Liberální demokracie

Postupná transformace demokracie v tzv. liberální demokracii podle neoliberálů a neomarxistů tvořících vedoucí politickou sílu Evropské Unie kterou ovládá politická korektnost, ideál unifikace, centralizace, federalizace a tzv. evropské hodnoty. Každý, kdo má o tomto směřování pochybnost, je označován jako populista, nacionalista a extrémista, který je v zajetí dezinformací.


Svět zasahuje hospodářská krize, politická scéna hrubne a začíná se podobat žumpě. Jakoby jeden sen o návratu do Evropy skončil a nastala nová deziluze. Dojem, že mezitím se svět změnil a ani ta vysněná západní Evropa už není to, o co jsme vždy usilovali. Právě naopak – lidé začínají mít pocit, že EU si bere více kompetencí, než jí patří, že národní suverenita je omezena až příliš, a že začíná mluvit i do věcí, do kterých jí nic není. Nespokojenost znovu roste a končí relativně klidné období, po kterém následuje série krizí. 

Touha vládnoucích elit vytvořit si vlastní odolný a neprůstřelný systém, který by lid mohl co nejméně ovlivňovat neskončila s dobou absolutismu, ale pokračuje i v demokracii, která získává přívlastek „liberální“. Rozdíl je jen v tom, že méně nápadně a více důmyslně, takže lidé uvěřili, že něco ovlivňují, i když ve skutečnosti jim mnoho prostoru nezbývá. EU dovedla tento systém k dokonalosti. Ačkoliv sdružuje nejvyspělejší demokracie, je její systém nastaven tak, aby se demokracie už dále nemohla rozvíjet, ani prosperovat. Stala se svazkem, který je odsouzen k velmi dlouhé stagnaci, na jejímž úplném konci bude zřejmě jen její dobrovolný, organizovaný či násilný a chaotický rozklad.

Viditelným důsledkem této neoliberální politiky jejíž kořeny sahají k počátkům politické korektnosti, ideologie multikulturalismu a genderu je to, že politické scény v mnoha zemích začaly se postupně dělit na dva zcela nové tábory. To postupně úplně překreslilo rozložení sil, protože staré dělení na pravici a levici po mnoha desítkách let začalo ustupovat do pozadí. Politická scéna a celá společnost se začala dělit na liberály, kteří podporují centralistickou evropskou politiku a novou ideologii a tzv. nepřátele demokracie, kteří ji nepodporují. Zatímco liberálové mají silnou podporu veřejnoprávních médií, intelektuálních a liberálních kruhů zvaných jako proevropské a demokratické, všichni ostatní, kteří jsou k této orientaci kritičtí, jakou označováni hromadně jako populisté, radikálové, extrémisté, dezinformátoři, fobové, nacionalisté, ruská pátá kolona, fašisté, apod. Často jsou těm těmito nálepkami označovány i církve a konzervativci.

Liberálové v nové ideologii žádný problém nevidí – naopak, jde podle nich pokrok a důkaz měnící se společnosti, jejíž správný vývoj brzdí jen populisté. Hlavním problémem je pro ně ekologie, lidská práva či korupce. Naopak, populisté říkají – ne, to není hlavní problém, hlavní problém je nahrazení pojmu vlastenectví pojmem evropanství, to že EU je považována za Evropu a zájmy EU za evropské zájmy. To že se EU hraje na nový federální stát, takže vlastenectví stává se nekorektním slovem, které souvisí se šovinismem, fašismem a nacioalismem. Součástí tzv. evropanství a evropských hodnot je zvrácená neoliberální ideologie, neschopnost bránit se přílivu migrantů, federalizace Evropy a boj proti tradičním evropským hodnotám, které mají nahradit nové evropské hodnoty. Podobný vývoj je vidět nejen v Evropě, ale i v USA, kdy se země přestala dělit tradičně na demokraty a republikány, ale na progresivisty a ty ostatní, kteří se staví tvrdohlavě na zadní, přičemž oba tábory spolu nejsou téměř schopny komunikace..

Koncem první dekády se stále více začíná prosazovat nová kreativní, vynalézavá, flexibilní generace Z, jejíž hlavním komunikačním prostředkem je smartfoun, aplikace na chat a sociální sítě. Nová generace, která se již narodila s mobilem v ruce a ovládání operačních systémů je pro ně samozřejmostí, kterou se není třeba učit, přináší zcela novou „technologickou“ mentalitu, která není ovlivněná žádnými hodnotami, ale ani nemá žádnou vizi. S rozvojem komunikačních a digitálních technologií se poprvé objevuje termín digitální závislosti a digitální demence, kdy se realita přesouvá do virtuální roviny, na které jsou lidé závislí. Ztrácí potřebu rozvíjení osobních kontaktů a objevuje se nový trend, kdy stále více jich žije osaměle a jezdí i na dovolenou sami. Lidé nové generace často přemýšlejí v intencích nekonečné svobody a rovnosti, ale zároveň někdy ztrácí smysl pro to, co je osobní, důvěrné, přestávají chápat význam tradic, osobních vztahů i rodinných vazeb. Nové možnosti komunikace stále více nahrazují nejen potřebu se s někým vůbec stýkat, ale i potřebu s ním mluvit. 

Období politické korektnosti a progresivismu poznamenala také válka o Sýrii, která původně začala jako občanská a postupně se rozrostla v mezinárodní proxy-konflikt s různými aktéry a podporovateli, včetně teroristické organizace Islámský stát. Konflikt jeden čas hrozil i eskalací do světové války se zapojením USA a zbraní hromadného ničení a spustil obrovskou vlnu migrace, která začala zasahovat i Evropu. Válka, které začala v roce 2011 a dodnes zcela neskončila, si vyžádala na 580 000 obětí a 7 miliony uprchlíků v zahraničí. Zásadní obrat však nastal porážkou tzv. Islámského státu, kdy se do bojů zapojilo Rusko. Napětí mezi Ruskem a NATO začalo současně růst, až vyvrcholilo změnou vlády na Ukrajině podporovanou USA. Mezi tím se Čína stává velmocí a začíná šlapat na paty USA. Mezinárodní geopolitická situace ve světě se rychle po dlouhém období klidu zhoršuje a stále častěji se začíná mluvit o nové studené válce.

Období vrcholného progresivismu bychom mohli nazvat bez nadsázky jako přelomovou dobou „eskalace dobra“. Je charakteristická prosazováním nové ideologie – zpočátku zejména politické korektnosti a později i počátkem nové kultury, která si říká „woke culture“ (kultura probuzených lidí). Ty přinášejí novou verzi morálních hodnot, kterým prý moderní člověk už nerozumí, protože jsou zastaralé a příliš spojené s náboženstvím, což se jeví v sekularizované společnosti jako nepřijatelné. Západní svět začíná ovládat nová ideologie, které má stará morální pravidla nově definovat, upravit, předělat a nahradit, zatímco skutečné problémy odmítá pojmenovávat nebo pro ně vymýšlí jiné, „nezávadné“ termíny, zatímco nazývání původními jmény je pokládáno za nekorektní, nevhodné či urážlivé. Mizí politická satira, humor, který si dělá legraci z politiků či kohokoliv jiného, kdo se nějak odlišuje začíná být vnímán jako nekorektní, primitivní, nevhodný a urážlivý.

Jak na západě sílí vliv neoliberalismu a neomarxismu, vztahy s Ruskem se zhoršují nejen se šířením nové ideologie, ale také v souvislosti z rozšiřováním NATO. Programem nové generace a jejich kultury je povinná diverzita v podobě společenské, etnické, kulturní, genderové a sexuální rozmanitosti, která však nesmí zahrnout staré pohledy a tzv. stereotypy. Zatímco v USA, kde je mnohem svobodnější demokratická diskuse, probíhají ostré střety, Evropa je pro novou ideologii otevřenější, neboť se stává hlavním pilířem tzv. evropských hodnot a právního rámce EU, aniž by se lidí někdo ptal. Demokracie je zde mnohem omezenější, takže ti kdo nezapadají do hlavního proudu jsou považováni za extrém. Povinná diverzita zahrnuje také skrytý rasismus vůči bělochům a heterosexuálům (vzhledem k tomu, že nebinárních osob a příslušníků nových pohlaví není zatím tolik, kolik by bylo třeba, tak tradičních pohlaví zatím ne).

Vyspělé západní země postupně zavádějí tzv. manželství pro všechny a věci se rychle mění. Tradiční hodnoty ustupují novým, bourají se sochy, slova dostávají nové významy, výrazně se rozšiřuje počet pohlaví ze dvou na několik desítek binárních i nebinárních a také počet druhů rodin z jedné na několik variant. Pokračuje tlak na redefinici rodiny a rodičů a některé země již umožňují úřední změny pohlaví pouze na základě duševního pocitu pohlaví (genderu). Slovník obohacuje staronové slovo „gender“ které nahrazuje dřívější termín „pohlaví“. Zatímco pohlaví bylo založeno na tělesných aspektech, nový termín je založen pouze na duševním pocitu. Krajně levicová genderová ideologie umožňuje vytvářet nová pohlaví pro ty, kteří se necítí být muži ani ženami, začala pronikat do veřejného diskurzu.

Genderová ideologie je umělý, sociologický konstrukt jehož cílem je prosazování rovnoprávnosti mezi pohlavími tak, že se smažou rozdíly mezi jejich rolemi, které jsou označovány jako stereotypy, které podle tohoto názoru vedou k nerovnoprávnosti a násilí, zejména na ženách či lidech s nejasnou či narušenou pohlavní identitou či sexuální orientací. Cílem genderové ideologie je zrušení tradičních rolí a nastolení komunistické genderové rovnosti, ve které je jedno, co kdo je, nezáleží na tom a nemá to žádný význam, kde jsou muži stejní jako ženy a ženy stejné jako muži. Hlavními a největšími propagátory nové ideologie rovnosti mezi pohlavími jsou progresivní liberálové (progresivisté). Vzhledem k tomu, že ve společnosti převládá levicová liberální ideologie, která popírá rozdíly mezi pohlavími, tyto se naopak vyostřují. Na jednu stranu pokračuje ženská emancipace a feminismus, na druhou stranu stále více mužů je zženštilých, cítí se být nebo se touží stát ženou anebo naopak vytváří tzv. manosféru či maskulinismus – opozici vůči feminismu. Zatímco feminismus je spíše levicově zaměřený a je považován za pokrokový, maskulinismus tíhne spíše k radikální pravici a je považován za toxický.

I v Evropě se sice ozývají konzervativní proudy, jsou však často řazeni do jedné skupiny spolu s populisty, radikály či dezinformátory, což je nazýváno jako boj proti populismu a za liberální demokracii. Tato doba je velmi vyhrocená a ti, kteří odmítají jít s novým proudem, jsou ignorováni a umlčováni, stejně jako někteří nezávislí a nezkorumpovaní vědci, kterým jde skutečně o pokrok a poznání, ne o byznys, renomé, uznání, ocenění, příspěvky, dotace a granty za to, že jsou v souladu s ideologií a se zájmy elitních oligarchů vlastnících 90% majetku celého světa. Mezitím i ve vyspělých zemích rapidně roste počet imigrantů i lidí žijících pod hranicí chudoby. Bohatí a oligarchické struktury skupují nemovitosti, což jejich cenu žene do závratných výšin a bydlení se stává nedostupné i pro střední třídu.

Tato doba je ve znamení rodícího se posmrtného kultu Václava Havla, Havel je adorován, vzýván, glorifikován a stává se postupně velkou legendou, která se ocitá téměř na pokraji svatořečení. Jeho busty, lavičky a sochy zdobí síně, piazzetty, náměstí, jeho jméno nesou ulice, nábřeží, knihovny, fontány i letiště. Až se zdá, jakoby si česká společnost v jeho osobě potřebovala kompenzovat nějaký nedostatek a byla v tom velká míra pokrytectví. Zatímco jedni k němu chovají upřímné city, další jeho odkazu využívají na své cestě vzhůru, podobně jako si poslanci osvojili bustu Karla Kryla a tak si ho tzv. ochočili. Navzdory tomu, že je oslavován a jeho odkaz je neustále připomínán, z jeho vlastních ideálů začíná ve skutečnosti potichu, ale nenápadně mizet svoboda jednotlivce a demokracie v pravém smyslu slova, ochota k dialogu i vzájemný respekt. Ti, kteří si zakládají na tom, že jsou demokraté a liberálové se začínají chovat neliberálně a nedemokraticky. Opět vznikají dvě kategorie společenských vrstev – řadová a papalášská, rapidně roste nespokojenost s domácí i evropskou politikou. Začíná se prosazovat tendence k nálepkování, kdy ten, kdo má jiný názor, stává se nepřítelem demokracie.

Pokračuje eroze demokracie, neboť klesá důvěra v autority, vlády i média. Politická scéna se stává parodií sebe sama a i z dříve seriozních médií se částečně stávají média bulvární, normalizační a dezinformační. Systém je zacyklen sám do sebe, v zájmu své sebezáchovy požírá sám sebe a vyčerpává se v boji proti vnějšímu nepříteli, kterého si částečně sám vytvořil. Když bojuje proti vnějšímu nepříteli, omezuje současně vlastní svobodu a čím více je prosazována cenzura, tím více stoupá nedůvěra k „oficiální pravdě“ a k elitám, takže kdo má jiný názor, stává se automaticky šiřitelem nepřátelské propagandy nebo populistou. Společenská scéna se tak dělí na dva hlavní proudy, které mezi sebou vedou boj – na hlavní, systémový, veřejnoprávní proud (liberály a liberální konzervativce) a antisystémový proud (neliberální konzervativce, tzv. populisty).

Důvodem napětí je to, že demokratická diskuse je hlavním proudem stále více omezována, včetně svobody slova a názoru. Stále více věcí je ze svobodné diskuse a z demokratického rozhodování vyloučeno, takže lidé mohou rozhodovat pouze o méně důležitých otázkách a nemohou nijak měnit samotný systém, které je zakonzervovaný a nadnárodně regulovaný úřednickým aparátem na úrovni EU. Demokracii tak mohou ve skutečnosti řídit a spravovat lidmi nevolené soukromé elity, které rozhodují o tom, jak moc nechají slyšet hlas lidu lidu či národních vlád. V korporátním kapitalismu jsou totiž politika a soukromé zájmy propojeny natolik, že soukromé organizace jako FED (státní federální banka USA), WTO (světová obchodní organizace), WHO (světová zdravotnická organizace) mohou diktovat nejen obyčejným lidem, ale i vládám. A dokonce nejen vlastní země, ale všem vládám zapojených zemí, které jsou povinni jejich rozhodnutí respektovat. EU funguje na podobném principu – rozhodnutím EK se musí řídit všechny národní vlády. Na národních úrovních si pak na úřady z rozšířenou pravomocí hrají soukromé neziskové organizace, které dělají prodlouženu ruku státu a jejichž rozhodnutím se občané musejí nebo by se měli jejich doporučením řídit.

Miliardáři po celém světě provádějí postupnou demontáž demokratického systému i prostřednictvím EU. Systému, který sice jakoby funguje pořád stejně, ale běžní lidé v něm mají stále menší prostor. A nejen oni – i menší firmy a celé vlády. Věci veřejné a občanské společnosti se stávají soukromým vlastnictvím, veřejnost je mnohdy vylučována z rozhodování. Stále méně věcí je objektivních a nezávislých, včetně vědy a výzkumu, které z části podléhají soukromým zájmům, diktátu zisku a moci. Velcí kupují menší a 90% kapitálu se koncentruje pouze do rukou několika největších hráčů, na kterých je závislá celá společnost.

Tuto dobu bychom mohli nazvat i „liberální normalizací“ či elitářskou demokracií. Spojuje v sobě zdánlivě výhody socialismu a kapitalismu, kdy trh, svoboda a demokracie normálně fungují, ale kapitalismus a trh je stále více deformován, osobní svobody jsou omezovány. Rysem této doby je znovu šablonovitá výchova masy lidí bez vlastního názoru, kteří jsou vedeni k tomu, aby mysleli a uvažovali jednotně a nevybočovali z davu. Za nepohodlné názory nikdo není trestán, je však vyvíjen tlak na omezení projevu, na cenzuru, jejich vyloučení z médií, odborných kruhů a veřejného prostoru. 


2007

V Lisabonu je podepsána smlouva zemí EU, která je dříve odmítnutou a lehce upravenou smlouvou o evropské ústavě, která otevírá cestu k federalizaci Evropské unie. Nová smlouva však již nezmiňuje státní symboly nového superstátu.

Začíná éra politické korektnosti a vzniká nová ideologie tzv. evropských hodnot.

Objevují se první známky blížící se světové hospodářské krize a ceny začínají růst..

Čína předstihla Německo a stala se tak po USA a Japonsku 3. nejsilnější ekonomikou na světě

Bulharsko a Rumunsko vstupuje do Evropské Unie

Ruský prezident Vladimír Putin pronáší zásadní projev na bezpečnostní konferenci v Mnichově, kde navrhuje vytvoření nového mírového bezpečnostního uspořádání v Evropě, které však není akceptováno. Začíná tak odklon Ruska od západu.

Microsoft vydal neúspěšný OS Windows Vista.

Apple představuje svůj první iPhone, který znamená revoluci chytrých mobilů. Instalaci aplikací však zatím neumožňuje.

Údajně první jednoduchý text produkovaný neuronovou sítí umělé inteligence na světě. Text je v češtině a jeho autory jsou čeští vědci (uvedl kybernetik Michal Pěchouček pro ČT v pořadu Fokus VM – Vzestup a pád inteligence).

Rychlovlak TGV dosahuje na testovací jízdě na železniční trati mezi Štrasburgem a Paříží rychlosti bezmála 600 km/h. Jde o zatím o nejvyšší rychlost vlaku dosaženou na klasických kolejnicích srovnatelnou s vlaky Maglev.

Českou republiku zasáhla ptačí chřipka.

Devět zemí, včetně Česka, vstupuje do Schengenského prostoru bez ostrahy hranic a hraničních kontrol, čehož za několik let budou ve velkém využívat migranti s podporou EU a velká výhoda svobodného pohybu se bude měnit v nevýhodu a bezpečnostní riziko.

Supermarkety Delvita v ČR končí, přebírá je Billa.


2008

Ruským prezidentem je zvolen Dmitrij Medveděv.

Václav Klaus je znovu zvolen prezidentem České republiky.

Apple představuje svůj nový iPhone, který již poprvé umožňuje instalaci aplikací, se kterými otevírá také obchod. Nastává éra chytrých telefonů, které slouží současně jako malé kapesní počítače.

Česká televize přechází na pravidelné širokoúhlé vysílání.

Policie na podzim představuje nový vzhled svých vozů, který nahrazuje dosud používanou bílou barvu se zeleným pruhem.

Na světové scéně definitivně končí éra tradičního akustického popu a začíná postupně převládat elektronika a tzv. post-pop.

V Praze je otevřena další část trasy metra C v úseku Ládví – Letňany.

Na podzim se naplno projevuje velká hospodářská krize, burzy na celém světě zaznamenávají hluboký propad, hroutí se i největší americká spořitelna. Končí éra tradičního kapitalismu a začíná éra budování liberálního socialismu – socialisticky a ideologicky regulovaného kapitalismu.


2009

Levicové ideály začínají být znovu oprašovány a uváděny do praxe, zejména s ohledem na sociální a nově také genderovou rovnost. Nastává éra směrnicí a kvót.

Slovenská republika přijala společnou evropskou měnu – EURO.

Vznikla první digitální elektronická měna Bitcoin – alternativa oficiálních měn, které jsou závislé na centrálních bankách.

Barack Obama se stal prezidentem Spojených států amerických.

Microsoft vydává po dlouhých osmi letech novou úspěšnou verzi OS Windows 7, která konečně začíná nahrazovat legendarní XP, neboť verze Vista z roku 2007 se ukazuje jako příliš náročná na výkon počítačů. Z těch se ovšem nyní stávají opravdová multimediální centra. A nejen z nich, také z internetových televizorů, smartphonů, iPodů a ultrabooků.

Na světě je propojeno již 1,8 miliardy PC – jejichž počet se během čtyř let zdvojnásobil a stále roste, i když již výrazně pomaleji.

Na obloze se po celém světě začínají náhle v obrovském měřítku objevovat bílé pruhy z letadel ve velkém, které se rozplývají jen velmi pomalu. Oficiální vysvětlení je, že jde o nárůst letecké dopravy, je ale jasné, že intenzita je mnohem větší, než by tento nárůst mohl způsobit. Spekuluje se, že jde o tzv. chemtrails, kdy se do paliva letadel přidávají jedy, zvl. aerosol. Cílem má být modifikace atmosféry. Objevují se teorie, že se experimentuje s ochranou před slunečním zářením, které začíná být nebezpečně ostré. Tyto teorie jsou však v ČT oficiálně potvrzeny až o několik let později.

Po vleklé vládní krizi poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topolánka. Na její místo byla jmenována úřednická vláda Jana Fischera.

Společnost Ahold začala v ČR provozovat obchodní řetězec Albert.

Začíná vysílat TV Barrandov.

S odřenýma ušima a na poslední chvíli vstupuje v platnost Lisabonská smlouva a také institut funkce prezidenta Evropské Unie. Česká vláda schválila Lisabonskou smlouvu raději bez referenda. Začíná se budovat federalizace Evropy a omezování suverenity členských zemí. Evropská Unie začíná na mezinárodní scéně vystupovat jako státní útvar.

Globalizace dosahuje vrcholu, počátek zhoršování vztahů s Ruskem.


Věk sociálních sítí


2010

Čína předstihla Japonsko a stala se tak po USA 2. nejsilnější ekonomikou na světě.

Novou hlavou české katolické církve se stává dominikán Dominik Duka.

ČR zavádí ve vyúčtování elektrické energie poplatky za obnovitelné zdroje, za výrobu tzv. ekologické, zelené energie.

Rychle stoupá obliba internetových společenských sítí, zejména Facebooku. Facebook se stává fenoménem internetu a osobní život lidí se začíná přesouvat na on line platformy. Je založena sociální síť Instagram.

Na světě je propojeno již přes dvě miliardy osobních počítačů, ale jejich růst jejich počtu se již výrazně zpomaluje.

Firma Apple uvádí na trh první moderní tablet – kapesní PC s dotykovou obrazovkou. Jde však zatím jen o „zvětšený iPhone“ se stejným OS. Zařízení dostává jméno iPad. Verze s OS Android následuje až v roce 2011.

Počet přistěhovalců – cizinců s legálním pobytem v ČR tvoří již 13% obyvatel Prahy. Celkový poměr cizinců bude pravděpodobně ještě mnohem vyšší. V Evropě raketově stoupá počet muslimů. V Británii se jméno Mohamed stává nejpopulárnějším mužským jménem. Počet obyvatel Moskvy tvoří z 10% muslimové, v Nizozemí celkově 20% a v největších nizozemských městech jako Amsterodam a Rotterdam tvoří arabové již celou třetinu. Počet obyvatel světa dosahuje sedmi miliard.

Počet věřících v ateistické ČR klesá na dlouhodobé minimum. Uvádí se, že Česká republika je vedle Nizozemí nejvíce ateistickou zemí v Evropě. Zároveň však klesá počet přesvědčených ateistů a stoupá počet těch, kteří věří v „něco nad námi“.

Ve volbách vyhrála ČSSD těsně následovaná ODS. V důsledku volebních výsledků rezignoval předseda ČSSD Jiří Paroubek a také předsedové KDU-ČSL, SZ a SPOZ. Prezident jmenoval vládu Petra Nečase (ODS-TOP09-VV/Lidem). Předseda ODS Topolánek i ČSSD Paroubek mizí z politické scény.

Prezidenti USA a Ruska, Barack Obama a Dmitrij Medveděv v Praze podepsali dohodu novou dohodu START o jaderném odzbrojení.

Vítězem ukrajinských prezidentských voleb se stal Viktor Janukovyč. Tzv. oranžová revoluce hlásící směřování vztahů k západu tak již předem neuspěla, jelikož oba hlavní kandidáti voleb, jak Viktor Janukovyč, tak Julija Tymošenková, se přiklánějí ke vstřícnějším vztahům k Rusku.

Koncem roku se objevují první náznaky nepokojů v arabském světě.


2011

Svět žije tzv. arabským jarem, kterým se nazývá.označována vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které probíhají ve většině arabských států. V Libyi a Sýrii krize dokonce vede k občanské válce. V Egyptě skončila vláda prezidenta Husního Mubáraka, v Sýrii a Jemenu probíhají rozsáhlá vojenská povstání. Západ s nadějí očekává, že se v arabských zemích rodí demokracie, což se však později ukazuje jako omyl. Naopak začíná hluboká krize, která se během několika let dostane až do Evropy a nepůjde jen o teroristické útoky.

Navzdory tomu, že Američani vítězně oznamují, že Usáma bin Ládin, strůjce teroristického útoku na světové obchodní centrum v New Yorku z roku 2001 byl dopaden a zabit americkými vojáky, teroristé však ve skutečnosti rozhodně poraženi nebyli. Naopak neklidný arabský svět na pokraji rozvratu a nenávist k západu vytváří stále nové a nové fanatiky.

Američané konečně  téměř devíti letech opustili Irák, avšak demokracii se zde zavést nepodařilo. Odstraněn byl pouze diktátor, který zemi držel na uzdě. Neobjevily se ani zbraně hromadného ničení, které byly důvod pro okupaci země.

Probíhá údajně testování psychotronických zbraní na dálku zabíjející nebo ovládajících mysl a chování na dálku – zkoušky na zvířatech a jejich hromadné úhyny po celém světě, ptáci padající z nebe, ryby, kraby vyvržené na pobřeží, hromadný úhyn včelstev po celém světě. Na jaře je vpuštěna do oběhu nově vytvořená bakterie schopná odolávat antibotikům – speciální typ E.coli.

V Africe a na předním východě sílí nepokoje vyvolané hladem a chudobou. Také ve vyspělých zemích se rozdíly mezi bohatými a chudými stále zvětšují. Během posledních let dramaticky stoupl počet exekucí, kterých za rok 2010 bylo v České republice již více než 700 000 (tj. téměř každý 10 člověk). Počet bohatých celosvětové stále roste, stejně tak jako chudých, zatímco podíl střední třídy se stále snižuje. Společenské napětí roste v Americe i v Evropě, sílí protesty proti globálnímu kapitalismu.

S Petrem Nečasem přišel do české politiky opravdový nečas. Spolu s ním padla nejméně oblíbená a nejzkorumpovanější vláda v porevoluční historii ČR. Českou politickou scénou otřásají největší skandály od roku 1989. Politoložka Dagmar Dvořáková mluví o tom, že česká politika je v katastrofálním stavu, že šéfové politických stran jsou bezmocní a že zemi řídí kmotři. Podle Transparency International se ČR na žebříčku zkorumpovanosti států pohybuje na stejné úrovni jako Saúdská Arábie.

Prahou prochází poprvé pochod hrdosti „sexuálních menšin“. Zpočátku budí kontraverze, ale pozdějších letech si získává oficiální podporu města. Vliv levicových progresivistů a komunity LGBT začíná postupně růst a získávat si oblibu i mezi heterosexuály, zejména však masovou podporu médií.

Rok 2011 přinesl nebývalé množství nejrůznějších přírodních katastrof včetně záplav v Thajsku nebo tornád a požárů v USA. Ve Spojených státech ještě nikdy nebylo zaznamenáno současně tolik různých pohrom.

Silné podmořské zemětřesení způsobilo vlnu tsunami vysokou až 11 metrů. Jeho epicentrum se nacházelo u tichomořského ostrova Honšú, zasáhlo celý Tichý oceán. Zemětřesení způsobilo havárie v atomových elektrárnách Fukušima 1 a 2. Někteří přehodnocují svůj vztah k jaderné energetické, včetně Německa, neboť i když jde při výrobě o ekologický zdroj, ne tak při skladování vyhořelého paliva a ekologické škody jsou v případě havárie extrémní.

Nespokojenost s domácí politikou ve společnosti roste, Andrej Babiš poprvé vstupuje do politiky a zakládá hnutí ANO (Akce Nespokojených Občanů).

Koncem roku umírá bývalý prezident Václav Havel a den před Štědrým dnem se koná obrovský a velkolepý státní pohřeb.

V Praze a Příbrami je zahájeno první digitální rozhlasové vysílání v systému DAB v ČR.


2012

V Maďarsku začala platit nová ústava, která mimo jiné zmiňuje křesťanství jako základ národní identity, deklaruje, že dítě si zasluhuje ochranu od okamžiku početí a podporuje manželství jako životní společenství jednoho muže a jedné ženy. Evropská komise vydala prohlášení, ve kterém hrozí, že podnikne kroky proti Maďarsku kvůli jeho nové ústavě.

Masové demonstrace proti Unii se šíří Evropou, v Budapešti protestuje 500 000 obyvatel, ale oficiální média o nich mlčí. V Rumunsku zuří občanská válka, občanské nepokoje a demonstrace se šíří mnoha městy. Stranou nezůstává ani Chorvatsko a Polsko, kde se rovněž shromažďují statisíce lidí a pálí se vlajky EU.

„Je evidentní, že vzniklo nové pseudonáboženství či ideologie jakéhosi evropského panevropismu, který chce vytvořit sociálně inženýrsky nový společenský řád, nový společenský systém“ 

říká v roce 2012 předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (vskutku prorocká slova)

Soutěže Miss Universe se mohou poprvé účastnit muži předělaní na ženy (transgender ženy).

Na Václavském náměstí v Praze proběhla dosud největší protivládní demonstrace od revoluce v roce 1989. Dle různých zdrojů se jí účastní 90 až 120 tisíc osob. Politická krize a frustrace lidí dosahuje vrcholu a hněv se obrací i proti prezidentovi. Spory však hoří i v samotné koalici mezi ODS, TOP09 a Věci veřejnými.

Nespokojenost roste také s Evropskou unií, která dále šíří svoji politiku korektnosti, unifikace a federalizace Evropy. Předsedou Evropského parlamentu byl zvolen německý sociální demokrat Martin Schulz, kovaný neomarxista.

Přetrvává napětí mezi vládou a opozicí a nespokojenost lidí s činností vlády. Zejména s ODS, vč. premiéra a jejího předsedy Petra Nečase. Někteří říkají, že i středočeský hejtman a poslanec David Rath z ČSSD, které je tento rok demonstrativně přímo v parlamentu zatčen za korupci je v podstatě jen obětním beránkem a že jde o komplot.

Mluví se  o syrské krizi a občanské válce  v Sýrií, tamní tristní situace ale není něco, co by se nás nějak zvláště dotýkalo. Zatím nic neukazuje, že to bude skutečně velký problém. Západ se více stále opájí tzv. arabským jarem a panuje naděje, že v arabských zemích vznikne demokracie.


2013

Stále více dětí má v době SMS zpráv a počítačů problémy s psacím písmem. Na některých školách se proto jeho výuka ruší a vyučuje se jen tiskací písmo (Comenia Script). Ve věku počítačů významně klesá fyzická zdatnost dětí a mládeže, mnoho z nich neumí ani plavat. Slábne i jejich paměť a úroveň základních znalostí.

Vlivem virtuálního světa a her se rychle snižuje jejich pud sebezáchovy, ztrácí schopnost rozlišovat mezi virtuálním a reálným světem. Problém šikany a agresivity dětí na školách nemizí, naopak se rozšiřuje o tzv. kyberšikanu. Množí se případy šikany i u nejmenších dětí. Výrazně roste také agresivita a násilí v rodinách, poradny psychologů jsou přeplněné.

Chorvatsko vstupuje do Evropské Unie.

V České republice se konají první přímé volby prezidenta, ve kterých kandidát ČSSD Miloš Zeman těsně poráží kandidáta TOP9 Karla Schwarzenbergera. Je zřejmé, že ti první volí Miloše Zemana, protože cítí nespravedlnost a nespokojenost se současným vývojem kapitalismu, zatímco Karla Schwarzenberga volí především silní odpůrci komunismu a lidé dobře sociálně zajištění, kteří si nepřejí žádné velké změny.

Politická krize v ČR přetrvává – hned na počátku jde o skandál s rozsáhlou amnestií odcházejícího prezidenta Václava Klause a dále pád vlád, když propukla kauza Nagyová. Šlo o jeden z největších mezinárodních i vnitropolitických skandálů od  revoluce. Premiér Petr Nečas podal demisi, odstoupil i z čela ODS a vláda padla. Novým předsedou vlády České republiky byl jmenován Jiří Rusnok, jeho úřednická vláda ale nedostala důvěru. V mimořádných volbách pak vítězí ČSSD a premiérem se stává Bohuslav Sobotka.

Na mezinárodní scéně vyvolal poprask papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci. Novým papežem Římskokatolické církve se stal argentinský liberální kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. 

V církvi roste napětí mezi liberálním a konzervativním křídlem, kvůli liberálním postojům nového papeže. V důsledku toho se František velmi rychle stává celebritou a populárním i u ateistické společnosti, později však také ztrácí popularitu. Částečně za to mohou skandály sexuálního zneužívání, kterým František vyhlašuje boj.

V Evropě je již naplno prosazována nová – genderová ideologie. Francií hýbe připravovaný návrh zákona o manželství homosexuálů a o adopcích jimi. Má společnost směřovat k liberalismu nebo se držet tradičních hodnot, jejichž základem je rodina? Společnost je rozdělena půl na půl, téměř 400 tisíc lidí v Paříži demonstruje proti změnám a přes 100 tisíc na podporu homosexuálů. Nově se nemá uvádět kdo je matka a otec dítěte, ale pouze kdo je „rodič 1“ a kdo je „rodič 2“. Některé země zavádí adopce dětí homosexuály a zavádí třetí, neutrální pohlaví.

Závěrem roku v ukrajinském Kyjevě vypukly protesty kvůli nepodepsání smlouvy o vstupu do Evropské unie, nazvaný později Euromajdan. Protestovalo se pro svržení vlády a pro odstoupení prezidenta Viktora Janukovyče.


Studená válka 2.0


2014

Na východní Ukrajině po celý další rok pokračují nekonečné boje mezi separatisty a vládou v Kyjevě. Kyjevané provedli revoluci koncem roku a svrhli legálně zvoleného prezidenta. Narazili však na odpor východních Ukrajinců – etnických rusů, kteří novou vládu v Kyjevě neuznali a vyhlásili si samostatné státy.

Celý rok se řeší nejvíce Ukrajinská krize, která vyústila v převrat a v bojiště mezi západem a Ruskem – Ukrajina jako taková ve skutečnosti nikoho až tak nezajímá.  Není jasné do jaké míry byla krize využita pro zosnovaný převrat vedený Spojenými státy, ale začíná nový boj o globální rozložení sil. Vše vrcholí obsazením Krymu Ruskem a jeho anektováním. Krym tak zůstává nikoliv strategickým územím pro rozmístění amerických zbraní, ale ruských.

Frustrace z převratu, který nebyl zcela úspěšný vede k vytvoření masivní protiruské propagandy, čím se Rusko brání svoji propagandou. Začíná tak velká mediální válka slov, sankcí, ukazování svalů a chřestění zbraní. Někdy je označována jako studená válka 2.0.

Mění se však nejen globální poměry, ale i Evropská unie. Novým předsedou Evropské komise se stal Jean-Claude Juncker Donald Tusk byl na summitu Evropské unie zvolen předsedou Evropské rady. Nespokojenost s EU, byrokracie, těžkopádnost, politický rozměr unie a nesmyslná ideologie vadí lidem stále více. Roste neklid a frustrace.

Islámští teroristé vyhlašují nikým neuznaný Islámský stát, který se pomalu ale jistě stává dalším velkým problémem.

Objevuje se první verze umělé inteligence, zatím je však velmi drahá, neohrabaná a nedokonalá.

Nejen domácí i globální politické rozložení sil se začíná měnit. Končí dělení politické scény na levici a pravici a začíná se mluvit o dělení na demokraty a populisty.


2015

Prezident jmenoval vládu Bohuslava Sobotky.

Islamisté o sobě dávají vědět již v lednu útokem na Pařížskou redakci deníku, jeho karikatury proroka Mohameda mají bojovat za hodnoty západu. Všichni volají „je suis Charlie“. Při útoku na redakci francouzského týdeníku Charlie Hebdo bylo v Paříži. Všichni začali bránit svobodu slova, avšak zůstalo jen u debat. Svoboda slova začala být omezována pod pláštíkem boje proti nenávisti (s výjimkou hanobení křesťanských symbolů, což je i nadále tolerováno). Začínají být odstraňovány preventivně všechny náboženské symboly.

K množícím se teroristickým útokům navíc prudce roste příliv uprchlíků ze Sýrie a Iráku, které jsou sužované občanskou válkou a bojovníky samozvaného Islámského státu. K nim se masově přidávají ekonomičtí migranti z mnoha dalších zemí, kteří pocítili příležitost dostat se do Evropy. Vnější hranice schengenu nelze bránit, jsou téměř volně průchodně a příliv migrantů do Evropy se dostává zcela mimo kontrolu.

Bezpečnostní situace se zhoršuje, což vede k dalšímu nárůstu terorismu, takže i někteří lidé ze západu začínají uvažovat, že se přestěhují do východní Evropy, která se uplatňuje výrazně méně vstřícnou politiku humanismu a solidarity. Přesto se EU snaží povinnou solidaritu uzákonit, i navzdory popření svrchovanosti zemí a jejich práva bránit své území a kontrolovat, kdo na něm žije. Probíhá tak tuhý boj o povinné kvóty na přerozdělování migrantů a Maďarsko sklízí tvrdou kritiku za stavbu plotu na srbské hranici proti nelegálním migrantům.

Evropa začíná mít starosti i s řeckou duhovou krizí a pumpuje do něho miliardy Eur z kapes daňových poplatníků jiných zemí, včetně Slovenska. Že tyto „půjčky“ Řecko nikdy nesplatí je asi jasné.

Islámský stát se nedaří eliminovat a je na vrcholu své moci, k obratu dochází až na podzim, kdy Rusko se skrze letecké údery aktivně zapojilo do Syrské občanské války po boku vládních sil prezidenta Asada.

Česká republika zažila extrémně suchý rok a důsledky klimatických změn jsou již více než patrné po celém světě. Stále častěji se řeší jejich otázka, otázka obnovitelných zdrojů, ale třeba i elektromobility, která je ale stále v plenkách. V důsledku sucha se kůrovec v našich lesích opět nebezpečně dostává mimo kontrolu, nikdo tomu však nevěnuje pozornost.

Vstupuje v platnost nová vyhláška o rozúčtování dodávek tepla v bytových domech. Ti, kdo netopí vůbec nebo málo platí nejméně 80% průměrné spotřeby bytu v domě a naopak ti, kdo mají vyšší nebo neomezenou spotřebu platí nejvýše 200% průměrné spotřeby. Šetřit tak na energiích mohou jen majitelé rodinných domů.

Microsoft vydává poslední OS Windows 10, jehož další verze už mají být pouze aktualizacemi.

V Praze je otevřena další část trasy metra A v úseku Dejvická – Nemocnice Motol.


2016

Tento rok svět žije především dvěma věcmi – Britským referendem o odchodu z EU a nečekaným vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách.

Teroristické útoky se množí, Evropská integrace a federalizace Evropy narazila na své limity, Západní společnost je nadále hluboce rozdělená na ty, kteří svoji jistotu vidí v pořádcích starého tradičního světa a ty, kteří si zidealizovali a vysnili nový, liberální globalizovaný svět.

OpenAI uvádí na trh svůj model „GPT“ (Generative Pre-trained Transformer), který je schopen generovat kvalitní text. Jde o první model umělé inteligence, který začíná být široce využíván ve vědeckých i uměleckých projektech.

Slovník obohacuje staronové slovo „gender“ které doplňuje dřívější termín „pohlaví“ a je mu nadřazen. Zatímco pohlaví je založeno na tělesných aspektech, nový termín je založen na duševním pocitu. Krajně levicová, extrémistická genderová ideologie umožňující libovolně měnit pohlaví podle genderu, začíná pronikat do veřejného diskurzu.

Začíná se hovořit o reformě Evropské unie, ale ve skutečnosti se do ní nikomu moc nechce a kromě kosmetických změn návrat před Lisabonskou smlouvu je vyloučen. Sílí hlasy po skutečně reformě nebo po vystoupení z EU.

Každý, kdo je kritický k unii je házen do pytle s nálepkou protievropská, antisystémová strana, populista, xenofob, radikál, šiřitel ruské propagandy, apod. Veřejnoprávní média jsou kritizována za neobjektivitu a nekritikou propagaci evropských hodnot, zatímco ta se brání, že nemohou informovat jinak, než očekává EU, jinak bychom z nic skutečně museli vystoupit. Ideologie politické korektnosti dostává vážné trhliny, avšak myšlenky neoliberalismu ne.

Pokračuje mediální válka mezi západem a Ruskem, která, jak se zdá, zaměstnává všechny naplno a zastiňuje i terorismus a krizi na Ukrajině, když zájem o ní téměř zmizel.

Problém dělá EU a NATO navíc Turecko, které v důsledku neúspěšného pokusu o převrat nastoluje autoritativní režim a posiluje své vztahy s Ruskem.

Domácí politiku nejvíce zaměstnává elektronická evidence tržeb, jejíž první etapa je spuštěna koncem roku. Možná i proto se kůrovcová kalamita stále šíří bez větší pozornosti vlády a české jehličnaté lesy mizí stále rychleji.


2017

Hnutí homosexuálů posílené neoliberálními myšlenkami sklízí žně. Některé státy legalizují jejich manželství a adopce dětí. O tradicích se mluví jeho o překonaných stereotypech. Diskutuje se o významu slova rodina, rodiče a manželství, nutnosti jejich změny či o tom, zda děti mají právo znát své rodiče v případě spermobank – anonymních dárců semene pro umělá oplodnění pro ty, kdo nemohou zplodit dítě, ale chtějí mít rodinu. Děti jsou pro stoupence neoliberalismu považovány spíše za rukojmí, které mají uspokojit touhy dospělých a napravit domnělou nerovnost v jejich právech, přičemž dětem samotným jsou práva upírána.

Vedle boje o hodnoty pokračuje i mediální válka mezi západem a Ruskem. Novým tématem jsou však napjaté vztahy mezi EU a USA poté, co se ujal úřadu nový americký prezident Donald trump. Nadějí je francouzský prezident Emmanuel Macron, který slibuje zásadní modernizaci Evropské unie. Ta však znamená spíše utahování šroubů, než komunikace s voliči a stává se velmi neoblíbeným. O směřování EU rozhoduje prakticky jen Německou s Francií.

Nová vládní krize – pád kabinetu Bohuslava Sobotky, koncem roku jmenování nové vlády hnutí ANO Andreje Babiše, který je trestně stíhán. V podzimních volbách do parlamentu výrazně uspěli také Piráti a SPD, zatímco tradiční strany včetně komunistů zaznamenaly propad.

Nejen domácí i globální politické rozložení sil se výrazně mění. Definitivně končí dělení politické scény na levici a pravici, které je nahrazeno novým dělením na demokraty a populisty.

V Česká republice začíná platit zákaz kouření v restauracích.


2018

Dochází k většímu rozšíření elektrických koloběžek a kol, zejména v Praze. Rychle tak nahrazují před dvěma lety zakázané elektrické dvojkolky segway. I koloběžky však ohrožují chodce, i když stejně jako kola a jiná motorová vozidla na chodník nepatří. Ta některé jiné metropole a města začínají být zaplavena sdílenými koloběžkami.

Ve druhých přímých prezidentských volbách spolu soupeří současný prezident Miloš Zeman s nezávislým provládním kandidátem, akademikem Jiřím Drahošem, který zůstává poražen.

Evropská unie nemá čas sama na sebe, o reformách nemůže být řeč, neboť vše se točí kolem vyjednávání s Velkou Británií. Začíná se projevovat únava z politiky a stále více lidí se věnuje spíše svému osobnímu životu. Lidé začínají být unaveni i mediální válkou mezi západem a Ruskem.

Ukrajinská krize opět o sobě dává vědět, když Rusko zastavilo tři lodě Ukrajinského námořnictva poté, co nákladní lodí zatarasilo prostor pod Krymským mostem. Ukrajinské lodě byly po ostré střelbě zabaveny. Jinak se o Ukrajině mluví spíše jen v souvislosti čerpání pracovníků z této země. Nikoho nezajímá, že polovina populace Ukrajiny pracuje v zahraničí a Ukrajina kolabuje také proto, že zde akutně chybějí pracovní síly, které nemá kdo nahradit tak, jako u nás. Spoustu Ukrajinců pracuje tak nejen v Evropě, ale paradoxně také v nepřátelském Rusku.

Donald Trump popularizuje termín „fake news“ a „fake media“ a od této doby je široce používán nejen v politickém boji.

Staronové anglické slovo „dron“ od „drone“ (bzučet a trubec) získává na popularitě a stále více se používá pro označení malých bezpilotních vrtulníků.

Opět to byl extrémně horký a suchý rok a kůrovcová kalamita začíná dosahovat opravdu rozměrů apokalypsy. Konečně jí začíná věnovat pozornost i vláda a začíná bít na poplach. Jehličnaté lesy se mění na mýtiny.

Pokračuje velmi rychlé vymírání hmyzu a živočichů – podle zprávy WWF došlo od roku 1970 k drastickému snížení populací všech obratlovců na planetě o 60 %. Jen u nás vyhynuly 2/3 hmyzu za posledních 25 let.


2019

Životní úroveň u nás ani více, než dvacet let po revoluci stále nedosahuje západních zemí. Přibližujeme se sice průměru EU, ovšem průměru, ve kterém jsou zahrnuty i východní země. Rozdíl v platech je stále propastný. Ty jsou u nás 2-5x nižší a navíc denní pracovní doba je u nás o hodinu delší, než vy vyspělých zemích. Kupní síla se také přibližuje průměru EU, ovšem doma, nikoli kupní síla Čechů během pobytu v západní Evropě či USA. I v nejchudším Španělsku či Řecku zůstává průměrná mzda mnohem vyšší, než u nás.

V Nizozemí a srdci „křesťanských“ evropských hodnot – v Belgii se začínají hromadně zavírat kostely a chrámy a přestavují se na kulturní a komunitní centra, restaurace či byty. Odhaduje se, že do roku 2030 bude plnit náboženskou funkci jen asi 5% kostelů.

Extrémně horké léto, neuhasitelné, apokalyptické požáry – hoří Amazonské pralesy, Sibiř, Kalifornie, Austrálie (zde do jen do přelomu roku zahynulo již na jednu miliardu klokanů, koal, krav, koní, hadů, netopýrů a dalších zvířat). Mimořádně teplé počasí s teplotami kolem 20° C u nás trvá až do 27. října.

Aktivisté a vědci v boji proti oteplování klimatu bijí na poplach, radikální a globální řešení je však stále v nedohlednu a dílčí opatření mohou katastrofu pouze oddálit ne ji odvrátit. Začíná „zelená hysterie“ a emoce převládají nad schopností se domluvit na společném postupu.

Svět opouští Karel Gott a Česko se tak téměř po neuvěřitelných šesti dekádách zařazuje mezi většinu dalších zemí podobné velikosti, které nemají žádnou žijící populární osobnost, ale také legendu takového formátu napříč hudebními žánry a generacemi.

Zahájení přechodu na nový vysílací digitální TV systém DVB-T2 v ČR.


2020

Mariánský sloup se po 102 let a po nekonečných tahanicích vrací na Staroměstské náměstí v Praze.

Velká Británie konečně po dlouhých čtyřech let dohadování a handrkování opouští EU.

Svět zachvacuje pandemie nového coronaviru Covid-19, největší za posledních 100 let od Španělské chřipky. V ČR je několikrát vyhlašován a prodlužován stav nouze. Zatímco na jaře u nás přibývalo jen kolem 300 nakažených denně a platila drastická opatření, ve druhé vlně na podzim a v zimě to bylo i přes 16 000 za den a opatření byla mírnější.

Extrémní sucho se prohlubuje a je u nás již největší za 500 let. V důsledku kůrovcové kalamity pokračuje masová likvidace smrkových lesů. Požáry v USA jsou ještě rozsáhlejší, než minulý rok.

Napjaté mezinárodní vztahy Česko – Rusko, stoupá napětí mezi Čínou  a USA.

Náš slovník obohacuje nové slovo – influencer (anglicky „ovlivňovatel“) veřejného mínění. Stát se jím může kdokoli, kdo má na internetu velké množství followerů (následovatelů), nejen politici či celebrity. Influencer je vedoucí osobností každé sociální bubliny.

Čeština oprašuje dříve dosud málo používaná slova jako „populista“ či „populisté“ . Začínají se však používat často v souvislosti s jakoukoli skupinou lidí, která má jiné politické názory a jako nálepky sloužící k vymezování se vůči protivníkům.

Vláda schválila v rámci politické korektnosti možnost nepřechylování ženských příjmení – první ženy mají česká příjmení bez  koncovky -ová.

Britská verze soutěže StarDance …když hvězdy tančí na nátlak komunit LGBT poprvé umožňuje soutěžit homosexuálním a lesbickým párům.

V ČR jsou poprvé spuštěny 5G sítě které znamenají podstatně vyšší kontaminaci éteru silnými elektromagnetickými pulzy (zvl. v blízkosti vysílačů), které mají nepřímý vliv na lidské zdraví (poruchy srdečního rytmu, únava, nespavost, rakovina). Některé země tyto sítě zakazují, avšak mocná byznys-lobby často neumožňuje nezávislé vědecké studie, které by mohly být nezpochybnitelné.

Omezování svobodného projevu se v rámci politického boje, který se ve velké části přesunul na internet, stává běžným standardem. Sociální sítě ruší stovky tisíc účtů, blokují možnost přispívání na ně, neziskové organizace monitorují názory lidí a omezují přístup na webové stránky.

Novým prezidentem USA byl v pochybných volbách s extrémním množstvím korespondenčních hlasů zvolen Joseph Biden. Nová americká administrativa se však k Obamově politice a spojenectví s Evropou ve stejné míře už nevrací – místo toho se soustředí na soupeření s Čínou.


2021

 V EU vstupuje platnost zákaz používání jednorázových plastů (brček, příborů, nádobí, kelímku…). Výrobci je však nahradili papírovými materiály napuštěnými jedy, aby nepropouštěly vlhkost, které jsou karcinogenní a pro lidské zdraví velmi nebezpečné, kontaminující i životní prostředí. IDnes, Český rozhlas.

Hyperkorektnost a cenzura na sociálních sítích neustále posiluje. Právo říkat jiné, než většinové nebo podporované názory má být výrazně omezeno. Trvale byly odstaveny i všechny účty amerického prezidenta Trumpa a u nás předtím také účet kardinála Dominika Duky a poté i Aliance pro rodinu proto, že podporuje výhradně tradiční rodinu a tím údajně šíří nenávist. Blokovány jsou rovněž účty vědců a odborníků, kteří mají negativní názor na očkování. Youtube oznamuje, že bude cenzurovat jakýkoliv obsah, který kritizuje očkování. Google oznamuje, že bude na všech svých platformách výrazně omezovat všechny příspěvky s názory, které popírají změnu klimatu. V některých zemích jsou lékaři kritičtí k vakcinaci proti covid19 vylučováni za své názory z lékařských komor.

Začíná hon na neočkované proti Covid19 experimentálními vakcínami. Státy postupně zavádí mít povinnost covidový pas téměř všude. Proti tomu se konají masové demonstrace. Média vyzývají k zákroku proti nepřizpůsobivým a po obraně „demokracie“ kterou ale samy vlády popírají. Přestože oficiálně je očkování dobrovolné, prakticky dochází k hrubému nátlaku a vydělování ze společnosti. Postupně však vychází najevo, že očkování nemá ani zdaleka slibovanou účinnost, není zárukou bezinfekčnosti ani imunity, že za pokračování pandemie nemohou pouze neočkovaní, že očkování nemůže vytvořit kolektivní imunitu a nejde o tečku za pandemií.

Maďarská vláda vydává zákon proti propagaci ideologie LGBT, podle kterého se děti ve školách musí učit, že rodit děti mohou pouze ženy, že plodit děti a zakládat rodiny mohou pouze oboupohlavní páry, že pohlaví je až na výjimky od přírody dané a nesmějí být informováni o jiných variantách a možnostech. To vyvolává hysterickou reakci EU, obvinění z porušování evropských hodnot a omezování svobody. EU vyhrožuje, že zemím, které nebudou uznávat „manželství“ stejných pohlaví budou zkráceny dotace.

Genderová ideologie po neúspěšné snaze o prosazení nových genderů přichází s novým pohlavím, kterému se říká „nebinární pohlaví„. Tato kategorie je připravena pro muženy a mužatky, které se neidentifikují se ženským, ani mužským genderem. Nové pohlaví však dosud není úředně akceptováno.

Nebývalé množství přírodních pohrom – Moravu a USA zasahuje nejsilnější tornádo v známé historii. Německo, část Belgie a Nizozemí zasahují nejhorší povodně v novodobé historii a jde o největší přírodní katastrofu v Evropě za posledních 25 let. USA, Sibiř, Kanadu a jihovýchod Evropy zasahují extrémní vlny veder a největší požáry za 125 let, Čínu pak největší povodně za 1000 let.

Mise v Afgánistánu končí debaklem. Vojska NATO spěšně opouštějí zemi, kterou vzápětí téměř okamžitě obsazují teroristé z Tálibánu, bez odporu armády, jejíž vyzbrojení a výcvik stálo 89 miliard dolarů, přičemž tyto nejmodernější zbraně získává Tálibán. Plány na zavedení demokracie se zhroutily a teroristé naopak upevňují své postavení vůči USA a západu.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR s přehledem vítězí ANO, avšak proti němu vzniká tzv. demokratický blok, vládní koalice pěti menších liberálních  stran – ODS-KDU-TOP09-STAN-Piráti, zatímco ČSSD a Komunisté po 30 letech končí zcela mimo sněmovnu. Smyslem spojení liberálů je porazit nejsilnější hnutí v republice, přičemž je spojuje „program antibabiš“.

Microsoft vydává OS Windows 11 navzdory prohlášením, že Windows 10 budou poslední verzí.

Na podzim začíná největší vlna zdražování za posledních 20 let, zejména energií. Krach několika dodavatelů energie, rekordní inflace přesahuje 6%.