Jak získám heslo?

Získat heslo lze zasláním SMS zprávy nebo převodem platby na účet. Heslo neslouží k registraci a pro přihlašování na tento web. Slouží pouze k přístupu na ty stránky, které jsou uzamčeny. Heslo je tedy nutné zadávat vždy znovu, pro každou stránku, která je uzamčená, zvlášť. Ostatní části web včetně blogu jsou otevřené.

Uzamčeny jsou pouze části – Antihmota – svět snů, Parapsychologie a metafyzika (kromě Postscirptum a snář) a Esoterika. Ostatní stránky (včetně blogu) jsou všechny otevřené.

Platba převodem

Pro přístup z ČR převeďte prosím 40 Kč na účet u Fio banky.

Při převodu platby nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést svůj funkční email nebo jako VS zadat devítimístné číslo mobilního telefonu (bez mezinárodní předvolby), na které má být zaslána SMS s heslem.

Pro přístup ze zahraničí nebo ČR převeďte prosím 50 Kč na účet u PayPal. 

Pro přístup  ze zahraničí převeďte prosím 100 CZK nebo 5 EUR na mezinárodní účet u Fio banky.

Při převodu platby nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést svůj funkční email na který má být zasláno heslo.

Pokud jste převedli peníze, ale zapomněli jste zadat svůj e-mail nebo telefon, heslo vám pochopitelně zaslat nemohu. V tomto případě mě kontaktujte.

cu

Platba pomocí SMS

Pro okamžitý přístup z ČR zašlete SMS ve tvaru CODE 18033 na číslo 9002050. Cena SMS je 50 Kč, vč. DPH.

Pro okamžitý přístup ze Slovenska zašlete SMS ve tvaru PAY 65600 na číslo 6670. Cena SMS je 1,6 EUR, vč. DPH.

Obratem obdržíte SMS s heslem, které je platné pro všechny uzamčené stránky – neplatí za každou stránku zvlášť. Platnost odkazu je nejméně 30 dní. Poté se může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit.

Za službu technicky odpovídá AXIMA, www.platmobilem.cz, infolinka prsms@axima-brno.cz. 
Nefunguje vše jak má? Kontaktujte prosím administrátora webu na výše uvedené e-mailové adrese.

Obsah některých uzamčených stránek

Onen svět

 • Kde je onen svět?
 • Je hmotný nebo nehmotný?
 • Co vytváří hmotu?
 • Co je antihmota?
 • Co jsou a jak se liší paralelní světy?
 • Co je fyzikální (gravitační) a co astrální hmota?
 • Jak se na nás zemřelí dívají?
 • Zajímají se zemřelí o náš svět?
 • Lze posmrtný život vědecky dokázat?
 • Co vytváří čas a postor?
 • Co jsou dimenze a kde jsou mezi nimi hranice?
 • Jaké bytosti obývají onen svět?
 • Kam duše odchází, když opustí tělo?
 • Co je skutečná realita?
 • Kde jsou hranice mezi fantazií a realitou?
 • Je hmota věčná a může se ztratit?
 • Co jsou fyzikální zákony?
 • Co jsou inkarnační světy?
 • Existuje více vesmírů, než jen náš?
 • Co je inkarnace?
 • Co je za hranicemi vesmíru?
 • Má také antihmota hranice?
 • Proč existuje hmotný vesmír?

Příchod na svět a reinkarnace

 • Co je reinkarnace?
 • Je reinkarnace zákonem?
 • Co umožňuje reinkarnaci?
 • Co je „vyhnání člověka z ráje“?
 • Existuje trestající Bůh?
 • Co je to karma a jak působí?
 • Kdo rozhoduje o inkarnaci?
 • Jak probíhá inkarnace a příchod na svět?
 • Může i člověk žít dva životy současně?
 • Může se člověk narodit současně jako muž i žena?
 • Můžeme si vybrat okolnosti budoucího života?
 • Víme před narozením, do čeho jdeme?
 • Čím je pozemský život tak zajímavý?
 • Jaké jsou podmínky pro inkarnaci?
 • Když na sebe v novém životě vezmu novou osobnost, co se stane s mojí minulou identitou?
 • Kdo jsem já a co je moje identita?
 • Mohu se v jiném životě narodit na jiné planetě?
 • Odkud se bere pocit, že nepatřím do tohoto světa?
 • Setkávám se na tomto světě vždy s lidmi z minulých životů?
 • Odkud přišli lidé, kteří dnes na Zemi žijí a narodili se sem?
 • Co jsou osudové vztahy, láska a setkání?
 • Existují na onom světě rodiny, jak tam funguje společnost?
 • Jaká je partnerská láska na onom světě?
 • Jak se lidé milují onom světě?

Lidé a dévové

 • Co znamená, že je člověk duch?
 • Co je duch a Duch Svatý?
 • Co umožňuje reinkarnaci?
 • Co je „vyhnání člověka z ráje“?
 • Tvoří Bůh dokonalé bytosti nebo bytosti, které musí projít vývojem?
 • A jak vznikl náš duch?
 • Existuje duchovní evoluce a jak se duch vyvíjí?
 • Co je sebeuvědomování a individualizace?
 • Mají zvířata ducha a co je oživuje?
 • Jak se zrodí duchovní bytost?
 • Kdy si bytost začne uvědomovat sama sebe?
 • Co je duchovní dokonalost?
 • Co je vědomí Boha a může ho mít člověk?
 • Kdo je bohočlověk?
 • Co je lidská a dévická evoluce?
 • Kdo jsou dévové, skřítkové, víly?
 • Existuje více druhů duchů, podle bytostí?
 • Jak se dévové vyvíjí a co je jejich smyslem života?
 • Jak dévové vypadají?

Andělé a dévové

 • Kdo jsou andělé?
 • Jak s lidmi andělé komunikují?
 • Je možná přímá komunikace se Stvořitelem?
 • Může se mi anděl zjevit?
 • Jak vypadají a probíhají zjevení andělů?
 • Jaký je rozdíl mezi anděly a archanděly?
 • Existuje hierarchie mezi stvořenými bytostmi?
 • Jaké jsou rozdíly mezi anděly?
 • Spolupracují spolu andělé a dévové?
 • Kde začíná a končí život?

Smrt a umírání

 • Jak probíhá umírání?
 • Co je smrt?
 • Co se děje při umírání a opuštění těla?
 • Je rozdíl mezi přirozenou a náhlou smrtí?
 • Jak duše ví, kam má jít po smrti?
 • Jaké důsledky má sebevražda?
 • Když člověk zemře, jak se to dozví jeho známí, kteří zemřeli již dříve?
 • Jak probíhá smrt po dlouhé těžké nemoci?
 • Jaký je stav duševně nemocných po smrti?
 • Co když člověk zemře jako dítě?
 • Jaké důsledky má eutanázie nebo interrupce?
 • Je délka života předem dána?

Svět snů

 • Jak to vypadá na onom světě?
 • Jak po smrti fungují myšlenky a emoce?
 • Kde je hranice mezi virtuální a skutečnou realitou?
 • Jaká je síla myšlenky?
 • Existuje na onom světě soukromé a veřejné?
 • Existuje na onom světě vlastnictví majetku?
 • Mají zemřelí na onom světě nějaké bydliště?
 • Existují na onom světě zvířata?
 • Co se stane se zvířaty po smrti?
 • Jak vypadá vchod do onoho světa?
 • Jak se duše dostane po smrti na druhý břeh?
 • Mohu onen svět navštívit ještě během života?
 • Můžeme komunikovat se zemřelými?
 • Co je channeling a jak funguje?
 • Je onen svět věčný?
 • Jaké zákony platí na onom světě?
 • Jak poznám, že jsem po smrti?
 • Co se děje s těmi, kteří po smrti bloudí?
 • Co spojuje duši s tělem a jak se od něj oddělí?
 • Jak vypadá člověk po smrti, když nemá tělo?

Život po životě

 • Jaký je praktický život na onom světě?
 • Co dělají zemřelí na onom světě, čím se zabývají, jak žijí?
 • Pracují zemřelí na onom světě?
 • Existuje na onom světě soukromý život?
 • Mají zemřelí domov, zázemí?
 • Existují rozdíly mezi zemřelými muži a ženami?
 • Existuje na onom světě sex a intimita?
 • Co je to stud a odkud pochází?
 • Žijí spolu manželé i po smrti?
 • Existuje na onom světě nevěra, promiskuita, cizoložství?
 • Mění se charakter lidí po smrti?
 • Existují na onom světě jména a příjmení?
 • Kde jsou zvířata na onom světě?
 • Kde jsou děti a kam odchází po smrti?
 • Stárnou lidé na onom světě, jsou tu mladí a staří?
 • Existují rodiny na onom světě?

Astrální a duchovní říše

 • Je onen svět nějak rozdělen?
 • Existují na onom světě nějaké hranice?
 • Kolik je podob onoho světa?
 • Jak lze cestovat mezi různými sférami a zónami onoho světa?
 • Jaké jsou bariery mezi obyvateli onoho světa?
 • Existují na onom světě státy nebo národnosti?
 • Existuje na onom světě nějaké správní dělení?
 • Existuje na onom světě nějaká vláda?
 • Jaká je infrastruktura na onom světě?
 • Existují na onom světě města a vesnice?
 • Jaké je na onom světě životní prostředí?
 • Jaké jsou rozdíly mezi obyvateli onoho světa?
 • Jak je onen svět rozdělen?
 • Podrobný popis jednotlivých úrovní a sfér, jejich obyvatel a života v nich.
 • Duchovní sféry a světy.
 • Kde je a jak vypadá to, čemu říkáme ráj?
 • Co je ráj a co je nebe?

Temné zóny

 • Existuje peklo?
 • Co je to očistec?
 • Co jsou šedé a temné zóny a kde jsou?
 • Jak to vypadá v temných zónách?
 • Jak se duše dostane do temných zón?
 • Může duše na onom světě podruhé zemřít?
 • Kdo končí v nejnižšcích zónách?
 • Jak jsou temné zóny nebezpečné?
 • Lze se z temných zón dostat?
 • Existuje věčná, duchovní smrt?
 • Kdo vytvořil temné zóny?
 • Kde je očistec?
 • Co se děje v očistci?
 • Jací lidí přichází do očistce?
 • Jak dlouho trvá pobyt v očistci?
 • Jak dlouho trvá očistec?
 • Jak vypadá očistec?
 • Co je duchovní život a duchovní kvalifikace?
 • Jaká je záruka dobrého života?
 • Není poznání zbytečné, nestačí víra?
 • Co jsou démoni a jak působí?
 • Existuje po smrti soud?
 • Peklo nebo ráj po smrti?

Smysly ducha

 • Jak vypadá duše?
 • Jak velké je astrální tělo?
 • Co je éterické tělo a jak vypadá?
 • Čím se řídí vzhled duše?
 • Z čeho se skládá duše?
 • Tělo éterické a emocionální.
 • A jaké má duch či duše smysly?
 • Jak spolu zemřelí komunikují?
 • Může duch najednou nezávisle komunikovat svíce bytostmi?
 • Existují pro ducha nějaké překážky?
 • Jaké mají obyvatelé na onom světě smyslové zážitky?
 • Jedí nebo potřebují jíst?
 • Má duch pohlaví?
 • Může duch změnit své pohlaví?
 • Co určuje naše pohlaví aco je pohlaví?
 • Sexualita a rozmnožování na onom světě, existuje, jak funguje?
 • Jaké mají obyvatelé na onom světě tělesné a duševní potřeby?
 • Co je myšlenka, jak vzniká?
 • Kde vzniká myšlenka?
 • Je myšlenka produktem mozkové činnosti?
 • Jak mozek pracuje s myšlenkou?
 • Co je a jak funguje telepatie?
 • Co je schopnost mluvit jazyky?
 • Jaké jsou možnosti ducha, když je mimo tělo?
 • Kde končí dualita a začíná jednota?
 • Co je jasnovidectví?
 • Lze dosáhnout vědomí Boha?
 • Co je hmota a vědomí?
 • Jak lze přesouvat hvězdy a planety?
 • Co ducha omezuje?
 • Můžeme navštívit duchovní svět?

Čas a prostor

 • Platí na onom světě nějaké fyzikální zákony?
 • Existuje na onom světě nějaký čas a prostor?
 • Co je hyperprostor?
 • Jak rychle se lze pohybovat na onom světě?
 • Lze cestovat časem?
 • Lze navštívit budoucnost stejně, jako minulost?
 • Lze změnit minulost?
 • Jak se duch pohybuje mezi různými realitami?
 • Jak vypadá cesta do vyšších světů?
 • Jak vypadá cesta do nižších světů?
 • Jak běží na onom světě čas?
 • Jak zemřelí vnímají čas?
 • Co je věčnost?
 • Čím se obyvatelé na onom světě řídí?
 • Jaké je střídání dne a noci na onom světě?
 • Existuje něco jako střídání ročních období na onom světě?
 • Existuje něco jako počasí na onom světě?
 • Jak se pohybuje člověk, když opustí fyzické tělo?
 • Jak duch oživuje tělo?

Akašická kronika

 • Co je akašická kronika?
 • Kde je akašická kronika?
 • Co lze najít v akašické kronice?
 • Jak dlouhá a trvalá je paměť akaši?
 • Jak vypadá akašická kronika?
 • Jak se lze navštívit akašickou kroniku?
 • Jak se lze napojit na akašickou kroniku?
 • Jak duch může akašickou kroniku používat?
 • Může ten, o kom zjišťujeme informace v akašické kronice, na to přijít?
 • A co horoskopy, léčitelství, čakry, spiritismus, magie?
 • Lze věštit osud a budoucnost?
 • Jak se lze stát návštěvníky z budoucnosti?
 • Můžeme se setkat s návštěvníky z budoucnosti?
 • Co je vzpomínka na budoucnost – dejavú?
 • Mohou nás navštívit lidé z budoucnosti nebo minulosti?
 • Existuje něco jako střídání ročních období na onom světě?
 • Existuje něco jako počasí na onom světě?
 • Jak se pohybuje člověk, když opustí fyzické tělo?
 • Jak duch oživuje tělo?

Duchové a fantomy

 • Mohou duchové nějak působit na hmotu?
 • Duchové a hmota podrobně.
 • Jak se duchové zjevují?
 • Mohou se zjevovat zemřelí?
 • Zjevují se zemřelí stejně jako andělé?
 • Lidé a spiritismus – co se děje při vyvolávání duchů?
 • Kontaktujeme opravdu zemřelé?
 • Co se děje, když někde straší?
 • Co jsou strašidla a existují?
 • Proč dochází ke „strašení“?
 • Co se děje v Bermudském trojúhelníku?
 • Co se stalo s těmi, kteří zmizeli v Bermudském trojúhelníku?
 • Co jsou různá zjevení duchů, apod.?
 • Co jsou démoni a jak vypadají?
 • Co je narušení časoprostoru?
 • Jak dochází k poruchám časoprostoru?
 • Co je dynamizované energie v prostoru?
 • Jaké jsou kontakty mezi tímto a oním světem?
 • Lze duchy vyfotit nebo nahrát?
 • Duchové a onen svět – proč je děti a zvířata vidí?
 • Telepatické kontakty s obyvateli onoho světa?
 • Kontakty během spánku.
 • Co jsou fantomy a jak vznikají?
 • Existují uměle vytvořené sny?

Démoni a psychika

 • Co jsou démoni a jak vznikají?
 • Jaký vliv na člověka démoni mají?
 • Co jsou komplexy démonů?
 • Jaký je rozdíl mezi démony a fantomy?
 • Co je pravá a nepravá posedlost?
 • Jak démoni vypadají?
 • Mají démoni osobnost a jsou to živé bytosti?
 • Démoni a bioroboti.
 • Jaká je síla emoce a myšlenky?
 • Sympatie a antipatie.
 • Démoni v našich snech.
 • Démonické otroctví – v zajetí démonů.
 • Démoni – cesta do pekla.
 • Démoni, psychický kolaps a duševní poruchy.
 • Proč je zpověď – svátost smíření?
 • Jak se na mě přichytí démon cizího člověka?
 • Posedlost démony a posedlost duchy.
 • Posedlost a duševní nemoc.
 • Co je duševní porucha?
 • Jak vzniká duševní porucha?
 • Jak člověk pozná, že mu hrozí tato porucha?
 • Jak lze léčit duševní poruchu?
 • Co znamená duševní nemoc?
 • Co je autismus?

Kosmické nekonečno

 • Kde začíná a končí kosmos?
 • Kde jsou hranice makrokosmu a mikrokosmu?
 • Jaké jsou nejmenší a největší bytosti?
 • Centrum andělé – centrální slunce.
 • Jak velký je vesmír?
 • Co je nekonečno?
 • Jaká je identita Boha?
 • Kde se ale vzal Bůh, jestliže nic nevzniklo samo od sebe?
 • Co je „teorie všeho“?
 • Je hmota a energie věčná?
 • Je správný postoj vědy?
 • Existuje náhoda?
 • Jaký má smysl víra?
 • Jaký má víra důsledek.

Stvoření světa

 • Jak to bylo úplně na počátku Stvoření?
 • Kdo byly první bytosti?
 • Kdo jsou zvířata?
 • Jak sami sebe vnímají zvířata?
 • Byl člověk stvořen jako dokonalý nebo prošel evolucí?
 • Proč existují zvířata a jaký je jejich smysl?
 • Je Darwinova teorie tedy mylná?
 • Jak vznikl život?
 • Co je evoluce života?
 • Je evoluce řízena nebo probíhá samovolně?
 • Tvoří Bůh přímo nebo skrze prostředníky?
 • Co je stáří duše?
 • Byl svět stvořen za šest dnů?
 • Existují chyby v evoluci?
 • Co se stalo s dinosaury?

Původ člověka

 • Byl ráj na Zemi?
 • Kde byl ráj?
 • Kdy došlo k pádu člověka?
 • Co znamená „vyhnání z ráje“?
 • Jak vznikla lidská rasa?
 • Co je důvodem rozdílnosti lidských ras?
 • Civilizace Atlantidy a pračlověk.
 • Vznikl člověk na Atlantidě?
 • Jak člověk ztratil spojení s duchovním světem?
 • Jak se člověk stal otrokem Satana?
 • Co je dědičný hřích?
 • Jak došlo k pádu Atlantidy?
 • Kdy člověk zapomněl na svůj původ?
 • Řecko – základ současné civilizace.

Duševní polarita a pohlaví

 • Byla žena opravdu stvořena z muže?
 • Má duch pohlaví?
 • Proč je člověk muž nebo žena?
 • Co je jing, jang a trojjedinost Boha?
 • Rodina jako obraz sexuality.
 • Rozpad jednoty, duality a polarita.
 • Sexualita je tvůrčí podstata života.
 • Jednota, pád člověka a rozpad na póly.
 • Jaký je rozdíl mezi mužskou a ženskou rolí?
 • Jaký má původ homosexualita a transsexualita?
 • Existovali Adam a Eva?
 • První hřích Adama a Evy – pád člověka.
 • Pocit viny – příčina oddělení od Boha.
 • Co je Desatero?

2 komentáře: „Jak získám heslo?“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *