Socialismus

Pozn.: Termín komunismus se za minulého režimu používal pouze ve smyslu nadstavby socialismu, jakéhosi vyššího stádia socialismu. Komunisté se nejspíše styděli toto slovo používat, protože evokovalo komunistickou diktaturu. Ve skutečnosti ovšem šlo o komunismus, nejen o socialismus jako ekonomický model. Podstatné totiž bylo, že vedoucí úlohu v zemi, danou ústavou, měla pouze Komunistická strana, zatímco v socialismu mohla teoreticky fungovat i demokracie. Ta byla ovšem jen formálním divadlem, stejně jako volby.

Historii první republiky a starší najdete na webu Okamžiky věčnosti.


1946

Záhy po osvobození Československa je na základě dekretů prezidenta Beneše přistoupeno k násilnému vystěhování všech Němců žijících na území země. Komunisté zaujímají své pozice a plně se připravují na převzetí moci. Zároveň využívají poválečné euforie z vítězství a sympatií k SSSR. V I. volbách nové republiky vítězí KSČ, komunistická strana vedená Klementem Gottwaldem a začíná rozhodující zápas komunisty s demokratickými silami o budoucí podobu nového státu. Komunisté však mají již ve spolupráci se SSSR vše dávno připravené a promyšlené, rozhoduje se pouze o tom, kdy a jak uchopí moc.


1947

Do provozu jsou dány první atomové reatory.

V prodeji jsou první kuličková pera – „propisovací tužky“.

Stalin budovat tzv. železnou oponu oddělující komunistický blok zemí od těch svobodných a začíná éra studené války. Přesto ještě stále u nás formálně funguje demokracie a až do převratu se věda i kultura rychle rozvíjí.


Věk komunistického fanatismu


1948

Prezident Beneš ustupuje sílícímu tlaku komunistů a SSSR a Československo se ocitá na pokraji občanské války z uměle vyvolané krize a uměle vytvořenéno nepřítele. Komunisté usilují o nastolení diktatury pod zástěrkou vlády „Národní fronty“ proti „silám reakce“. Mnoho lidí sice trik komunistů prokoukl a nesouhlasí s nimi, avšak většina z nich zůstává pasivních, jen málo lidí protestuje proti převaze komunistů a tak západ zůstává stranou. Češi si bez většího odporu nechávají vnutit komunistickou vládu.

Po uchopení moci a dosazení komunistického prezidenta soudruha Klementa Gottwalda, který je loutkou Stalina, se okamžitě rozbíhá vlna znárodňování, je zřízen policejní stát, totalitní režim, probíhají čistky, mučení, politické procesy, represe, tábory nucených prací, je zřízena tvrdá cenzura a politické komise. Komunisté se okamžitě zbavují každého nepohodlného nebo jen podezřelého. Země je izolována, církev sice ještě není perzekuována a mnoho věřících je legálně i v KSČ, ale mnozí tuší, co bude následovat. Každý kdo může emigruje, dokud je to ještě možné, neboť hranice jsou až do roku 1951 zatím průchodné.

Nejúspěšnějším a také jedním z mála zpěváků akceptovatelným komunisty a jejich představám se stal Rudolf Cortés. Také na populární hudbu se zavádí přísná měřítka, ba dokonce i komise, které zohledňují jak třídní původ, tak umělecké kvality oproštěná od manýrů západního stylu. Pop kultura v té době u nás prakticky neexistuje, veškerá kultura je pouze nástrojem ideologie. Z rozhlasu znění většinou jen lidové a budovatelské písně světlých zítřků.

1949

Setkání mimozemských lidí z Plejád s vládou SSSR pod vedením Stalina (letiště Vnukovo, Moskva) a s vládou USA pod vedením prezidenta Trumena. Mezi tím se napětí mezi SSSR a USA stupňuje tak, že oba bloky se během 50.- 80. let ocitají na pokraji III. světové války a vyhlazení poloviny lidstva. Vesmírní lidé k tomu uvádí:

Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaké jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a tužbě pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš “tajný záměr”, náš motiv, v rámci svého pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně.

Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici. Americká i Sovětská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy.

Věřili jsme, že Rusko by následovalo příklad USA, kdyby byla americká vláda přijala naši nabídku. K našemu prvnímu setkání s vašimi zástupci v čele s J. Stalinem došlo v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti Vnukovo u Moskvy. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

Německo je rozděleno na část západní a východní, která patří Stalinovi (1949). Je založeno NATO a RVHP.

V Číně končí občanská válka a moc v zemi rovněž přebírají komunisté. Ti záhy napadají Koreu a zabírají její severní část.


1950

USA a jednotky OSN obsazují jih a staví se na její obranu (válka do 1953).

Do totalitních zemí začíná vysílat rádio Hlas Ameriky.

V USA nastává v letech masový rozvoj televize, zatímco v roce 1949 je zde jen 190 tisíc přijímačů, o šest let později již 55 milionů. Svět má 4 miliardy obyvatel, z toho Československo 8,9 milionů.


1951

Železná opona je definitivně dokončena – hranice jsou již neprůchodné. Mnoho lidí je při pokusu o útěk zastřeleno.

Do totalitních zemí začíná vysílat rádio Svobodná Evropa.


1952

V provozu jsou první komerční proudová letadla.


1953

Umírá soudruh J.V. Stalin, velký komunistický vůdce a záhy po jeho pohřbu také český vůdce a jeho věrná loutka Klement Gottwald.

U nás přebírá vedení soudruh Antonín Zápotocký, v Rusku Chruščov.

Mezi komunisty Jugoslávie a SSSR se prohlubuje roztržka, západ stojí se svojí pomocí na straně Jugoslávie, která se od SSSR distancuje. Komunismus sice v Jugoslávií zůstává, ale jeho představitelé si režim v zemi budují podle svého. Na rozdíl od stalinského bloku, kde je komunismus lidem vnucován, v Jugoslávii je Tito skutečně oslavován jako hrdina, který se vzepřel Stalinovi a lidé s nadšením přijímají jeho socialismus s lidskou tváří, o kterém si mohou dát u nás jenom zdát.

Velcí vůdcové sice umírají a komunistické represe a potřeba obhájit vydobyté pozice naopak sílí. Současně ale roste i odpor lidí, neboť mnozí z nich konečně prohlédli, kdo jsou komunisté. To mezitím bezhlavě likvidují veškerou opozici a ateismus se stává podmínkou pro vstup do KSČ. Věřící jsou perzekuováni, kněží jsou pronásledování a zavíráni, církev je vytlačena zcela na okraj společnosti a přežívá v nejhorších podmínkách. Počet věřících dramaticky klesá. Komunismus je vnucován jako jediná správná ideologie a jako výklad světa. Žádný Bůh neexistuje, jediný pokrokový názor je ateismus a novou biblí se stává dílo Marxe a Engelse.

V NDR jsou násilně potlačeny velké protikomunistické demonstrace a o tři roky později v Maďarsku probíhá občanská válka a nepokoje, povstání jsou však komunisty krvavě také potlačena. Maďarsko vystupuje z nedávno založené Varšavské smlouvy. Také v Polsku jsou nepokoje násilně potlačeny.

V Československo nezbankrotovalo,  je provedena tzv. měnová reforma, která lidem krade majetek, zrušen přídělový systém a zavedeny jednotné ceny, zemi provází hospodářský pokles a obrovská zadluženost.


1954

V důsledku odchodu největších soudruhů na věčnost (ev. do pekla), se politický režim u nás začíná konečně uvolňovat. Končí éra ideologického fanatismu a největších čistek.

Proběhlo další setkání americké vlády se jinými mimozemskými bytostmi. Vesmírní lidé o něm říkají:

Jinou civilizací, která kontaktovala americkou vládu byli Xhumz. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Nabídly lidstvu pomoc a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené.

Ve skutečnosti se tito „vysocí představitelé lidstva“ báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom prý tyto bytosti nabízely skutečně mnoho – chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase poskytne takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použijí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru.

Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny – s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlíží jako na svoji kořist a usilují o jeho ovládnutí. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství „vyvolených“, ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli – a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Od té doby pracují na projektu, který má zavést na Zemi tzv. Nový světový řád.


1955

V polovině padesátých let dosaženo alespoň stavu předválečné úrovně a ekonomika se začíná zvedat.

První samoobsluha u nás byla otevřena v Husitské ulici v Praze na Žižkově. (jednalo se zatím jen o malý mini market pouze se základní nabídkou potravin).

Začíná pravidelně vysílat Československá televize, i když každý den je krátkou dobu, abychom viděli jakých budovatelských úspěchů bylo dosaženo. Do té doby mohli tyto úspěchy lidé vidět jen ve filmových týdenících vysílaných v biografech před hlavním filmem.

Objevují se první atomové ponorky a ledoborce.

V letech 1955-59 vyrábí Škoda velmi polární model 440, zvaný lidově „Spartak“ a každý ho touží mít. Tento vůz je dokonce tak úspěšný, že zaznamenává úspěch i v zahraničí.


1956

Komunisté poprvé začínají kritizovat svůj vlastní režim – Chruščov kritizuje Stalina a kult osobnosti. Začínají pomalu zvolňovat tempo a uvolňovat opratě, protože zjišťují, že jen represe nestačí a že je třeba dát lidem určitou svobodu.

Pop kultura se začíná rozvíjet a přestává být výlučně jen ve službách ideologie. Zatímco v Evropě dosud doznívá swing a modernější skladby se objevují jen nesměle, v USA už vládne Rock’n’roll.

Bezkonkurenčně největší hvězdou populární hudby je u nás od konce 40. let až do konce 50. let zpěvák s velice krásným, sytým a sametově hebkým barytonem zůstává Rudolf Cortés. I jemu však roste konkurence v podobě Milana Chladila, Yvetty Simonové, Richarda Adama či Jiřího Vašíčka, která ukončila definitivně swingovou éru.


Věk liberálního komunismu


1957

Prezidentem je zvolen Antonín Novotný.

Komunistické stále více otevírají a uvolňují opratě, Do komunistické strany se dostávají lidé s liberálnějším pohledem na svět, což vyvrcholí ta jedenáct let. Komunisté si uvědomují, že je třeba dohánět stále více se nám vzdalující vyspělé země a kultura i věda dostává více prostoru.

Je založeno EHS – Evropské Hospodářské Společenství,  základ budoucí Evropské Unie.

Televizor u nás již vlastní 3 % domácností a televize vysílá již přes 4h denně.

Vypuštěna je do kosmu první družice – Sputnik.

Neznámý zpěvák Karel Gott poprvé vítězí v soutěži amatérských zpěváků „Volné tribuny“, avšak pod falešným jménem Karel Matějček.

Nejúspěšnější pracující si u nás již mohou dovolit nový automobil Škodu Spartak, silnice jsou u nás však stále poloprázdné.


1958

Expozice světové výstavy EXPO ’58 v Bruselu – Československo sklízí zcela nečekaný a obrovský úspěch. Požadavky na pohodlí, komfort, módní trendy rostou.

Neznámý zpěvák Karel Gott podruhé  vítězí v soutěži amatérských zpěváků , tentokrát „Hledáme nové talenty“, avšak pouze u publika. U poroty jde o fiasko, neboť vystoupení zcela neodpovídá požadavkům socialistického člověka. Přineslo mu však angažmá v taneční kavárně Vltava, kde vystupuje v doprovodu orchestru Karla Krautgartnera.

V Praze žije již téměř milion obyvatel a Praha se stává velkoměstem.


1959

Velmi úspěšný model vozu Škoda Spartak je nahrazen ještě mezinárodně úspěšnějšími modely Octavia a do roku 1964 také modelu v provedení kabriolet – Škoda Felicia, (již od roku 1961 měla však stejnou masku jako Octavia).

Jiří Suchý otevírá s Jiřím Šlitrem v Praze divadlo Semafor. Stává se tak hlavním zakladatelem moderní populární hudby a kultury. Do rozhlasu však moderní písně dosud stále nepronikají, znějí zde stále jen dechovka, lidová hudba či tradiční pop a skladby pozdní swingové éry „uspávacích barytonů“.


1960

Je vyhlášena nová ústava, která toho však moc nemění. Do názvu země se dostává slovo „socialistická“ a vedoucí úloha KSČ je zakotvena přímo v ní.

Vliv západní kultury sílí a vzniká moderní pop kultura. Komunisté dávají lidem trochu více volnosti, ale posilují i svoji ostražitost.

Začínající dosud neznámý zpěvák Karel Gott nahrává pro rozhlas své první snímky a objevuje se v TV.


1961

Začíná se stavět berlínská zeď , které rozděluje Berlín železnou oponou na východní a západní.


1962

Karel Gott díky duetu s jazzovou zpěvačkou Vlastou Průchovou vítězí v rozhlasové hitparádě s stává se známějším zpěvákem.

Waldemar Matuška s Eva Pilarová se stávají prvními Zlatými slavíky.


1963

Do vesmíru se dostávají první kosmonauti (SSSR).

V roce 1963 se uskutečňuje první transatlantický satelitní TV přenos.

Na českou populární scénu nastupuje nová, mladá generace zpěváků, která reprezentuje zcela nový a moderní hudební styl, které je populární až dodnes. Moderní hudba se rodí především v malých divadlech (Semafor, Alfa, Rokoko, Apollo aj.) .

Staré křehké těžké šelakové gramodesky nahrazují hromadně nové, nerozbitné z vinylu.

Zlatým slavíkem se poprvé stává Karel Gott.


1964

V roce 1964 je vyrobena první verze Škody MB (ještě s tou velkou mřížkou, která s používá do roku 1965).

USA obsazují Vietnam a pokoušejí se ho neúspěšně osvobodit od komunistů. Válka znamená fiasko, neboť místní obyvatele komunisty vítají a věří, že jim pomáhají z bídy. Vietnam se stává do značné míry horkým a zástupným konfliktem mezi rivaly studené války. Pokus o zavedení demokracie skončil obrovskou tragedií a vyžádal si během následujících let desítky tisíc životů amerických vojáků.  Vietnam dodnes zůstává komunistickou zemí a následuje Čínský model.


1965

Československá televize poprvé vysílá Večerníček.

Na dlouhohrajících LP deskách se objevuje také populární hudba.


1966

Začíná se stavět metro a nová Praha, rozbíhá se mohutná výstavba nových čtvrtí, vznikají první panelová sídliště.


1967

Nová generace nespokojená s režimem dospívá a na obzoru se rýsuje vážná politická krize. Nespokojenost s totalitní vládou i hospodářkou situací rychle narůstá. Probíhají první veřejné demonstrace, na jejichž stranu se kloní Antonín Dubček, představitel liberálního proudu komunistů a ve straně dochází k rozkolu.

Dubček se stává pro konzervativní komunisty značně nepohodlným, protože prosazuje socialistickou demokracii, tedy sice socialismus, ale bez vedoucí úlohy strany. Dubček dokonce nahrazuje Novotného a stává se generálním tajemníkem strany. Oto Šik zahajuje radikální ekonomické reformy. Železná opona dočasně padá a hranice jsou volné.

David Prentis, ředitel Ligy pár páru v ČR říká, že v této době se poprvé rozšířilo promiskuitní chování:

Když jsem bydlel v západním Německu v 60. a 70. letech, slyšel jsem, že byl registrován určitý zlom v roce 1967. Před tímto rokem začínali snoubenci spolu sexuálně žít většinou až po svatbě, po roce 1967 už před svatbou. V šedesátých letech přišla na trh hormonální antikoncepce a nastala doba „pohodlné a spolehlivé“ antikoncepce. Byla původně určena pro manžele, velmi brzy ji ale začali používat i jiní. Velmi rychle se rozšířilo promiskuitní chování lidí a sexualita byla degradována na pouhou zábavu.


1968

Vrcholí sexuální revoluce a hippies.

Zaveden je 5 denní pracovní týden a soboty jsou volné – začíná éra víkendového chataření a chalupaření.

Začíná se u nás již ve velké míře nahrávat stereo.

Krize vrcholí a revoluční nálady sílí. Propuká otevřený boj za demokracii. Konzervativní komunisté na základě Varšavské smlouvy povolávají do Prahy spojenecká vojska dalších socialistických zemí, aby násilím potlačila nepokoje. Na místo prezidenta je dosazen Ludvík Svoboda, který je loajální Moskvě. Nepokoje jsou potlačeny. Aź do této doby byli Rusové mezi českým lidem přátelé, od teď jsou většinou obyvatel nenáviděni.


1969

Potlačeny jsou i další násilné vzpoury a Dubček je odvolán z pozice generálního tajemníka a nahrazuje je Gustáv Husák, pozdější prezident. Konzervativní komunisté zahajují ve spolupráci s Moskvou uklidňování rozbouřené doby, tzv. „normalizaci.“ Ta je koncem socialistického vývoje a počátkem jeho stagnace, postupného rozpadu a degenerace. Komunistický režim již jen přežívá a komunisté se snaží udržet co nejdéle u moci. Pokračuje setrvačností. Mnoho lidí po zklamaných nadějích emigruje na západ, dokud jsou hranice dočasně volné.

Automobilka Škoda vyrábí modernizovanou verzi Škody MB – typ Škoda 100 a 110, který se vyrábí až do roku 1977.

I když první nápad a vize internetové sítě se objevil již v roce 1946, teprve v roce 1969 se začínají poprvé realizovat. Vzniká experimentální síť Arpanet se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA.


Věk normalizace


1970

Po násilně potlačené revoluci se situace uklidňuje a „normalizuje“, lidé rezignují a podobně jako v časech romantismu, uzavírají se raději do svého soukromí, stávají se pasivní a neteční. Hlavním rysem normalizačních let byla šedivá průměrnost, v níž se generace květinových dětí 60. let již smířila s politickým vývojem, život šel dál. Nebylo kam spěchat, nebylo čeho dosahovat. Hlavními náplněmi volného času byl hlavně útěk na chalupu či chatu, víkend co víkend hromadný úprk z měst. K tomu napomáhá i zavedení volných víkendů, které komunisté obyvatelům dopřávají. Mění se životní styl, který se orientuje především na život v rodinném kruhu. Lidé se vdávají a žení záhy po škole nebo po vojně, často i dříve (průměrný věk nevěsty a ženicha je 20 a 22 let). Mají však podstatně větší jistoty než dnes.

Přes bídný stav hospodářství patří Československo k nejvyspělejším socialistickým zemím a žádná bída tu neexistuje. Většina obyvatel má vše potřebné k téměř spokojenému životu. Kultura se přes drobná omezení rozvíjí naplno a není tak závislá na finančních zdrojích jako dnes, kinematografie vzkvétá. I přes slabou mezinárodní konkurenceschopnost existuje řada úspěšných podniků, které jsou schopny prorazit na západě. Jejich prémiové produkty však nejdou na domácí trh. Režim se snaží srovnávat krok s vyspělým světem, ale navzdory plnění plánů na 100% dosahuje jen částečných úspěchů a ekonomika spíše stagnuje.

Zahájeno je vysílání II. programu Československé televize  První barevný přenos ČST – Zimní olympijské hry.


1973

V roce 1973 je konečně zahájeno (se 6ti letým zpožděním oproti západním zemím) pravidelné barevné televizní vysílání, barevný přijímač si však mohou dovolit jen ti bohatí, neboť barevný televizor je 4x dražší, než už tak drahý černobílý. Elektronika patří k nejdražším věcem.


1974

Je otevřen první úsek metra C Florenc – Kačerov.

Je otevřen úsek první dálnice D 1 Praha – Brno.


1975

Novým prezidentem je zvolen Gustáv Husák – symbol normalizace.

Území Prahy se rozšiřuje o nové obce a Praha se stává velkoměstem. Probíhá nová vlna masové výstavby panelových sídlišť, otevírají se nové obchodní domy, pokračuje stavba metra a otevírají se nové stanice.

V Tuzexu se objevují první kazetové magnetofony.


1976

 Je zahájena výroba nové série vozů Škoda, které nahrazují stará MB. Označení nemají zrovna nápadité, tato série, které začíná číslem 105 pokračuje i nadále jen číslováním stejné řady. Tyto vozy se vyrábějí neuvěřitelných čtrnáct let, tedy ještě v po revoluci, do roku 1990 a je jich vyrobeno závratných více, než dva miliony kusů. Dlouhá léta byly tyto škodovky absolutně nejčastějšími vozy na našich silnicích. Byl to prakticky poslední typ škodovek, které si mohl zručný mechanik–amatér opravit v celém rozsahu v domácí dílně (oproti současným autům, které je často nutné připojit na počítačovou diagnostiku, jinak je i nejzručnější mechanik bez šance).

Na trhu se u nás pravidelně začínají objevovat magnetofonové kazety. Tato novinka začíná vytlačovat neprakticky velké magnetofonové kotouče.


1977

Přestože normalizace pokračuje dál, jako by se nic nedělo a lidé jsou rezignovaní, v podzemí se začínají objevovat skupiny lidí, kteří se snaží otevřeně vystupovat proti režimu. Sdružují se a zakládají Chartu ’77 jejíž lídrem je Václav Havel.

V reakci na to komunisté demonstrativně organizují tzv. Antichartu, která má dokázat to, jak jsou jí občané věrní a pohrdají těmito „zrádci“. Antichartu jsou nuceny podepsat všechny nejvýznamnější osobnosti ze všech oblastí života pod hrozbou vyhazovu z práce a zákazu činnosti. Tento pamflet podepisuje přes 7 200 umělců, pořádají se masová shromáždění a podpisové akce na různých místech republiky. 99% oslovených se tak rozhodne Antichartu raději podepsat a celá akce se stává jedním velkým divadlem a demonstrací moci Komunistické strany. Lidé podpis pokládají jen za formalitu a běžnou úlitbu režimu a politikou se nechtějí raději zabývat.

Pro počítače se začíná používat označení PC – osobní počítač a vychází první číslo počítačového časopisu – Personal Computing Magazine.

Je vynalezeno a vyrobeno první zkušební CD.


1978

Na papežský stolec nastupuje papež Jan Pavel II. a v církvi se objevuje nový směr – ekumenismus, cesty k usmíření a jednotě.

V Praze je otevřena nová trasa metra A v úseku Dejvická – Nám. Míru.

Do pupulární hudby výrazně proniká i u nás i nový taneční styl Disco.


1980

Americkým prezidentem se stává herec Ronald Reagan.

V Polsku vypukají nepokoje a boje proti komunistickému režimu. Revoluce je však i tam násilně potlačena a je vyhlášeno stanné právo.

Mezi Íránem a Irákem začíná zuřit osmiletá válka.


1981

V Praze je otevřen palác kultury.

Firma IBM uvádí na trh přelomový model s procesorem Intel (desktop, monitor a klávesnice) a definitivně se pro něj vžije označení „osobní počítač„.


1982

Umírá dlouholetý vůdce SSSR Leonid Brežněv, kterého nakrátko střídá Andropov a Černěnko.

Na západě se objevují první počítače s myší (Apple).  U nás tyto stroje měli jen největší podniky a byly velmi drahé. Jejich ovládání, možnosti a výkon se s těmi dnešními nedá samozřejmě ještě vůbec srovnávat. Dnes by nebyly ani hračkou pro malé děti.

Na západě vychází první CD disky.

Světová vojenská síť arpanet přechází na protokol TCP/IP a je založena  první komerční internetová síť, jsou propojeny první počítače.

Dokončena je stavba metra A na Želivského. Zastaralé autobusy začínají pomalu nahrazovat nové Karosy.


1985

Novým nejvyšším představitelem SSSR se stává liberální komunista Michail Gorbačov, který zahajuje navzdory nevoli některých soudruhů radikální přestavbu fungování komunistického režimu, který se začíná stále více uvolňovat ze stagnující křeče a otevírat se.

Poprvé dochází ke zmírňování studené války mezi východem a západem a začíná se hovořit o spolupráci.

Vydán je konečně i novočeský překlad Bible, který nahrazuje dosud užívaný Kralický z roku 1579.

Otevírá se třetí trasa pražského metra B v úseku Smíchovské nádr. – Florenc.

S více než desetiletým zpožděním se u nás objevují první videopřehrávače na VHS kazety a videopůjčovna. Dosud však 90% obyvatel nemá ani barevnou televizi (přestože barevně vysílá už dávno), natož video, které je ještě dražší, než barevná televize (ještě v roce 1989 stojí 19 800 Kč, tj. cca 6-7 průměrných platů).

K internetové síti je propojeno již tisic počítačů na celém světě.


1987

Podobně jako před 20 lety, opět roste krize komunistických ideálů, zvláště mezi mladou generací. Tentokrát již komunistům nikdo nevěří, režim je zchátralý a jemu samotnému dochází dech. Roste nespokojenost a ti nejodvážnější neváhají organizovat veřejné demonstrace, které jsou ale znovu násilně potlačeni. Tomu, že by se režim měl brzy zhroutit však věří jen málokdo.

Ronalda Reagana střídá nový prezident USA – George Bush st.

Také u nás se objevují již první jednoduché osobní počítače, i když zatím bez připojení k internetu.

Barevné televizory již pomalu začínají nahrazovat v domácnostech černobílé.

V obchodech se objevují první CD disky.

Internet – na světě je propojeno 27000 PC na celém světě, webové stránky však dosud neexistují.


1988

Protivládní protesty pokračují a nabývají na síle, jsou však násilně potlačovány. Atmosféra ve společnosti značně houstne.

Na českou populární scénu přichází nová generace a odsouvá Karla Gotta ve Zlatém slavíku až na 4. místo.

Na trh přichází v této době revoluční model automobilky Škoda Favorit, na něhož se stojí dlouhé fronty a vyrábí se až do roku 1995, kdy jej nahrazuje vylepšený model Felicia.

Některé střední školy již pořádají počítačové kurzy.


1989

Ve východní Evropě se masově šíří vlna odporu vůči komunismu a revoluční nálady vrcholí i u nás. Příležitostí k dalším, tentokrát už masovým demonstracím se stává výročí boje studentů za demokracii v listopadu 1939.

Revoluční vlna zasahuje i komunistickou Čínu, kde je však na náměstí v Pekingu krvavě zmasakrována.

U nás pokojné protesty dosahují také masových rozměrů a situace se stává neudržitelnou. Opětovný zásah armády je však již nereálný, v Rumunsku však probíhají krvavé boje. Po několika týdnech vyjednávání jsou komunisté nuceni vyklidit pozice.

Vůdcem revoluce se u nás stává především Václav Havel, bývalý disident, který je ještě koncem tohoto roku zvolen prvním Československým prezidentem.

Rozpadem komunistického bloku začíná éŕa globálního kapitalismu, ale také nacionalismu. Je to daň, kterou platíme za svobodu a za demokracii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *