Korporátní kapitalismus

Skutečnou moc nemají ti, kdo jsou voleni v demokratických volbách, ale ti, kdo ovládají peněžní toky. Stát je závislý na korporacích a jejich příjmech, přestože mnoho korporací, ač jsou po celém světě, ve skutečnosti nejsou nikde. Nebo mají sídlo na pustém ostrově v oceánu, někde v daňovém ráji. Občan nemá ve sporu s korporacemi a oligarchy téměř šanci a ani stát nemá mnoho možností, jak je ohlídat. Výsledek je ten, že tu máme ovládající a ovládané, ti kteří jsou si rovni a ti, kteří jsou si rovnější – i když formálně zákon platí pro všechny stejně. Praxe je ovšem jiná, protože ti, co mají peníze, mají i větší moc. Demokracie – nedemokracie.

Komunismus vznikl jako odpor proti tomuto systému. V době, kdy lidé ještě věřili, že odstranění třídních rozdílů povede ke spravedlivé společnosti. Nestalo se tak. Od dob vzniku občanské společnosti se stále jen pokoušíme o systém s lidskou tváří. Socialistický selhal a kapitalistický také nefunguje… Skutečně demokratickou společnost se dosud nepodařilo vybudovat. Pořád nám tu vzniká jakási elita se sklonem kontrolovat společnost a uzurpovat si bohatství a moc pro sebe. A jestli má rudou, modrou nebo zelenou barvu, není až tak důležité. To je ostatně možná i problém toho, proč se malá část lidstva přežírá a zbytek umírá hlady. Proč několik málo jedinců vlastní majetek, který převyšuje zbytek celého lidstva?

Bohatství a moc se koncentruje mezi skupinu několika nejbohatších lidí světa, kteří prostřednictvím o něco méně bohatých kontrolují světové hospodářství a částečně i politiku. Jsme jejich rukojmí. My i politici, protože jsou i jejich chlebodárci. Korporace zkrátka určují styl našeho života, nejen politiku a byznys, ale vše, kde mají nějaký vliv. A to je všude, kde hrají roli peníze.

Zájmem korporací není blaho společnosti, ale vlastní zisk. O tom je kapitalismus. Zatímco v socialismu je principem rovnost tak, že někteří jsou si rovnější, než jiní, v kapitalismu je to zisk a vykořisťování. A tomu je podřízen i náš život. Je závislý na tom, jaký máme výkon, jak rychle rosteme, kolik nakoupíme, vyrobíme a spotřebujeme. A jestliže toho spotřebujeme málo, je to špatné. Naše společnost začne stagnovat. Poroste extrémismus a může se rozpadat. Vidíme, že co nejvíce vyrobit, nakoupit a spotřebovat je extrémně důležité. Vidíme, jak je zranitelná…

A bude tak dlouho, dokud nebude existovat energie, která bude volně dostupná a zdarma. Energie má totiž cenu zlata a její nedostatek a cena udržuje náš život v otroctví a koloběhu spotřeby. Nutnosti neustálé práce a výdělku. Kdyby ale existovala energie, která by byla zdarma, naše pracovní by ze mohla zkrátit postupně možná až na dvě hodiny denně, mohl by být časem zrušen peněžní systém, autorská práva, duševní vlastnictví a jedinou kvalifikací na správní či pracovní pozici by byly znalosti, zkušenosti a morální profil. Vlády by byly nahrazeny správami a psychopati by byli z vedoucích pozic zcela automaticky vyloučeni. Nikdo by nikomu nevládl, ale pouze spravoval svěřené. Moc by tak nikoho nelákala, protože by nepřinášela žádné uspokojení a peníze by byly bezcenné. Práce by se stala zábavou a radostí – dobrovolnou službou a seberealizací.

Tato energie zdarma je ve skutečnosti prý na Zemi již k dispozici, je ale utajena. Je to ta stejná energie, kterou využívají všechny vyspělé civilizace ve vesmíru. Je totiž zcela proti zájmu těch, kdo řídí svět. Chtějí ji využívat pouze pro sebe. Vědí, že kdyby byla prozrazena a generátory na volnou energii by se prosadily v průmyslu, vytápění či dopravě, jejich moc by byla vážně ohrožena. Energie totiž tvoří nejvyšší náklady a také zisky. Když někdo na něčem vydělává, je zcela jedno, jestli je to, na čem vydělává prospěšné či ne. Může to být klidně i škodlivé či nebezpečné, hlavně když to nezakazuje zákon, pokud si toho někdo všimne nebo dá-li se zákon obejít nebo zajistit, aby si toho nikdo nevšiml. Typickém příkladem je farmaceutický či potravinářský průmysl. Lobbisté pak zajišťují, aby zájmy korporací byly u vlád států uspokojeni a také, aby se lidé nedovídali pravdu, ale to, co potřebují oni. Jinými slovy, aby udržovali falešný matrix. A není to tak těžké, když uvážíme, že mezi takovými lobbisty, podporovateli a služebníky těchto korporací jsou nejuznávanější odborníci, kterým ovšem nejde o pravdu, ale opět o vlastní zisk, protože pro tyto korporace pracují. Takže přestože znají pravdu, pracují raději na šíření lži, protože z toho mají větší prospěch.

Samozřejmě nejde ale jen o energie. Ta by sice výrazně snížila naše náklady a vyčistila životní prostředí, ale co taková přelidněnost? Ta se blíží svému maximálnímu limitu udržitelnosti. Tady nevidím žádné řešení. Pokud bude klesat, bude populace stárnout a většina lidí nebude v produktivním věku. Pokud bude naopak stoupat, Země všechny neuživí a bude málo místa pro všechny. Ani jedno není dobré. Možná právě proto je cílem iluminátů údajně hromadná redukce populace. A kdo ví, kolik je jich na korporace napojených. A nejen na ně, ale na všechna důležitá centra světa, včetně Vatikánu. Možná se domnívají, že až populaci zredukují a ujmou se vlády, potom budou nasazeny generátory na volnou energii. A možná je to i slib, kterým jim ďábel dal a uvěřili tomu, že budou dědici a vládci světa. Neví, že tento svět, který je připraven, nebude už pro ně. Jak se říká: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Samozřejmě ani volná energie, ani snížení populace by ještě pořád nepřineslo ideální stav. I kdyby se svět posunul tak daleko. Pořád by bylo třeba změnit materialistické paradigma, které by ještě stále přetrvávalo. Proč? Protože jsme zvyklí dělat věci, tak jak děláme. Jsme tak naprogramovaní. A změnit přístup z racionálního na život v souladu s přírodou a na vycházení z vlastních pocitů, znovu se naučit s přírodou komunikovat, komunikovat mezi sebou navzájem, duševně se otevřít, zbavit se otrockých a nesmyslných návyků – to je běh na delší trať.. Jsem přesvědčen o tom, že ani život na Nové Zemi nepřinese okamžitou změnu. Viditelně možná ano, ale ve skutečnosti se budeme ještě dlouho znovu učit normálnímu životu a zbavovat se starých návyků. Nebudeme již ovšem sami. Budeme znovu integrováni do společenství jiných vesmírných vyspělých civilizací. A to celý proces založení nové civilizace Země jen urychlí.

Dnes jsme zatím dospěli pouze tak daleko, že jsme na kapitalismus naroubovali neomarxistické myšlenky rovnosti a v honbě za ziskem jsme propadli nesmyslné ideologii korektnosti, rovnosti a humanismu podporované neoliberály. Výsledek je ovšem takový, že k vylepšení kapitalismu příliš nedošlo, nůžky mezi bohatými a chudými se nepřestaly rozevírat a pouze jsme vybudovali ještě větší příkopy mezi lidmi, podnítili nesnášenlivost, populismus a extrémismus, krizi  hodnot, krizi Evropské unie…. Možná si ani neuvědomujeme, že to není Donald Trump, Andrej Babiš a jim podobní, kdo mohou za stav současného světa, ale ti, co tu bili před nimi. Oni jsou spíše výsledkem volání lidí po změně, než příčinou. I když samozřejmě i to je zjednodušené, nemůžeme být hloupí, abychom nevěděli, že problém je komplexní tak, že ho nikdo nedovede zcela podchytit a každý může mít kus pravdy.

Máme před sebou těžký výběr a zdá se, že nic z toho není dobré, prostě proto, že náhradu za kapitalismus stále nemáme a nejsme schopni zajistit, aby demokracie nebyla jím vlečena. Co si vybrat – budování systému cenzury a šmírování, omezování sama sebe nebo podporování demokracie? Jak to udělat, abychom s vaničkou nevylili i dítě? Opravdu si myslím, že tahle otázka nemá řešení, dokud bude existovat kapitalismus nebo jiný dosud existující systém. Zdá se, že nejvíce se osvědčil Švýcarský model přímé demokracie, ale takovému se většina zemí brání. Ruský model řízené demokracie také není ideální, třebaže většina lidí jej podporuje, když vidí, že ani ten západní zcela nefunguje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *