Globalizace

Evropská integrace by neměla mít za cíl vytváření jednotné Evropy více, než je nezbytné. Neměla by mít za cíl sjednocování všeho do jedné šablony pro všechny země tak, jak nařídí centrální Evropská vláda s tím, že kdo se nepodřídí, tomu bude odňato kapesné. Takovou unii nechceme. Chceme společenství národních, sebevědomých a nezávislých států, které rozhodují samy o sobě, ne lokaje podřízené silnějším a větším, před jejichž zájmy se sklánějí ve strachu z krácení dotací a pod jinými výhrůžkami. Evropská unie nesmí mluvit do věcí, do kterých ji nic není – na nadnárodní úrovni by se měly řešit jen záležitosti nezbytně nutné a národní právo by mělo být nadřazeno právu EU.

Je takové společenství má do budoucna perspektivu, nemá-li se stát žalářem národů, který je nakonec po mnoha letech stejně odsouzen k rozpadu. Anebo skutečně povede k novému superstátu otupělých ovcí bez vlastního názoru, rezignovaných lidí, kteří přistoupí v zájmu klidu a výhod na cokoliv? Jak dlouho budeme ještě sedět na dvou židlích a hrát tuhle falešnou hru, abychom nepřišli o peníze a pocit falešné jistoty, že díky unii se máme dobře a bez ní bychom bychom v moderním světě neobstáli? Opravdu téhle lži chceme věřit – anebo věříme proto, že nás tak učili ve škole a TV to říká?

A je správné, aby každý stát měl počet hlasů v EP podle počtu obyvatel? Neměla by mít každá země stejný vliv bez ohledu na to, jak je velká a kolik má obyvatel? Jen takové společenství by bylo fér, má-li být každý plnoprávným členem – tak, jak to funguje v Radě Evropy. Jinak jedni mají rozhodující vliv, aniž by se namáhali a jiní musí potupně shánět co nejvíce spojenců, aby hlas velkých mohli alespoň trochu vyvážit. Celý parlament by tak mohl být násobně menší a i levnější, bez darmožroutů a možná i další armády úředníků – papalášů a novodobých soudruhů, kteří se zabývají věcmi, které jsou úplně zbytečné a obtěžující, zatímco jiné věci jim často unikají, protože je obtížné je řešit. Víme vůbec kolik má EU nařízení a směrnic? Nevešly by se do knih celé velké knihovny.

Proč se toto pro nás stalo posedlostí a proč máme zapotřebí sami sebe masochisticky trestat? A proč stále věříme tomu, že jsme nadále svobodná země, která je svobodná proto, že se zbavila komunistického jha? A kdy nám dojde, že jsme se nechali vtáhnout je do jha nového? Ne – EU není žádné zlo – jsme to my sami. Pouze je zevnitř jen těžko reformovatelná, neboť na tuto hru jsme sami dobrovolně přistoupili – na hru o sdílené suverenitě, kdy za nás rozhodují jiní – stejně jako kdysi. Jen to z velké části jen hra na demokracii a záleží jen na nás jak moc jí věříme a bereme vážně. Nebo chceme brát, abychom nevyčnívali z řady a nebyli potížisty – a především, nepřišli o to kapesné… Nebo dokonce i vlastní plat, pokud už máme to štěstí a dostali jsme se až ke korytu EU, která velmi štědře platí každého, kdo jí slouží. A kapři? Ti si přece vlastní rybník nikdy nevypustí. I za cenu lží. Nakonec, neudělali to ani komunisti, když už jim teklo do bot a kosmetické reformy v rytmu přestavby to už nezachránily… O nutnosti transformace EU se toho hodně mluvilo, ale je zjevné, že nikomu se do toho vůbec nechce a všichni to nechávají na jakési samovolné proměně nebo až to udělá někdo jiný.

Vystoupení z EU stále pokládám za krajní řešení – ideální by byla samozřejmě reforma, decentralizace a „defederalizace“. Opětovné posílení pravomocí národních vlád – nic jiného. Návrat před Lisabonskou smlouvu. Jinými slovy neustálou centralizaci pokládám za zhoubnou – byť eurohujeři mají přirozeně zcela opačný názor, na který také mají právo. Jen tím šířením nesmyslů, že vystoupení z EU není možné nebo možné je – ale znamenalo by to něco jako nechat si uříznout končetinu, bychom se neměli nechat mást. Pokud nelze zachránit celé tělo a onu končetinu napadla snět a odumírá, je prostě amputace jediným řešením. A když je člověk, respektive společnost – zdravá a duševně vyspělá, zcela jistě to překoná, jak budeme svědky i v případě Velké Británie, která podle odpůrců brexitu snad měla být už dávno mrtvá a rozvrácená…

V liberálních médiích (nejčastěji veřejnoprávních) se často opakují už zažitá klišé o tom, že konzervativci se dnes spojují s extrémisty, s nacionalisty, fašisty a naopak ti s konzervativci. Že je to jakýsi novodobý celosvětový mor, do kterého je zapojena i církev, mor, který ohrožuje svobodu, demokracii a liberální hodnoty. Jakési zlo, kterému je třeba čelit, neboť ohrožuje demokraticky systém…

Málokdo se už ale zamýšlí nad tím, zda tento odpor proti systému a establišmentu není také ozvěnou systému, který narazil na své limity a dále už je skutečně nevítaný. Málokdo se zamýšlí nad tím, zda není také chyba na straně liberálů a jimi prosazovaných hodnot a zda není třeba změnit samotný systém, aby byl více demokraticky, přehlednější, spravedlivější, průhlednější, srozumitelnější. Zda nejsou potřeba nějaké výraznější, než kosmetické změny. Málokdo se zamýšlí nad příčinami nespokojeností lidí – jsou jednoduše onálepkování jako ti, co škodí demokracii, ty které je třeba umlčet a tím je vše hotovo. Já nejsem radikál, ani extrémista, ani nacionalista (byť mne liberálové mohou takto označit), ale mám pro tyto lidi pochopení. Myslím, že často jen nevidí jiné východisko, jak racionálně bojovat proti stávajícími systému, který ani já nepokládám za příliš demokratický, byť sám sebe pokládám za demokrata. Zkrátka reálná moc něco skutečně měnit je pro běžného občana stále méně dosažitelná, protože proti bohatým magnátům a korporacím zkrátka nemají šanci. A nejen oni – ani vlády států, které se před nimi klaní, protože jsou i jejich chlebodárci. A stejně tak jsou frustrovaní z toho, že jen těžko mohou ovlivnit to, co se děje v EU, kde i parlament má omezené pravomoci a o většině věcí stejně rozhodují voliči nevolení úředníci, kteří si hrají na vládu Evropy.

Za kořen té vši nespokojenosti vidím globalizaci a její důsledky. Zjednodušeně by se dalo asi říci, že liberálové jsou ti, kdo globalizaci vítají a někteří z nich by možná nejraději zrušili všechny hranice a státy a měli jednu centrální vládu. Většinou jsou to ti, kteří nemají hluboko do kapsy, jsou úspěšní, mladí, draví, intelektuálové, lidé kteří žijí ve svém vlastním světě, ve své bublině, dále od běžných lidí, na své globální planetě. Lidé, které ale ani také příliš nezajímají hodnoty, historie, tradice. Lidé, které zajímá především technika, zábava, věda… Lidé bez kořenů, mnohdy přezíraví, i arogantní – lidé nové doby. Na druhé straně tu máme ty, kteří ještě žijí ve starém světě, který nebyl globalizovaný a odmítají žít v novém, globalizovaném světě. Lidé, kteří nevěří nové formě demokracie, o které mají pocit, že je obchází, v systém, o kterém věří, že ho nemohou nijak ovlivňovat. Lidé, kteří nevěří v globalizaci, která jim ani žádné výhody nepřináší.

Co je vlastně globalizace? Je to z části přirozený vývoj daný rozvojem komunikačních kanálů, kdy jsou nám lidé v Austrálii pomalu stejně blízko, jako lidé od vedle. Vzdálenosti ze zkrátili nejen v komunikaci, ale i v dopravě. Dne můžeme být v Americe během několika málo hodin, zatímco ještě v dobách nedávno minulých bylo třeba cestovat dlouhé týdny… Bereme tyto věci jako samozřejmost, ale vlastně jsou to výdobytky až posledních desetiletí. Svět se zkrátka zmenšil , tedy zglobalizoval.

Češtině z doby renesance můžeme celkem výborně rozumět stále ještě i dnes a tak když čteme cestopisy ze 16. století např. známého cestovatele Kryštofa Haranta o tom, jak se svoji družinou podnikal cesty do Německa, do Rakous či do Itálie a jeho vyprávění o tamních lidech, mnozí si možná až teprve tehdy uvědomíme, jak moc se doba od té doby změnila. Tehdy skoro nikdo necestoval. A prostí lidé často znali jen svoji vesnici a její nejbližší okolí hlubokých a hustých lesů (tehdejší krajina byla daleko více zalesněna, než dnes a cestovat po lesních cestách určitě nebylo nic bezpečného, ani když na to někdo měl). Jejich obec byla celý jejich svět. Vydat se na cestu do hlavního města království? To bylo možná ještě náročnější, než dnes sednout na letadlo a navštívit Jižní Ameriku…. Harantovo vyprávění o tom, jací lidé jsou Němci, zní v jeho podání podobně, jako pro nás vyprávění moderního cestovatele, jací lidí jsou eskymáci. I když i o tom možná mnozí dnes vědí více, než tehdejší Češi o obyvatelích sousední říše či Itálie. A možná je to ani tak nezajímalo a cestopisy stejně četli jen ti, kdo na to měli čas nebo vůbec uměli číst, protože museli hlavně pracovat.

Tehdejší svět byl úplný opak globalizace – by to celý soubor fragmentů a vedle sebe existujících světů. Svět, kdy se znali jen ti nejbližší sousedé a kdy drtivá většina lidi ani netušila, jak vlastně vypadá jejich král – pokud neviděla alespoň jeho namalovanou podobiznu. Natož aby věděli, jak se žije v jiném kraji či dokonce v jiné zemi. Zprávy nejrychleji šířili jen trubači, poslové z dalekých krajů a později snad ještě poštovní holuby, i když možná často, pokud se to k lidem vůbec dostalo, už to nebylo aktuální. (Na druhou stranu je ale pravda, že tehdejší život byl mnohem pomalejší a tak i platnost různých věcí byla delší a nic se rychle neměnilo, tak jako dnes). Pokud král vydal nařízení, platilo desítky let -ne dva nebo čtyři roky, jako dnes, kdy ho nová vláda zvolená v předčasných volbách zase změní, a vše je jinak. Čas se prakticky neměřil a pokud později vůbec ano, byl stejně v každé obci jiný. Samozřejmě, i tehdy existovali lidé bohatí a zcestovalí, ale rozhodně to nebyla věc běžná – spíše vzácná. To je globalizace přirozená.

Vzdálenosti se jednoduše neuvěřitelně zkrátily a tempo doby nesmírně zrychlilo – výsledkem toho je přirozená globalizace světa, jejímiž hlavními milníky byla průmyslová revoluce v 19. století, technická revoluce ve 20. století a nakonec digitální a internetová revoluce ve 21. století. Jestliže předtím se svět měnil jen velmi pomalu a zvolna a mnoho generací prakticky stále žilo velmi podobným způsobem, postupující globalizace se mění stále a stále rychleji. A dokonce se mění přímo před našima očima a k nepoznání se mění již během jedné jediné generace tak, že předchozí generace ztrácí kontakt s tou následující a potomci naopak nerozumí svým rodičům a už vůbec ne životu svých prarodičů… Takové mezigenerační propasti nikdy neexistovaly.

Globalizace o které chci ale mluvit je ta, která je umělá – uměle vytvářená a budovaná. Zatímco ta přirozená nemusí nutně znamenat nic špatného, ta umělá znamená. A nejen to, přímo se nabízí a je výzvou pro všechny, kteří touží po moci a po kontrole ostatních. Přirozená globalizace daná technickým rozvojem těmto lidem přímo nabízí možnosti vlády, jaké dříve neexistovaly. Je sice možná pravda, že za tu dobu lidstvo rozumově pokročilo a je schopno takové nebezpečí již eliminovat – má k tomu bohatý aparát, justici a bezpečností složky, přesto jej nelze vyloučit. Naopak věřím, že je jen otázkou času, kdy k tomu skutečně dojde, protože již dnes můžeme vidět známky toho, jak se kontrola obyvatel centralizuje a zvyšuje. I když asi v té době tu asi už nikdo z nás nebude, až demokracie a politický systém bude minulostí.

Ač je to paradox, naše demokracie má tendenci trpět tím více, čím více bojujeme proti tomuto vnitřnímu nepříteli. Čím více bojujeme za svoji bezpečnost a svobodu, tím větší a silnější zbraně mu poskytujeme, aby celý tento aparát jednou mohl převzít o sám a využít ve svůj prospěch. Samozřejmě, demokracie jako taková netrpí přímo, nicméně omezování naší svobody a práva na soukromí s ní do jisté míry souvisí.

Jde však také o formu vlády, o které se vedou spory, které demokracii oslabují. A to úzce souvisí i s bezpečnostními riziky, i když na tom se asi nikdy neshodneme, protože každý bude vidět rizika někde trochu jinde a hranici mezi soukromím a bezpečností také. A stejně tak se těžko shodneme na tom, jaký typ demokracie je ideální. Mnozí se u nás většinou shodnou jen na tom, že to není autoritativní způsob vlády, jak jej známe z Ruska nebo z Činy. Toto jsou obrovské země. Aby vůbec udrželi jednotu, musí mít buď více či méně autoritativní centrální vládu nebo naopak centrální vládu s minimem pravomocí a spolkové či federativní uspořádání, kdy každý region má svoji vlastní vlády s maximem pravomocí, jak to známe například z USA nebo z Německa. To jsou země, kde demokracie funguje velmi dobře právě díky spolkovému uspořádání do značné míry vzájemně nezávislých státních celků. Samozřejmě, že tento způsob v žádném případě neznamená ideál sám o sobě a že i centrální vláda je velmi důležitá zase k tomu, aby se vše úplně nerozpadlo na samostatné celky.

Lidé ale potřebují především vládu, která je jim blízko, kterou dobře a důvěrně znají – která zná jejich potřeby a která jim rozumí. O které ví, že ji mohou přímo demokraticky ovlivňovat. Ne nějakou elitu někde daleko, na centrálním místě planety, která řídí svět a pro kterou jsou oni jen číslem v centrální databázi milionů dat. O které nic nevědí, protože její systém fungování je tak vzdálený a složitý, že ani není divu, že nikoho nezajímá a sotva kdo se v něm vůbec vyzná, natož aby měl skutečně nějaké páky, které by měly na její chod viditelný a reálný vliv. Taková vláda může chtít to nejlepší, ale nemůže být toho prostě schopna. Navíc její akceschopnost z důvodu její obrovské velikosti je velmi omezená, takže je více neschopná, než něčeho dobrého schopná. Je to takový obrovský moloch ne nepodobný tomu, jaký jsme kdysi znali a se kterým mají mnozí z nás ještě zkušenosti. Taková vláda sice může chtít v dobré míře plánovat „dobro“ pro celý svět, ovšem výsledkem nemůže být nic jiného, než katastrofa. Jaká?

Samozřejmě postupný útlum a později kolaps demokracie, její nahrazení „centrálně řízenou demokracií“ – bez ohledu na to, zda si říká – liberální, komunistická nebo jiná – a nakonec její zhroucení. Názvy pro režim, nejsou důležité. Je to prostě krize demokracie. Bohužel, Evropa se vydala právě cestou budování centrálně řízené demokracie. Tento proces započal před desítkami let – není to rozhodně záležitost poslední doby. Kdysi byl však pevně spjat s přirozenou globalizací a většinou nikoho ani nenapadlo, že je tato cesta špatná. Prostě byl tento proces pevně spjat se všemi výhodami globalizace a byl završen pádem komunistických režimů ve východní Evropě a sjednocením obou bloků. A myslím, že tehdy rozhodně ani skutečně špatný ještě nebyl, i když už tehdy měli Britové s tímto „mírovým“ a obchodním poválečným projektem problémy.

Idea centrálně řízené Evropy

Za tímto časovým horizontem a nadšeném budování „nové sjednocené Evropy“ se však již začaly objevovat první praskliny. Ale čím více jich bylo a čím hlubší byly, tím intenzivnější a křečovitější snaha elit byla udržet jednotu a posílit globalizační proces. Globalizace a jednota se stala doslova modlou elit a těch, kteří z ní měli největší prospěch, zatímco těch, kdo z ni už žádný velký užitek neměli, přibývalo. Začali mít pocit, že jejich hlas nikdo neslyší, že elity se uzavřeli do svého vysněného, ideálního globálního světa, politicky korektního, genderově, etnicky, kulturně a sexuálně rovnoměrně vyváženého, zatímco většina běžných lidí se začala dostávat na okraj. Jenže elity tyto nespokojené lidí ihned označili (a dodnes mnozí označují) jako populisty či dokonce za záškodnické síly reakce (jak se nedávno jeden vysoce postavený úředník EU vyjádřil). Jenže doba se skutečně změnila.

Lidé, kteří kdysi budovali jednotnou Evropu fyzicky i myšlenkově zestárli. Podobně, jako komunisté v roce 1989. Místo, aby dobrovolně odcházeli, drží se svých postů, uzavřeni ve svém starém světě a ve svém snu o jednotném světě, kterému vládnou. Samozřejmě, v každé zemi má odpor vůči elitám možná trochu jiné souvislosti a příčiny. V zásadě si ale myslím, že je to všude podobné – a je to tak vždy, kdy se elity uzavírají do svého světa a ztrácí kontakt s voliči. Pouze v Evropě je to někdy umocněno ideologií o „jednotné Evropě“ . Jednotná Evropa je jistě dobrá věc. Jednota není nic špatného, ale je naopak třeba. Jde však o to, jak by se měla vytvářet a budovat. Myslím si, že centrálně by skutečně mělo být řízeno je to, co je naprosto nezbytné – například bezpečnost a hranice Evropy. Zahraniční politika, obchod či legislativa jen v míře skutečně omezené, shrnuté jen do těch nejzákladnějších bodů. Nic navíc, podle hesla méně je více.

A myslím, že se to netýká jen EU, ale i jiných velkých zemí, kde by byla decentralizace a regionální, spolkové uspořádání, posílení místních samospráv a vlád nanejvýš vhodné. Centrální vlády by skutečně všude měly spravovat jen to opravdu nejdůležitější a nezbytné pro chod celku. Opravdu pouze spravovat  – nikoli „vládnout shora“ , regulovat a předepisovat. Má-li být Evropa ale opravdu jednotná, musí být co nejvíce kompetencí převáděno zpět na národní vlády a celý aparát Evropské unie projít markantní redukcí. Jinak nemá šanci přežít. A pokud ano, tím hůře pro Evropu, protože to už nemá perspektivu. Jinak to budou ještě dlouhá léta letargie a tápání v tom, jak dále. Věřme, že mezi těmi, kdo mají moc vládnout, zejména na těch nejvyšších postech Evropy  (ale i národních vláda) bude stále více odvážných, kteří pochopí, že tudy cesta už nevede. Že nápady na budování jednoty, kterým možná lidé věřili ještě před 10 lety, dnes už neobstojí.

Mnozí stále věří tomu, že šanci obstát ve stále více globalizujícím se světě má jen Evropská unie maximálně centralizovaná. Věří tomu dokonce i potom, co byl se Britové rozhodli pro opuštění VIP klubu, co byl prezidentem USA zvolen Donald Trump a kdy i v ostatních zemích sílí protiunijní nálady (nikoliv protievropské, jak říká elita, ale protiunijní, protože Evropa nerovná se EU – i když jsou asi přesvědčeni o tom, že oni jsou Evropa a její dobro). Opak je ale pravdou. Obstát může jen skutečná unie nezávislých států. Oni mají hrůzu z toho, že když bude unie rozvolněna, tak postupně zanikne a ztratí smysl. Naopak však smysl získá, protože nebude už svěrací kazajkou, ale tím, co lidé opravdu chtějí. Obyčejné lidé – ne lidé, kteří touží po moci a mají potřebu kontrolovat a ovládat jiné. Ať už to dělají z vlastního prospěchu nebo pro svoji ideologií a víru.

Ano, je těžké se vzdát falešné víry, o které jsem celý život věřil, že je dobrá. Je těžké přestat budovat svůj sen, o kterém jsem celý život věřil, že je dobrý. Ale pokud to nedokážu, nemusí to být jen ztráta schopnosti sebereflexe. Může to být prostě i hloupá zatvrzelost a neschopnost přiznat si, že jsem se prostě mýlil. Nevím, jestli lidé, kteří desetiletí budovali poválečnou Evropu a pak novou sjednocenou Evropu toho jsou schopni. A můžeme to po nich vůbec chtít? Asi ne. Budoucnost je už spíše hlavně na nás. I když oni se ještě drží a mnozí jejich potomci jejich vizi zdědili. Podobně jako někteří mladí komunisté (myslím Stalinovi pohrobky, ne ty, kteří pochopili, že dnešní doba je jinde). Doba se opravdu změnila a pokud nemá třeba jednou dojít i k nějaké nové válce, je třeba co nejdříve jí reflektovat.

Naši předkové údajně budovali jednotnou Evropu prý proto, aby byla zárukou toho, že už nikdy v ní žádná válka nebude. Každý ale ví, že ve skutečnosti šlo hlavně o dobrý obchod – žádnou takovou ideologii. Dodnes ale v tomto budování pokračují. To však už nestačí. Tento projekt se přežil. Pokud si to neuvědomíme, můžeme přispět k tomu, že naopak k nějaké válce může dojít. I na území Evropy… Je to jen na nás, zda chceme podporovat projekt centrálně řízené demokracie a ideologie nebo přestaneme snít růžové sny o krásném globálním světě nebo se vrátíme zpět do reality, postavíme se na pevnou zem a začneme řešit praktické věci, které jsou skutečně důležité pro život. Ne pro ideologii, zisk nebo nadnárodní obchod. Ideologie nemůže vést náš svět a vláda nadnárodních koncernů nemůže být to, co nám zajistí ten zisk, který opravdu chceme. Je to falešný matrix, který si sami vytváříme. Více, než je nezbytné…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *