Muž a žena jsou dvěma částmi téže duchovní bytosti

Já si myslím, že feminismus je založen na představě odvěkého boje mezi mužem a ženou ve kterém je tradiční rodina pokládána za jakési „nutné zlo“. O tom, že tato představa nahrazení rodin komunitami je velmi nebezpečná a že idea boje namísto spolupráce může mít pozadí neokomunistické totalitní společnosti asi nelze pochybovat. O to důležitější je tradiční rodinu hájit a bránit – je totiž skutečně základem společnosti. Bez jejího fungování se tradiční společnost hroutí a může se změnit v masu otroků bez historie a bez budoucnosti. Tradiční rodina je jako buňka těla, zatímco ti, kteří v ní vidí překážku svých vizí o fungování společnosti jsou ti, kdo šíří rakovinu. Rozdílnost muže a ženy sice může vést k bojům mezi pohlavími, ve skutečnosti je ale motorem vývoje a tvoření. Muž a žena jsou dvěma částmi téže duchovní bytosti, která jen ve hmotných a tzv. astrálních světech existuje ve dvou samostatných pólech, stejně jako atom rozložený na protony a elektrony.