Nový světový řád: cesta do otroctví? Pohled do nitra konspiračních teorií

Tady by možná stálo za to připomenout, že nejde jen o konspirační teorií, ale také o biblické proroctví o konci věku, které najdeme v Novém Zákoně. A nejen to, podle tohoto narativu bychom mohli říct, že také existence ďábla je konspirační teorie. Respektive nejen ďábla, ale i jeho přisluhovačů a otroků, nepřátelských duchovní či jiných bytostí, souhrnně nazývaných jako antikrist, jejichž zájmem je člověku škodit a nedovolit mu, aby se vymanil ze svého otroctví. Nový řád není tedy jen konspirační teorií, ale v podstatě základem všech duchovních nauk, které vnímají svět v polaritě dobra a zla ve které má sice dobro převahu a nakonec zvítězí, nicméně zlo je skutečnou a reálnou silou. Nejde však o spiknutí jako takové, ďábel se proti lidstvu nespikl – on ho nenávidí od doby, kdy byl člověk stvořen. Nikdy nebylo jeho přáním aby člověk se svobodnou vůlí existoval a aby jako svobodná bytost byl stvořen.

Konečný boj se má odehrát podle proroctví právě na konci věku, kdy si antikrist podrobí lidstvo a celou Zemi tak, že bude nutit všechny lidi, aby se mu klaněli a přijali jeho cejch. Bez něho nebude moci v nové globální totalitní společnosti nikdo ni prodávat, ani kupovat – bez této nové identity nebude mít žádná práva. Jeho vláda však nakonec padne a bude poražen. Jak si lidé tento boj vysvětlují a jak chápou systém fungování antikrista (tedy zla) je věc jiná a tady se skutečně můžeme bavit o ryze konspiračních teoriích.