Globální síť

Podle jedné ankety se dětí ve škole ptali, jaká věc je pro ně nejdůležitější. Možná to není tak velké překvapení, ale většina z nich odpověděla, že nejdůležitější věcí jejich života je INTERNET. Když se dětí zeptali proč, odpovědi – a jak bychom věděli, kdy nám jede vlak, jak bychom si objednali zboží, jak bychom si koupili lístek, jak bychom přeložili text, jak bychom se dověděli to či ono, jak bychom si dopisovali, jak bychom se mohli seznámit…? Zatímco by starší si ještě pamatuje, jak jsme všechny tyto věci dělali OFF LINE, protože internet neexistoval, pro mladou generaci je to těžko představitelné.

Někteří si možná v budoucnu nebudou umět si představit školní výuku off line, ledničku, která si sama neumí objednávat potraviny, které došly, centrální topení, které se samo nezapne, když pozná, že majitel je již na cestě domů či dokonce auto,které když je on line, umí komunikovat s jinými auty a řídit se samo jen prostřednictvím hlasového či telepatického pokynu. Zkrátka ta závislost na globální síti je stále více až neuvěřitelná a nikdo neví, kde skončí. Zejména, pokud síť nebude dostupná.

Internet je skvělá věc – je to neuvěřitelný zdroj (nástroj) zábavy, poučení, seznamování, komunikace, obchodování… Sotva si už dnes asi dovedeme představit život bez tohoto převratného vynálezu. V chudých zemích, kde je internet stále velmi drahý lidé dokonce neváhají hladovět a nekupovat potraviny jen kvůli tomu, aby si mohli zaplatit kousek internetu. Internet je zkrátka neuvěřitelná droga, pokušení i závislost. Život nám velmi zjednodušuje, ale daň, kterou za to vše člověk nakonec zaplatí bude podle mého názoru nesmírně vysoká, až bude vynalezen způsob, jak prostřednictvím sítě ovládnout lidstvo. A to nebude těžké, protože propojené bude vše. Od vaší lampy, ledničky, televize, auta, přes vašeho mazlíčka, vaše děti, vaši manželku, vašeho zaměstnavatele, vaše přátele, váš profil, vaše konto, vaší identitu…

Vše bude dokonale uzpůsobené a personalizované jen pro vás a vaše pohodlí. Jen už to nebudete mít pod kontrolou a skrze to vás bude ovládat někdo jiný. Člověk bude jen loutka na vodítku a nebude cesty zpět, pokud nebude chtít ztratit právo být občanem společnosti, který může nakupovat a prodávat, protože může prokázat svoji identitu. Bez ní nebude mít žádné právo na nic. Bez čísla šelmy a bez čipu ve svém těle bude nulou.

„A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“  Bible, Kniha Zjevení 13:16-17

Internet se dnes stál páteří celého našeho světa a má nesmírný význam v souvislosti s mocí a manipulací člověkem. O tom, jaký bude jeho vývoj a osud do značné míry závislí osud celé naší společnosti. Tak daleko je s touto sítí již svázaná a propojená. Kolaps světové sítě, stejně jako její ovládnutí bude mít fatální důsledky pro celou civilizaci. Systémů, které mohou fungovat nezávisle na on line připojení je stále méně. V budoucnu to bude zcela univerzální elektronická síť na kterou by mělo být napojeno vše – lidé, věci, ba dokonce i některá zvířata.

Již během několika let se objeví sítě nové generace, které budou propojovat nejen lidi, ale i věci. Ta znamená takové riziko, že některé země a města budování těchto sítí na svém území předem zakázaly. Umožní ovládat svět stále více, což je obrovská příležitost jak pro státy, tak pro hackery. Naše život bude záviset a tom, jak funguje nebo nefunguje světová síť. To si uvědomují i největší velmoci – boj o ovládání těchto sítí je maskován bezpečnostními důvody, ve skutečnosti je to ale geopolitika. Dnes se mluví nejen o 5G sítích, ale i o internetové sítí šířené přes satelity, která zabezpečí extrémní rychlý internet kdekoliv na světě a možnost napojení všeho a všech na tuto síť. Věříme, že když vybudujeme 5G sítě, náš život se zlepší, ale nevede se žádná diskuse o tom, zda to skutečně potřebujeme a zda není účelnější vynaložené stovky miliard vynaložit na jiné věci. Chceme mít skutečně vše chytré a být na tom závislí?

Ve skutečnosti se můžeme dostat pod takový tlak, až dojde k velkému krachu a blackoutu. Až potom si možná uvědomíme, že místo skutečně důležitých věcí jsme biliony dolarů a eur vyhodily na budování nesmyslů, které ve skutečnosti vůbec nutně nepotřebujeme. Je to však obrovská příležitost pro byznys a lukrativní zakázky. A samozřejmě také pro hackery, ať už ty osamělé amatéry nebo ty řízené vládami.

Až bude vše napojené na globální síť nové generace a každá věc bude chytrá, zjistíme, jak hloupí jsme.

Stačí malá bezpečnostní chyba v systému, kterou někdo využije a vyřadí z provozu třeba kompletní infrastrukturu a celé státy, protože vše bude chytře propojené se vším. Navíc už to, že se jednou utopíme v elektromagnetickém datovém smogu dnes řeší málokdo. Možná i proto, že si myslíme, že to není naše starost, protože to bude věc dalších generací a nám jde přece teď hlavně o naše zisky. Ve jménu technického pokroku, která má přinést skvělou budoucnost. O tom, že ani neviditelná data, která nepřetržitě tečou přes naše těla není nic, co by bylo dobré se také taktně mlčí. Možná proto, že jejich negativní vliv lze snadno rozporovat, protože tu nejsou tak dlouho, aby poskytla relevantní data na vliv na naše zdraví. A možná i proto, že to není v zájmu nikoho, zvláště těch, kdo na elektromagnetických bezdrátových technologiích vydělávají nebo je alespoň rádi využívají – což je většina z nás.

Kdo jsou ti „nezávislí“ odborníci, kteří stanovují maximální povolené limity elektromagnetického záření? Ano, většina z nich jsou zástupci velkých telekomunikačních firem. A podle nich se pak řídí vlády. V důsledku jejich touhy po byznysu jim samozřejmě pramálo záleží na tom, jaké mají vedlejší účinky silná elektromagnetická pole na lidech – kteří jsou tak jako pokusní králíci. Pokud mají nevysvětlitelné deprese, psychické problémy, zažívací problémy, bolesti hlavy, apod. – nikdo nebude pátrat zda na to nemá elektromagnetický smog, protože ten již byl přece vyloučen a každý ví, že jde o konspirační teorie. Nezávislí vědci přece publikují výsledky svých výzkumů a tak nezbývá, než jim věřit. To, že za nimi stojí velké peníze a že vědecké výzkumy dnes vůbec nejsou nezávislé, ale jsou z 90% v soukromých rukou oligarchů a jejich koncernů, se téměř nemluví. Miliardáři provádějí postupnou demontáž celého demokratického systému, který sice jakoby funguje pořád stejně, ale běžní lidé v něm mají stále menší a menší prostor. A nejen oni – i celé vlády. Všechny věci veřejné a občanské společnosti se privatizují.

Když jsem se varováními s rizikem těchto sítí a čipovými technologiemi z úst údajných mimozemšťanů dověděl někdy v polovině 90. let, bral jsou to jako zajímavé věci a vzrušující sci.-fi, která se odehraje možná někdy ve vzdálené budoucnosti, kdy my už tu dávno nebudeme. Dnes vidíme, že se pomalu začínají stávat realitou. Inu, rychlost technického vývoje je neuvěřitelná. Co se nám před 25 lety jevilo jako sci-fi, dnes prakticky existuje a co se nám zdá jako sci-fi za dalších 25 let, může být holá realita, ve které budeme již postaveni před hotovou věc… I když dnes tomu stále ještě nemusíme zdánlivě věnovat pozornost a ani ztráta soukromí nás nemusí trápit, protože se tento nedostatek zatím nijak výrazně neprojevuje.

Rizika nových sítí jsou ale jasná – od možností sledování každého na každém kroku, jeho aktivit, přes ovlivňování a manipulace, až po narušení systému tak, že nepoteče voda, nebude fungovat doprava, televize, nebudou fungovat semafory, zkrátka, vše co je řízeno sítí… A pokud dojde k výpadku energie, zkolabuje i sít a nastane chaos, protože nebude fungovat nic. Všechna naše zařízení, kterým pyšně a hrdě říkáme chytrá, budou najednou neuvěřitelné hloupá – či spíše zbytečná. I když samozřejmě ani globální výpadek energie v důsledku zničení rozvodných sítí není vyloučen, ještě větší je bezpečnostní riziko, spojení politiky a chytrých technologií. Jinými slovy, stáváme se sice zatím pomalu, ale jistě, otroky světové sítě, výměnou za výhody a komfort.

To je něco, co bychom vlastně mohli považovat za součást tzv. digitální demence, která je důsledkem toho, že naše společnost se sice vyvíjí technicky, ale duchovně hloupne. Přestože se nám dosud nepodařilo sestrojit umělou inteligenci, která by byla schopná se sama rozhodovat a vymknout se tak naší kontrole. Třeba si na základě svých algoritmů vypočítat, že člověk je vlastně škůdce a rozhodnout se, že je třeba ho zničit. Ta pak jednoduše spustí procesy, které vyřadí vše z provozu, elektrické i internetové sítě a bude moci způsobit takový kolaps, tak velké globální katastrofy, že vrátí svět do doby kamenné, tak jako se to stalo za Atlantidy, kdy super technicky vyspělá civilizace bojovala se stroji, až sama sebe zničila. Nebude třeba ani žádných autonomních zbraní.

Můžeme si představit, co by způsobilo třeba napadení jaderné elektrárny hackery. A co třeba chyba v umělé inteligenci, která by způsobila řetězovou reakci exploze všech atomových elektráren na světě? Člověk poškozené sítě nestačí opravit, protože superrychlá umělá inteligence je stačí zničit dříve, než to bude možné.

Čím více se společnost stává nesvobodnou, tím více presumpce viny nahrazuje presumpcí viny.  To znamená, že nikoliv viník musí dokazovat, že je nevinen, ale naopak – nevinní musejí dokázat, že jsou neviní, jinak jsou pokládány za viníky – respektive alespoň za potencionální viníky. O to, že to není přirozené, nemůže být sporu. Znamená to totiž, že se tu vyčleňuje elita lidí, která sama sebe pokládá za nevinné, zatímco všechny ostatní za viníky. Ostatně není to nic nového, platilo to v každé totalitní společnosti. Kdo bude ovládat sítě, bude ovládat svět.

Nakonec na presumpci viny je založena i EET, i když nám říkají, že EET je normální, stejně jako jakákoli jiná evidence, protože žijeme v moderní, elektronické a digitální době. Normální to však není, pouze je to pokušení, která nás svádí k tomu, si to myslet. A propo, proč myslíte, že se daňové přiznání nazývá „přiznání“ ? Právě proto, že je založeno také na předpokladu viny, na tom, že jsou všichni podvodníci. Jinými slovy se tak má každý přiznat k tomu, že platí daně – jestliže však platit daně je skutečně normální, proč je nutné to „přiznávat“ nebo je evidovat tak, že přiznáváme ihned každou účtenku, jako bychom všichni podváděli? Myslím si, že i z praktického hlediska je EET velmi sporná věc a jestli skutečně narovnává podnikatelské prostředí je otázka. Mockrát jsem už viděl způsob, jak někteří toto stejně obcházejí a elektronický účet vydají jen tomu, kdo si o to požádá. Největší firmy stejně většinou odvádějí daně jinde, nikoli u nás a spoustu menších podnikatelů to jen otravuje. Přitom stát z nich má nejmenší příjmy, leckdy žádné. Výsledkem je zdražení nebo zavření restaurací, zdražení služeb a řemeslníků, kterých bude ještě méně.

Internet by vždy měl být založen na dobrovolnosti, svobodně se rozhodnout, zda jej chci nebo nechci používat. A k čemu a jak jej chci používat. Připojení k internetu by mělo být správně vždy pouze právem a možnosti – nikoliv povinností. Pokud jde o internet, neměli bychom se zajímat pouze o svobodu publikování na internetu a o otázku cenzury. To je jen jedna věc. Měla by nás zajímat i zavádění povinnosti být připojen on line nebo povinnost používat čipy.

Na presumpci viny je založen i připravovaný nový globální systém nazývaný jako „univerzální kriminální bezpečnostní systém“ (anglicky zkratka L.U.C.I.D.). Jeho základem bude jediná a jednotná elektronická databáze všech lidí na světě napojená na centrální počítač a sledovací satelity. Všechny ostatní databáze budou napojeny na ní a papírové peníze, průkazy a doklady budou zcela zrušeny. Veškerá identifikace lidí, jejich pouhá existence, veškeré finanční transakce budou možné jen skrze registraci do tohoto ověřovacího ID systému. Každý člověk, každý domácí mazlíček, každá věc, bude mít svůj jedinečný ID kód, kterému se říká číslo šelmy. Jen tak se bude moci přihlásit do systému, identifikovat se a provádět transakce.

Aby mohl být stále přihlášen do globální sítě – globálního webu, bude muset být registrován. Registrace bude nejprve v čipu na jedné kartě. V tom budou nahrány všechny informace o vás, váš profil, vaše konto, pojištění, vaše historie a současnost, váš stav má dáti dal, atd. Nikdo se nebude moci připojit k síti jinak, než prostřednictvím svého čipu, kterým se zaloguje. A navíc bude tento čip během doby připojení stále spojen se sítí, stejně jako signálem přes satelit, který na to bude dohlížet. Počítač pak ještě před přihlášením zkontroluje vaše biometrické údaje, vaši tvář, oči, otisky prstů… Historie všech prohlédnutých stránek, všech zadaných dat a veškeré hlasové i textové komunikace bude zaznamenána a archivována.

Ne samozřejmě hned, ale jen něco a tajně, aby nedošlo ke zbytečným konfliktům se zákony na ochranu soukromí. To však bude přesto běžně porušováno a vzniku globální databáze všeho nezabrání. Teprve až k tomu budou příhodné politické podmínky, budou možná takové zákony zcela zrušeny jako archaické a překonané. Tak jako se dnes lidé radují z toho, že mohou veřejně šířit a sdílet třeba své erotické nahrávky které patří jen jim a jejich partnerům, uvítají možná v budoucnu i to, že mohou o sobě šířit i jiné věci, co by si měli nechat sami pro sebe. Lidem je soukromí často na obtíž, nerozumí tomu, co je intimita a jsou rádi, když mohou ukazovat o sobě vše, aby o sobě dali vědět a jiní si jich všímali. Ovšemže to neplatí obecně, ale počty takových lidí stále stoupají a je mezi nimi mnoho dobrovolníků, kteří přímo vyžadují, aby byli sledováni, případně trestáni.

Dobrovolníci budou mít čip implantován přímo v těle, bude na to velká reklama. Bude se ještě hodně mluvit o tom, jak je soukromí zbytečné a o co je důležitější, když je člověk v bezpečí a pod kontrolou těch, které má rád, zatímco on má zase pod kontrolou je. Každý bude přesvědčován o fantastických výhodách, neboť prostřednictvím svého čipu bude moci ovládat vše pouhou myšlenkou či gestem. Díky tomu mu bude ihned poskytnuta jakákoliv služba, ať už státu nebo soukromé firmy a zaplaceno bude automaticky, stejně jako daně a daňová přiznání – vše vypočte sám systém automaticky, aniž bychom museli neustále zadávat někam nějaká data, někam chodit, něco vyplňovat, počítat. Vše odpadne.

Později však bude tento sytém povinný pro každého, protože k němu nebude existovat žádná jiná alternativa. Na ty, kdo se odmítnou zapojit, bude nahlíženo jako na bezdomovce, příživníky a kriminální živly. Podle toho s nimi bude zacházeno. Nekompromisně a tvrdě. Nebudou mít žádná práva. Tato globální elektronická síť bude jakýsi monstrózní internet lid, zvířat a věcí. Každý bude muset být připojen. Většina lidí s ním bude spokojena a i ti, kterým se líbit nebude, se do něj raději zaregistrují. Jen hrstka lidí budou ti, kteří se smíří s tím, že budou raději psanci bez občanských práv.

Sci-fi? Zatím ano, ale tak nějak bych si tipl, že to bude. I když neříkám, že to bude tato internetová síť, jak ji známe dnes. Při rychlosti technického vývoje bych to odhadoval jen na několik desítek let. Dnes jsme stále ještě na prahu nové revoluce a nemáme ještě ani 5G sítě. Mnoho věcích už ale máme docela chytrých, dokonce i lednice a odpadkové koše, jen chytrý internet ještě úplně ne. Určitě se na tom ale pracuje.

V budoucnu budou probíhat určitě i všechny finanční transakce pouze bezhotovostně, on line. Používání hotovosti bude stále více omezováno, dokud nebude zrušeno zcela. Čipy budou zpočátku jen na kartách a jen dobrovolníci ho budou mít v těle, ale i to se změní. Zrušení hotovosti bude prezentováno jako samé výhody – například zmizí žebráci, kteří nebudou mít zájem o nabízené potraviny, protože žebráci mají zájem jen o peníze na cigarety a chlast. Bude to výhodný, ale i snadno zneužitelný systém – vláda bude mít vše pod kontrolou.

Ten, kdo nebude trvale přihlášen on line, bude podezřelý a navíc nebude moci provádět žádné finanční transakce, ani jednat s úřady. Nebude moci prokázat svoji totožnost, takže nebude platným občan společnosti a bude pravděpodobně umístěn do detenčního centra. Každý bude sledován a nikoliv anonymně za účelem cílené reklamy, ale jeho identita bude automaticky propojena s jeho osobními údaji. Dnes k tomu sice ještě zatím mnoho důvodů není, ale to nebude navždy.

Zkrátka internet přináší neskutečně mnoho výhod. Argumentovat však tím, že vývoj jde dál a tak to být musí, protože se mění vše, neobstojí. Nelze vše vyměnit za výhody. A už vůbec ne, abychom za výhody dali všanc sami sebe. Lidé však budou reklamou na technický vývoj a jeho výhody za oblbnutí, že to klidně udělají. A nechají se i koupit. Ne všichni a ne s nadšením. Ale přece. Aby to nebolelo a aby hlas protestujících nemohl být překážkou, která by tomu zamezila, půjde to nejspíše postupně a také nenápadně. Tak, aby měl každý dost času si na omezování svobody, práv a soukromí zvyknout. Aby se zaměřil hlavně na ty výhody, které se jednou ukážou jako velkou nevýhodnou, protože už nebude možné se jich jen tak vzdát.

Jeden komentář k „Globální síť“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *