Kniha návštěv - dotazy a vzkazy

Nová zpráva  sbalit

Od: admin - 31. 8. 2017

Ďábel i jeho armáda má jistě zájem na tom, aby lidé žili v nevědomosti a opakovali své chyby. I oni, nejen věří, ale moc dobře vědí, že Bůh je světlo. Ostatně o tom je podobenství o svatebních šatech, než ne každý, kdo věří, že Bůh je světlo, bude vybrán: Král řekl svým služebníkům: „Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: „Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?“ On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: „Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.“ Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán." - Ten pozvaný věděl, že Bůh je světlo. Proto se domníval, že nic jiného nepotřebuje. A tak opakoval své chyby.

---
Od: bantustan - 27. 8. 2017

Zaujala mně zpráva,že ARCHONI a CHIMERA vytvořila karmický kolotoč záměrně,aby lidé v nevědomosti opakovali svoje zrození a jejich emoce,jako vír používali jako potravu,Proto taková pěstírna negativity ve filmech,v tv,energetické exploze při technoparty,při fotbale..Z karantény Země a reinkarnací se dá dostat dodržováním vnitřní kázně,seznámení se svými stíny,nezametat je pod koberec,udržet je na uzdě.Buh je SVĚTLO.kterému je srdečně u zadele nějaký kaftan ne zem při vedru plus 40 a nějaká krabička od sirek na hlavě.Ostatní náboženské kejkle jsou jen pro válečné běsnění NEVĚDOMÝCH VĚŘÍCÍCH.. 5

Od: admin - 13. 8. 2017

Evžene, sama Bible je plná mimozemských témat. Říkat o všem, o čem nic nevíme nebo čemu nerozumíme, že pochází od ďábla, to je středověký přístup, takto se to dělalo dříve. Souhlasím ale s tím, že přehled v této oblasti není jakkoliv nutný a pokud je pro vás představa jiných inteligentních bytostí než člověka nebo jiných světů, než je ten náš nepřijatelná, nemusíte se o to zajímat.

---
Od: Evžen - 11. 8. 2017

Zdravím, Admine.
Rozhodně jsem nečetl všechno, ale reagoval jsem jen na to, co jsem četl. Pokud říkáš, že reaguji nesprávně, napiš mi, prosím, raději mailem, kde reaguji nesprávně. Sem do diskuse moc nechodím, byl by to další prostor, kde bych musel sledovat nějakou komunikaci.
Nicméně si skutečně myslím, že celé mimozemské téma je určitou metodou, jak satan oklame většinu lidí. Bude to velmi věrohodné a bude to potvrzené mnohými divy.
Evžen

Od: admin - 10. 8. 2017

Na všechno najdeš odpověď na webu, ale zkusím to tedy shrnout a popsat jinými slovy.
a) Pokud jde o sebevraždu, záleží samozřejmě i na míře příčetnosti. Nepříčetný člověk nemá žádnou odpovědnost za čin jako takový, i když může mít odpovědnost za to, že se do takového stavu dostal. Tomu vždy odpovídá forma, míra a délka toho, jak tento prochází očistnými zónami a to je velmi individuální. Stejný čin, nevyvolává úplně stejnou karmu u každého. Pokud neexistuje svobodná vůle a vědomí, nevytváří se ani žádná karma - viz zvířata.
b) Ten poměr duší, to asi nikdo neví, ale často se uvádí, že právě v těchto časech přichází na Zemi mimořádně velké množství "nováčků" z temných světů, aby dostali šanci, dokud to ještě jde.
c) Karma je něco, s čím můžeme pracovat - pokud chceme a právě proto přicházíme i na tento svět a volíme si svůj život. Není to nějaký trest, kterému je každý ihned vystaven, ať chce, nebo nechce. Také tento život jsme si vybrali a přišli jsme sem dobrovolně. Je tu pouze lhůta do konce existence života na této úrovni na Zemi a také do konce existence hmoty v celém vesmíru. Někdo volí těžký život, aby se co nejdříve očistil, někdo lehký. Každý druh života má své nástrahy a zkoušky. V těžkém životě musíte osvědčit, že to zvládnete, v lehkém musíte dokázat, jak daleko jste schopen z toho hodně dávat druhým a sloužit jim (což je často paradoxně ale větší zkouška). Lehčí život = více odpovědnosti. Jinak karma zůstává a přenáší se dále do očistných zón - očistce.
d) Duší odborně nazýváme jemnohmotná těla, ty máš ale na mysli ducha, které je věčný, nesmrtelný, oboupohlavní, ničím neohraničený - je to vědomí.
Čisté vědomí je ve své podstatě Bůh. Ten se může projevovat v mnoha bytostech, jehož nositelem je i člověk - jeho tělo je chrámem jeho ducha. Toto vědomí oživuje vše, co je živé, nejen to, co má vědomí. Vědomí je stupeň života, kdy si bytost začne uvědomovat sama sebe.
e) Existuje nespočet paralelních světů mimo hmotu v dimenzi antihmoty, jemnohmotných i duchovních. Nejsou to prostory, jsou to stavy vědomí, takže každý se nachází momentálně tam, jaký je stav tohoto vědomí, jak je čisté nebo zastřené a také jaké je povahy. Pokud se během života změní stav vědomí, je i svět, ze kterého přišel do tohoto života jiný, než ten, který opustil. Hmotné a jemnohmotné dimenze jsou inkarnační - časoprostorové, světy antihmoty a duchovní ne.

---
Od: Jan - 7. 8. 2017

Díky za odpověď. Podle webu jsi zastánce inkarnací. Zajímalo by mně tedy co si myslíš na téma inkarnace duše do lidského těla v této 3D realitě na planetu Zemi. Jaký je podle Tebe poměr duší, které na této zemi už někdy žily oproti těm, co tady jsou třeba poprvé? Další věc co by mně zajímala je zatížení duše karmou. Proč některé duše odvádí těžší karmu než jiné? Proto jsem zmínil taky téma sebevrahů, kteří mají nesnesitelné deprese a problémy. Ať už je to nemoc nebo něco dědičného. Někteří lidé si žijí, jako by žádnou špatnou karmu ani nespláceli. Narodí se do bohaté, šťastné a spořádané rodiny s hodnotami, často v mládí potkají životní lásku a žijí celý život ve štěstí. Na druhé straně jsou tu duše, které tolik štěstí neměly a narodí se například do rodiny alkoholiků , kteří mnohdy nemusí být ani způsobilí ať už finančně nebo zodpovědně k dobré výchově a duše si trápení z dětství může nést po zbytek života a z toho třeba i ty deprese. Přijde mi to trochu nespravedlivé, že některá duše měla hold větší štěstí pro duševní růst než jiné a ve finále jsou ještě ony ty horší než ti šťastlivci ,protože třeba neunesly tíhu karmy. Dávalo by to smysl, kdyby za tíhu naložené karmy na sklonku života byla duše nějak odměněna. Poslední otázka se týká poslední věty z odpovědi pro Evžena. Cituji: ,,Dokud nepřijde ten čas. Náš svět je společenství odpadlíků, které je v karanténě - je zvláštním protektorátem,, Jestli připustíme, že duše je nesmrtelná , tak logicky nemůže ani umřít ani se narodit. Sám jsem zastánce toho, že duše je věčná a že akt lásky mezi mužem a ženou nedokáže stvořit duši, věřím, že přichází odněkud. Otázkou je odkud. Myslíš si, že duše před narozením žije ve stejném světě jako po smrti v tomto životě? Díky za názory

---
Od: admin - 6. 8. 2017

Evžene, četl jste skutečně vše? Argumentujete totiž proti tomu, co tu vůbec není a naopak mluvíte o tom, co tu právě je :-) V podstatě s vámi souhlasím. Snad bych si dovolil pouze namítnout, že člověk není špatný, ale pouze zkažený. Nic, co Bůh stvořil není špatné. Démoni jsou pouze stíny života, fungují podobně jako viry. Mimozemští lidé ani jiné mimozemské bytosti, ať dobré či zlé, nemohou jakkoliv zasahovat do našeho vývoje, tudíž ani nám pomáhat. Dokud nepřijde ten čas. Náš svět je společenství odpadlíků, které je v karanténě - je zvláštním protektorátem.

---
Od: admin - 5. 8. 2017

Jene, pokud jde o sebevrahy, myslím ale, že to žádné osvobození neznamená. Mám informace takové, že takto to - bohužel - je. Sebevrah se tak dostává do ještě horší situace, než předtím, protože druhou sebevraždu už spáchat nemůže a tak musí trpět tak dlouho, dokud nepochopí, že to za to nestálo a že to se nedělá a tak se z boje neutíká. Jinými slovy sebevrazi nejdou přímo do nebe, ale zdrží se v očistci, který by si bývali mohli odbýt během života, protože každé trápení je v podstatě očistný proces - návrat karmy a zkouška. Buď jí člověk zvládne nebo ne a pak ji musí opakovat po srmrti. To, že si člověk vezme život aby se vyhnul trápení nebo něco demonstroval, si tedy nijak nepomůže a bude si to muset v nějaké podobě vytrpět tak jako tak. Sebevražda je vždy do jisté míry problém, i když je z lidského hlediská pochopitelná a ospravedlnitelná nebo je dokonce mezi lidmi vydávána jako oběť a hrdinský čin. Podobně asistovaná sebevražda. Je to zkrátka blbost, cesta která nikam nevede.

---
Od: Evžen - 24. 7. 2017

Ahoj všem.
Jsem věřící a praktikující křesťan. Hodně z toho, co je zde psáno vychází z Bible. Musím uznat, že uvádíte informace, které jsou v Bibli poměrně dobře zakódované a byly zjeveny teprve nedávno.
Mám k tomu ale zásadní poznámku. Pán Ježíš rovněž zcela jasně identifikuje satana a démony. Zde je nazýváte mimozemskými civilizacemi, bytostmi atp. Někteří z vás tvrdíte, že jste je viděli. Je to možné, démon se člověku může ukázat v jakékoli podobě - třeba jako mimozemšťan. Pro mne je pozoruhodné, kolik informací vám satan dává a přesto vás udrží v nevědomosti. Ano, bude evakuace - Bible to nazývá vytržením. Budou nárazy asteroidů, budou pukliny v Zemi. Jedna puklina povede skrz Jeruzalém. Jenže podstata je v tom, že Ježíš není jen velitel galaxie. Ježíš Kristus je Syn Boží, on je první a poslední, on je počátek i konec, alfa i omega, nikdo není jako on. Nejsou žádné vyšší bytosi, nežli on. On zemřel za naše hříchy. Tito mimozemšťané zde se vás snaží přivést k polepšení - to je chvályhodné, ale bezcenné. Ježíš Kristus vám nabízí spasení zadarmo, bez vašich skutků. Jediná možnost, jak se podílet na tom, co vy zde nazýváte evakuací, je uvěřit, že Ježíš Kristus je Boží Syn. Že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, poprosit jej za odpuštění hříchů a vydat mu svůj život. Uvěřit, že není jiná pravda, nežli v Ježíši Kristu.
Píšu vám to, protože čas se skutečně přiblížil a tito "mimozemšťané" vám říkají jen to, co vás udrží v temnotě a neumožní vám to spásu. Spása je zadarmo. Člověk musí ale připustit, že je natolik špatný, že potřebuje omilostnit. Žádný skutek člověka nemá před Bohem takovou hodnotu, aby jím člověk zaplatil za spasení. Více v Bibli, přátelé. Můžete mne i kontaktovat. Evžen

Od: Jan - 18. 7. 2017

Admine. Máš informace co se děje z duší sebevraha?
V jedné větě na webu píšeš, že náš skutečný domov je mimo tento časoprostor.
Dojde duše do tohoto svého skutečného domova ať už tak učiní z vlastní vůle nebo ne?

---