Kněz Heryán: Rusko je prochlastaný a zneuznaný národ.

Každý národ je nějaký, já sice tyhle paušální urážlivé nálepky nemám moc rád, ale o tom, že alkohol měl a má v Rusku významné místo, o tom asi žádná – ostatně Ukrajina je v tomto ohledu velmi podobně. A možná i s tím zneuznáním – právě proto se chce Rusko natolik emancipovat od USA a EU, zatímco Ukrajina se chce emancipovat od Ruska.

Na druhou stranu vliv Ruska a Číny je velmi důležitý pro strategické globální rozložení sil a v tomto má Rusko do jisté míry historickou úlohu – samo si je toho určitě dobře vědomo (byť se nám to líbit nemusí). Není totiž v našem zájmu, aby světu vládly Spojené státy Americké, jako jediný světový hegemon, který určuje světový řád. Samozřejmě, není ani v našem zájmu, aby tímto hegemonem bylo naopak Rusko s Čínou. Myslím si ale, že nějaká geopolitická rovnováha je velmi důležitá, neboť jen to může zajistit globální stabilitu a to, že žádná velmoc nebude moci prosazovat nějaký svůj globální řád. Bez komunikace mezi velmocemi to ale nejde, tedy včetně komunikace s Ruskem. Západ nejenže diplomaticky selhal a nebyl schopen předejít válce na Ukrajině, ale ještě Ukrajinu do této války nahnal a dnes se snaží Rusko ignorovat a zcela nesmyslně se ho pokouší sankcemi izolovat.

Myslím si že tato politika je nejen odsouzena k nezdaru, ale naopak do budoucna západ oslabí, stejně jako vliv samotných USA. To může způsobit, že do budoucna pro nás Rusko s Čínou budou skutečně hrozbou, i když dnes je to především stále ještě spíše uměle vytvořený strašák.