Zázračná duchovní cesta

10959321_743226615776725_5662616349384803262_n

Právě jsem četl další článek z dílny New Age, jak je důležité mít otevřenou korunní čakru a jak si jí otevřít. Pozor, korunní čakra je normálně zavřená, je nesmysl se zaměřovat na ní a snažit se jí nějak otevírat. Není to žádná chyba ani vada. Korunní čakra se otevírá sama od sebe, jednak jakmile fungují všechny ostatní čakry tak, jak mají a jednak, pokud tomu nebrání ego. Otevření korunní čakry je důsledkem změny vědomí. Snažit se otevírat korunnní čakru dříve nemá žádný smysl. Otevře se sama od sebe, jakmile zmizí vaše ego, které je jako poklop na ní.

Tím, že se snažíte korunní čakru sami otevírat, naopak své ego posilujete. Je to klasický mylný přístup ke spiritualitě, jak ji chápe New Age. Snažit se rychle vystoupat ke zdroji a „zmocnit“ se ho je právě duchovní touha ega. Ego se touží rychle duchovně rozvíjet a spočinout ve zdroji, ale tudy cesta nevede. Zdroj není jen pouhá a neosobní energie světla – je to bytost. Bytost, ke které se není třeba škrábat nahoru. Ona sama se sklání k člověku.

Duchovní cesta vyžaduje velkou trpělivost a především pokoru. New Age je přímo posedlé zázračnými technikami napojování se na zdroj a rychlou změnou vědomí. Skutečnou změnu vědomí ale nelze dosáhnout nějakou technikou. Nové vědomí je životní zkušenost, osvícení, které je darem od Boha. On sám tento dar dává, na základě otevřenosti srdce člověka, ne na základě toho, zda dokázal otevřít svojí korunní čakru, na základě množství získaných informací nebo jiných zázračných technik. 

Je ale pochopitelné, že člověk touží po nějaké zázračné duchovní cestě. Cestě, která je snadná, rychlá, jednoduchá a nevyžaduje žádnou námahu, nebo dokonce nutnost nést nějaký kříž.

„Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Matouš 7,13.14)

New Age si cestu k Bohu plete s cestováním, ale ta představa okamžitého duchovního postupu je pro ego naprosto úžasná. Je to cesta tak atraktivní, že se na ní tlačí davy duchovně hladových lidí, aby naplnili svoji duši a rychle spočinuli v Bohu. Naproti tomu cestu, která skutečně vede vzhůru většina z nich přehlíží. A i ti, co si jí všimnou, jdou raději dále.

Touha po duchovním postupu je podobná jako touha po uzdravení nebo zhubnutí. Kolik lidí by si raději nechalo předepsat zázračné pilulky, které způsobí rychlé zhubnutí, místo toho, aby šli běhat, sportovat, hýbat se, jíst zdravě… To je vše strašně namáhavé a zdlouhavé. A oč je příjemnější uzavřít se do svého ideálního světa vysokých vibrací, pozitivních myšlenek a rychlého duchovního stoupání, než akceptovat realitu a vyrovnat se s ní? Neexistuje však žádný duchovní vzestup, pouze probuzení z duchovního spánku. Není třeba nikam stoupat, je třeba zůstat pevně nohama na zemi. Duchovní vzestup je pouze chyméra.

Co nám říkají Ježova slova a jeho podobenství o hostině? Mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán. Křesťané – to jsou ti, kteří byli pozváni. Mají pozvánku a mohou přijít. Přesto mnozí z nich nepřicházejí, ačkoli je slavnost připravena a hostitel je očekává. Jdou raději za svými každodenními úkoly a zábavou.

Pak jsou tu další – ti co pozvánku nemají, ale snaží se ze všech sil dosáhnout Boha. Protože u dveří domu čeká vrátný, který vybírá pozvánky a pouští hosty dál, snaží se do toho domu vlézt okny, střechou, snaží se podhrabat do sklepa… A některým se to dokonce podaří a dostanou se dovnitř (dočasně se jim podaří otevřít korunní čakru). Jenže hostitel vidí, že to nejsou lidé, kteří byli pozváni, protože nejsou oblečeni na slavnost a vyhodí je ven.

A kdo jsou ti, kteří byli dodatečně pozváni a přišli – všichni ti žebráci, mrzáci a ostatní? To jsou obyčejní lidé, z nichž mnozí vůbec nikdy o Bohu neslyšeli a ani nemají žádné duchovní znalosti, ani nebyli nikdy v kostele. Protože však mají dobré srdce, hostina je pro ně.

Podobenství nám říká, že o tom, kdo bude vpuštěn na hostinu rozhoduje sám hostitel.

Evangelium sv. Matouše 22

 • „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
 • Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
 • Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘
 • Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
 • Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
 • Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
 • Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
 • jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘
 • 10 Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.
 • 11 Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.
 • 12 Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo.
 • 13 Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘
 • 14 Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“

Bůh není jen energie. Není to jen zdroj světla, ale že je to bytost, která sama rozhoduje o našem osudu. A nejen to, navíc i bytost, která přišla na Zemi jako člověk. Duchovní vývoj v pravém slova smyslu neexistuje – vše na čem záleží nejsou ani skutky ani poznatky, ani zázračné techniky a metody, ale jen naše srdce a pokora.

Zázračný výtah do nebe

A nadčasové a bezpodmínečné lásce se krásně filosofuje, ale když je třeba skutek, tak utek. Jedna věc je o ní snít a druhá věc je vzít kříž a obětovat se třeba pro někoho jiného, je-li třeba nebo se někoho v pravou chvíli zastat, je-li mu ubližováno. Upřímně řečeno, kdo z nás je toho schopen a také ochoten? Přesto je to víc, než zakoušení pocitů vysokých vibrací. A také více, než žít uzavřený v ideálním světě snů a nosit růžové brýle. A dokonce i víc, než to, že máme otevřenou korunní čakru nebo umíme ovládat božskou energii v nás. Láska je to totiž to jediné, co se počítá.

Neexistuje žádný rychlý a pohodlný výtah do nebe. Milovat je ve skutečnosti velmi namáhavé. Zvláště, když sdílíte prostor s někým, kdo je třeba protivný, nepříjemný, pomalý, postižený, hloupý apod. Útěk a ignorance ale není řešením. Pokud jsme nepřišli na Zemi na dovolenou, musíme se umět postavit všem zkouškám tváří v tvář a naučit se mít vztah třeba i k těm, kdo si (podle našeho názoru) žádnou lásku nezaslouží.

Podobně jednal Ježíš. Položil život i za ty, kteří si to nezasloužili, včetně těch, kdo ho dodnes proklínají, popírají nebo proti němu bojují. A i když ho položil, vstal z mrtvých a dokázal, že láska je silnější, než jakékoli zlo.

Duchovně praktikující

Termín praktikující křesťan asi mnoho lidí zná. Je to spojeno s tím, že tento člověk se pravidelně účastní bohoslužeb, příjímání svátostí a jiných akcí. V poslední době se stále častěji objevuje také termín „duchovně praktikující“.

Má vzbudit dojem, že jde o nějakou duchovní cestu dosahování vyšší duchovnosti. Ve skutečnosti je ale velmi zavádějící – pokud jde o duševní rozvoj na základě poznání, nemá s duchovnem nic společného. Duchovno nelze získávat poznáním nebo nějakou speciální technikou, neboť duchovní osvícení a moudrost je dar.

Poznáváním, vzděláváním se, meditačními a jinými technikami můžeme (i když nemusíme) přispívat k rozvoji své osobnosti, avšak k nikoliv spirituality. Spiritualita se vztahuje pouze k živé víře a nemá co dělat přímo s poznáváním. Poznávání může mít za spiritualitu pouze vliv nepřímý. Proč? Je to proto, že duchovnost nelze dosáhnout, neboť dary ducha nejsou něčím, co směřuje od člověku k Bohu, ale naopak – od Boha k člověku.

Je omylem, že se dnes velmi často spiritualita zaměňuje za mentální a duševní osobní rozvoj a vytváří falešný dojem, že Boha je možné dosáhnout. Tato ideologie je jedním z hlavních proudů New Age, které Boha nechápe jako bytost, ale pouze jako „nejvyšší energetickou vibraci“, kterou lze dosáhnout tím, že dostatečně zvýšíme své vibrace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *