Politika progresivismu

Touha vládnoucích elit vytvořit si vlastní odolný a neprůstřelný systém, které by lid mohl co nejméně ovlivňovat neskončila s dobou absolutismu, ale pokračuje i v demokracii. Rozdíl je jen v tom, že méně nápadně a více důmyslně, takže lidé uvěřili, že něco ovlivňují, i když ve skutečnosti jim mnoho prostoru nezbývá. EU dovedla tento systém k dokonalosti. Ačkoliv sdružuje nejvyspělejší demokracie, je její systém nastaven tak, aby se demokracie už dále nemohla rozvíjet, ani prosperovat. Stala se svazkem, který je odsouzen k velmi dlouhé stagnaci, na jejímž úplném konci bude zřejmě jen její dobrovolný, organizovaný či násilný a chaotický rozklad.

Viditelným důsledkem této politiky progresivismu jejíž kořeny sahají až k počátkům politické korektnosti, ideologie multikulturalismu a genderu je to, že politické scény v mnoha zemích začaly se dělit na dva nové tábory. To úplně překreslilo rozložení sil, protože staré dělení na pravici a levici postupně po mnoha desítkách let přestalo platit. Politická scéna a celá společnost se začala dělit na tzv. progresivisty a populisty. Tedy ty, kteří podporují centralistickou evropskou politiku a novou ideologii a ty, kteří ji nepodporují a jsou proti ní. Zatímco progresivité mají podporu veřejnoprávních médií, intelektuálních a liberálních kruhů zvaných jako proevropské, všichni ostatní, kteří s tímto směrováním nesouhlasí, jakou označováni jako populisté, radikálové, dezinformátoři, nacionalisté, fašisté, apod.

Progresivisté v nové ideologii žádný problém nevidí – naopak, jde podle nich o pokrok a důkaz měnící se společnosti. Hlavním problémem je pro ně ekologie, lidská práva, ohrožení demokracie či korupce. Naopak, populisté říkají – ne ne ne, to není hlavní problém, hlavní problém je ideologie multikultaralismu a genderu, neomarxismus, přehnaný důraz na solidaritu, rovnost a humanismus či federalizace Evropy.

V tomto světle není asi náhodou, že EU má přijmout v srpnu 2023 tzv. Akt o digitálních službách (DSA) – „kodex proti dezinformacím“ (zákon o povinné cenzuře) kterým se budou mít povinnost řídit všichni poskytovatelé internetových platforem v Evropě, a to pod hrozbou pokut. Nařízení by mělo posílit pravidla pro online platformy, jako jsou sociální sítě, tržiště a vyhledávače, aby byly odpovědné za obsah publikovaný uživateli na jejich platformách. Má také posílit „ochranu svobody projevu“ a boj proti dezinformacím – obsahuje ustanovení týkající se boje proti dezinformacím a falešným zprávám a opatření proti manipulaci informacemi.

Také u nás leží na stole připravovaný, i když zatím odložený zákon, který má za cíl monitorovat názory a informace, které nejsou v souladu s oficiálním narativem a evropskými hodnotami. Příprava zákona je pozastavena, neboť se nepodařilo najít shodu na mechanismech toho, kdo a jak bude posuzovat správnost informací a jejich nezávadnost k obecně přijatelnému narativu a evropským hodnotám, jak se bude rozlišovat názor a dezinformace a kde bude vedena hranice mezi tím co je ještě přijatelné a co už je za hranou.

Tedy, zda bude zřízena a pověřena nějaká odborná komise, úřad či nezisková organizace pro kontrolu informací a manipulací. Nebo zda bude kontrola probíhat automatizovaně (například umělou inteligencí) či zda odpovědnost za kontrolu informací bude také přenesena na provozovatele platforem. Nebo, ukáže-li se, že kontrola podle evropského nařízen je dostatečná. Prozatím jsou platformy pouze monitorovány a jejích omezování zůstává nadále pouze v kompetenci soudů (kromě případů proaktivní cenzury ze strany poskytovatelů platforem či na základně rozhodnutí vlády nebo doporučení vlády ve spolupráci s provozovateli).

Nová pravidla pro boj se dezinformacemi by měla ulevit soudům a umožnit regulovat toky informací a svobodný projev bez jejich rozhodnutí, pouze na základě směrnic a pravidel úřadů a přenesením odpovědnosti a zprostředkovatele, aby bylo možné někoho trestat. Zatímco nyní soudy řeší pouze porušení stávajících zákonů a jinak ponechávají svobodu slova bez omezení, podle nového nařízení již svoboda slova omezena bude, ne však ze strany soudní moci, ale z moci politické, státní a nadnárodní.

Paradoxem je, že obhájci tohoto postupu argumentují nutností ochrany svobody projevu. Je ale zřejmé, že kdyby skutečně chtěli chránit svobodný projev, neomezovali by jej a spíše by se inspirovali v USA (kde je svoboda projevu dodnes věcí téměř posvátnou, takže tu můžete nahlas říkat i to, zač byste v Evropě už dávno šli sedět). Nakonec to je důvodem, proč Elon Musk, majitel sítě Twitter, nové nařízení EU odmítl a dal jasně najevo, že se bude držet svobody slova podle amerických zákonů, za což hrozí, že Twitter se bude muset z EU stáhnout a bude přístupný je přes VPN podobně, jako blokovaná Ruská TV.

Evropané však milují regulace všeho druhu, zejména, pokud jde o EU, green deal či právě boj proti dezinformacím. Zdá se ale, že až budoucnost ukáže, že cesta přehnaných a nesmyslných regulací není správná cesta. Často se argumentuje tím, že „Evropa má z minulosti tak strašné zkušenosti, že prostě omezení svobody slova je nutné.“ Aby tento názor zastánci regulace ještě více podpořili, neváhají argumentovat i šířením dětské pornografie, přičemž pedofilové rozhodně nemají za cíl nějaké dezinformace šířit (ti mají úplně jiné zájmy).

Jenže, když už se jednou omezí, stále roste chuť toto omezení dále rozšiřovat. Paradoxem toho ovšem je, že množství dezinformací nijak neklesá, ale spíše naopak stoupá. Čím více elita tlačí na pilu, tím větší odpor proti tomu roste. EU se stále snaží najít nějaký kompromis a přijatelné řešení, přičemž velkou výzvou je i generování obsahu pomocí umělé inteligence. EU požaduje, aby obsah vytvořený UI by označen. Uvidíme tedy, kdo ho bude označovat a kdo ne a jak omezit obsah, který bude ze zemí, které ho nemusí označovat. A jak se vůbec bude posuzovat obsah, který je ještě převážně lidský a jehož autorem je převážně UI.

Zajímavé ale je, že ačkoliv v oblasti tradičních hodnot (které bývaly také jakousi regulací), jde v důrazu na diverzitu přesně opačným směrem, takže se oslavuje odlišnost. Být odlišný je to, co se považuje za základ úspěchu, za přednost a výhodu. Třeba i odlišnost za každou cenu a tak můžeme být denně svědky propagandy, která hlásá, že „být odlišný je výhoda“. To ovšem neplatí v odlišnosti názorů, které se nevejdou do narativu evropských hodnot či politické korektnosti. V tomto případě odlišnost od ideologie diverzity vítána není.

Stát hledá stále nové způsoby, jak tzv. dezinformační weby omezit a hází do jednoho pytle dezinformace a odlišné narativy. Je asi na státu, kde chce inzerovat. Ostatně je to svobodné rozhodnutí každého, kde bude inzerovat nebo koho bude finančně podporovat. Naštěstí tuto možnost volby zatím stát zakázat nemůže. Zatím je to stále svobodná volba a nikdo neurčuje, co je pravda a co ne. Problematické je naopak to, že lidé platí koncesionářské poplatky ať chtějí nebo ne a bez ohledu na to, zda veřejnoprávní média šíří informace či dezinformace – nemohou si vybírat.

V dnešní době existuje celá řada neziskových organizací financovaných státem, politickými stranami nebo soukromými subjekty, které se zabývají sestavováním tzv. toxických webů, přičemž každá nezisková organizace má svá vlastní kritéria, podle kterých řadí weby mezi informační nebo dezinformační, na důvěryhodné a nedůvěryhodné. Je ale svobodnou volbou každého jakým seznamem jaké organizace se kdo bude řídit nebo zda si vytvoří vlastní seznam důvěryhodných zdrojů, které chce podporovat, případně na kterých inzerovat. Navzdory tomu, že mnoha lidem je tato možnost volby trnem v oku.

Ivana Karásková pro ČRo říká: „východní propaganda má za cíl vyvolávat ve společnosti nedůvěru vůči EU a vytvářet verze pravdy. Pravdy samozřejmě nemá žádné verze. Pravda je jen jedna, ale to je vlastně způsob jak dezinformace fungují, když vytvářejí paralelní názory, aby si nakonec posluchač řekl kdo ví, jak to vlastně je.“

To je sice možná pravda, ale také není možné říci, že jen my máme pravdu a všechny ostatní narativy jsou špatné, protože vzbuzují nedůvěru vůči EU, USA či NATO. Právě takovou propagandu zase v jednom kuse produkují česká veřejnoprávní média, když polovinu svého času věnují monitorování jiných médií, kteří nesdílejí jediný správný proevropský narativ. Já jsem přesvědčen o tom, že mnoho lidí šíří východní propagandu a narativy jen proto, že je jim proti srsti snaha našich elit a státních médií, aby platil jen proevropský narativ a všechny ostatní byly potlačovány nebo cenzurovány. Neustále snahy o monitoring, potlačování svobody slova a cenzuru – to je něco co podle mého názoru zasévá nedůvěru ve skutečnosti více, než samotné východní narativy.

Přehled některých monitorovaných webů:

rt.com (Ruská zpravodajská TV RT je ČR sice zcela zablokována, všechny její kanály je však nadále možno sledovat v ostatních zemích nebo prostřednictvím VPN a proxy serverů mimo ČR přes aplikace, kabely, satelity nebo přímo na jejich webových stránkách)
aeronet.news
charta 2022
hnutie-republika.sk
alipro.cz
bcp-video.org
bezpolitickekorektnosti.cz
bezpressu.news
paralelne.cz
zvtv.sk
incorrect.cz
ceskapozice.lidovky.cz
ceskezpravy.eu
cz.sputniknews.com
cz24.news
Odchod EU
e-republika.cz
chcemesvobodu.com
infokuryr.cz
infovojna.bz
institutvk.cz
islamizace.cz
isstras.eu
kresadlo.com
kupredudominulosti.cz
lajkit.cz
novarepublika.cz
novarepublika.online
obcinst.cz
ocemsemlci.cz
orgo-net.blogspot.com
osud.cz
otevrisvoumysl.cz
outsidermedia.cz
paratdnes.cz
parlamentnilisty.cz
petrhampl.com
pokec24.cz
pravdive.eu
pravyprostor.net
protiproud.info
proud-narodni-hrdosti.cz
radiobohemia.cz
saveurope.cz
skrytapravda.cz
slovanskenebe.com
smartnews.cz
stopcenzure.cz
stop-multikulti.cz
svedomi-naroda.cz
svobodne-radio.cz
svobodny-vysilac.cz
tadesco.org
tydenikobcanskepravo.cz
veksvetla.cz
wmmagazin.cz
zemavek.sk
zpravy.dt24.cz
zvedavec.news

Další seznam je podle slovenského občanského sdružení NetSuccess, který prezentuje některé „závadné“ (či zároveň i zablokované) weby. Seznam je jejich stránkách pravidelně aktualizován a  sestaven od nejvíce „závadných“ webů, podle jejich „odborné komise“.

vigilantcitizen.com
protiprudu.org
aeronet.news
biblik.sk
orgo-net.blogspot.sk
aeronet.cz
conspi.cz
nwoo.org
geneticka-vakcina.com
arfa.cz
exopolitika.cz
badatel.net
czechfreepress.cz
qanon.sk
zemavek.sk
stratenaeuropa.sk
bnw-nwo.wz.cz
protiprud.sk
protiproud.cz
blokprotiislamizaci.cz
afinabul.blog.cz
prvopodstata.com
stalo-se.cz
slobodavockovani.sk
magnificat.sk
nekorektni-tv.cz
veksvetla.cz
sho.sk
tadesco.org
nadhlad.com
pravdive.eu
bezpolitickekorektnosti.cz
freeglobe.cz
stop5g.cz
svobodnenoviny.eu
vedomec.com
anti-illuminati.wbl.sk
leva-net.webnode.cz
vlasteneckenoviny.cz
novarepublika.cz
rukojmi.cz
rozhladna.org
yournewswire.com
kralicianora.org
slobodnyvysielac.sk
ezopress.sk
prekladyodlesa.sk
pokec24.cz
obcianskytribunal.sk
infowars.cz
idemvolit.sk
tadesco.cz
eurasia24.cz
nemesis.sk
euronoviny.eu
zahadnysvet.sk
dobajedu.cz
tartaria.sk
energieupramene.blogspot.sk
planetajednoduchost.sk
dostojneslovensko.eu
ac24.cz
informace.top
petrabostlova.wordpress.com
alternativnimagazin.cz
isstras.eu
infokuryr.cz
zvtv.sk
cz24.news
voxpopuliblog.cz
prehladsprav.sk
picuscapital.sk
suenee.cz
megazine.cz
je-to-inak.livejournal.com
naturalnews.com
necenzurovane.net
priznakytransformace.cz
nadlani.org
mysteria.sk
freedomeurope.eu
lifenews.sk
samvojakvpoli.sk
otevrisvoumysl.cz
naseveru.org
eurabia.cz
euportal.cz
euserver.cz
proevropu.com
cestyksobe.cz
ceskoaktualne.cz
pravyprostor.cz
infovojna.bz
podtatransky-kurier.sk
sk.news-front.info
kulturblog.sk
karolinaloskotova.blog.cz
nejhorsi.cz
osud.cz
ers.blog.cz
infovojna.sk
rudovasky.com
tydenikobcanskepravo.cz
procproto.cz
bajecnezeny.sk
casopis-sifra.cz
svetkolemnas.info
vipnoviny.cz
kanal22.cz
poockovani.cz
inenoviny.sk
ceskavec.com
freepub.cz
dt24.cz
zdraveforum.cz
rizikaockovania.sk
slovanskenoviny.sk
desitka.org
radyzdravie.sk
skrytapravda.cz
priezor.com
panobcan.sk
slobodnyvyber.sk
nazorobcana.sk
silavedomia.sk
stopislam.eu
badatelia.com
zvedavec.org
cz.sputniknews.com
southfront.org
nejvic-info.cz
euroasie.info
wmmagazin.cz
wertyzreport.cz
e-republika.cz
obcansky-tydenik.cz
cbreurope.sk
cestacloveka.sk
mcaris.net
paratdnes.cz
venuska.cz
biosferaklub.info
medzicas.sk
gloria.tv
otvoroci.com
extraplus.sk
lajkit.cz
bajecnezdravie.sk
radyprezdravie.sk
radyprezeny.sk
eurorespekt.sk
faktyadokazy.cc
mocvedomi.cz
datel.sk
breitbart.com
drsne.sk
slovenskeslovo.sk
domacaliecba.sk
themindunleashed.com
alatyr.sk
slovinfos.sk
dennik-dnes.sk
magazinslovensko.online
reformy.cz
aktuality24.sk
legalizuj.to
narodninoviny.cz
fresher.sk
radynadzlato.sk
outsidermedia.cz
arindrexler.com
lucasperny.blog.pravda.sk
ceskozdrave.cz
odbornakomisia.sk
resetheus.org
torden.sk
eportal.cz
skspravy.sk
elektrosmog.voxo.eu
politickemimovladky.sk
dolezite.sk
napalete.sk
vylectese.cz
bajecnylekar.sk
christianitas.sk
magazin1.sk
gancovky.sk
veci-verejne.sk
jenona.tiscali.cz
zpravodaj24.eu
rozhlady.sk
woman.tiscali.cz
slovenskoaktualne.sk
meapatria.sk
kupredudominulosti.cz
ipribeh.cz
slovakexportregister.eu
ozonyx.cz
sknews.sk
armadnymagazin.sk
weeks.cz
prvnizpravy.cz
davdva.sk
svedomi-naroda.cz
mimoriadnespravy.sk
resso.sk
somzena.sk
vitalitis.cz
stredoevropan.cz
medicalcentrum.eu
nitranoviny.sk
spravodaj.net
withform.cz
trendweb.sk
hrot.info
precitaj.si
babickinerady.sk
svobodnymonitor.cz
bajecnylekar.cz
parlamentne-volby-2016.sk
pravda24.cz
farmazdravi.cz
presstv.sk
zlapanda.cz
eurodenik.cz
onlineslecna.sk
bajecnyzivot.sk
dennikpolitika.sk
prosvet.cz
halonoviny.com