, jak umí občany podvádět a zneužívat, aniž by to pozorovali nebo se zmohli na odpor. To vše rozhodne o tom, jak se jim tento obludný globální systém podaří vybudovat. Elity současného světa se již dávno poučili o tom, že používání hrubé síly často ke kýženému efektu vůbec nevede. Navíc, použití zbraní hromadného ničení by odstranilo i je samotné. A to oni přirozeně nepotřebují – stejně jako virus nemá zájem na tom, aby hostitelský organismus zabil. Tedy dokud ho potřebuje.

Jak řekl už malý princ, to co je opravdu důležité, je očím lidu neviditelné. Nepochybuji o tom, že globální elity už dávno mají připravené nejrůznější plány a scénáře vývoje. A to pečlivěji a dalekosáhleji, než si kdo umí představit. Samozřejmě, to lze odbýt jako konspirační teorii nebo radikální, dezinformační, extrémně pravicový názor, jak je dnes zvykem. Nelze nikoho nutit a přesvědčovat, jestliže neexistují důkazy a fakta,která jsou tak jednoznačná, že je nelze vysvětlit i jiným způsobem. A jak známe, vysvětlit různými způsoby je dnes možné prakticky cokoliv. Pokud někdo věřit nechce – neuvěří a vždy si najde důvod a použije nálepku, které je po ruce, aby soupeře zařadil do jeho přihrádky, kterou by mohl zavřít a uzamknout. Nepochybuji ale i o tom, že je velká skupina lidí, kteří vědí, o co v globální politice jde, ale stojí zcela vědomě na straně nepřítele. Tito lidé nemusí být vždy sofistikovaní a mírní v prosazování svých ideálů o globální jednotě, ale i otevřeně nepřátelští a agresivní.

V každém případě je zřejmé, že sen o globální jednotě lidstva, kterou je možné jako jednotnou masu snadno ovládat a podle potřeby i redukovat je stále živý. Ba co vice, s rozvojem moderních technologií, s postupem privatizace demokracie a demokratických principů společnosti, jakož i koncentrace téměř veškerého kapitálu do rukou několika lidí a společnosti, je tento sen o „novém světovém řádu“ stále více aktuální. Jejich sen se s největší pravděpodobností podaří realizovat, otázkou jen zůstává kdy, do jaké míry a kolik lidí za to zaplatí a upadne do tohoto otroctví. Tedy rozuměj – otroctví šelmy o které Bible hovoří jako o šelmě s číslem 666. Podle proroctví ale dříve, než k tomu dojde, bude o vládu na planetou soupeřit mezi sebou více šelem, které budou vytvářet pakty i bojovat proti sobě. Není tedy asi příliš pochyb o tom, že jednou z nich je již dnes také naše Evropská unie. A mezi Čínou a USA se povede litý boj o prvenství.

Kdy tento boj vyvrcholí a dojde k nějakému opravdu zásadnímu zlomu? Možná jich bude více. Pokus o vymazání Izraele z mapy, splasknutí dluhové krize, válka s Ruskem, zhroucení národních států a jejich bankrot, zhroucení finančního systému a přijetí mezinárodního bezhotovostní měny jako jediného platidla, pád meteoritu či jiná globální pohroma, pandemie, zavedení jednotné databáze všech občanů, nahrazení občanských a jiných průkazů jednotnou elektronickou digitální identitou v miniaturním čipu… Tedy nic, co by nebylo prorokováno už kdysi dáno a o čem každý, kdo je věřící nebo se jen trochu o tyto věci zajímá, ví, že to musí přijít. Je jasné, že k tomu, aby vůbec mohl začít platit nějaký nový světový řád, musí napřed se napřed rozpadnout ten stávající v důsledku nějaké opravdu velké globální pohromy, která spustí další změny.

Nejrůznější proroctví pak mluví o rozdělení a pronásledování zakázané části církve, o jediném povoleném globálním náboženství  i o třech dnech temnoty, kdy nevyjde slunce a asi čtvrtina všech lidí světa se po jejich uplynutí ocitne v jiné realitě, kde je čistý vzduch, příroda neporušená, klima stabilní a kde čas plyne mnohem pomaleji a lidé se nedožívají desítek, ale stovek let. stejně jako bibličtí patriarchové. Jenže zbývající část lidstva se po třech dnech kdy znovu vyjde slunce probudí stále v této realitě. A protože tu nezbudou téměř žádní lidé, kteří by mohli budování nového světového řádu globální, ale falešné šťastné jednoty bránit, předpokládá se, že elity výrazně zintenzivní svoji práci, aby ji co nejdříve dovedli do konce, podrobili si lidstvo a získali planetu sami pro sebe. A lidé jim v tom budou masivně nápomocni, ať už se strachu a stresu ze ztráty svých blízkých nebo z nadšení, že tak je to správné.

Hlavní slovo nebude mít armáda a těžké zbraně, ale elektronická kontrola. Nepochybně se oficiálně zapojí i mimozemští „přátelé“ kteří ostatně na Zemi působí již dlouho a tento elektronický projekt pomáhají lidem budovat. Budou lidem představeni jako zachránci, přátelé a obránci a všem bude vysvětleno, že to, k čemu došlo, byl únos zlými mimozemšťany, takže je třeba urychleně zavést bezpečnostní digitální sledovací systém všech lidí. Nebo-li – jak oni tomu říkají – projekt „LUCID“ – univerzální kriminální identifikační systém. Samozřejmě je pečlivě hlídáno, aby se informace o těchto věcech pokud možno nikde nešířily a zůstávaly v rovině pouhých nesmyslných a konspiračních teorií, jsou mazány, blokovány, lidé, kteří je sdílejí jsou ostrakizováni jako hybridní hrozby, dezinformátoři apod. Každému ale, kdo se o tyto věci je trochu zajímá, ví, o čem je řeč.

Všechny vlády se pod velkým duchovním tlakem z oblasti paralelního světa, aby jednali tak, jak tyto elity chtějí, takže někdy to už připomíná i stav jakési kolektivní hypnózy. Docela dobře se to projevuje i dnes, v době pandemie covidu-19, o jehož původu si můžeme myslet také ledacos. Ale opravdu nechci zabředávat do laciných teorií a konspirovat o něčem, o čem skutečně nevíme takřka nic. Znám lidi, kteří již před lety měli sny a předtuchy o tom, že v  letech 2020-21 dojde k jakémusi velkému zlomu a projeví se útok elit a jejich pokusu s lidmi. Také já jsem v obě, kdy jsme ještě o o tomto viru nic nevěděl, intenzivní předtuchu, že svět v současné podobě končí a už nikdy nebude tom, co býval. I když jsem si myslel, že je to jen nějaká moje nevysvětlitelná deprese. Samozřejmě, nemusí to vůbec nic znamenat  může jít o shodu náhod. Pod velkým tlakem je přirozeně také církev a až dojde na lámání chleba, dojde k jejímu rozštěpení na ty, kdo přistoupí na nové podmínky elit a ty, kde se odmítnou přizpůsobit ekumenicky vyznávat jen jedno povolené náboženství, do kterého budou ostatní sloučena jako jeho pouhé odnože. Ovládnout, podrobit si Vatikán a dostat tam své lidi, to je to co je pro ně extrémně důležité. A pochopitelně, jinak než pod maskou víry a zbožnosti to nejde.

Podrobnější předpovědi o konci světa nestojí v žádném proroctví, nicméně měla být předána lidem jako varování od tzv. mimozemských lidí, kteří nabízeli lidstvu pomoc již před desítkami let, ale byla odmítnuta. To vedlo pak k hluboké studené válce, zbrojení a k době, kdy se svět ocitl na pokraji třetí světové války a svému vyhlazení. Jaderné zbraně již dokonce podle jejich vyjádření i svědectví vojáků byly aktivovány, ale poté v důsledku zásahu mimozemských lidí byly deaktivovány, takže bylo lidem zabráněno, aby došlo k jaderné a všezničující válce. Americká vláda tyto záhadné jevy dlouho vyšetřovala, ale na nic nepřišla a příčinu deaktivace těchto zbraní nezjistila. Všechny důležité armádní objekty, ale i jiná jaderná zařízení jako některé elektrárny jsou monitorovány mimozemskými bytostmi.

K setkání mimozemských lidí z Plejád s vládou SSSR pod vedením Stalina a s vládou USA pod vedením prezidenta Trumena došlo poprvé v roce 1949. Mezi tím se napětí mezi SSSR a USA vystupňovalo tak, že se oba bloky během 50.- 80. let ocitají místy až na samotném pokraji III. světové války a vyhlazení poloviny lidstva. Vesmírní lidé k tomu uvádí:

Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaké jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a tužbě pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš “tajný záměr”, náš motiv, v rámci svého pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně.

Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici. Americká i Sovětská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy.

Věřili jsme, že Rusko by následovalo příklad USA, kdyby byla americká vláda přijala naši nabídku. K našemu prvnímu setkání s vašimi zástupci v čele s J. Stalinem došlo v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti Vnukovo u Moskvy. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

O tom, že i budoucí nový světový řád pro kterou je Země připravována jako budoucí ráj pouze pro vyvolené lidi nebude vést k úspěchu, ale je zkáze, nám mimozemští lidé také říkají. Tito vyvolení nejenže si žádný ráj neužijí, když se zbaví všech, kdo se jim nehodí, ale sami se stanou obětí těch mimozemšťanů, se kterými nyní spolupracují na tajných projektech a které mnozí stále pokládají za své spojence. Jakmile tito mimozemšťané už nebudou lidi (tzv. ilumináty) potřebovat, zlikvidují je nebo využijí jako biologický materiál na svých vlastních zničených planetách, doufajíce, že se jim lidé pomohou přežít, neboť vymírají a již nemají schopnost se rozmnožovat. Tato mimozemská rasa, byť technologicky daleko před námi, ale jinak je považována za kulturní odpad.

Čím více se blíží splasknutí bubliny falešného matrixu a okamžik pravdy, tím více bude stoupat společenský neklid, nervozita, agresivita, předtucha, mnohá očekávání a nejrůznější znamení, která nás upozorňují, že celý svět se rychle mění a přichází globální probuzení. Nebo chcete-li, možná spíše vystřízlivění. Zdá se totiž, že k nějakým postupným změnám je dnes již pozdě a ani závratná rychlost technického vývoje není nic, co by bylo skutečně důležité. To, co dnes začínáme vidět, jsou jakési porodní bolesti nového věku, kdy starý svět pomalu končí a odchází, ale nový ještě nezačal. Změny, které přijdou nejsou v moci lidí, ale budou do značné míry vyvolány vnějšími okolnostmi, které lidé budou moci pouze přijmout nebo odmítnout, vyrovnat se s nimi nebo jim podlehnout…