Pravda na řetězu

Člověk má právo na jakékoliv informace, tedy i včetně dezinformací a má právo si je třídit sám bez toho, aby to za něj dělal předem někdo jiný. Má právo udělat si vlastní názor sám z jakých zdrojů chce – tedy nejen z těch, které jsou mu předkládány, kontrolovány a filtrovány jako důvěryhodné, seriozní, preferované či podporované. Bez zaručeného práva na dezinformace neexistuje svobodná diskuse, ale pouze jeden obecně přijatelný narativ. Není možné, aby se jedna skupina společnosti povyšovala nad druhou a pokládala tu druhou za ohrožení pro liberální demokracii, protože demokracie nepatří jen liberálům, ani jakékoli jiné skupině vyvolených. V demokracii by měl mít každý právo jak na přístup k tzv. dezinformacím, tak na právo je šířit, pokud věří, že jsou pravda. 

Jedním z asi nepřehlédnutelných rysů současného období, je „liberální cenzura“ která je důsledkem informačního chaosu, který v posledních letech narostl zejména díky internetu. Můžeme si ho možná představit jako jakési přípravné období předtím, než dojde k budování globální totalitní společnosti. Cenzura ještě nefunguje naplno, lidé mohou stále demokraticky a svobodně protestovat na náměstích a na první pohled se v podstatě nic neděje. Při hlubším pohledu se však objevují náznaky toho, že se tento svobodný prostor stále více zmenšuje, protože svoboda omezuje samu sebe a demokracie požírá jakoby samu sebe.

Jedním z největších a základních motivací je boj proti ruské propagandě, který se však již dávno zvrhnul na boj za jediný správný názor. Všimli jste si toho? Každý, kdo si dovolí se od něho jen malinko odchýlit, je pod drobnohledem aktivistů, elfů a samozvaných ověřovatelů, je často nazýván dezolátem. Jsme svědky agresivní kampaně, která není zdaleka vedena jen ze strany Ruska, ale také mainstramových médií – byť situace zdaleka není podobná ve všech zemích. U nás se však vystupňovaná agrese boje za jeden správný názor projevuje možná nejvíce. Česká televize ani neváhá lézt lidem až domů pod záminkou průzkumu veřejného mínění, aby je pak nic netušíce zneužila pro svoji propagandu.

Připomíná to první léta po druhé světové válce a nástup tzv. národní fronty – „demokratických“ stran sdružených v jedné koalici, shodujících se na tom, že budou táhnout pod vedením KSČ za jeden provaz, protože je spojuje společný nepřítel – lidé, kteří s nimi nejdou. Lidé, kteří nesouhlasí s jejich ideou.  Ti, kteří nemají ten správný socialistický – lidově demogratický názor, jak by řekl Klement. Ti jsou později označeni za rozvraceče společnosti. V letech 1945-1948 demokracie ještě oficiálně funguje a republika je svobodná – stejně jako dnes. Ve volbách v roce 1946 KSČ s volebním číslem 1 získává 40% hlasů a téměř vyluxuje hlasy ČSSD. Je už ale patrný i nátlak na ostatní, aby se vyjadřovali „správně“ – věřili „správným“ názorům“ a zastávali „správné“ postoje.

Dnes vidíme, že se situace ve společnosti opakuje. Za nepřátele jsou pokládáni ti, kteří netáhnou za jeden provaz s koalicí demokratických stran či provládním hnutím „Milion chvilek pro demokracii“ – tzv. dezoláti. Ale pro jakou demokracii? Velmi často se hovoří o tom, že dnes už více, než 30 let žijeme ve svobodné demokratické společnosti, ve které žádná cenzura neexistuje a každý může říkat, co chce. Já to vnímám poněkud jinak a myslím, že tento názor je pravdivý jen částečně. Tedy, že demokracie rozhodně nefunguje tak, jak jsme v době, kdy svoboda přišla, věřili že bude. Těžko říci, kde se stala chyba a k čemu došlo, ale nevěřím tomu, že za vše prostě může ruská propaganda – což je velmi časté vysvětlení. Někde to zkrátka dost drhne a výsledkem je pokles úrovně komunikace a rozpadající se společnost.

Možná, že i někteří z vás vnímají, že porevoluční vývoj se dnes spíše vrací do minulosti a cenzura nejen v naší zemi nabírá na síle, ať už se o ní hlasitě mluví, nebo tiše a taktně mlčí. Již dnes je vidět, že se pořádá jakýsi virtuální hon na všechny občany, kteří šíří, píšou nebo hovoří jinak, než se oficiálně preferuje, na všechny kdo mají odlišný názor od toho, kteří šíří veřejnoprávní média a velké mediální domy. Společnost se nám téměř 30 let po revoluci začala dělit na MY a VY… Tedy na to rozumné a ty zmanipulované – či naopak (podle toho, na které straně kdo proti komu stojí).

/ Nedávno jsem viděli další případ honu na čarodějnice, kdy policie navrhla obžalovat učitelku pouze za to, že říkala něco jiného, než se smí říkat – tedy že popírala válku na Ukrajině. Jenže když kritizujeme Rusko za to, že kriminalizuje ty, kdo odmítají válku nazývat speciální vojenskou operací, ale sami kriminalizujeme lidi stejným způsobem, jaký je v tom rozdíl? Asi bych pochopil, kdyby učitelka byla ze školy propuštěna, ale co s tím má co společného policie? Měla se provinit proti § 405, kterým je popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, kteří říká, že „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

Zákonodárci si zřejmě vůbec neuvědomili vágnost takového paragrafu – termíny genocida, zločin proti lidskosti, zločin proti míru nebo válečný zločin jsou věci, na které může mít člověk různý názor, nikoliv že jedna autorita prohlásí, že takto to je a kdo to popírá či zpochybňuje, bude potrestán. Pokud ctíme svobodu slova a názoru, nemá takový paragraf v trestním zákonu co dělat – ostatně to je i důvodem, proč v americkém trestním právu nic takového neexistuje. Každý má právo na různé názory, i v případě názoru na válku. A nejen to – má právo věřit i dezinformacím. /

Rozmohlo se obrovské množství dezinformací, falešných zpráv, manipulací, polopravd, alternativních pravd, nejrůznějších narativů, z nichž každý může mít svým způsobem část pravdy. Informace se časem ukazují být dezinformacemi a dezinformace se časem ukazují být pravdou. Jedni vyráží do boje proti druhým za pravdu a za potlačení lží a manipulací. Lidé ztrácí důvěru v autority, kterým se nejenže nedaří důvěru získat zpět, ale někdy dělají naopak vše proto, aby utvrdili občany v jejich pravdě. Tak si každý trvá na svém, každý si existuje ve své vlastní neprůstřelné bublině a nikdo nechce poslouchat někoho jiného, pokud není součástí jeho sociální bubliny – jakýsi dialog hluchých. Čím více klesá důvěra v autority, tím více funguje propaganda a hra na strunu emocí – tedy ideální podhoubí vzniku davové psychózy jediné správné pravdy.

Dnes nám tu vznikly dvě hlavní reality – realita oficiální, veřejnoprávní a realita soukromá, která se dělí na různé neoficiální verze, které jsou však trnem v oku všem, kdo chtějí vytvářet jedinou správnou pravdu – jakési nadlidi, kteří se rozhodli, že budou ověřovat pravdu pro jiné lidé, aniž by ale tyto ověřovatele ověřoval někdo nad nimi. Jinými slovy to, co potřebujeme je, aby tito kontrolovatele pravdy byli sami pod větší kontrolou veřejnosti.

Mnozí lidé dodnes bláhově věří, že pravdu je možné ovládat nebo chránit silou či ji jinak „zabezpečit“ aby byla nedotknutelná a chráněná zvenčí. Snažili se o to celá staletí a snaží se o to dodnes. Čím více to dělají, tím snadněji jsou potom sami usvědčováni ze lži a pokrytectví. Stále ale věří, že za pravdu je třeba bojovat silou. Proč to dělají? Protože nevědí, co je skutečná pravda. Neznají její sílu a moc. A čím více o ní pochybují, tím více se o ní bojí. A čím více se o ní bojí, tím více se jim vzdaluje, takže nebojují za ní, ale proti ní.

Ve snaze regulovat informační chaos a potlačit neoficiální nepravdy, vytvářejí se stále nové a nové databáze a seznamy webů a osob, kteří šíří tzv. dezinformace a zásadně odlišné názory. Svoboda slova a právo na informace zaručované ústavou sice nadále platí, avšak stále se hledají způsoby, jak tuto svobodu narušit, omezit a přitom dodržet ústavu – jak znemožnit svobodné publikování názorů, tak přístup k určitým názorům a informacím, bohužel i v odporných kruzích, což je zvláště nepříjemné, neboť podobné metody snižují nejen důvěryhodnost vlád, ale i vědců a samotné vědy.

Důvěra společnosti v systém jako takový neustále klesá nejen vnějším vlivy, ale i vnitřní erozí, neboť zdaleka ne za vše lze svalovat vinu na vnější vlivy. Stále více se ukazují negativní vlivy, které s sebou přináší kapitalismus a koncentrace kapitálu do rukou elit, kteří si pak vodí na provázku politiky, neboť ať chceme či ne, byznys je obvykle na prvním místě. A to dokonce i v otázce samotného boje proti změnám klimatu a za udržitelnost. Vše je podřízeno lobbingu a výhodnosti z hlediska materiálních zisků. Kdosi tento systém nazval turbokapitalismem či kalamitním kapitalismem a je to asi trefné označení. Nabobtnal do takové míry, že je neschopný sám sebe změnit – diktát hospodářského růstu, spotřeby, materiálního a konzumního způsobu života je neúprosný. Překročit jeho limity je prakticky nemožné. Je to jako obrovské do sebe zacyklené monstrum, které se pohybuje svoji setrvačností stále dopředu, vstříc svému rozpadu, neboť je v udržitelném světě nadále neudržitelný.

Demokratické režimy si dnes berou stále více příklad z totalitních a autoritativních režimů a nechávají se jimi inspirovat. Učí se z jejich agresivního a sofistikovaného přístupu. Tím ale autoritativní režimy sami vyživují a posilují. Dávají jim legitimitu a ta je tím větší, čím větší mají demokratické režimy máslo na hlavě.

Vše začíná a padá otázkou do jaké míry mohou věci ovlivňovat běžní občané a tato míra se neustále zmenšuje. Není výjimkou, že ani ve vyspělých demokratických zemích vlády, organizace, společnosti a zastupitelstva občany raději záměrně zcela vylučují z rozhodování. Nebo jim ponechávají jen malý prostor a jen tam, kde to nemůže ohrozit jejich zájmy. Demokracie je neustále podkopávána a oslabována, nejen jejími nepřáteli, ale i jejími samotnými zástupci. Stále více se vzdaluje běžným lidem a je stále méně dostupná, což je zase částečně důvodem, proč o její fungováni lidé ztrácejí zájem, stejně jako zájem podílet se na ní, protože tuší, že jejich hlas stejně nebude slyšet. O stavu věcí rozhodují především velké, majetné společnosti – korporace. A samozřejmě, zkorumpovaní zástupci lidu. A někdy dokonce i lidem nevolení zástupci lidu.

Jinými slovy demokracie se transformuje v globální korporacii, kde rozhodují politické zájmy. Zájmy nikoliv běžných lidí, ale zájmy elit. To vidíme na nejvyšší úrovni také v geopolitickém boji o světovou moc. Lidé v korporacii jen omezený prostor, jehož mantinely v podstatné míře určuje globální oligarchická struktura – světová elita. Tu však podobné „konspirační teorie“ ohrožují, proto je pokládají ze nebezpečné. Protože se však zakládají na pravdě a mohou je snadno využívat pro svoji propagandu autokraté, jsou dvojnásob nebezpečné. Boj za jediný správný názor je tak do značné míry boj proti konspiračním teoriím, které elity usvědčují ze lží a manipulací.

Pokud se občané ozývají a protestují, jsou nálepkování jako lidé zmanipulovaní někým jiným, kde je nepřítelem demokracie, protože ONI jsou tím, kdo zastupuje demokratický systém – ne občané. Ti sice mají tu výsadu, že mohou volit, ale pak už by měli spíše raději být zticha a neplést se do toho. A pokud mají jiný názor, je to proto, že jsou pod vlivem ruské propagandy a strachu, protože kdyby nebyli, neměli by žádný důvod protestovat a byli by se vším spokojení a nic by nekritizovali.

Nakonec i evropský volební systém je nastavený tak, aby lidé sice mohli volit, ale aby jejich hlas měl co nejmenší vliv. Zřejmě podle toho, že ten, kdo vládne a má moc, ten panuje a má právo řídit demokracii a diktovat jiným či za ně rozhodovat. To je i princip fungování demokracie EU od doby, kdy země přistoupili na tzv. lisabonskou smlouvu a unie se dala na cestu federalizace a budování jednotného státu. Ostatně tento systém se už normalizoval tak, že už proti tomu nikdo ani neprotestuje.

Cenzura je dnes zatím prováděna potichu, neagresivně – tedy zatím ještě nikoliv kriminalizováním, ale nepohodlné informace jsou prostě vynechávány, nezobrazovány, upozaděny… V televizi či rozhlase uslyšíte často deset proliberálních komentátorů s podobným narativem, ale nikoho jiného. Nebo jen jednoho, v zájmu „objektivity“ a i toho moderátor rychle usměrní a příště už ho určitě nepozvou. Nebo, je-li to stálý spolupracovník, rozvážou s ním raději spolupráci, protože není schopen dodržovat ideový kodex a prezentuje příliš mnoho „osobních“ názorů, které do vysílání nepatří.

Podívejte se na zajímavý rozhovor s Petrem Drulákem. Od 827 vteřiny rozhovor pokračuje na téma mediálních manipulací a cenzury.

V televizi uvidíte několikrát denně zprávy z Ukrajiny či prezidenta Zelenského, ale ani náhodou vám neukážou masové demonstrace lidí v Bruselu proti EU. Nebo uvidíte jen krátký záběr, v zájmu objektivity, aby se pak pochlubili, že objektivně informují o všem. Následně provedou hlubokou analýzu a komentáře vás přesvědčí o tom, jak si tomu máte rozumět, kdo je na vině a kdo to myslí dobře. Lidem je předkládáno pouze to, co by si měli myslet a tak si často mohou dělat názor pouze na základě toho. Tedy podobně jak si mnozí pamatují z normalizačního vysílání před rokem 1989.

Od veřejnoprávních médií se očekává, že budou informovat v souladu s ideovými hodnotami EU, ne jako Polsko či Maďarsko, které se „utrhly ze řetězu“ takže polská TVP info byla raději preventivně vyřazena z vysílání některých českých TV platforem s vysvětlením že o tyto programy „není zájem“. O vyřazení ruských TV kanálů ani nemluvě. Naopak přibylo hned několik ukrajinských zpravodajských TV, aby názor na politické dění „byl jednotný“ – bez dezinformací a aby si lidé mohli udělat jeden správný názor.

Oficiálně tak máme jen informace v mezích zákona, kdy jsou „nevhodné zprávy“ vypuštěny. Jsou však stále dostupné na veřejných internetových platformách, které je nestíhají mazat a blokovat. Právě na i to se však má zaměřit nová unijní legislativa, která se právě připravuje. Také česká vláda připravuje svůj vlastní zákon, podle kterého by mohla určovat, kdo šíří „protistátní myšlenky“ a může být legálně cenzurován i bez rozhodnutí soudu, pouze na základě vyhodnocení úřadů provádějících dohled a monitoring médií.

V dnešní době však snaha o omezování svobody slova k tomu přímo vybízí a v souvislosti s událostmi na Ukrajině veřejná poptávka po omezování informací extrémně stoupla, takže někteří se rozhodli přistupovat k cenzuře i sami proaktivně, i bez rozhodnutí soudu a vláda to nejen toleruje, ale přímo podporuje. Soudy možná ani nevědí, jak se k tomu postavit a tak stále záhadně mlčí a vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet. Případy blokování webů sice byly podány k soudu, ale dosud nebyly uzavřeny.

Propaganda se tak jednoduše strčila do jednoho pytle vše spolu s konspiracemi, populismem, opozičními vědeckými názory, konzervativními ideály – zkrátka vše, co se nehodí, může být pokládáno za dezinformace nebo propagandu, odporuje-li to jednotnému evropskému narativu…

Jsem přitom přesvědčen o tom, že mnozí, kdo provádějí a zabezpečují „ochranu informací“ a „hodnot demokracie“ si ani neuvědomují, co dělají a pokládají takové metody za samozřejmost, protože prostě pokládají každého, kdo nesdílí jejich narativ za hlupáka či zmanipulovaného člověka, který potřebuje být poučen a nasměrován na správnou cestu. A nejenže si neuvědomují, že by to bylo něco zlého, ale naopak pokládají omezování jiných názorů za správnou věc. Vždyť přece chráníme demokracii – chráníme naše hodnoty! A hlavně chráníme naše občany před dezinformacemi a propagandou! Nechceme, aby jim někdo vymýval mozky konspiračními teoriemi. Chceme jim pomoci, aby se uměli orientovat!

Jenže – neexistuje nic, podle čeho by bylo možné odlišovat informace a dezinformace, fakta a názory, narativy a postoje. Neexistuje pro to žádný úřad, ani počítačový algoritmus a tak mnozí berou věci do svých rukou a rozhodují za jiné, co může být publikováno a co ne. Tam, kde je vysoká veřejná poptávka se svoboda potlačuje snadno ve jménu vyšších hodnot a ideálů, jak to známe z počátků dob komunismu, kdy každý, kdo měl jiný názor (a měl tu drzost jej veřejně publikovat) byl veřejným nepřítelem společnosti.

Dnes už se opět dostáváme do situace, kdy jsou některé názory zkrátka nepřijatelné, kdy začíná fungovat autocenzura a formovat se nová ideologie, kdy něco jiného mohou lidé říkat doma a něco jiného si musí rozmyslet, co budou říkat veřejně tak, jako tomu bylo dříve. Samozřejmě zejména veřejně činná osoba si musí dávat velký pozor na to, co říká, protože pouští-li si tzv. hubu na špacír, musí počítat s problémy, ne-li s vyhrožováním soudy a vylučováním s odborných kruhů. Ani vědec dnes už nemůže být úplně svobodný a nezávislý, ale musí být ideologicky názorově v souladu s vědeckou komunitou, aby nebyl vyloučen, ostrakizován, umlčován nebo mu nebyla odepřena podpora a granty… Nikdo nesmí být příliš nezávislý, ale musí se držet linie.

EU přijímá nová pravidla pro regulaci svobody slova na internetu, která ukládají velkým platformám rozsáhlejší odpovědnost za šířený obsah, „který sice není nezákonný, ale je škodlivý.“ Navrhuje také sledování všech soukromých konverzací chatovacích služeb, včetně dešifrování šifrovaných konverzací s odkazem boje proti dětské pornografii. V plánu sice zatím není sledování myšlenek všech lidí, ale již se pracuje na sledování zvyků a zvyklostí každého člověka (kam, kdo cestuje, co kupuje, co jí apod.) – údajně pro snadnější realizaci green dealu.

Úřady takto blokují už dnes desítky webů a tiše bez oznámení. Dělají to skrze dohody s operátory připojení na základě dohody, doporučení, výzvy či prosby – ne nařízení, případně operátoři a platformy k cenzuře přistupují samy podle svého uvážení. Podobně někteří poskytovatelé e-mailových schránek nasazují roboty, kteří kontrolují každý e-mail a pokud vyhodnotí, že by se mohlo jednat o „dezinformace“ , e-mail jednoduše zahodí a nedoručí. Odesílateli se pak jednoduše vrátí pouze oznámení, že e-mail nemohl být doručen, protože byl vyhodnocen jako spam (osvědčilo se mi posílat odkazy jako prostý text a bez protokolu „https://“ před názvem domény). Zajímavé je, že u e-mailových schránek centrum.cz a atlas.cz toto filtrování (cenzuru) provádí poskytovatel služeb, kterým je sdružení nezávislých novinářů economia.cz. To je drzost, co říkáte? I když oni by se samozřejmě hájili, že je to ochrana uživatelů a pro jejich dobro – že vlastně dělají záslužnou práci. A oni tomu opravdu věří.

Operátor zase blokuje pouze přístup na weby – nejsou tedy odstavené a jsou stále v provozu. Pokud se na ně chcete dostat, stačí, když použijete VPN (některé prohlížeče jako Opera mají již funkci VPN zabudovanou, takže stačí ji pouze povolit). Mnoho poskytovatelů nabízí VPN zcela zdarma. Využít je možné speciální prohlížeče jako TOR, Epic, SRWare Iron, Comodo Dragon, proxy server či anonymní online prohlížeče. Bez použití těchto metod se vám načte jen stránka se sdělením o tom, že „tento web není dostupný„. A návštěvník vy houby proč. Může si myslet, že  z technických důvodů nebo, že už neexistuje.

Pro upřesnění – to, že operátor zajistil, aby pro návštěvníky z některých zemí nebyl dostupný tedy nemusí znamenat to, že už není v provozu a nemohou ho sledovat lidé v jiných zemích nebo ti, kteří použijí metodu na obejití cenzury a připojí se k danému webu jakoby z jiného počítače v jiné zemi (nejlépe z Asie). Některé provozovatele nejen propagandistických webů financovaných Kremlem (ti s tím asi počítali a připravili se na to), ale především běžných alternativních webů cenzura natolik zaskočila, že skutečně ukončili provoz. V jiných případech jejich provoz ukončil poskytovatel hostingu nebo jsou pod útokem hackerů před kterým se zatím nedokázaly ochránit. Další fungují dál, ale přestěhovaly se po vypuknutí války na Ukrajině mimo doménu CZ nebo se přejmenovaly. Stejným způsobem provádí blokování informací i Rusko, které dosud nemá vlastní státní internetovou síť. To znamená, že opoziční i zahraniční weby jsou pro ruské občany i nadále dostupné uvedeným způsobem na obejití cenzury. Většina občanů v Rusku ani u nás však nemá snahu cenzuru obcházet a jsou spokojeni s tím, co se nabízí jako volně dostupné.

Odlišit, co je propaganda státu a co stejný názor (ať už odvozený nebo neodvozený od této propagandy) je většinou nemožné, i když asi příznivci cenzury a „boje proti dezinformacím“ si asi myslí něco jiného a hrozně rádi by vynalezli jednoduchý algoritmus, který by jednoduše všechno zlo jednoduše vymazal – tzv. jedním tlačítkem cancel culture. Neustále se v rámci boje proti dezinformacím snaží najít místo, jak  tok informací regulovat, usměrňovat či omezovat. Na jednu stranu je to pochopitelné, protože šíření dezinformací je nemorální, ale druhou stranu je ale třeba mít na paměti, že šíření dezinformací nemůže být pokládáno za trestný čin a tudíž ani nikdo nemá právo je omezovat a regulovat, pokud jsme dospělí a odpovědní lidé.

Proč? Protože je to něco podobného, jako kdybychom řekli, že šíření pornografie je nemorální a proto jde o trestný čin. Anebo, že se někdo dopustil nemorálního jednání a proto, se dopustil trestného činu. Např. i daňová optimalizace, kdy se vyhýbáme daním nebo je uměle snižujeme, se může zdá někomu nemorální, ale také nejde o přestupek, natož trestný čin. Nebo když si někdo stáhne pirátskou kopii svého oblíbeného zpěváka, místo toho, aby si jeho desku koupil a tak jeho tvorbu podpořil. Není to sice trestné, ale je to morální? Nelze klást rovnítko mezi slovem nemorální a trestný a na tom zakládat povinnost či právo jiným lidem omezit jejich svobodu, aby se chovali morálně. Anebo kdy nebudete povinně solidární s chudáky, kteří trpí – sice to zatím není trestné, ale morální také ne. To už tady bylo mockrát a je zřejmé, že se to neosvědčilo. Je tedy třeba vést mezi nemorálním a trestným činem jasnou hranici. Tu je třeba stanovit i v případě šíření dezinformací, musí být však co nejdále, vzhledem k tomu, že si zakládáme na svobodě slova a demokracii.

Vše je tedy především o důvěře v elity a vlády – tuto důvěru nelze však budovat a bránit pomocí cenzury a bojem proti „nepřátelské propagandě“ – vypínáním webů a rušením nepřátelských televizí a vysílaček. I když se ukázalo se už mnohokrát v minulosti, že je to neúčinný způsob, tento lákavý postup se opakuje stále znovu, přitom k tomu stačí třeba argument, že „jsme ve válce“. Jsme ale opravdu ve válce a jak dlouho budeme? Nebo snad válčíme sami se sebou? Nebo chceme vést válku proti všem, kteří nesdílejí oficiální, veřejnoprávní narativ na výklad reality?

Potřebujeme v lidech pěstovat nedůvěru v systém, aby si museli hledat cenzurované nebo zatajované informace jinde? A do jaké míry je skutečně třeba, aby jsme v zájmu ochrany demokracie některé názory cenzurovali, vynechávali nebo potlačovali tak jako to dělají ti, kdo chtějí naši demokracii poškodit? Je to stejná otázka, jako do jaké míry musíme omezovat svoji vlastní svobodu, abychom zajistili své bezpečí a nevylili s vaničkou i dítě. Zatímco stále čistíme špinavou vodu a vyléváme ji, tak každou chvíli hrozí, že jednou skončí i to děcko v kanálu.

Spornou otázkou ovšem zůstávají internetové platformy jako společenské sítě, kde si každý – více méně anonymně – může psát a říkat co chce a kde si lidé napíšou nebo vysloví i to, co by osobně a neanonymně nikdy nevypustili do éteru. Na jednu jsou tyto sítě soukromým vlastnictvím jejich provozovatelů, kteří si mohou určovat pravidla, na druhou stranu, vzhledem k jejich dosahu stávají se věcí do velké míry veřejnou. To, že soukromí vlastníci mohou do tak velké míry určovat veřejnou diskusi, názor a směřování společnosti, tu ještě nikdy nebylo. Klást na provozovatele odpovědnost (jako v případě porušování autorských práv) je ale podobné, jako ji přenášet na výrobce nožů, neboť jejich uživatelé je mohou používat k nemorálním činům. Je to podobný nesmysl, jako když se autorské odměny platí za prázdné nosiče, na který nikdo nikdy žádné autorské dílo podléhající odvádění odměn autorům nenahraje a nerozšíří. Odnesou to ale všichni. Vše jsou to takové bezradné, zoufalé snahy něco udělat.

Na příkladu internetu se ukazuje neřešitelnost problému a vlastní limity svobody a demokracie. Buď se svobodě slova nechá volnost a demokracie se s tím nějak vypořádá sama a lidé v digitální pubertě jednou dospějí, nebo je tato svoboda zničí. Nebo přijde nová elita a ta zavede digitální totalitu, ve které bude každý sledován. Zejména jeho digitální stopa. Podle mého názoru tu žádné řešení neexistuje. Tak jako nože se mohou stát jak prospěšným nástrojem, který používá například pro krájení potravin, tak zabijákem, kterým si lidé mohou podřezávat krky. Vše je to o vztazích, jejich kultivaci, o kultuře a vzájemné důvěře – žádné regulace a zákony to asi nevyřeší.

Nejednodušším řešením by bylo asi prodej a výrobu nožů preventivně zakázat a internet zcela vypnout. Těžko ale říct, do jaké míry by byl takový radikální krok rozumný, smysluplný a legální. Nasnadě je, že asi ne. A asi s musíme jen modlit, aby nám naše skvělé nástroje a vymoženosti jednou nepřerostly přes hlavu a když už jsou tak skvělé, abychom je uměli správně používat a ne aby ony ovládali nás nebo se stali naším prokletím. Zatím se zdá, že kvůli internetu lidstvo bojuje samo se sebou, vynalezlo nejen neuvěřitelný vynález komunikace a informací, ale také vynález odcizení a dezinformací. A nikdo neví, co s tím.

Mezitím se ze zahnívajícího internetu stal jeden velký odpadkový koš přesycený nejen (dez)informacemi, pornem, reklamou či jedním velkým tržištěm, kde se každý snaží prodat kde co, s množstvím sponzorovaných odkazů, které nikoho nezajímají či linků, které mají jediný cíl – abyste na ně klikli a tím přinesli jejich autorovi nějaký zisk. Tedy, pokud vám rovnou nechtějí nenainstalovat vir, špionážní software nebo vám podvrhnout falešné stránky pro vaši finanční transakci. Korporace a vlády pečlivě sledují každý krok uživatelů chování na síti, aby tomu mohli přizpůsobit svoji nabídku, reklamu či informace, takže mají profil všech, kdo se nechávají sledovat, aniž by si toho byli vědomi. Zcela jistě i tyto stránky jsou pod pečlivým dohledem internetových robotů, které je analyzují a doplňují profil o mé osobě…

Zejména seznam „dezinformačních“ zdrojů je dnes neustále monitorován a analyzován a weby případně blokovány, takže se zkracuje nebo kolísá, podle toho, zda blokované weby obnoví svůj provoz, posílí své zabezpečení, přejdou na jinou doménu či změní poskytovatele hostingu. Podobně blokovaných je podle správce národní domény aktuálně desítky českých webů.

Weby, které nejsou blokovány mohou být vyřazeny z výsledků vyhledávání Google či jiných vyhledávačů nebo vyřazeny z preferovaných Zpráv zobrazovaných na Google. Zkrátka přes vyhledávač najdete jen to, co je vám doporučeno. Nebo možná i to, co hledáte, ale až úplně na konci s varováním a dotazem, zda stránku chcete skutečně navštívit, protože šíří viry a je nebezpečná nebo dezinformace a je nedůvěryhodná… Nebo se vám neukáže vůbec a pouze uvidíte oznámení o tom, že nebyla nalezena nebo není dostupná…

Kdosi velmi trefně řekl, že lidé, kteří nedůvěřují stávajícími systému, nebo státu a autoritám mají pocit, že věci ve skutečnosti fungují jinak, než se oficiálně prezentuje a tak tvoří vůči systému jakousi opozici. Tito lidé jsou pak náchylní ke konspiračním teoriím, alternativním zdrojům či dezinformacím. Na druhou stranu ale některé teorie či dezinformace se pak později ukazují jako pravdivé a skutečně dokazují, že nedůvěra k systému je částečně oprávněná. A vlastně to není překvapivé, neboť stávající systém není ani zdaleka dokonalý a do jisté míry nedůvěru lidí sám podněcuje.

Platí tu velmi prosté pravidlo – lidé, kteří důvěřují systému, jsou konformní a bezproblémoví, protože jdou z davem. A ti ostatní, kteří jdou opačným směrem, jsou vždy nekonformní. Nebo až do té doby, kdy se systém změní podle jejich představ. Pak se situace může obrátit. Spory o systém tak asi do určité míry i patří k demokracii, možná do té doby, než se to dítě vylije a stávající systém nahradí nový. Vidíme, že stávající systém není tak špatný, ale současně asi většinou cítíme, že není ani zdaleka ideální a ani důvěryhodný.

Pokud si ještě pamatujeme na cenzuru, umlčování názorů jiných lidí, můžeme to vnímat zvlášť citlivě, i když mnoho mladších lidí v tom možná nebude vidět žádný větší problém – a často právě naopak. Právě senioři, kteří jsou dnes tak často dehonestováni jako lidé, kteří už neumí přemýšlet, měkne jim mozek a proto šíří dezinformace, si na dobu nesvobody a šíření dezinformací, na dobu, kdy byla povolena pouze jedna oficiální pravda, velmi dobře pamatují.