Nový světový řád

53

Nedávno jsme byl při jedné mši svědkem velmi zvláštního kázání a tak trochu jsem byl zpočátku zmaten, zda jsem na křesťanské mši nebo na školení Bilderbergu.

Jako obvykle vše začalo pochvalnými slovy směrem k papeži Františkovi a pak dlouhá přednáška o tom, jak je multikulturalismus správný a že se nemáme bát lidí jiný kultur, neboť jsme všichni děti jednoho Boha, který nás má všechny rád a chce, abychom spolu všichni žili v míru. Samozřejmě stručně řečeno, následovaly příklady z historie a kázání o tom, jak je multikulturalismus potřebný a prospěšný. Pak následovala modlitba. Prý se máme modlit za to, aby na světě nový Kristův řád brzy začal.

Jaký nový řád? Ráj na zemi? Nepadlo ani slovo o tom, že žádný Kristův řád na Zemi nikdy nezačne, dokud tento svět neskončí. Nic o antikristu ani o proroctví. Ani se nemluvilo o tom, že je velký rozdíl mezi multikulturní společností, která vznikla přirozeně sama během staletí a multikulturní společnosti uměle vytvářenou s cílem vymýtit křesťanské hodnoty a tradice s odvoláváním se na křesťanskou lásku.

Idea nového světového řádu „sociální spravedlnosti“ s jednou globální vládnou a jedinou multikulturní kulturou – jakýsi nový typ světového komunismu – není nijak nová, avšak zvláště dnes se po světě velmi rychle šíří. Koketuje s ní také papež František. Velmi rychle tento falešný ideál převzali jak ateisté, tak mnozí křesťané.

Žádný ideální multikulturní svět na Zemi však nikdy nebude, dokud tento neskončí. Kristus přijde až na samém konci tohoto světa, spolu s jeho úplným zánikem a transformací úplně do jiné úrovně bytí. Na tomto světě ráj nikdy nebude. Nikdy nepřijde fyzicky jako člověk. Nikdy po druhé na tento svět jeho noha nevstoupí. Všichni, kteří šíří tento blud, kdo zamlčují existenci zla, Satana a antikrista, ve skutečnosti slouží těmto temným silám, ať si to uvědomují či nikoliv.

To, co bude předcházet skutečnému návratu Krista bude antikrist v podobě, člověka, který sám sebe bude prezentovat jako Kristus, s celou svoji armádou padlých andělů, v těch nejzářivějších barvách, tak aby přesvědčil všechny, že on je ten Kristus a že jeho království již začíná. Že on je ten, kdo přináší spásu a před kým každý musí pokleknout. Nebude to žádné jeho království, příchod nového řádu Krista, ale nový řád podvodníka – antikrista.

Nebude to vysněný ráj na Zemi, ke kterému směřujeme, bude to nová totalita. Zprvu založená na humanismu, toleranci a multikulturalismu, avšak později, na šikaně a postupném zbavování každého občanských práv, zejména možnosti kupovat a prodávat v hotovosti, bez povinné identifikace. Nejde o nic nového – vláda šelmy by dávno předpovězena a existence Satana je známa. Pouze tzv. křesťanští liberálové a idealisté, kteří věří v ráj na zemi ještě na tomto světě, tato fakta zamlčují, neví o nich – nebo je nechtějí znát. Nebo je záměrně bagatelizují, jako Tomáš Halík a další.

Cílem antikrista je rozbití původní církve a vytvoření nové „reformované“ církve – multináboženské, multikulturní a politické platformy jednoty pro věřící i nevěřící. Nové univerzální náboženství lásky, ve kterém se již nebude hovořit o hříchu ani o Satanovi. Náboženství, která se stane páteří nového světového řádu, který bude prezentován jako nový řád Krista. Jakmile dojde k vážnému narušení jednoty, dojde ke schizmatu a každý kněží, kdo se nebude chtít přizpůsobit a hlásat novou podobu reformovaného křesťanství, bude vyloučen. Pouze malý zbytek původní církve, která zůstane věrná Kristu, bude přežívat v ilegalitě, až do konce světa.

Migranti mají posloužit pouze jako trojský kůň a teroristé, válka mezi východem a západem, společenské nepokoje jen jako příprava půdy pro zavedení nového pořádku. Součástí toho je i úplně zrušení hranic, národních vlád a podřízení všeho jedné politické vládě, jednomu duchovnímu a finančními centru, jakmile pro to budou připraveny podmínky.


Papež František řekl, že se „hrozí“, když slyší o „křesťanských kořenech Evropy,“ protože to podle něj má „kolonialistický podtón“, a vyzval evropské národy, aby muslimské migranty „integrovaly“ do kontinentu. Viz dále zde.

Neustále mluví o všem možném, o bratrství, humanismu, globální jednotě, o životním prostředí, změnách klimatu, ale tomu, co je středobodem křesťanské víry, tomu se snaží opatrně a zdaleka vyhýbat. Viz dále zde. Papež lidstvo v podstatě potichu, jemně a delikátně připravuje na příchod šelmy a chystá jí červený koberec tak, aby slova Kristova nebyla v rozporu se slovy šelmy, která se bude vydávat za Krista. Je to onen „antipapež“ o kterém hovoří proroctví? S jistotou nevíme, v každém případě:

VLÁDA ŠELMY NENÍ „KONSPIRAČNÍ TEORIE“ – JE TO PROROCTVÍ ZNÁMÉ 2000 LET.

Církev v její historii však vedli daleko horší papežové, než pomýlený František a přesto to církev ustála. Současnost tak není ničím výjimečným. Pomýlených papežů byla v minulosti řada. Hlavou církve ovšem není papež, ale Kristus. Pokud máme ale na očích zcela výjimečnou a mimořádnou osobnost Jana Pavla II., je jasné, že asi málokterý z papežů, kterého známe, s ním snese srovnání. Vše zlé je ale k něčem dobré a to jistě platí v pro dnešní církev.

Podle proroctví na konci tohoto věku dojde k velké válce mezi východem a západem. Bude západ válčit proti Rusku a Číně nebo proti Íránu? Pokud ke III. světové válce dojde tak, jak je předpovězeno, nebude to určitě proti (jen) němu. Bude to válka hlavně a především proti Rusku a později i Číně, která s Ruskem nečekaně uzavře koalici. Po zničující jaderní válce, která bude mít katastrofální dopad na celé lidstvo, klima, životní prostředí bude zaveden nový komunismus (to už my tady ale s největší pravděpodobností nebudeme, neboť značná část lidstva nepřežije či zemře později na její následky).

NATO již upevňuje své pozice, i když nikdo otevřeně neřekne, proti komu jsou jejich vojenská zařízení namířena. Myslím ale, že je to jasné – jen není dovoleno o tom veřejně mluvit a určitě to nevědí ani samotní vojáci. Že by něco věděla alespoň britská královna Alžběta? Můžeme vše samozřejmě odbýt jako pouhé konspirační teorie, do zákulisí světové politiky však vidíme až příliš málo, než abychom mohli říci, že se rozhodně žádná válka nepřipravuje. Viz také bývalý velitel NATO o válce s Ruskem.

III. světová válka bude ovšem jen začátkem konce tohoto věku. Další přírodní katastrofy a pandemie nemocí budou následovat – celá planeta se stanem místem nesmírného utrpení. Během této doby bude postupně zaváděn „nový světový řád“ a vlády se ujme Antikrist se svojí armádou padlých andělů. V této době dojde konečně také k odhalení přítomnosti negativních mimozemšťanů na Zemi – budou ovšem prezentováni jako naši bratři a přátelé. Peníze ani politika již nebude existovat. Demokracie bude nahrazena novou totalitou. Západ, východ, všichni spojí své síly a lidé budou přesvědčováni o tom, že je třeba vybudovat nový řád.

Po nesmírném utrpení, ti co přežijí, budou již natolik zoufalí, vystrašení, unavení a dezorientováni, že ochotně přijmou jakoukoli nabídku a snahu o nastolení klidu a míru. Budou Antikrista (vydávající se za Krista a spasitele), jako spasitele vítat. Každý mu bude vzdávat hold. Bude to vláda šelmy, o které hovoří proroctví. V době utrpení to bude jen ona, která nabídne lidstvu novou naději, mír a prosperitu. Výměnou za jejich poslušnost a duši. Za jejich genetický materiál a pracovní sílu, jakmile kolonizuje Zemi.

Jaký je smysl vyvolání III. světové a jaderné války?

Ilumináti o ní usilují proto, aby bylo zcela vymazáno současní rozložení světových sil a byly vytvořeny zcela nové podmínky, které by umožnily nástup jejich vlády a zavedení nového světového řádu. Po skončení studené války a pádu komunismu se nakonec ukázalo, nový světový řád jinak nebude moci být zaveden, neboť největší překážkou jsou dnes Rusko a Čína, kde bude sotva moci být provedena „revoluce“. Jaderná válka je tak jedinou možností, jak zrušit sféry vlivu a globální rozdělení světa mezi velmoci.

O rozpoutání této války se pokoušeli již mnohokrát v minulosti, naposledy v roce 2010 v Sýrii, což ovšem také nedopadlo podle jejich očekávání a k jaderné válce nedošlo. Nyní je tedy cílem Rusko a jako rozbuška k tomu posloužila „revoluce“ na Ukrajině. Přestože normálně uvažující člověk ví, jaké by taková válka měla následky, je až zarážející, kolik lidí o ní spekuluje, ba dokonce by do ní ochotně šlo, jen aby Rusko porazili. Historie se bude muset dříve i později znovu zopakovat, ovšem tentokrát II. světová válka a komunismus, jak jsme ho poznali, budou proti tomu jen malé cvičné manévry.

Přečtěte si pozorně následují citaci: „ČSSD ve svém programu vychází z toho, že existující mezinárodní organizace je třeba nejen posilovat, ale též reformovat do podoby, umožňující spoluvytvářet a garantovat nový světový řád (…) vize globálního vládnutí je také spjata s představou multikulturního řádu, který předpokládá respektování lidských práv a úsilí o harmonický vztah mezi příslušníky a národy jednotlivých kultur jak v rámci jednotlivých států, tak na mezinárodní úrovni. Multikulturním uspořádáním v rámci jednoho národního státu se tak realizuje myšlenka prohlubování demokracie.“

Skutečně nejde o hoax, je to opravdu program ČSSD, najdete ho jako oficiální dokument: https://www.cssd.cz/data/files/cssd-dlouhodoby-program.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *