Ing. Petr Blahynka – Uhlíková válka

Klima bylo stovky let poměrně stabilní a v dobách kdy docházelo k větším změnám klimatu ještě buď člověk na Zemi nebyl nebo byla jen řídce osídlená. Je to tedy více méně nová zkušenost. Poslední doba ledová trvala někdy v letech 113 000 do 9 700 let před Kristem. Skončila tedy v době zániku prastaré civilizace Atlantidy a velkou potopou ukončila předpotopní svět pradávné civilizace. Místa, která byla pod ledem se změnila v pouště a pouště se zazelenaly a změnily se v úrodné země, kde bylo moře objevila se souš a kde byla pevnina, bylo nově moře (samozřejmě není myšleno vždy a všude doslova). Mezi Velkou Británii a Evropou neexistovalo moře, ale úrodná zem, Sahara byla také úrodnou zemí, stejně jako Grónsko – Greenland, Zelená země. Ještě ale nikdy nebylo součástí takových klimatických změn osm miliard lidí. Změny se děly, i když lidstvo neprodukovalo žádný oxid uhličitý, i když samozřejmě můžeme argumentovat tím, že nebyly tak prudké.

Jak to bylo je tedy otázka, ale každopádně se obávám, že ani radikální snížení produkce oxidu uhlíku a metanu vůbec nemusí vést k zastavení, ba ani zpomalení klimatických změn. Je tedy otázka, zda by lidstvo s takovou alternativou nemělo rovněž počítat. Co budeme dělat, pokud grýndýl prosadíme, ale ukáže se jako neúčinný? Je zajímavé, že touto možnosti se nikdo nezabývá a každý si je jist, že to zabere. Nebo dokonce, že Evropa, jejíž produkce tvoří jen malý zlomek té celosvětové, spasí svět. Všechno se mění, slunce pálí a svítí ostře jako blázen a vidíme, že ani pravidelný chemický postřik mraků, tzv. chemtrails nedokáže odclonit smrtící sluneční záření (a navíc ještě otravuje přírodu těžkými kovy).

Tam mě také napadá v souvislosti s tím bojem proti metanu a omezováním chovů dobytka, které se podílí za globálním oteplování, protože dobytek prdí a prdy obsahují metan. No jo, ale pokud vím, tak prdí všichni savci, nejen dobytek, ale i my lidé prdíme. A proto je lidstvo přemnožené, určitě je to dohromady mnohem více metanu, než produkuje dobytek, takže vlastně aniž bychom znečišťovali ovzduší průmyslem  či dopravou, podílíme se na globálním oteplování tím, že trávíme a prdíme. Když jsem se umělé inteligence zeptal, zda by místo omezování chovu dobytka tedy nebylo lepší omezit počet lidí, odpověděla mi:

„Otázka o omezení počtu lidí je velmi citlivé téma a má mnoho aspektů, které je třeba zvážit. Omezování počtu lidí by mohlo mít několik potenciálních výhod a nevýhod, které by bylo třeba pečlivě zvážit.“

Mimochodem, když se klade takový důraz na pěstování umělého masa nebo na chov hmyzu a hmyzí farmy, které by měly stále více nahrazovat dobytčí farmy, proč se neklade důraz na rybí farmy, vzhledem k tomu, že jíme málo ryb, jsou zdravé, mají omega3 a hlavně – neprdí, takže jsou ekologické?