Progresivismus

Koncem první dekády se stále více začíná prosazovat nová kreativní, vynalézavá, flexibilní generace Z, jejíž hlavním komunikačním prostředkem je smartfoun, aplikace na chat a sociální sítě. Nová generace, která se již narodila s mobilem v ruce a ovládání operačních systémů je pro ně samozřejmostí, kterou se není třeba učit, přináší zcela novou „technologickou“ mentalitu, která není ovlivněná žádnými hodnotami, ale ani nemá žádnou vizi. S rozvojem komunikačních technologií lidé ztrácí potřebu rozvíjení osobních kontaktů a objevuje se nový trend singles, kdy stále více lidí žije osaměle a jezdí i na dovolenou sami. Lidé nové generace často přemýšlejí v intencích nekonečné svobody a rovnosti, ale zároveň někdy ztrácí smysl pro to, co je osobní, důvěrné, intimní, přestávají chápat význam tradic, osobních vztahů i rodinných vazeb. Digitální komunikace (SMS, email, chat, sítě) stále více nahrazuje nejen potřebu se s někým vůbec stýkat, ale i potřebu s ním mluvit.

Období progresivismu poznamenala válka o Sýrii, která původně začala jako občanská a postupně se rozrostla v mezinárodní proxy-konflikt s různými aktéry a podporovateli, včetně teroristické organizace Islámský stát. Konflikt jeden čas hrozil i eskalací do světové války se zapojením USA a zbraní hromadného ničení a spustil obrovskou vlnu migrace, která začala zasahovat i Evropu. Válka, které začala v roce 2011 a dodnes zcela neskončila, si vyžádala na 580 000 obětí a 7 miliony uprchlíků v zahraničí. Zásadní obrat však nastal porážkou tzv. Islámského státu, kdy se do bojů zapojilo Rusko. Napětí mezi Ruskem a NATO začalo současně růst, až vyvrcholilo změnou vlády na Ukrajině podporovanou USA. Mezi tím se Čína stává velmocí a začíná šlapat na paty USA. Mezinárodní geopolitická situace ve světě se rychle po dlouhém období klidu zhoršuje a mnozí mluví o nové studené válce.

Toto období vrcholného progresivismu bychom mohli nazvat bez nadsázky jako přelomovou dobou „eskalace dobra“, která je charakteristická destrukcí tradičních hodnot a prosazováním nové ideologie, zejména politické korektnosti. Na západě sílí vliv levicového progresivismu a vztahy s Ruskem se zhoršují v souvislosti z rozšiřováním NATO. Programem nové generace je diverzita v podobě společenské, etnické, kulturní, genderové a sexuální rozmanitosti. Zatímco v USA, kde je mnohem svobodnější demokratická diskuse, probíhají ostré střety, Evropa je pro novou ideologii otevřenější, neboť se stává hlavním pilířem tzv. evropských hodnot a právního rámce EU, aniž by se lidí někdo ptal. Demokracie je zde mnohem omezenější, takže ti kdo nezapadají do hlavního proudu jsou považováni za extrém. 

Věci se rychle mění, tradiční hodnoty ustupují novým, bourají se sochy, slova dostávají nové významy, výrazně se rozšiřuje počet pohlaví ze dvou na několik desítek binárních i nebinárních a také počet druhů rodin z jedné na několik variant. Pokračuje tlak na redefinici rodiny a rodičů a některé země již umožňují úřední změny pohlaví pouze na základě duševního pocitu pohlaví (genderu). Vzhledem k tomu, že ve společnosti převládá levicová liberální ideologie, která popírá rozdíly mezi pohlavími, tyto se naopak vyostřují. Na jednu stranu pokračuje ženská emancipace a feminismus, na druhou stranu stále více mužů je zženštilých, cítí se být nebo se touží stát ženou anebo naopak vytváří tzv. manosféru či maskulinismus – opozici vůči feminismu. Zatímco feminismus je spíše levicově zaměřený a je považován za pokrokový, maskulinismus tíhne spíše k radikální pravici a je považován za toxický.

 I v Evropě se sice ozývají konzervativní proudy, jsou však často řazeni do jedné skupiny spolu s populisty, radikály či dezinformátory, což je nazýváno jako boj proti populismu a za liberální demokracii. Tato doba je velmi vyhrocená a ti, kteří odmítají jít s novým proudem, jsou ignorováni a umlčováni, stejně jako někteří nezávislí a nezkorumpovaní vědci, kterým jde skutečně o pokrok a poznání, ne o byznys, renomé, uznání, ocenění, příspěvky, dotace a granty za to, že jsou v souladu s ideologií a se zájmy elitních oligarchů vlastnících 90% majetku celého světa. Mezitím i ve vyspělých zemích rapidně roste počet imigrantů i lidí žijících pod hranicí chudoby. Bohatí skupují nemovitosti, což jejich cenu žene do závratných výšin a bydlení se stává nedostupné i pro střední třídu.

Tato doba je ve znamení rodícího se posmrtného kultu Václava Havla, Havel je adorován, vzýván, glorifikován a stává se postupně velkou legendou, která se ocitá téměř na pokraji svatořečení. Jeho busty, lavičky a sochy zdobí síně, piazzetty, náměstí, jeho jméno nesou ulice, nábřeží, knihovny, fontány i letiště. Až se zdá, jakoby si česká společnost v jeho osobě potřebovala kompenzovat nějaký nedostatek a byla v tom velká míra pokrytectví. Zatímco jedni k němu chovají upřímné city, další jeho odkazu využívají na své cestě vzhůru, podobně jako si poslanci osvojili bustu Karla Kryla a tak si ho tzv. ochočili. Navzdory tomu, že je oslavován a jeho odkaz je neustále připomínán, z jeho vlastních ideálů začíná ve skutečnosti potichu, ale nenápadně mizet svoboda jednotlivce a demokracie v pravém smyslu slova, ochota k dialogu i vzájemný respekt. Ti, kteří si zakládají na tom, že jsou demokraté a liberálové se začínají chovat neliberálně a nedemokraticky. Opět vznikají dvě kategorie společenských vrstev – řadová a papalášská, rapidně roste nespokojenost s domácí i evropskou politikou. Začíná se prosazovat tendence k nálepkování, kdy ten, kdo má jiný názor, stává se nepřítelem demokracie.

Tuto dobu bychom mohli nazvat i „liberální normalizací“ či elitářskou demokracií. Spojuje v sobě zdánlivě výhody socialismu a kapitalismu, kdy trh, svoboda a demokracie normálně fungují, ale kapitalismus a trh je stále více deformován, osobní svobody jsou omezovány. Rysem této doby je znovu šablonovitá výchova masy lidí bez vlastního názoru, kteří jsou vedeni k tomu, aby mysleli a uvažovali jednotně a nevybočovali z davu. Za nepohodlné názory nikdo není trestán, je však vyvíjen tlak na omezení projevu, na cenzuru, jejich vyloučení z médií, odborných kruhů a veřejného prostoru. 

Miliardáři po celém světě provádějí postupnou demontáž demokratického systému i prostřednictvím EU. Systému, který sice jakoby funguje pořád stejně, ale běžní lidé v něm mají stále menší prostor. A nejen oni – i menší firmy a celé vlády. Věci veřejné a občanské společnosti se stávají soukromým vlastnictvím, veřejnost je mnohdy vylučována z rozhodování. Stále méně věcí je objektivních a nezávislých, včetně vědy a výzkumu, které z části podléhají soukromým zájmům, diktátu zisku a moci. Velcí kupují menší a 90% kapitálu se koncentruje pouze do rukou několika největších hráčů, na kterých je závislá celá společnost.


2011

Svět žije tzv. arabským jarem, kterým se nazývá.označována vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které probíhají ve většině arabských států. V Libyi a Sýrii krize dokonce vede k občanské válce. V Egyptě skončila vláda prezidenta Husního Mubáraka, v Sýrii a Jemenu probíhají rozsáhlá vojenská povstání. Západ s nadějí očekává, že se v arabských zemích rodí demokracie, což se však později ukazuje jako omyl. Naopak začíná hluboká krize, která se během několika let dostane až do Evropy a nepůjde jen o teroristické útoky.

Navzdory tomu, že Američani vítězně oznamují, že Usáma bin Ládin, strůjce teroristického útoku na světové obchodní centrum v New Yorku z roku 2001 byl dopaden a zabit americkými vojáky, teroristé však ve skutečnosti rozhodně poraženi nebyli. Naopak neklidný arabský svět na pokraji rozvratu a nenávist k západu vytváří stále nové a nové fanatiky.

Američané konečně  téměř devíti letech opustili Irák, avšak demokracii se zde zavést nepodařilo. Odstraněn byl pouze diktátor, který zemi držel na uzdě. Neobjevily se ani zbraně hromadného ničení, které byly důvod pro okupaci země.

Probíhá údajně testování psychotronických zbraní na dálku zabíjející nebo ovládajících mysl a chování na dálku – zkoušky na zvířatech a jejich hromadné úhyny po celém světě, ptáci padající z nebe, ryby, kraby vyvržené na pobřeží, hromadný úhyn včelstev po celém světě. Na jaře je vpuštěna do oběhu nově vytvořená bakterie schopná odolávat antibotikům – speciální typ E.coli.

V Africe a na předním východě sílí nepokoje vyvolané hladem a chudobou. Také ve vyspělých zemích se rozdíly mezi bohatými a chudými stále zvětšují. Během posledních let dramaticky stoupl počet exekucí, kterých za rok 2010 bylo v České republice již více než 700 000 (tj. téměř každý 10 člověk). Počet bohatých celosvětové stále roste, stejně tak jako chudých, zatímco podíl střední třídy se stále snižuje. Společenské napětí roste v Americe i v Evropě, sílí protesty proti globálnímu kapitalismu.

S Petrem Nečasem přišel do české politiky opravdový nečas. Spolu s ním padla nejméně oblíbená a nejzkorumpovanější vláda v porevoluční historii ČR. Českou politickou scénou otřásají největší skandály od roku 1989. Politoložka Dagmar Dvořáková mluví o tom, že česká politika je v katastrofálním stavu, že šéfové politických stran jsou bezmocní a že zemi řídí kmotři. Podle Transparency International se ČR na žebříčku zkorumpovanosti států pohybuje na stejné úrovni jako Saúdská Arábie.

Prahou prochází poprvé pochod hrdosti „sexuálních menšin“. Zpočátku budí kontraverze, ale pozdějších letech si získává oficiální podporu města. Vliv levicových progresivistů a komunity LGBT začíná postupně růst a získávat si oblibu i mezi heterosexuály, zejména však masovou podporu médií.

Rok 2011 přinesl nebývalé množství nejrůznějších přírodních katastrof včetně záplav v Thajsku nebo tornád a požárů v USA. Ve Spojených státech ještě nikdy nebylo zaznamenáno současně tolik různých pohrom.

Silné podmořské zemětřesení způsobilo vlnu tsunami vysokou až 11 metrů. Jeho epicentrum se nacházelo u tichomořského ostrova Honšú, zasáhlo celý Tichý oceán. Zemětřesení způsobilo havárie v atomových elektrárnách Fukušima 1 a 2. Někteří přehodnocují svůj vztah k jaderné energetické, včetně Německa, neboť i když jde při výrobě o ekologický zdroj, ne tak při skladování vyhořelého paliva a ekologické škody jsou v případě havárie extrémní.

Nespokojenost s domácí politikou ve společnosti roste, Andrej Babiš poprvé vstupuje do politiky a zakládá hnutí ANO (Akce Nespokojených Občanů).

Koncem roku umírá bývalý prezident Václav Havel a den před Štědrým dnem se koná obrovský a velkolepý státní pohřeb.

V Praze a Příbrami je zahájeno první digitální rozhlasové vysílání v systému DAB v ČR.


2012

V Maďarsku začala platit nová ústava, která mimo jiné zmiňuje křesťanství jako základ národní identity, deklaruje, že dítě si zasluhuje ochranu od okamžiku početí a podporuje manželství jako životní společenství jednoho muže a jedné ženy. Evropská komise vydala prohlášení, ve kterém hrozí, že podnikne kroky proti Maďarsku kvůli jeho nové ústavě.

Masové demonstrace proti Unii se šíří Evropou, v Budapešti protestuje 500 000 obyvatel, ale oficiální média o nich mlčí. V Rumunsku zuří občanská válka, občanské nepokoje a demonstrace se šíří mnoha městy. Stranou nezůstává ani Chorvatsko a Polsko, kde se rovněž shromažďují statisíce lidí a pálí se vlajky EU.

„Je evidentní, že vzniklo nové pseudonáboženství či ideologie jakéhosi evropského panevropismu, který chce vytvořit sociálně inženýrsky nový společenský řád, nový společenský systém“ 

říká v roce 2012 předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (vskutku prorocká slova)

Na Václavském náměstí v Praze proběhla dosud největší protivládní demonstrace od revoluce v roce 1989. Dle různých zdrojů se jí účastní 90 až 120 tisíc osob. Politická krize a frustrace lidí dosahuje vrcholu a hněv se obrací i proti prezidentovi. Spory však hoří i v samotné koalici mezi ODS, TOP09 a Věci veřejnými.

Nespokojenost roste také s Evropskou unií, která dále šíří svoji politiku korektnosti, unifikace a federalizace Evropy. Předsedou Evropského parlamentu byl zvolen německý sociální demokrat Martin Schulz, kovaný neomarxista.

Přetrvává napětí mezi vládou a opozicí a nespokojenost lidí s činností vlády. Zejména s ODS, vč. premiéra a jejího předsedy Petra Nečase. Někteří říkají, že i středočeský hejtman a poslanec David Rath z ČSSD, které je tento rok demonstrativně přímo v parlamentu zatčen za korupci je v podstatě jen obětním beránkem a že jde o komplot.

Mluví se  o syrské krizi a občanské válce  v Sýrií, tamní tristní situace ale není něco, co by se nás nějak zvláště dotýkalo. Zatím nic neukazuje, že to bude skutečně velký problém. Západ se více stále opájí tzv. arabským jarem a panuje naděje, že v arabských zemích vznikne demokracie.


2013

Stále více dětí má v době SMS zpráv a počítačů problémy s psacím písmem. Na některých školách se proto jeho výuka ruší a vyučuje se jen tiskací písmo (Comenia Script). Ve věku počítačů významně klesá fyzická zdatnost dětí a mládeže, mnoho z nich neumí ani plavat. Slábne i jejich paměť a úroveň základních znalostí.

Vlivem virtuálního světa a her se rychle snižuje jejich pud sebezáchovy, ztrácí schopnost rozlišovat mezi virtuálním a reálným světem. Problém šikany a agresivity dětí na školách nemizí, naopak se rozšiřuje o tzv. kyberšikanu. Množí se případy šikany i u nejmenších dětí. Výrazně roste také agresivita a násilí v rodinách, poradny psychologů jsou přeplněné.

V České republice se konají první přímé volby prezidenta, ve kterých kandidát ČSSD Miloš Zeman těsně poráží kandidáta TOP9 Karla Schwarzenbergera. Je zřejmé, že ti první volí Miloše Zemana, protože cítí nespravedlnost a nespokojenost se současným vývojem kapitalismu, zatímco Karla Schwarzenberga volí především silní odpůrci komunismu a lidé dobře sociálně zajištění, kteří si nepřejí žádné velké změny.

Politická krize v ČR přetrvává – hned na počátku jde o skandál s rozsáhlou amnestií odcházejícího prezidenta Václava Klause a dále pád vlád, když propukla kauza Nagyová. Šlo o jeden z největších mezinárodních i vnitropolitických skandálů od  revoluce. Premiér Petr Nečas podal demisi, odstoupil i z čela ODS a vláda padla. Novým předsedou vlády České republiky byl jmenován Jiří Rusnok, jeho úřednická vláda ale nedostala důvěru. V mimořádných volbách pak vítězí ČSSD a premiérem se stává Bohuslav Sobotka.

Na mezinárodní scéně vyvolal poprask papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci. Novým papežem Římskokatolické církve se stal argentinský liberální kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. 

V církvi roste napětí mezi liberálním a konzervativním křídlem, kvůli liberálním postojům nového papeže. V důsledku toho se František velmi rychle stává celebritou a populárním i u ateistické společnosti, později však také ztrácí popularitu. Částečně za to mohou skandály sexuálního zneužívání, kterým František vyhlašuje boj. Mnozí mu později vyčítají, že je to nedostatečné. Nakolik je to častý jev a nakolik hon proti církvi není jasné. Někteří kněží mohou být obviněni i na základně vymyšlených dávných vzpomínek a bez důkazů.

V Evropě je již naplno prosazována nová – genderová ideologie. Francií hýbe připravovaný návrh zákona o manželství homosexuálů a o adopcích jimi. Má společnost směřovat k liberalismu nebo se držet tradičních hodnot, jejichž základem je rodina? Společnost je rozdělena půl na půl, téměř 400 tisíc lidí v Paříži demonstruje proti změnám a přes 100 tisíc na podporu homosexuálů. Nově se nemá uvádět kdo je matka a otec dítěte, ale pouze kdo je „rodič 1“ a kdo je „rodič 2“. Některé země zavádí adopce dětí homosexuály a zavádí třetí, neutrální pohlaví.

Závěrem roku v ukrajinském Kyjevě vypukly protesty kvůli nepodepsání smlouvy o vstupu do Evropské unie, nazvaný později Euromajdan. Protestovalo se pro svržení vlády a pro odstoupení prezidenta Viktora Janukovyče.


Studená válka 2.0


2014

Na východní Ukrajině po celý další rok pokračují nekonečné boje mezi separatisty a vládou v Kyjevě. Kyjevané provedli revoluci koncem roku a svrhli legálně zvoleného prezidenta. Narazili však na odpor východních Ukrajinců – etnických rusů, kteří novou vládu v Kyjevě neuznali a vyhlásili si samostatné státy.

Celý rok se řeší nejvíce Ukrajinská krize, která vyústila v převrat a v bojiště mezi západem a Ruskem – Ukrajina jako taková ve skutečnosti nikoho až tak nezajímá.  Není jasné do jaké míry byla krize využita pro zosnovaný převrat vedený Spojenými státy, ale začíná nový boj o globální rozložení sil. Vše vrcholí obsazením Krymu Ruskem a jeho anektováním. Krym tak zůstává nikoliv strategickým územím pro rozmístění amerických zbraní, ale ruských.

Frustrace z převratu, který nebyl zcela úspěšný vede k vytvoření masivní protiruské propagandy, čím se Rusko brání svoji propagandou. Začíná tak velká mediální válka slov, sankcí, ukazování svalů a chřestění zbraní. Někdy je označována jako studená válka 2.0.

Mění se však nejen globální poměry, ale i Evropská unie. Novým předsedou Evropské komise se stal Jean-Claude Juncker Donald Tusk byl na summitu Evropské unie zvolen předsedou Evropské rady. Nespokojenost s EU, byrokracie, těžkopádnost, politický rozměr unie a nesmyslná ideologie vadí lidem stále více. Roste neklid a frustrace.

Islámští teroristé vyhlašují nikým neuznaný Islámský stát, který se pomalu ale jistě stává dalším velkým problémem.


2015

Prezident jmenoval vládu Bohuslava Sobotky.

Islamisté o sobě dávají vědět již v lednu útokem na Pařížskou redakci deníku, jeho karikatury proroka Mohameda mají bojovat za hodnoty západu. Všichni volají „je suis Charlie“. Při útoku na redakci francouzského týdeníku Charlie Hebdo bylo v Paříži. Všichni začali bránit svobodu slova, avšak zůstalo jen u debat. Svoboda slova začala být omezována pod pláštíkem boje proti nenávisti (s výjimkou hanobení křesťanských symbolů, což je i nadále tolerováno). Začínají být odstraňovány preventivně všechny náboženské symboly.

K množícím se teroristickým útokům navíc prudce roste příliv uprchlíků ze Sýrie a Iráku, které jsou sužované občanskou válkou a bojovníky samozvaného Islámského státu. K nim se masově přidávají ekonomičtí migranti z mnoha dalších zemí, kteří pocítili příležitost dostat se do Evropy. Vnější hranice schengenu nelze bránit, jsou téměř volně průchodně a příliv migrantů do Evropy se dostává zcela mimo kontrolu.

Bezpečnostní situace se zhoršuje, což vede k dalšímu nárůstu terorismu, takže i někteří lidé ze západu začínají uvažovat, že se přestěhují do východní Evropy, která se uplatňuje výrazně méně vstřícnou politiku humanismu a solidarity. Přesto se EU snaží povinnou solidaritu uzákonit, i navzdory popření svrchovanosti zemí a jejich práva bránit své území a kontrolovat, kdo na něm žije. Probíhá tak tuhý boj o povinné kvóty na přerozdělování migrantů a Maďarsko sklízí tvrdou kritiku za stavbu plotu na srbské hranici proti nelegálním migrantům.

Evropa začíná mít starosti i s řeckou duhovou krizí a pumpuje do něho miliardy Eur z kapes daňových poplatníků jiných zemí, včetně Slovenska. Že tyto „půjčky“ Řecko nikdy nesplatí je asi jasné.

Islámský stát se nedaří eliminovat a je na vrcholu své moci, k obratu dochází až na podzim, kdy Rusko se skrze letecké údery aktivně zapojilo do Syrské občanské války po boku vládních sil prezidenta Asada.

Česká republika zažila extrémně suchý rok a důsledky klimatických změn jsou již více než patrné po celém světě. Stále častěji se řeší jejich otázka, otázka obnovitelných zdrojů, ale třeba i elektromobility, která je ale stále v plenkách. V důsledku sucha se kůrovec v našich lesích opět nebezpečně dostává mimo kontrolu, nikdo tomu však nevěnuje pozornost.

Vstupuje v platnost nová vyhláška o rozúčtování dodávek tepla v bytových domech. Ti, kdo netopí vůbec nebo málo platí nejméně 80% průměrné spotřeby bytu v domě a naopak ti, kdo mají vyšší nebo neomezenou spotřebu platí nejvýše 200% průměrné spotřeby. Šetřit tak na energiích mohou jen majitelé rodinných domů.

Microsoft vydává poslední OS Windows 10, jehož další verze už mají být pouze aktualizacemi.

V Praze je otevřena další část trasy metra A v úseku Dejvická – Nemocnice Motol.


2016

Tento rok svět žije především dvěma věcmi – Britským referendem o odchodu z EU a nečekaným vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách.

Teroristické útoky se množí, Evropská integrace a federalizace Evropy narazila na své limity, Západní společnost je nadále hluboce rozdělená na ty, kteří svoji jistotu vidí v pořádcích starého tradičního světa a ty, kteří si zidealizovali a vysnili nový, liberální globalizovaný svět.

Začíná se hovořit o reformě Evropské unie, ale ve skutečnosti se do ní nikomu moc nechce a kromě kosmetických změn návrat před Lisabonskou smlouvu je vyloučen. Sílí hlasy po skutečně reformě nebo po vystoupení z EU.

Každý, kdo je kritický k unii je házen do pytle s nálepkou protievropská, antisystémová strana, populista, xenofob, radikál, šiřitel ruské propagandy, apod. Veřejnoprávní média jsou kritizována za neobjektivitu a nekritikou propagaci evropských hodnot, zatímco ta se brání, že nemohou informovat jinak, než očekává EU, jinak bychom z nic skutečně museli vystoupit. Ideologie politické korektnosti dostává vážné trhliny, avšak myšlenky neoliberalismu ne.

Pokračuje mediální válka mezi západem a Ruskem, která, jak se zdá, zaměstnává všechny naplno a zastiňuje i terorismus a krizi na Ukrajině, když zájem o ní téměř zmizel.

Problém dělá EU a NATO navíc Turecko, které v důsledku neúspěšného pokusu o převrat nastoluje autoritativní režim a posiluje své vztahy s Ruskem.

Domácí politiku nejvíce zaměstnává elektronická evidence tržeb, jejíž první etapa je spuštěna koncem roku. Možná i proto se kůrovcová kalamita stále šíří bez větší pozornosti vlády a české jehličnaté lesy mizí stále rychleji.


2017

Hnutí homosexuálů posílené neoliberálními myšlenkami sklízí žně. Některé státy legalizují jejich manželství a adopce dětí. O tradicích se mluví jeho o překonaných stereotypech. Diskutuje se o významu slova rodina, rodiče a manželství, nutnosti jejich změny či o tom, zda děti mají právo znát své rodiče v případě spermobank – anonymních dárců semene pro umělá oplodnění pro ty, kdo nemohou zplodit dítě, ale chtějí mít rodinu. Děti jsou pro stoupence neoliberalismu považovány spíše za rukojmí, které mají uspokojit touhy dospělých a napravit domnělou nerovnost v jejich právech, přičemž dětem samotným jsou práva upírána.

Vedle boje o hodnoty pokračuje i mediální válka mezi západem a Ruskem. Novým tématem jsou však napjaté vztahy mezi EU a USA poté, co se ujal úřadu nový americký prezident Donald trump. Nadějí je francouzský prezident Emmanuel Macron, který slibuje zásadní modernizaci Evropské unie. Ta však znamená spíše utahování šroubů, než komunikace s voliči a stává se velmi neoblíbeným. O směřování EU rozhoduje prakticky jen Německou s Francií.

Nová vládní krize – pád kabinetu Bohuslava Sobotky, koncem roku jmenování nové vlády hnutí ANO Andreje Babiše, která je trestně stíhán. V podzimních volbách do parlamentu výrazně uspěli také Piráti a SPD, zatímco tradiční strany včetně komunistů zaznamenaly propad. Nejen domácí i globální politické rozložení sil se výrazně mění.


2018

Ve druhých přímých prezidentských volbách spolu soupeří současný prezident Miloš Zeman s nezávislým provládním kandidátem, akademikem Jiřím Drahošem, který zůstává poražen.

Evropská unie nemá čas sama na sebe, o reformách nemůže být řeč, neboť vše se točí kolem vyjednávání s Velkou Británií. Začíná se projevovat únava z politiky a stále více lidí se věnuje spíše svému osobnímu životu. Lidé začínají být unaveni i mediální válkou mezi západem a Ruskem.

Ukrajinská krize opět o sobě dává vědět, když Rusko zastavilo tři lodě Ukrajinského námořnictva poté, co nákladní lodí zatarasilo prostor pod Krymským mostem. Ukrajinské lodě byly po ostré střelbě zabaveny. Jinak se o Ukrajině mluví spíše jen v souvislosti čerpání pracovníků z této země. Nikoho nezajímá, že polovina populace Ukrajiny pracuje v zahraničí a Ukrajina kolabuje také proto, že zde akutně chybějí pracovní síly, které nemá kdo nahradit tak, jako u nás. Spoustu Ukrajinců pracuje tak nejen v Evropě, ale paradoxně také v nepřátelském Rusku.

Donald Trump popularizuje termín „fake news“ a „fake media“ a od této doby je široce používán nejen v politickém boji.

Opět to byl extrémně horký a suchý rok a kůrovcová kalamita začíná dosahovat opravdu rozměrů apokalypsy. Konečně jí začíná věnovat pozornost i vláda a začíná bít na poplach. Jehličnaté lesy se mění na mýtiny.

Pokračuje velmi rychlé vymírání hmyzu a živočichů – podle zprávy WWF došlo od roku 1970 k drastickému snížení populací všech obratlovců na planetě o 60 %. Jen u nás vyhynuly 2/3 hmyzu za posledních 25 let.


2019

Životní úroveň u nás ani více, než dvacet let po revoluci stále nedosahuje západních zemí. Přibližujeme se sice průměru EU, ovšem průměru, ve kterém jsou zahrnuty i východní země. Rozdíl v platech je stále propastný. Ty jsou u nás 2-5x nižší a navíc denní pracovní doba je u nás o hodinu delší, než vy vyspělých zemích. Kupní síla se také přibližuje průměru EU, ovšem doma, nikoli kupní síla Čechů během pobytu v západní Evropě či USA. I v nejchudším Španělsku či Řecku zůstává průměrná mzda mnohem vyšší, než u nás.

V Nizozemí a srdci „křesťanských“ evropských hodnot – v Belgii se začínají hromadně zavírat kostely a chrámy a přestavují se na kulturní a komunitní centra, restaurace či byty. Odhaduje se, že do roku 2030 bude plnit náboženskou funkci jen asi 5% kostelů.

Extrémně horké léto, neuhasitelné, apokalyptické požáry – hoří Amazonské pralesy, Sibiř, Kalifornie, Austrálie (zde do jen do přelomu roku zahynulo již na jednu miliardu klokanů, koal, krav, koní, hadů, netopýrů a dalších zvířat). Mimořádně teplé počasí s teplotami kolem 20° C u nás trvá až do 27. října.

Aktivisté a vědci v boji proti oteplování klimatu bijí na poplach, radikální a globální řešení je však stále v nedohlednu a dílčí opatření mohou katastrofu pouze oddálit ne ji odvrátit. Začíná „zelená hysterie“ a emoce převládají nad schopností se domluvit na společném postupu.

Svět opouští Karel Gott a Česko se tak téměř po neuvěřitelných šesti dekádách zařazuje mezi většinu dalších zemí podobné velikosti, které nemají žádnou žijící populární osobnost, ale také legendu takového formátu napříč hudebními žánry a generacemi.


Covidová pandemie


2020

Mariánský sloup se po 102 let a po nekonečných tahanicích vrací na Staroměstské náměstí v Praze.

Velká Británie konečně po dlouhých čtyřech let dohadování opouští EU.

Svět zachvacuje pandemie nového coronaviru Covid-19, největší za posledních 100 let od Španělské chřipky. V ČR je několikrát vyhlašován a prodlužován stav nouze. Zatímco na jaře u nás přibývalo jen kolem 300 nakažených denně a platila drastická opatření, ve druhé vlně na podzim a v zimě to bylo i přes 16 000 za den a opatření byla mírnější.

Extrémní sucho se prohlubuje a je u nás již největší za 500 let. V důsledku kůrovcové kalamity pokračuje masová likvidace smrkových lesů. Požáry v USA jsou ještě rozsáhlejší, než minulý rok.

Napjaté mezinárodní vztahy Česko – Rusko, stoupá napětí mezi Čínou  a USA.

Náš slovník obohacuje nové slovo – influencer (anglicky „ovlivňovatel“) veřejného mínění. Stát se jím může kdokoli, kdo má na internetu velké množství followerů (následovatelů), nejen politici či celebrity. Influencer je vedoucí osobností každé sociální bubliny.

Vláda schválila v rámci politické korektnosti možnost nepřechylování ženských příjmení – první ženy mají česká příjmení bez  koncovky -ová.

Omezování svobodného projevu se v rámci politického boje, který se ve velké části přesunul na internet, stává běžným standardem. Sociální sítě ruší stovky tisíc účtů, blokují možnost přispívání na ně, neziskové organizace monitorují názory lidí a omezují přístup na webové stránky.

Novým prezidentem USA byl v pochybných volbách s extrémním množstvím korespondenčních hlasů zvolen Joseph Biden. Nová americká administrativa se však k Obamově politice a spojenectví s Evropou ve stejné míře už nevrací – místo toho se soustředí na soupeření s Čínou.


2021

 V EU vstupuje platnost zákaz používání jednorázových plastů (brček, příborů, nádobí, kelímku…). Výrobci je však nahradili papírovými materiály napuštěnými jedy, aby nepropouštěly vlhkost, které jsou karcinogenní a pro lidské zdraví velmi nebezpečné, kontaminující i životní prostředí. IDnes, Český rozhlas.

Hyperkorektnost a cenzura na sociálních sítích neustále posiluje. Právo říkat jiné, než většinové nebo podporované názory má být výrazně omezeno. Trvale byly odstaveny i všechny účty amerického prezidenta Trumpa a u nás předtím také účet kardinála Dominika Duky a poté i Aliance pro rodinu proto, že podporuje výhradně tradiční rodinu a tím údajně šíří nenávist. Blokovány jsou rovněž účty vědců a odborníků, kteří mají negativní názor na očkování. Youtube oznamuje, že bude cenzurovat jakýkoliv obsah, který kritizuje očkování. Google oznamuje, že bude na všech svých platformách výrazně omezovat všechny příspěvky s názory, které popírají změnu klimatu. V některých zemích jsou lékaři kritičtí k vakcinaci proti covid19 vylučováni za své názory z lékařských komor.

Začíná hon na neočkované proti Covid19 experimentálními vakcínami. Státy postupně zavádí mít povinnost covidový pas téměř všude. Proti tomu se konají masové demonstrace. Média vyzývají k zákroku proti nepřizpůsobivým a po obraně „demokracie“ kterou ale samy vlády popírají. Přestože oficiálně je očkování dobrovolné, prakticky dochází k hrubému nátlaku a vydělování ze společnosti. Postupně však vychází najevo, že očkování nemá ani zdaleka slibovanou účinnost, není zárukou bezinfekčnosti ani imunity, že za pokračování pandemie nemohou pouze neočkovaní, že očkování nemůže vytvořit kolektivní imunitu a nejde o tečku za pandemií.

Maďarská vláda vydává zákon proti propagaci ideologie LGBT, podle kterého se děti ve školách musí učit, že rodit děti mohou pouze ženy, že plodit děti a zakládat rodiny mohou pouze oboupohlavní páry, že pohlaví je až na výjimky od přírody dané a nesmějí být informováni o jiných variantách a možnostech. To vyvolává hysterickou reakci EU, obvinění z porušování evropských hodnot a omezování svobody. EU vyhrožuje, že zemím, které nebudou uznávat „manželství“ stejných pohlaví budou zkráceny dotace.

Nebývalé množství přírodních pohrom – Moravu a USA zasahuje nejsilnější tornádo v známé historii. Německo, část Belgie a Nizozemí zasahují nejhorší povodně v novodobé historii a jde o největší přírodní katastrofu v Evropě za posledních 25 let. USA, Sibiř, Kanadu a jihovýchod Evropy zasahují extrémní vlny veder a největší požáry za 125 let, Čínu pak největší povodně za 1000 let.

Mise v Afgánistánu končí debaklem. Vojska NATO spěšně opouštějí zemi, kterou vzápětí téměř okamžitě obsazují teroristé z Tálibánu, bez odporu armády, jejíž vyzbrojení a výcvik stálo 89 miliard dolarů, přičemž tyto nejmodernější zbraně získává Tálibán. Plány na zavedení demokracie se zhroutily a teroristé naopak upevňují své postavení vůči USA a západu.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR s přehledem vítězí ANO, avšak proti němu vzniká tzv. demokratický blok, vládní koalice pěti menších stran – ODS-KDU-TOP09-STAN-Piráti, zatímco ČSSD a Komunisté po 30 letech končí zcela mimo sněmovnu. Smyslem spojení pěti stran je porazit nejsilnější hnutí v republice – „program antibabiš“.

Microsoft navzdory původním prohlášením vydává nový OS Windows 11.

Na podzim začíná největší vlna zdražování za posledních 20 let, zejména energií. Krach několika dodavatelů energie, rekordní inflace přesahuje 6%.


Horká válka 1.0


2022

Zemi postihuje druhá největší inflace od dob samostatné ČR a s ní extrémně rostou i ceny, které už během tří měsíců na přelomu a začátku roku stouply až o 25% (a nadále rostou), zejména u základních komodit – energií, bydlení, pohonných hmot a potravin. Některé nejdůležitější položky však zdražují až o několik stovek % – několikanásobně.

Evropa se ocitá na pokraji hluboké energetické krize. Česká republika se pyšní 6. nejvyšší cenou elektrické energie v celé Evropě a v přepočtu na výši průměrné mzdy zaujímá dokonce 1. místo.

Přes úsporná opatření a zmrazení platů „obyčejným lidem“ se u 60 000 úředníků EU jako každý rok zvyšují mzdy o inflaci. Zatímco politici, úředníci a spolupracovníci EU mají jistotu, že ani při rekordní inflaci se jejich standard nikdy nemůže snížit, pro ostatní to většinou neplatí. Ti jsou nabádání k úsporám a šetření.

Ruské požadavky na vyhlášení neutrality Ukrajiny v reakci na možné rozšiřování NATO nejsou akceptovány a tak začíná preventivní invaze Ruska na Ukrajinu. Miliony Ukrajinců prchají ze země. Mezi Evropou a Ruskem vyrostla železná opona, všechny kontakty prakticky ustaly, včetně přerušení dopravního spojení a zákazu cest politiků.

Některé země ve východní Evropě zachvacuje rusofobie a hysterie. V ČR dochází k výrazné militarizaci politické scény. Ke slovu znovu přichází cenzura, které omezuje právo na nezávislé informace a na svobodu slova, i bez rozhodnutí soudu. Neakceptovatelný názor je kvalifikován jako trestný čin, za který hrozí vězení. Sílí snaha médií za každou cenu najít ty, kdo se „pokoušejí o státní převrat“. Jako nepřítel demokracie je často označen kdokoliv, kdo má odlišný názor či je politickým oponentem.

Papež oznamuje zásadní reformu církve, podle které mohou všechny církevní úřady, včetně nejvyšších, zastávat a vést laici – tedy kdokoliv, kdo se považuje za katolíka, včetně žen. Dříve mohly tyto funkce zastávat pouze kardinálové (nejvyšší duchovní). Papež se tak snaží zbavit církev odpovědnosti, bojovat s byrokracií a sexuálním zneužíváním ze strany duchovních.

Novou hlavou české katolické církve se stává Jan Graubner a končí tak několikaleté okopávání kotníků arcibiskupa Dominika Duky mediálně protežovaným knězem Tomášem Halíkem.

EU přijímá nová pravidla pro regulaci svobody slova na internetu, která ukládají velkým platformám rozsáhlejší odpovědnost za šířený obsah, „který sice není nezákonný, ale je škodlivý.“ Navrhuje také sledování všech soukromých konverzací chatovacích služeb, včetně dešifrování šifrovaných konverzací s odkazem boje proti dětské pornografii a dezinformacím.

Nejen Evropu zasahuje v létě velká vlna veder, lesy hoří napříč kontinentem. V Českém Švýcarsku zuří největší požár v novodobé historii země. Extrémní vedra, rozsáhlé požáry a tající ledovce se již stávají pravidelnou součástí letní sezóny a v místech, kde bývávalo i v tomto období dříve chladněji. Hovoří se o tom, že Evropa znovu zažívá největší sucho za posledních 500 let – v důsledku veder umírá přes 15 000 lidí. USA a Kanadu postihují v zimě zase extrémní mrazy.

Ani po sedmi letech od migrační krize není zabezpečen schengenský prostor a znovu extrémně rostou počty zadržených migrantů a převaděčů, stejně jako i těch, kteří nejsou zadrženi a prchají za lepším životem do západní Evropy, zejména Německa. Schengenský prostor, ač nefunguje, se však přesto rozšiřuje. Krize sílí také v USA, New York se pod návalem migrantů ocitá na pokraji kolapsu.

Světová populace dosahuje již neuvěřitelných 8 miliard lidí – za posledních 20 let tak narostla o dvě miliardy. Do limitu udržitelnosti, jehož překročení by znamenalo zhroucení globálního systému zbývají už jen další dvě miliardy. Přestože růst již zpomaluje, i nadále je velmi výrazný. Týká se to však zejména Asie a Afriky, méně Ameriky. Původní obyvatelé ostatních částí světa naopak mizí a tamní populace se nahrazována migranty z přelidněných a chudých zemí. Týká se to zejména Evropy, Ruska či Severní Ameriky. Zatímco žlutá, černá a hnědá rasa se rychle reprodukuje, červená a bílá stagnuje nebo ustupuje.