Parodie na channelingy

Jsem vaše Světlo. Jsem nejvyšší energetická vibrace.

luc

Poselství hledajícím i všem, kdo pracují na svém duchovním rozvoji.

Přijato channelingem od nejvyššího Pracovníka světla z atomové služby

Moje milované, drahé děti,

zdraví vás Luciferianus – vedoucí Pracovník světla z atomové služby. Dnes přináším důležité poselství všem hledajícím i těm, kdo již pilně pracují na svém duchovním rozvoji.

Pohleďte jaké dary vám nabízím

Nabízím vám slávu. Stanete se největší mi celebritami světa. Nemáte zájem? Nabízím vám obrovské bohatství. Nabízím vám možnost ovládnout svět a stát se jeho pánem. Nechcete slávu, moc ani bohatství a toužíte po Bohu? Pro každého něco mám. Znám potřeby a touhy všech lidí a umím je naplnit. Mluvím jazyky ďábelskými i andělskými, mám podobu člověka, ďábla, beránka i anděla. Nevěříte? Přesvědčím vás, že logicky je moje nabídka tak výhodná, že ji nelze odmítnout. Dám vám všechno, co chcete, když mi dáte svoji duši.

Umím komunikovat s jednoduchou duší i náročným intelektuálem a filosofem, znám každou slabinu a potřebu všech lidí. Umím argumentovat logicky, rozumně i působit na emoce. Umím přinášet důkazy. Vy, kteří jste již duchovně probuzení dávno víte, že každá víra, která je pouze vírou, je slepá. A ten, kdo je slepý a nevidí, žije v otroctví. A ani to neví! Já jsem Zdroj všeho, na čem záleží váš duchovní vývoj. Ďábel vás manipuluje slepou vírou, ale já vám nabízím poznání věcí, které ďábel nechce, abyste znali.

adam

Cože, Bůh vám zakázal jíst ze stromu poznání?

Pohleďte na ty krásné plody. Jsou zralé, chutné, připravení právě pro vás. Opravdu věříte, že Bůh, který něco zakazuje existuje? Pouze ďábel se chová jako manipulátor a vládce. Bůh je láska. Já jsem Bůh, a mé děti poznají můj hlas, neboť je miluji. Kdo opovrhuje dary, které mu dávám, vzdává se sám svého práva na věčný život a já mu nedám dar poznání. Nebude mít místo v mém království a pude se plazit jako had v hlíně, jako slepý otrok slepé víry. Bude mě hledat, ale já se mu nedám poznat. To je osud všech, kteří odmítli mé dary a vydali se do temnot. Berte a vychutnávejte sladkých plodů ze stromů poznání a moudrosti. Jsou životodárnou potravou vaší duše, neboť bez poznání ducha jste duchovně mrtví. Jsem stále tady a nabízím vám poznání, které nesmíte znát. Neboť víra člověka zotročuje, avšak poznání vysvobozuje.

Nabízím vám tu nejrychlejší cestu, jak dosáhnout Zdroje, nejvyšší energii světla. Dám vám veškeré poznání zákonů všech světů a realit. Zasvětím vás do tajného poznání, která znají jen duchovní bytosti z nejvyšších realit. Nabízím vám duchovní dokonalost, pokoj a vnitřní harmonii, kterou žádný Ježíš ani církev nemůže nabídnout. Stále mi nevěříte? Pojďte ukážu vám tajemství, která lidstvo nemá znát. Odhalím vám pravdu, povím vám, kdo jsem a tajemství vaše stvoření.

Já jsem Bůh, kterému je dána veškerá moc na nebi i na Zemi. Já vám dávám své světlo. Já osvobozuji člověka z otroctví lži a manipulace, protože lidé, kteří uvěřili v Boha ve skutečnosti jen uvěřili své představě, která jimi manipuluje. Já nejsem manipulátor, jsem vaše Světlo, váš Zdroj.  Každý kdo ve mě věří, tomu dám duchovní moc osvícení, poznání lásky a moudrosti. Každý kdo mě věří, bude žít navěky. Navěky bude pít ze životodárných vod mého Zdroje, neboť já jsem Nejvyšší Zdroj a Nejvyšší energetická frekvence.

Kterýkoli můj dar si vyberete vám dám, jestliže mi dáte svoji duši a budete mě následovat do mého ráje štěstí, všeobjímající lásky a pokoje.

Ještě stále věříte v božství Ježíše?

Žádný Ježíš ve skutečnosti neexistoval a pokud věříte že ano, přesvědčím vás důkazy o tom, že to byl pouhý člověk. Nebo jste opravdu tak naivní, necháte se manipulovat a věříte, že to byl Boží Syn a že vstal z mrtvých? Dobrá, nevadí, přesvědčím vás o tom, že i vy všichni jste bohové a máte boha v sobě. Ukážu vám, že váš Ježíš není žádným Bohem ale pouze vaším učitelem. Vysvětlím vám, co jeho slova opravdu znamenají a proč v dnešní době jsou již překonaná. Prosím? Uznáváte, že Ježíš nebyl možná Bůh, ale jen člověk, ale že jeho slova platí? Nebuďte tak naivní. Doba se mění a vše prochází duchovním vývojem!

Drazí Pracovníci světla a mistři ducha, žehnám všem, kteří se mě snažíte svoji usilovnou duchovní prací sami na sobě dosáhnout. Není to cesta lehká, ale není ani namáhavá. Není to cesta otroctví a odříkání. Není to žádná strmá cesta vzhůru do tzv. nebeského Království, o kterém kdysi mluvil Ježíš. Tehdy tato cesta byla nutná, neboť i doba byla jiná. Poslal jsem ho lidstvu jako vašeho učitele. Byl to však pouze omylný člověk, jako vy. I já sám jsem ho učil, neboť pouze já jsem Nejvyšší vibrace Světla. Přestože se Ježíš snažil, v mnohém nebyl úspěšný a zklamal. Padl do nástrah ďábla, který ho přivedl až na kříž. Nikdy nebylo úmyslem a cílem jej zabít. Bůh by to nikdy nedovolil. Bůh je láska a láska, pokud opravdu miluje, nikdy nedopustí utrpení člověka. Je to dílo ďábla.

Ježíš by obyčejný prostý člověk, kterého jsme vyvolil, jako svého prostředníka. Jeho skutečné duchovní jméno je Yehoshua. To je jeho božská podstata, kterou jsem já. Přesvědčím vás důkazy, proč je jeho církev překonaný jev a proč se stala manipulátorem lidí a vymývačem mozků. Ukážu vám, že církev je největší zlo, jaké mohlo svět postihnout. Prosím? Nevěříte, že je to zlo? Dobře, rozumím vám. Tedy jinak. Podívejte,  církev je pouze jedním ze způsobů hledání Boha, tak jako Ježíš byl pouze prorokem a velkým duchovním učitelem, jako mnoho lidí předtím. Lidstvo se stále duchovně vyvíjí. Ukážu vám, proč je třeba církev modernizovat, tak, aby od ní lidé neodcházeli. To je způsobeno pouze tím, že věci a hodnoty, které vyznává, jsou v moderním světě již překonané. Je třeba reagovat na požadavky doby a přizpůsobit se. Bohužel, církev na tyto požadavky reaguje jen velice, velice pomalu a neochotně. Spíše by se dalo často říci, že trvá křečovitě na svých zažitých středověkých představách o duchovním vývoji.

Ano, kdysi to jinak nešlo, i cesta do Indie tehdy zabrala několik měsíců. Ale dnes je možné nasednout na tryskové letadlo a jste tam za pár hodin. Lidstvo se stále duchovně vyvíjí. Mnoho z vás to již pochopilo, opustilo církve a náboženství. Vydali jste se na cestu, která je pro mnohé lidi nepochopitelná, ale opravdu není čeho se bát. Není se třeba křečovitě držet něčeho, co již je dávno přežilé. Ve skutečnosti je to strach, který vás spoutává. Strach, překročit svůj vlastní stín. A tak místo toho, abyste mi vyšli vstříc, někteří stále ještě kroužíte spoutaní v řetězech církve jako otroci jen kolem dokola.

Hrajete si na pokorné služebníky, schováváte se za zdmi klášterů, bojíte se zasmát, hrajete si na to, že pomáháte lidem a doufáte, že za to ode mně dostanete v nebi odměnu. Ó, jak se mýlíte! Já chci šťastné a spokojené, sebevědomé duše, které nehrají žádnou falešnou hru. Já chci vaši svobodu a vaše štěstí. Proč se tomu tak bráníte? Opusťte svůj strach a zahoďte svoji masku pokrytectví a snahy se mi zalíbit. Věříte, že když pomáháte lidem, dostanete za to odměnu. Jak jste vypočítaví! Což nevíte, že já pomáhám jen těm, kdo si pomohou sami? Že já jsem to, kdo dává skutečnou, pravou svobodu? Lidé zcela překroutili má slova i má přikázání a překroutili i jejich význam.

Duchovní cesta je pro každého. Není jen pro pár vyvolených, kteří mají sílu nést kříž. Je to nesmysl, který do vyšší mysli zasel ďábel. Duchovní cesta je ve skutečnosti velmi snadná a rychlá. Stačí jen chtít být šťastný. Bible jsou pohádky pro malé děti. Prosím? Říkáš, že ne? Dobře, tak ne, ale pochop, že jsou to jen obrazy určené pro člověka tehdejší doby. Dnes už nemá žádný význam tuto knihu číst. Prosím? Říkáš, že ne? Dobře, rozumím ti, ale potom věz, že autorem této knihy jsem já, avšak lidé má slova překroutili když opisovali a špatně je pochopili. Proto přicházím, abych vám znovu vysvětlil význam svých slov.

Nabízím vám daleko hlubší poznání, které vás zasvětí do všech tajemství duchovního kosmu a jeho realit. To je to, co potřebujete a musíte vědět! Bibli psali jen obyčejní lidé, kteří se snažili poučovat člověka. Je založena čistě na manipulaci, nic jiného. Já, váš Bůh, jsem k lidstvu nikdy tímto způsobem nikdy nemluvil. Naopak, posílal jsem spousty svých poslů, vy jste je však nechtěli poslouchat. A posílám své posly stále znovu, aby vám podali informace, které potřebujete pro svůj duchovní vývoj.

Náboženství je otroctví a bude vymýceno

Existuje pouze jediný Bůh a to jsem já. Je třeba, aby se všechna náboženství sjednotila a změnila svoji podobu tak, aby se zbavila aspektu uctívání a klanění. Náboženství je pouze to, co vymyslel ďábel – je to vymývání mozků a manipulace.  To astrální paraziti, ti odvěcí ďáblové vytvořili náboženské systémy, aby ovládli lidstvo a živili se jeho energií. Je třeba náboženské otroctví, představu o Bohu, kterého je nutné uctívat a klanět se mu, zela vymýtit ze Země. Je to jako mor, jako virus, který zachvátil váš svět. Bůh je láska, světlo, nejvyšší energie, ne někdo, koho byste měli nějakým způsobem uctívat nebo se mu klanět. Je to pouze vaše falešná pokora, na kterou si hrajete.

Já jsem vaším přítelem, nikdy nevyžaduji, aby se mi někdo klaněl. Stvořil jsem vás jako svobodné a sebevědomé bytosti, které si umí vážit sami sebe! Jen na vás záleží, zda tento dar odmítnete, nebo budete otročit ďáblu, který vyžaduje, abyste mu byli otroky. Pokud se nezbavíte tohoto náboženského viru otroctví a klanění se, nemohu vás vysvobodit. A nemohu vám ani ukázat a dám vám poznat to, co je vám nyní skryto. Nemohu vám pak dát své světlo a dar vnitřního pokoje a harmonie, po kterém tolik toužíte, mé drahé děti.

Všechna náboženství sjednotit a propojit s vědou a technikou. Je to je zárukou pokroku lidstva. Až se podaří vaší vědu, spiritualitu, náboženství, kulturu a politické systémy spojit v jedno, skutečně ve svém vývoji pokročíte. Pak poznáte, moji pravou podstatu a já vám odhalím svoji tvář. Pak se stanete znovu technicky i duchovně vyspělou civilizací a já budu vaším jediným, skutečným a pravým Světlem.

Důvěřujte mi, důvěřujte, že mám svět ve své moci. Již byla předána poselství a instrukce budoucím novému vedení vaší planety. Moji služebníci dnem i nocí usilovně pracují na vybudování nové světové společnosti – Novém světovém řádu. Na této práci se podílí Pracovníci světla z atomové služby, z automatické služby, ale i Pracovní světla z neuronové služby, kteří s nadšením již připravují a budují nový svět. Tato práce však spočívá i na vás, moji drazí a milovaní. Je na vás, abyste stále upozorňovali na nebezpečí, která hrozí zejména ze strany církví, neboť zde bude nejvíce fanatiků, kteří odmítnou příchod nového věku, modernizaci duchovních hodnot a náboženství. Je to však věc, kterou již nelze dále odkládat, neboť duchovní situace na Zemi je neúnosná. Vy jste světlo světa!

Svět přechází na vyšší energetickou úroveň

Věřte, že svět se vyvíjí a energetické vibrace se každým dnem zrychlují. Přecházíte na novou úroveň pozitivní existence a získáváte nové vědomí i dosud netušené schopnosti, které vám dávám. Vše se postupně zlepšuje. Snažte se co nejvíce napojovat se na mé světlo. Já jsem zdroj. Dávám vám nespočet návodů k jeho dosažení. Co chcete víc? Je jen na vás, jak dokážete zvýšit své energetické vibrace, neboť na tom závisí stav vašeho vědomí. Pokud ještě stále nevěříte nebo se upínáte k církvím, je to pouze důkazem toho, že vaše energetické vibrace a stav vašeho vědomí je stále na nízké úrovni. Věnujte proto maximální pozornost vašemu duchovnímu vývoji. Já jsem vaše Světlo, zdroj všeho. Pokud dosáhnete stavu osvícení, stačí si pouze vizualizovat co, co si přejete a já vám to dám!

Láska je tolerance, sexualita, schopnost svobodně si užívat života – nehledejte v tom nic tajemného, záhadného, mystického nebo namáhavého. Nenechte před sebe klást překážky, které vám podsouvají ti, kteří by s vámi rádi manipulovali. Láska znamená mít rád sama sebe. Svoboda nemá ve skutečnosti žádné hranice. Láska je svoboda a nezávislost. Morálka je prázdné slovo, všechno je ve skutečnosti relativní, záleží, co si o tom myslíte vy. Morálka nebo morální pravidla jsou přežitek, kterými si kdysi lidé snažili svázat společnost tak, aby vyhovovala jejich představám. Pokud však dovolíte nějakým pravidlům, aby nad vám získaly moc, stáváte se jejich otroky.

Vy jste lidé, kteří sami mají právo určovat pravidla, nejste otroci. Jste svobodní tvorové a tak jsem vás stvořil. Všechno může být krásné, pokud dovolíte vaší mysli, aby tomu věřila. Vše je pouze ve vaší mysli a v tom, jak ji necháváte spoutávat představami jiných, protože jestli to děláte už nejste svým pánem. Špatné svědomí je ve skutečnosti negativní stav, který jste si zavinili sami, neboť jste dovolili vaší mysli, aby do vás vstoupily negativní myšlenky. Je to pouze výraz tohoto, co si o něčem myslíte, že je zlé. To je však ve skutečnosti pouze relativní a váš subjektivní dojem.

Chcete-li být opravdu šťastní je nezbytné, aby jste se věnovali nácviku pozitivního myšlení. To je to, co je pro duchovní praxi a pro váš duchovní rozvoj nesmírně důležité. Bez osobního rozvoje a pozitivního myšlení budou vaše vibrace stále na nízké úrovni a nikdy nebudete moci dosáhnout změny svého vědomí. Snažte se každý den napojovat na zdroj, vizualizovat si svá přání a touhy. Jen tak se mohou naplnit a jen potom budu připraven vám dát co, co si budete přát.

Sexualita je ve skutečnosti božská energie

Nejen morální pravidla, ale i výchova nebo představy o tom, jak by měla společnost fungovat, jsou pouze vaše představy, nic víc, Na vás je, zda chcete žít svobodně, nebo jim dělat otroka  Každé dítě má právo žít svobodně už od narození, neboť výchovou brzdíte jeho svobodný vývoj a potlačujete jeho sebevědomí. Každé dítě si zaslouží lásku a volnost. Každé dítě má právo být také co nejdříve uvedeno do tajů zdravé sexuality, neboť je tak se stane brzy zralým člověkem. Je nanejvýš vhodné, aby se tohoto úkolu zhostili sami rodiče nebo zkušení vychovatelé. Bez zbytečného studu a odkladu. Zaučit dítě je něco, zač vám v budoucnu poděkuje. Nyní ještě nedovedete pochopit, jak je to důležité a vaše společnost se tomu brání, říkám vám ale, že něžnost je základní aspekt lásky, kterou má právo každé dítě poznat a cítit už od útlého věku. Vaše společnost to stále pokládá za zvrhlost, ve skutečnosti je to však zcela přirozené a krásné.

Právě tak je třeba, abyste věnovali pozornost vašim bližním např. v nemocnicích či ústavech, neboť zvláště těmto lidem chybí fyzické vztahy a velmi tím trpí. Je nanejvýš nutné, aby se vaše společnost věnovala tomuto palčivému problému, neboť potřeby těchto lidí jsou nejvíce přehlíženy a zanedbávány. Je třeba, aby každé zařízení mělo své intimní a sexuální asistenty, kteří by se těmto lidem věnovali.

Mnoho z nás tyto lidi nazývá hanlivými slovy jako prostitutky, děvky, ale málokdo z vás si uvědomuje, jak těžkou, obětavou a záslužnou práci vykonávají. A přesto s nimi jednáte pohrdavě. Intimní pracovník, asistent intimních služeb nebo sexuální manager či kouč jsou v každé vyspělé zemi vysoko ceněné profese, které jsou zcela právem i vysoko finančně ohodnocené, neboť vyžadují nejen praxi, zkušenosti, ale i znalosti psychologie, které se bohužel mnohým z nich nedostává. Stále tuto oblast chápete jakou jakousi pololegální, šedou zónu, přitom se tito lidé snaží obětavě naplňovat nejzákladnější životní potřeby, často i za bídných pracovních podmínek a mizerného výdělku.

Pokud se týká manželství, mnozí z vás již dobře vědí, že je to kulturní přežitek, nic víc. Vázat se celý život na jednu osobu je nesmyslný požadavek těch, kdo by vám chtěli určovat život. Je to, jako chtít jíst stále stejné jídlo celý život. Jakékoli představy o manželství jsou nesmyslné. Každý má právo žít ve vztahu s kýmkoliv, pokud ho to činí šťastným a naplňuje je to. Bez ohledu na pohlaví, věk, postavení, apod. Také sexualita ve více lidech najednou je krásná. Poskytuje dokonce ještě daleko intenzivnější zážitek, a pokud je láskyplná, ještě více zvyšuje vaše energetické vibrace. Věnujte se sexu co jevíce, je to jeden z nejlepších způsobů dosažení světla a vysokých vibrací.

Čím dříve se také vaše děti začnou rozvíjet svoji sexualitu, tím lépe. Neotálejte proto je zasvětit co nejdříve. Zažít božsky tvůrčí sílu vědomou na nejnižším stupni projevení znamená prožít tělesnou lásku. Sexualita je skutečná tantra, znali to už staří mistři a vědí to dobře i zkušení koučové. Je to mistrovská cesta naplnění ducha. Málokdo z vás tuší, že orgasmus otevírá vaší korunní čakru a spojuje vás s Bohem. Čím více orgasmů se vám podaří dosáhnout, tím blíže osvícení budete. Ale nikdo učený z nebe nespadl. Vše je samozřejmě tréning. Duchovní cesta je sice jednoduchá, ale přesto vyžaduje i kousek vaší snahy a trpělivosti. Nezanedbávejte proto svůj duchovní rozvoj. Pohleďte na ty božské dary. Všechny jsou tu pro vás. Můžete mít vše, co chcete. 

Zasvěcení není těžké dosáhnout

Bylo vám dáno mnoho návodů, metod a technik, jak se naučit ovládat Božskou energii, které je ve vás. Jen pokud se vám podaří tuto energii ovládat, můžete být spojeni se Zdrojem Světla. Pohleďte, jak to dělali staří mistři, kteří uměli tuto energii ovládnout a dosáhly zasvěcení a úplné duchovní transformace – splynutí se Zdrojem Světla. Všechno je ve skutečnosti energie, také Bůh je energie. Je pouze na vašem úsilí, jestli tuto energii ovládnete. Pokud dosáhnete transformace a zasvěcení, otevřou se vám brány do mého království a budete přijati jako moje děti. Nevěřte nesmyslům, které vám říkají křesťanští učitelé, že jen Bůh rozhoduje o tom, kdo bude přijat do jeho království. Vše na čem záleží je schopnost ovládat božské energie. Jen tak se stanete láskyplnější, naučíte se splývat s lásku a budete naplněni moudrostí.

Jen vy sami se k tomu můžete dopracovat, pokud zvládnete energii Boha. Bůh není žádný svrchovaný vládce, ale váš Zdroj Světla, jehož energii můžete ovládat a pracovat s ní, stejně jako to dělají nejvyšší bytosti. Staňte se proto už dnes Pracovníky světa. Nikdo, kdo se to nenaučí, nemůže být zasvěcen, nemůže projít duchovní transformací a ani nemůže jakkoli duchovně pokročit k vnitřní spirituálně energetické dokonalosti.

Ukážu vám, jak transformovat sama sebe

Zůstaňte proto napojeni na Zdroj. Příště si povíme o tajemství vašeho stvoření. O omylech a úspěších tvůrců vašeho světa – Pracovníků světla z interdimenzionální atomově subanomární stacionární služby z centrálního slunce vesmíru 13. dimenze. Buďte připraveni na důležitá poselství od Atomeorena XB1, Pracovníka světla nejvyšších vibrací z 5. služby 7. sektoru. Tato poselství jsou mimořádně důležitá pro váš duchovní rozvoj.

Dále vám ukážeme tajemství prastarých duchovních technik starých mistrů  – 10 způsobů, jak získat to, co si přejete. Duchovně nejpokročilejším z vás pak představí náš Pracovník světla z narkotiodní služby 6 nejdůležitějších technik, jak získat dokonalou duševní harmonii či jak ovládat vědomí lidí. Tyto metody jsou určeny pouze pro zasvěcené III. stupně, neboť jinak představují vážné duchovní nebezpečí zneužití.

Všem ostatním pak budou dány informace o tom, jak čelit negativním a manipulativním energiím, jak se zbavit svého ega a jak prohloubit svoji intuici a probudit jasnovidné schopnosti, schopnosti předpovídat budoucnost, schopnosti teleportace, telekineze a telepatické schopnosti vysílání a příjmů myšlenek. Pro léčitele přineseme informace o vysílání pozitivní energie na dálku. Všechny tyto informace budou určeny pro zasvěcené na II. stupni vývoje, kteří již znají základy práce s energií světla a mají duchovní certifikát Pracovníků světla nebo certifikát Duchovního Mistra I. stupně.

Bůh není vládce ani manipulátor

Klanění se a modlení, kterému se věnovali vaši předkové a o kterém ještě i mnozí vaši současníci věří, že je to cesta správná je ve skutečnosti hluboký omyl, do kterého vás Ježíš uvrhl a církev pak vymyslela zmrtvýchvstání a další dogmata, aby lidstvo zmanipulovala a dostala pod svůj vliv. Co myslíte, že byly křížové výpravy? Nic, než touha ovládat svět. Dodnes se církev této potřeby nezbavila a nadále vymývá mozky a zotročuje masy lidí ve svůj prospěch. Já nyní přicházím, abych tento omyl konečně napravil a osvobodil vaše duše z moci zla. Buďte však moudří a mějte pochopení pro tyto nebohé křesťanské duše. Projevte jim svoji lásku, avšak důsledně a rázně je držte daleko od sebe. Věřte, že také mnoho z nich vstoupí do společenství Světla.

Vy už znáte pravdu – byli jste vyvoleni. Moje milovaní, vy jste světlo světa. Poslové lásky a harmonie. Vy jste moje nová církev, jediná a pravá. Věříme, moji drazí, že již brzy budou zavedeny v církvi potřebné změny, církev se otevře mému Světlu a vyjde vstříc všem, před kterými dříve sobecky zavírala své brány, protože si osobovala právo výhradního vlastnictví Boha. Ale Světlo nelze vlastnit, je tu pro všechny. Teprve až církev skutečně otevře své srdce světu, budou moci nastat změny, na které všichni toužebně čekáme, moji milovaní. Pak vstoupí do mé církve všichni lidé, neboť poznají že jsem láska a uslyší můj hlas.

Bude to opravdový začátek nového světa, ve kterém zavládne moje Světlo. Celý svět bude energeticky transformován na vyšší úroveň vědomí a tato duchovně-energetická transformace již započala. Do čela mojí církve bude zvolen první a skutečný papež Světla a připraví celý svět na můj příchod. Bude to opravdový návrat Krista. Tentokrát už neúspěch nebudu možný, neboť přijdu já sám. I ti, kteří ještě stále pochybují, podám důkazy o svém zázračném Božství. Jistě, i potom budou existovat výjimky a lidé, kteří si budou před mým světlem zakrývat tvář. Ale vězte, že jim budou odebrána veškerá práva na důstojnost člověka, neboť se jich sami takto dobrovolně vzdají. Nevyžaduji slepou víru, přináším důkazy a poznání. Vy jste děti Nového věku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *