Znamení doby konce

49

Hudba hraje, ale za oponou je pohyb

Mnozí skálopevně věří, že něco takového jako UFO nemůže existovat nebo že příchod Krista se může odehrát jen v daleké budoucnosti a nás se vůbec netýká. A že se v podstatě nic zásadního neděje. A pokud někdo věří v opak anebo v něco, co není vidět, je označen někdy za někoho kdo propadl temným silám, okultismu, nebo sektářství.

Konspirační teorie jsou pokládány za sprosté slovo a něco, čím bychom se vůbec neměli zabývat. Na internetu fungují placení profesionální trollové, kteří mají za úkol rozvracet diskuze, zakládat falešné profily na sítích či proti těmto „škodlivým vlivům“ jinak bojovat. Diskuze, zprávy a videa o konspiračních teoriích jsou často pod falešnými záminkami mazány, pokud je to možné. A z úst některých politiků dokonce slyšíme stále častěji návrhy na nutnost regulace internetu a svobodné diskuze…

Nechci tím amozřejmě ani v nejmenším naznačit, že jedině zájem o konspirační teorie je podmínkou proto, aby člověk správně žil a byl „duchovně kvalifikovaný“. V žádném případě. Jinak bychom z UFO a konspirací dělali nějaké další nové náboženství. Tak to ale samozřejmě není. Jinak věc ovšem je, pokud se temným okultním silám lidé klaní tak, že je uctvívají. Hojně to vidíme na praktikách New Age, scientologické církve a dalších hnutí a sekt – to je ovšem zcela něco jiného, než pouhé konspirační teorie. Nebezpečné je i uctívání andělů, neboť víme, že uctívat můžeme jen Boha.

Pokud pozorně sledujeme události dnešní doby, jasně vidíme její znamení – znamení doby konce. Dnešní konflikt na Ukrajině, nová vznikající studená válka mezi západem a Ruskem, nové stěhování národů a islámský terorismus, globální změna klimatu, extrémní výkyvy počasí či hrozící alarmující přelidnění světa – to jsou všechno věci, která znovu dávají svět do pohybu a nových turbulencí. Mohou být znamením a předzvěstí radikální a dosud nevídané změny. Vše nasvědčuje tomu, že se blížíme k „okamžiku pravdy“, ke zlomovému bodu, kdy se budeme muset postavit k pravdě čelem. K bodu, ze kterého již nebude návratu zpět.

Zatímco na parketu se stále tančí, všichni se vesele baví a hudba hraje, v zákulisí, za oponou cítíme, že se něco chystá. Je tam nějaký pohyb. I když, kdo ví, možná bude hudba hrát a bude se tančit až do poslední chvíle. Jako na Titanicu, dokud nešel celý ke dnu, i s kapelou a tanečním parketem. Změna zcela jistě přijde náhle, tak jak je psáno v evangelium sv. Matouše:

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.

Kam budou přijati a kde budou zanecháni? Co bude s těmi, kdo budou přijati a těmi, kdo budou zanecháni? Na tyto a další vzrušující otázky hledáme odpověď. Pro duchovní kvalifikaci nejsou důležité, ale jsou zajímavé. A možná mohou inspirovat i ke hledání hlubší spirituality, které v naší společnosti postavené na jednoznačné preferenci logiky, tak chybí (spiritualitou je zde myšlen názorový přístup, který uznává také jiné, než oficiální vědecké metody).

Materialistická věda

CO NEMŮŽEME VYSVĚTLIT, TO NEEXISTUJE!

Také totiž mnozí věřící lidé striktně odmítají všechno, co zavání okultismem a tím, co je „mezi nebem a zemí“. Svým zvláštním způsobem sice uznávají Boha, ale dále už jen materiálno, které lze zkoumat. Prototypem takových lidí jsou např. vědci z klubu skeptiků Sysifos. Ti nejsou vůbec ochotni se zabývat něčím, co není postaveno na základech exaktní vědy, snaží se proti tomu bojovat a zesměšňovat všechno, co je mimo jejich rozumové chápání.

Příkladem budiž i známý konflikt známých osobností z oblasti oficiální vědy a té alternativní, neuznávané – dr. Jiřím Grygarem a dr. Josef Jonášem, ve kterém jej Grygar naprosto povýšenecky zesměšňuje. Možná jen proto, že Grygar, jako astrofyzik, prostě alternativní medicíně vůbec nerozumí, ale domnívá se, že jako populární vědec má patent na všechno. A to přiznávám, že jsem jej jako vědce vždy obdivoval a už jako kluk kdysi dávno jsem s nadšením hltal v TV jeho „Okna vesmíru dokořán“.

Jenže takový přístup, ale i striktně materialistická spiritualita je velmi přezíravá, namyšlená a sama si uzavírá dveře k hlubšímu poznání. To co nemohu dokázat a potvrdit současnými vědeckými přístroji a metodami, ještě neznamená, že to neexistuje, nebo že jde o pouhé šarlatánství. Bohužel, na tomto přístupu je založeno téměř všechno, co západní civilizace vybudovala. A je možné, že právě díky této namyšlené přezíravosti, neochotě naslouchat a dívat se za obzor, ji přivede ke zhroucení.

Nemusí to bát žádný komunistický ateismus, ale obyčejný materialismus, když víme v jaké spirituální krizi dnešní západní (minimálně euroamerická) civilizace je. Spiritualita je prakticky mrtvá a naše kultura je odtržena od základních pilířů života a přírody. Ony všechny konspirační teorie, zájem o okultismus či alternativní směry je do jisté míry jen důsledkem této krize, ve které lidé znovu hledají své kořeny a hlubší smysl života, protože veděcká vysvětlení ani tradiční stádové zvykové náboženství je nemůže plně uspokojit a dokonce, ani je oslovit.

Klikni na kruhy z Google:

kruhy

Je možmé, že potom, co se tato událost, kterou popisují evangelisté, odehraje, nastane na Zemi skutečné peklo – Nový světový řád. Pokud mimozemšťané existují, chtějí nám něco sdělit? Nechějí nás varovat před dramatickými událostmi, které se odehrají v blízké budoucnosti?

A co znamená obrovské množství složitých a obrovských piktogramů, které se po světě objevují nejen v obilí již stovky let a jejichž případ v poslední době tak dramaticky narostl? Nikdo na ně nezná odpověď a oficiální věda se k nim raději ani nevyjadřuje a dělá, že nic takového neexistuje, protože jakýkoli pokus o rozumné vysvětlení by spíše ztrapnil toho, kdo by se o to pokusil. Není to jasný důkaz? I kdyby je dělali sami lidé, i tak by museli mít k dispozici technologie, které oficiálně neexistují. Kde by je ale vzali už před stovkami let a proč by to dělali? O zvláštních okolnostech jejich vzniku, o energii či o kódovaném poselství uvnitř nich, ani nemluvě.

1 komentář: „Znamení doby konce“

  1. „vědci z klubu skeptiků Sysifos“
    Těch vědců mezi nimi je jako šafránu.
    Grygar možná je vědec (jeden z mála členů klubu) ale současně platí, že to není žádná vědecká špička. Je to úplně tuctový vědec, který se proslavil jako vynikající moderátor / prezentér. Tuctový vědec s vynikající dovedností prezentace – díky které vystupoval aj v televizi.
    A pamatuji si, kdy Grygar přiznal, že v budoucnu bude pohled na fyziku úplně jiný, než dnes.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *