Historie Polska

Polané jsou dědici Slovanů z rovinaté země samých polí. Dnes říkáme Polanům hovorově „Poláci“. O jejich zemi – společnou věc „rzeczpospolitu“ se dlouho dělili jiní a dodnes si to nesou jako trauma.

Polská knížectví

Území mezi Vislou a Odrou – nejstarší území osídlené Slovany, jejichž předkové sem přišli zřejmě z oblasti dnešního Bulharska a Severní Makedonie – pravlasti všech Slovanů

600 | první Slovanská hradiště

821 – 890 | Knížectví Vislanů  

První významné polské knížectví – povodí Visly, oblast Krakovska a po ztrátě území Velkomoravské říše (870 – 906) také Slezska

907 – 950 | Knížectví Vislanů 

950 – 1002 | České knížectví

890 – 962 | Knížectví Polanů

Největší Slovanská říše, knížectví rozkládající se na severozápadě od Hvězda po Poznaň, od roku 1002 rozšiřuje své území i dobyté knížectví Vislanů

962 – 1025 | sjednocování knížectví v jedno Polské knížectví – Polsko

Polské knížectví zabírá také části dnešní Moravy, Slovenska a Čech

Polské království

1025 – 1370 | Polské království Piastovců

1241 – 1295 | Okupace Mongly

1296 – 1306 | Polsko-České království

1346 – 1742 | České království (Slezsko)

1370 – 1383 | Polské království pod vládou Uher

1383 – 1385 | Polské království

Unie Polsko – Litva

1385 – 1772 | Polské království a Litevské velkoknížectví Jagellonců

Unie vzešla ze sňatku Hedviky Piastovské a litevským velkoknížete Jogailou – Vladislavem II. Jagellonským. Polsko-Litevská unie je stala „společnou věcí“ – polsky rzeczpospolita a toto označení se používá v polštině stále i dnes, a vžilo se i pro význam slova republika.

1648 – 1660 | okupace Švédskem a Ruskem

1700 – 1721 | války s Turky, Ruskem, Švédskem,Tatary

Okupované Polsko

1772 – 1918 | rozpad Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko

1807 – 1815 | Varšavské knížectví Napoleona Bonaparte

1815 – 1866 | Polské království Ruska

1815 – 1844 | Krakovská republika

1815 – 1847 | Poznaňské velkovévodství Pruska

Polská republika

1918 – 1926 | Polsko – 1. republika (demokratická)

1926 – 1939 | Polsko – 2. republika (autoritářský režim)

1939 – 1947 | Okupace Německem a SSSR

1947 – 1989 | Polsko – 3. republika (komunismus)

od 1989 | Polsko – 4. republika (demokratická)

od 2004 | Evropská Unie