Demokracie

Začátek transformace od socialismu ke kapitalismu a skutečné demokracii po pádu komunistické diktatury – vlády Národní fronty pod vedením KSČ. Počátek velké globalizace a období vůbec největší svobody, ale i chaosu ve kterém se nikdo nevyzná, což způsobuje opět růst nespokojenosti. Výměna kabátů a vznik nových elit. Štastná doba kdy jedna ideologie padla, ale žádná nová se ještě nezrodila.


Od konce 80. let se stále více začíná prosazovat nová, tzv. generace X a Y – lidí s ještě výraznějším odporem ke konvencím a částečně už trochu i tradicím. Je to generace nezávislých, vynalézavých a podnikavých lidí, jejíž hlavním médiem je stále televize, ale kteří se již poprvé seznamují s internetem, počítači, mobily, SMS a multimédii, je schopná se dobře naučit základy jejich ovládání a nemá s nimi velký problém. Nová generace má také zásadní úlohu při bourání komunismu, po jehož svržení se otevírá zcela nový svět.

U nás, v době, když už nic nehrozilo, vyrojili se jako houby po dešti mnozí kritikové bývalého režimu a morálních poklesků lidí z dob normalizace, kteří najednou začali nekompromisně hájit morální hodnoty – podle hesla, že po boji je každý generálem. Mnozí hledají viníky za minulost, ale jen málokdo si je ochoten přiznat, že za ní můžeme prakticky všichni. Země se začíná „vyrovnávat“ s komunistickou minulostí (což trvá dodnes, i více, než třicet let od změny režimu. Ten někdy připomíná bizarní hon na čarodějnice, kde se lustruje kdekdo, aby byl poté vláčen médii jako strůjce zla, jindy zase laxní přehlížení a ignoranci). Také komunistická strana je nadále tolerována a od své minulosti se nikdy zcela neoprostí.

Toto období je přechodem od totality k demokracii a od socialismu ke kapitalismu, kdy je hlavním cílem tzv. návrat do Evropy, znovu je budována demokracie a kapitalistické, tržní hospodářství. Začíná šťastná a euforická doba pocitu svobody a globální jednoty, éra globalizace, kdy se zdá, jakoby nastal konec dějin a svět se navracel do ráje a kdy lidé věří, že vše vyřeší tzv. neviditelná ruka trhu. A také v to, že naše země brzy dosáhne materiální úrovně západu (což je však dodnes stále v nedohlednu). Sovětský svaz se rozpadá a západ navazuje vřelé a přátelské vztahy s Ruskem a ostatními nástupnickými státy. Jde o mimořádné období, ve kterém se ve světě neodehrává žádný geopolitický konflikt. SSSR již neexistuje a Čína ještě není žádnou velmocí.

Na veřejnost u nás však již poprvé prosakují plány na vybudování budoucího nového světového řádu a o zneužití nových elektronických technologií globální elitou. Nikdo však vůbec netuší, co si pod tím představit, ani co je vlastně čip a jak funguje. Vše se pokládá za výmysly duševně nemocných lidí. Začíná přechodné období transformace, zpočátku bez nějakých velkých ideálů o rovnosti, multikulturalismu, politické korektnosti či evropských hodnot. Jednotícím ideálem této doby je jen svoboda a demokracie. A často i velmi naivní představy o tom, jak by měla fungovat. Velká očekávání rychlých změn a rychlého příchodu blahobytu a vyrovnání se západním standardům (asi jako dnes očekávají Ukrajinci). 

Později se však začíná ukazovat, že je to také doba velkého chaosu, turbulencí, tunelování a honby, kdo rozkrade nejvíce z bývalého majetku státu – doba divoké transformace, kdy jsme se učíme znovu svobodně žít. Roste nacionalismus a dlouho potlačována touha po emancipaci národů, které dlouho žily v komunisty sjednoceném státě. To vede ke krvavé válce v Jugoslávii a k jejímu rozpadu, ale i k rozpadu Československa, i když klidnému (vše začíná záhy po revoluci tzv. pomlčkovou válkou, sporem o název státu). Je to doba plná změn, během které se původní nadšení ze svobody a demokracie postupně, ale poměrně rychle začíná vytrácet a lidé začínají propadat rozčarování a deziluzím. Začíná se ukazovat, že přibližování západu tak rychlé nebude.

Začínají se navíc objevovat zcela nové fenomény jako bezdomovectví, nezaměstnanost, uvolněnost sexuální morálky, prudký nárůst kriminality, likvidace centra Prahy pro občany a jeho přeměna na muzeum pro cizince, zónu hazardu, kasin, sex shopů, privátů, předražených butiků, kýčovitých atrakcí a nevěstinců. Praha se ještě více stává jakýmsi státem ve státě, centrem kde s se koncentruje pravicová politika, moc, kapitál a bohatství – místem s nadstandardní životní úrovní, zatímco zbytek republiky žije v jiné, paralelní realitě, jakoby šlo o dvě různé České republiky. Pražané jsou tak mimo své město stále méně oblíbeni.

Ceny však rostou všude výrazně rychleji, než mzdy. Kromě svobody cestování a podnikání, nic neukazuje na to, že bychom se rychle vraceli na západ. Mnozí dokonce teskní po bývalém režimu, zvláště pokud ztratili výhody nebo sociální jistoty, které jim nový režim již nemůže nabídnout a které byly možné jen v komunistickém akváriu.  Postupem času po dlouhé době však Češi konečně začínají bohatnout natolik, že už přestávají být „paštikáři“ kteří si na dovolenou vozí konzervy a mohou si dovolit i hotel s polopenzí či více, než jen ojetý západní automobil z bazaru. Přesto však zejména Sudety stále výrazně zaostávají za bohatšími regiony republiky.

Česká města se postupně renovují a rostou do krásy, péče o krajinu a ekologii se výrazně zlepšuje. Václav Havel je opakovaně zvolen prezidentem a i když jeho popularita klesá, drží se stále poměrně vysoko, zejména díky světovému renomé. Havel nepřestává neustále moralizovat a filosofovat, ale stále méně lidí ho bere vážně, neboť mají pocit, že se jeho vize rozcházejí s realitou, kterou není schopen ovlivnit. Stává se stárnoucím a pochybujícím filosofem, který sám neví, jak dál a jehož osoba budí stále větší kontroverze, stejně jako osoba ministra financí Václava Klause, který je často obviňován za to, že do značné míry může za rozkrádání republiky. Naopak Miloš Zeman se jako předseda ČSSD v této době těší poměrně značné oblibě a je silným oponentem Václava Klause.

Přestože ani v novém mileniu není žádný geopolitický konflikt na obzoru, je druhá polovina tohoto období poznamenána tzv. válkou proti terorismu, která odstartovala po útoku islámských teroristů na WTC v New Yorku v roce 2001. O dva roky později následovala invaze USA a spojenců do Iráku bez mandátu OSN. Invaze i následná občanská válka si vyžádala více než jeden milion obětí. 

Toto období transformace a tzv. návratu do Evropy vrcholí a končí slavnostním vstupem České republiky do NATO a nakonec o pět let později i Evropské unie. Země se tak symbolicky vrátila do Evropy. Problémy tím však přirozeně nekončí – naopak. Nová doba přináší nové. Euforická éra jednoty je v této době již dávno pryč a objevují se nová ohniska konfliktů. Ale to už je nová kapitola – období počátků politické korektnosti a progresivismu, které začíná postupně někdy v době po symbolickém návratu ČR do Evropy, poté, co si Češi konečně splnili svůj sen a vstoupili do NATO a EU. Pouze na eurozónu už nedošlo, neboť mezitím původní nadšení ze vstupu do Evropy poněkud ochládá a roste i kritika EU. A nejen kritika EU, ale i kritika domácích politických poměrů, které jsou stále tristnější…


1990

Nová svoboda odkrývá nejen morální bídu duchovně zdevastované země, ale i dlouho potlačované etnické napětí patrné i mezi Čechy a Slováky. Příchod svobody odkrývá potlačované etnické napětí téměř v celé východní Evropě. U nás nekonečné spory nejdříve začínají o název obou republik a jejich samostatnost v rámci jednoho státu. Pobíhá tzv. pomlčková válka mezi Českem a Slovenskem o budoucí název státu.

V Československu se začínají na platformě Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu profilovat politické proudy. Václav Klaus byl zvolen předsedou Občanského fóra.

Úřadu se ujal prezident Václav Havel a byla jmenována federální vláda Mariána Čalfy a česká vláda Petra Pitharta.

Federální shromáždění schválilo zákon o Malé privatizaci, která umožnila svobodné podnikání. Zároveň došlo k liberalizaci a nárůstu cen.

Začínají vysílat první soukromé rozhlasové stanice u nás – Evropa 2 (dosud ne v češtině), rádio Stalin, rádio 1 či rádio Bonton.

V Praze je otevřena další část trasy metra A v úseku Strašnická – Skalka a také trasy B v úseku Florenc – Českomoravská.

Sovětský svaz se začíná rozpadat. I když se některé republiky se v referendu vyslovily pro jeho zachování, konflikty mezi nimi rostou a vyhlašují samostatnost.

Došlo ke slavnostnímu znovusjednocení Německa.

První neveřejný webový prohlížeč, dostává název WorldWideWeb – první textové stránky v jazyce HTML.

Základní školní docházka je u všech škol prodloužena po 15 letech znovu na devět let.


1991

Válka o ropné zdroje – začíná tzv. první válka v zálivu, během které USA a spojenci s mandátem OSN provedli invazi do Kuvajtu s cílem osvobodit ho od Iráku. Důvodem napadení Kuvajtu byly spory o údajně ukradenou ropu. Zisky z ní předchozí válkou s Íránem vyčerpaný Irák nutně potřeboval a jediným východiskem se zdála válka. Ztráty na životech se odhadují až na 400 000.

Začínají také občanské války v Jugoslávii a její rozpad. Slovinsko a Chorvatsko (později též Bosna) vyhlašují nezávislost, kterou ale vláda Jugoslávie v Bělehradu) neuznala a srbové jim vyhlašují válku. Ta se postupně rozrostla na několik různých krvavých etnických konfliktů a vede později až k zásahu NATO. Války v Jugoslávii si vyžádaly na 100 000 obětí.

Prezidenti Ruska, Ukrajiny a předseda Nejvyšší rady Běloruska uzavřeli dohodu o zániku Sovětského svazu. Většina nástupnických států současně utvořila post-sovětskou unii zvanou Společenství nezávislých států.

Při oslavách výročí vzniku fašistického Slovenského státu byl na Slovensku napaden prezident Václav Havel.

Novou hlavou české katolické církve se stává Miloslav Vlk.

Vzniká první mobilní síť EuroTel 601, ovšem tyto mobilní telefony svojí velikostí připomínají spíše kufry a mohou si je dovolit jen ti nejbohatší. Mají však již první SIM karty, které jsou velké jako dnešní kreditní karty.

Byla zavedena vnitřní směnitelnost Kčs. Současně se liberalizoval zahraniční i vnitřní obchod – byla zavedena volná cenotvorba. Ceny rostou ne jako, ale skutečně doslova utržené ze řetězu. Několikanásobně vystřelují nahoru i ceny nemovitostí z desítek na stovky tisíc Korun.

Prvními veřejnými aukcemi byla zahájena malá privatizace.

Rakouský obchodní řetězec supermarketů Billa vstupuje na tuzemský trh.

Zaniklo Občanské fórum a byla založena ODS s předsedou Václavem Klausem.

V červnu zaniká Veřejná bezpečnost, kterou nahrazuje policie.

Došlo k dohodě o zániku Varšavské smlouvy a poslední sovětští vojáci opouštějí Československo.


1992

Po dvou letech sporů po pádu komunismu se stále více ukazuje, že smysl společného státu – spojení Českého státu a slovenské oblasti Maďarska, které měl původně posílit postavení a nezávislost obou slovanských národů po rozpadu Habsburské monarchie se už dávno přežil a že už za socialismu byl režimem uměle zdržován.

V nizozemském Maastrichtu je podepsána smlouva na základě které je Evropské hospodářské společenství (EHS) přejmenováno na Evropskou Unii (EU). Podstatou smlouvy je nový smysl společenství – ideologie společných evropských hodnot. Na nahrazuje původní myšlenku, která zahrnovala pouze hospodářskou spolupráci suverénních zemí.

Nastává doba velkých revolučních změn nejen na poli politickém, ale i technickém a kulturním. Zatímco se politické proudy demokratické společnosti začínají formovat a technický vývoj se zrychluje, nastává kulturní úpadek. Kulturní domy jsou masivně rušeny, na jejich místech vznikají vietnamské tržnice, herny a kasina. Kultura je vytlačena na okraj společnosti jako nevýdělečný obor. Mnoho z nich s uměním končí a přechází na jiné obory. Stejně končí i hvězdy bývalého režimu, pokud se už tehdy nedokázaly dostatečně prosadit a nemají renomé, aby tyto změny přežily, protože zájem a vkus lidí se rychle mění.

Centrum Prahy se začíná vylidňovat – původní obyvatelé odchází. Přestává sloužit pražanům a mění se ve výkladní skříň pro cizince se značně vyššími cenami. Lidové restaurace, cukrárny, jídelny, kavárny, levná občerstvení a bufety se mění na drahé butiky, kanceláře, luxusní restaurace či kasina.

Na Václavském náměstí je uzavřen legendární bufet automat Koruna a Dům potravin. Spolu s nimi končí také řada jiných bufetů (lidových jídelen s vařenými českými jídly a rychlým občerstvením za hubičku) a mléčných barů. Nahrazují je tzv. fast-foody s burgery a hranolkami nadnárodních řetězců (KFC, MC Donald), vietnamská bistra, pizzerie a později turecká občerstvení. Bufetové jídelny a mléčné bary téměř mizí.

Dochází k první vlně rychlé, hromadné, tzv. kupónové privatizaci, během níž došlo k rozkradení stovek miliard Korun – tedy obrovské části celého státu. Celkem byly do privatizace dány podniky o celkovém jmění 367,5 miliard Kčs/Kč (některé zdroje udávají 679 miliard).

Nabízeny byly jednak přímo akcie privatizovaných podniků, ale také akcie privatizačních fondů, které sehrály v průběhu privatizace klíčovou roli. Pro jejich činnost nebyly vytvořeny dostatečné kontrolní mechanismy, což nabízelo rozsáhlé možnosti tunelování. Významnou roli sehrál zejména Viktor Kožený a jeho Harvardské investiční fondy. Kožený se tak stal jedním z absolutně nejbohatších Čechů a přestěhoval se na Bahamy, kde se bezpečně ukryl před českou justicí.

Do června 2002 se prokázanou trestnou činností v rámci tunelování ztratil majetek v hodnotě kolem 50 miliard Kč, další odhadem stovky miliard zmizely neprokázanou trestnou činností nebo tunelováním v rámci legálních pravidel. (termín „tunelovat“ se poprvé objevuje v roce 1996).

Česká spořitelna přestává po 167 letech poskytovat jen služby spořitelny a záložny, ale rozšiřuje spektrum svých finančních služeb a stává se plnohodnotnou bankou. Nadále však zůstává českou pobočkou Rakouské spořitelny a potažmo Rakouské obchodní banky.

Československo se stalo 39. zemí připojenou k internetu, stalo se tak na fakultě ČVUT v Praze.

Německý obchodní řetězec supermarketů Norma vstupuje na tuzemský trh.

Vynález krátkých textových zpráv SMS.

Ve volbách do parlamentu zvítězila v Česku ODS Václava Klause a na Slovensku HZDS Vladimíra Mečiara.

Byla jmenována poslední československá vláda Jana Stráského a česká vláda Václava Klause.

Slovenská národní rada schválila Deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a poté se vládní představitelé obou republik dohodli na rozdělení státu – Československo definitivně zaniká.


Česká republika


1993

Samostatný Český stát je znovu obnoven po několika staletích panování Habsburků a jejich středoevropské říše. Slováci mají vůbec poprvé ve své historii svůj vlastní stát (když nepočítáme období II. světové války). Se zánikem Československa vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovensko.

Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky a Bill Clinton se stal  prezidentem USA.

Česká republika zavádí účtování DPH, která umožňuje vybírat daně z každého prodaného výrobku a služby podnikatelů, kteří překračují povolený limit pro neplátce. DPH výrazně navyšuje ceny, které rychle rostou i vlivem velmi vysoké inflace, která přesahuje 20%. Ceny nemovitostí se mění z desítek tisíc na stovky tisíc Korun.

Společnost je stále více tolerantnější a liberálnější, ale také  materialistická. Lidé touží žít opravdu naplno a hlavně si užívat. Dříve nedostupné a zakázané se nyní stává dostupným a dovoleným a tak není divu, že se Češi přímo po hlavě vrhají do nových možností. Nová filosofie zní urvi co můžeš. Upřednostňuje se individualismus, úspěch a výkon na úkor vztahů a rodiny.

Objevuje se kult mládí, zatímco staří jsou vnímání spíše jako přítěž, kteří jsou často svými nejbližšími šikanováni. Pokračuje rozpad rodin a prudce klesá porodnost.

Česko se tak stává nejvíce materialistickou zemí s nejvyšším počtem bezvěrců v Evropě. Na druhou stanu ale stoupá i počet hledajících, lidé se obracejí k okultismu i východním náboženstvím a okultní nauky jsou v této době stále vyhledávanějšími. Jiní padají do osidel rostoucího počtu sekt a různých náboženských a okultních hnutí, které v této době získávají na popularitě. Zájem o nauky New Age zažívá své vrcholné období.

Homosexualita je vyškrtnuta ze seznamu deviací a nadále považována za přirozenou alternativu sexuální orientace.

Do života Čechů se stále častěji dostávají osobní počítače, i když většinou ještě jen v zaměstnání nebo ve školách. Dosavadní verze OS Windows 3, které jsou vyvíjeny od roku 1990 však stále vyžadují velmi výkonné počítače a tak se běžně používají jen základní operační systémy jako DOS nebo Norton Commander.

Objevuje se první obrázkový internetový prohlížeč Mosaic. K dispozici je zdarma, neboť jde stále o experiment. Na světě je jen něco přes 200 serverů (dnes jsou jich stovky miliónů).

V Praze a okolí začala vysílat první soukromá televizní stanice Premiéra.

Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy obývané Palestinci získává v rámci Izraele autonomii, k řešení však nevede a trvalé napětí mezi židy a araby neuklidňuje.


1994

Do České republiky přichází velcí zahraniční investoři a nadnárodní kapitál.

Česká republika přijímá novou legislativu, která umožňuje privatizaci bytů a jejich nákup do osobního vlastnictví. Bydlení v bytech v OV se tak začíná stávat stále populárnější alternativu k nájemnímu bydlení, které bylo až do této doby jediné možné.

Evropu zachvacuje horečka nového hudebního melodického tanečního stylu postaveného na techno rytmu, který definitivně ukončuje éru eurodisco. Tento styl rovněž převážně německých producentů se nazývá dancefloor (dnes „eurodance“). Je populární až do konce 90. let.

Česká televize přenechala kanál  ČT2 ke komerčnímu vysílání, na kterém začala vysílat TV Nova, která šíří zcela nový typ masové zábavy.

Začíná se vyrábět nová Škoda – model Felicia.

Rakouský obchodní řetězec Julius Meinl vstupuje na tuzemský trh.

TV Premiéra začíná vysílat celostátně.

Česká televize poprvé nahrazuje ručně malované obrázky digitální grafikou.

V Praze je otevřena další část trasy metra B v úseku Nové Butovice – Zličín.

Objevuje se první komerční prohlížeč Netscape Navigator, internet se komercionalizuje a dostává se k prvním soukromým uživatelům.


1995

Roste organizovaný zločin, mafie, sílí terorismus.

Nárůst podmořských zemětřesení a podmořské sopečné činnosti, které má za následek růst teploty oceánů a globální oteplování. Prudce se začíná zrychlovat rotace planety a posuv pólů.

Nové slovo „znevýhodněný“ začíná se používat místo výrazu „s postiženým“ (který dříve nahradil slovo „postižený“). Nové slovo však není opak slova „zvýhodněný“ a nemá s výhodami a nevýhodami nic společného.

Zároveň se začíná používat termín „vyloučená lokalita“ pro ghetta. Ani tento výraz však nemá mnoho společného s vylučováním někoho či vylučováním sebe.

V obchodech CD definitivně nahrazují gramofonové desky a jejich výroba je ukončena.

NRK a BBC zahajují na svých rozhlasových vlnách první digitální vysílání v DAB, jehož vývoj trval patnáct let.

Stát začíná vybírat mýtné – zpoplatněno je používání dálnic a rychlostních silnic.

Konec války v Jugoslávii, také Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislost.

Finsko, Švédsko a Rakousko vstupují do Evropské Unie.

Společnost Microsoft uvedla na trh značně vylepšený operační systém Windows 95. Stále se ovšem nejedná o klasický operační systém, ale jen jeho nadstavbu.

Ukrajinská vláda zrušila autonomii Krymu. Zrušena je krymská ústava a prezidentský úřad a je zavedla přímá správa ukrajinským prezidentem.


1996

Zavedena je první mobilní síť GSM (operátor Peagas), ale mobil vlastní dosud jen nejbohatší a většina lidí ho ani nezná, podobně jako internet.

První celosvětový rozmach internetu – připojeno je již 55 miliónů osobních počítačů, u nás se zatím nekoná. Eurotel sice začíná nabízet veřejnosti připojení k internetu, to je však velmi drahé a českých stránek jen velice málo.

Několik internetových nadšenců v čele s Ivo Lukačevičem spustilo doma na svém serveru internetový portál Seznam.cz.

Na silnicích se objevují první Škody Felicie, i když zatím nejde o více, než je vylepšený Favorit. Revolučním je však model Octavia, která se vyrábí dlouhých čtrnáct let, až do roku 2010.

V ČR je otevřen první hypermarket (jde o Globus v Brně Ivanovicích).

Společnost Tesco otevírá v ČR první obchody.

Po vítězství ODS ve volbách došlo k ustanovení menšinové vlády Václava Klause.

Konají se první volby do nově ustanoveného Senátu ČR.

Na světovém trhu se objevují první kapesní mp3 přehrávače s tehdy neuvěřitelnou kapacitou několika MB, schopné přehrát i několik skladeb.


1997

Začíná se projevovat politika ODS a její způsob privatizace. Hospodářská a vládní krize sílí. Země je na pokraji nejhlubšího ekonomického úpadku. Definitivně končí éra havlovského idealismu a nadšeného budování republiky po pádu komunismu. Prohlubuje se deziluze a „blbá nálada“. Ideály z roku 1989 se definitivně rozplývají. Objem zahraničních investic a nadnárodního kapitálu však prudce roste.

V Praze byl otevřen první hypermarket ČR – Globus. Hypermarkety se stávají novodobými chrámy konzumu, kde lidé tráví s rodinou víkendy.

Moravu zachvacují obrovské povodně – hovoří se až o tisícileté vodě.

První česká soukromá TV Premiéra se přejmenovala na TV Prima.

Prezident České republiky Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou.

Premiér Václav Klaus podává demisi. Poprvé v dějinách České republiky padla vláda. Novým  předsedou vlády byl jmenován Josef Tošovský (úřednická vláda).

Začátek nové občanské války v nové Jugoslávii – konflikt mezi Srby a Kosovem, které se již v roce 1991 v referendu rozhodlo pro samostatnost, stejně jako tehdy ostatní národy. Válku podnítilo oficiální uznání nové Jugoslávie ve stávajících hranicích.


1998

V Evropě žije 700 mil. obyvatel a na světě 6 miliard.

Inflace v ČR dosahuje rekordních hodnot (10%) s ní i výrazné zdražování.

Na veřejných prostranstvích i v interiérech se začínají budovat rozsáhlé kamerové systémy, které mají strážit naší bezpečnost. Většina lidí je vítá.

Noviny Mladá Fronta Dnes spouští své webové stránky iDnes.

Stále více se šíří sexuální uvolněnost a promiskuita, sexuální vztahy mezi kamarády a náhodný sex na jednu noc. I u nás se koncem 90. let začíná prosazovat nový módní trend – vyholování podpaží a intimních partií, který si postupně získává velkou oblibu a dodnes je stále ještě považován za běžný.

Evropská Unie zahajuje přístupové rozhovory s Maltou, Kyprem, Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Maďarskem a pobaltskými zeměmi.

Josef Tošovský byl jmenován premiérem tzv. přechodné úřednické vlády.

Po vítězství ČSSD ve volbách byla jmenována vláda Miloše Zemana.

Na Slovensku byla jmenována vláda Mikuláše Dzurindy, důsledku porážky HZDS ve volbách, rezignoval Vladimír Mečiar na poslanecký mandát.

Byl spuštěn internetový zpravodajský portál iDNES.cz a také, zatím nevýznamný, vyhledávač Google.

Microsoft uvedla na trh operační systém Windows 98.

V ČR jsou otevřeny první obchody řetězce Kaufland.

V Praze je otevřena další část trasy metra B v úseku Českomoravská – Černý Most.


Věk internetu a mobilních sítí


1999

Tento rok byl docela revoluční, pokud jde o rozvoj internetu a digitálních mobilních technologií. Objevují se vyspělé televizní hry, první DVD disky a domácí kina. CD walkmany (discmany) začínají nahrazovat cestovní přehrávače magnetofonových kazet. Současně se však objevují i první mini MP3 přehrávače na paměťové karty Memory Stick.

Nastává také prudký rozvoj mobilních sítí, tzv. mobilománie, kdy si mnoho Čechů pořizuje svůj první mobil.

Český Telecom nabídl první speciální internetový tarif 99 pro vytáčené připojení, což umožňuje první větší rozšíření internetu. Internet stává dostupným pro běžné obyvatele a jeho obliba začíná pomalu růst, i když většina stále ještě ani neví o co jde. Celosvětově je připojeno však  již 250 miliónů PC (pro srovnání, o 10 let později je to již přes dvě miliardy).

Je zahájena výroba prvního opravdu kvalitního vozu Škody Fabia, která se vyrábí až do roku 2007.

Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem NATO.

Prvních jedenáct členských zemí EU přijalo společnou měnu Euro.

Ruským prezidentem se stává Vladimír Putin, od Boris Jecina přebírá rozvrácenou zemi v katastrofálním stavu a chaosu. V důsledku provedených  reforem se rychle stává velmi oblíbeným a populárním. Současně to však znamená odklon Ruska od západu a budování autoritativního režimu..

NATO se zapojuje do války mezi Srby a Albánci na straně kosovských Albánců. Po masivním tříměsíčním bombardování je válka více-méně ukončena, samostatnost Kosova však dodnes nebyla zcela mezinárodně uznána.


2000

V hospodářském rozvoji šlapeme na paty nejzaostalejším státům v západní Evropě. Na druhou stranu kulturně zůstáváme stále spíše burany.  Zdá se ale, že během 90. let se česká společnost už přece jen částečně nasytila tím, co bylo kdysi nedostupné nebo zakázané a nejhlubší duchovní krize kulminuje. Společnost stále jakoby hledá svoji pravou tvář. Rozpad rodin se nadále urychluje, věk vstupu do manželství se neustále prodlužuje a instituce manželství se pomalu stává nepochopenou (pro někoho přežitou). Novým trendem moderních Čechů se tak stává život na vlastní pěst – singles.

Díky technickému vývoji, který se značně urychluje a s ním i tempo života, které nabízí stále širší možnosti seberealizace člověk nestihá žít svůj život. Svět se stává stále menším, nejen díky pádu železné opony, ale na přelomu tisíciletí i díky novým a převratným komunikačním technologiím.

V pražském metru jsou dány do provozu první moderní soupravy M1 a začínají se rekonstruovat staré vozy.

České dráhy nasazují do příměstského provozu v okolí Prahy první jednotky CityElefant, které nahrazují velmi úspěšné, ale již hodně zastaralé „pantografy“.

Nové rozdělení ČR – začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů.

Spuštění třetího mobilního operátora Oskar od Českého Mobilu (dnešní Vodafone).

V Praze se koná kongres Mezinárodního měnového fondu a velké demonstrace proti globalizaci.

Česká televize začíná testovat digitální vysílání DVB-T.


2001

V menší části světa se nahromadilo obrovské bohatství a kapitál, zatímco jeho zbytek žije pod hranicí chudoby. Nesmírné bohatství je soustředěno do rukou několika jedinců, kteří jsou bohatší, než celé chudé státy s miliony obyvatel. Zatímco euroatlantická společnost se přiklání masově ke konzumu a materialismu, náboženský fanatismus v arabském světě sílí.

Vrcholí útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku (2001). Teroristé unesli 4 dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov World Trade Center , jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu, jedno se zřítilo v Pensylvánii. Celkem si útok vyžádal asi 3000 obětí.

Prezidentem USA se stává George Bush ml., který zahajuje „boj proti terorismu“.

Začala válka v Afghánistánu jako součást Operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy. Západní svět vstupuje do války s terorismem, která stále mění svojí podobu, dosud nebyl ukončen a nebude, dokud bude existovat nenávist k západu a jeho hodnotám.

Na scénu přichází nová generace nezatížená minulostí, roste šikana na školách i mobing a harašení ve firmách, dříve téměř neznámé pojmy. Narůstá i počet civilizačních nemocí.

Počet živelných katastrof ve světě (povodně, požáry, zemětřesení, tornáda) roste, celosvětové klima se otepluje, mění se poloha pólů, rostou prudké výkyvy počasí.

Vladimír Špidla se stal předsedou ČSSD.

Microsoft vydává legendární a veleúspěšný OS Windows XP.

První mobilní telefony s mp3 přehrávačem. Firma Apple představuje svůj první mp3 přehrávač s miniaturním diskem „iPod“ a následující rok také již s flash pamětí.

Nizozemí se stává první zemí na světě, která umožňuje „manželství“ pro lidi stejného pohlaví.


2002

Svět definitivně opouští starý osobní a analogový věk a vstupuje do věku virtuálního a digitálního. Vztahy a význam slova kopírování či sdílení se rychle mění. Osobní vztahy začínají nahrazovat vztahy a sdílení na dálku.

Začínají se pomalu nastavovat pravidla politické korektnosti, tvořící jakýsi rámec toho, co je nově přijatelné a co ne, tj. nikoli na základě tradičních hodnot, ale nových, tzv. západních hodnot. Společnost ale ještě nic netuší a nijak jí to nerozděluje. Češi se těší na svůj velký „návrat do Evropy“.

Zahájen provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín

Vzniká evropská měnová unie s jednou společnou měnou Euro i pro hotovostní operace.

Vladimír Špidla jmenován předsedou nové vlády.

Založena česká verze veřejné internetové encyklopedie Wikipedia.

Miloš Zeman odchází z politiky a Václav Klaus z vedení ODS.

Katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha místech byla překročena úroveň stoleté vody. V Praze tisíciletá povodeň, největší pohroma v dějinách země.


Digitální věk


2003

Václav Havel, první postkomunistický československý a český prezident končí ve funkci a novým prezidentem je zvolen jeho velký kritik a oponent Václav Klaus.

Českou republiku po povodních z loňského roku zasahuje další živelná pohroma – nejteplejší léto za posledních 250 let a na zemi za 2000 let. Evropu sužují obrovské požáry, ve Francii umírá horkem 11 500 obyvatel. Jsou extrémní sucha a podzim přichází o měsíc dříve. Zatím se však o klimatických změnách ani kůrovci nemluví.

Technický pokrok se výrazně zrychluje, na trh přichází první opravdu výkonné domácí počítače, mobil již vlastní 65% obyvatel, objevuje se barevný displej i posílání MMS. Internet je již běžnou součástí velké části Čechů, i když zatím stále jen vytáčený. Na světě je propojeno již 600 miliónů PC. LCD monitory počítačů poprvé ve větší míře nahrazují staré CRT a digitální fotoaparáty začínají nahrazovat analogové.

Okupace Iráku – USA a jejich spojenci v Iráku ustanovili tzv. Prozatímní koaliční správu, Saddám Husajn byl zajat. Zbraně hromadného ničení, které byly důvodem (záminkou) pro okupaci se však nikdy nenašly.

V České republice společnost Lidl otevřela první supermarkety.

Česká televize zahajuje po letech testování a příprav trvalé vysílání ve zvukovém formátu stereo, které se tak stává standardem.

Telecom začíná u nás nabízet první vysokorychlostní internetové připojení ADSL. Rychlé připojení je však omezeno dosud limitem stažených dat (FUP) a je velmi drahé, takže je o něj jen minimální zájem.


2004

Česká republika omezuje svoji suverenitu a vstupuje do EU a s ní také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Vrcholní představitelé 25 členských zemí EU podepisují návrh ústavní smlouvy EU.

NATO se rozšiřuje o Bulharsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. „Návrat do Evropy“ a integrace do evropských struktur se završuje.

Je zrušena základní vojenská služba a tento rok je posledním, kdy jsou branci odvedeni.

Je založena sociální síť Facebook.

Dochází k prvnímu většímu rozšíření vysokorychlostního internetového připojení ADSL a následující rok je na světě propojeno již 900 miliónů PC.

Mobil u nás vlastní již prakticky každý a stáváme se v Evropě největšími milovníky mobilů a SMS zpráv.

Staré analogové fotoaparáty na film začínají být rychle nahrazovány digitálními fotoaparáty. Ty se v následujících dvou letech stávají na trhu dominantními.

Asii postihuje obrovská živelná pohroma, vlna tsunami tam spláchne přes 200 tisíc lidí.

Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi, v jejímž čele stojí Portugalec José Barroso.

Český prezident Václav Klaus jmenoval novou vládu Stanislava Grosse.

Novým prezidentem USA je zvolen republikán George Bush junior.V Praze je otevřena další část trasy metra C v úseku Nádraží Holešovice – Ládví. Základní školní docházka je u většiny škol zkrácena po 14 letech znovu na osm let.


2005

Smlouva o ústavě Evropské unie byla odmítnuta v referendu ve Francii a Nizozemí. První pokus o federalizaci EU a o větší omezení suverenity národních států tak selhává.

Životní úroveň roste a životní tempo kulminuje a začíná se zpomalovat. Lidé začínají být nasycení požitky a začínají si uvědomovat i jiné hodnoty. Přesto jsou stále náročnějšími materialisty, z paštikářů se stávají náročnější klientelou, která si více vybírá. Vyhledávají stále častěji i luxusní hotely, začínají cestovat i do exotických zemí.

Českého mobilního operátora Oskar Mobil kupuje britská společnost Vodafone.

Je založená sociální síť se zaměřením na video – Youtube.

Slovo „podcast“ je oficiálně přijato jako pojmenování pro zvukovou nahrávku relace (často rozhlasové), která není šířena na hudebních nosičích, ale je určena reprodukci prostřednictvím internetu. Slovo vzniklo spojením výrazů iPod (oblíbený mp3 přehrávač) a broadcasting (vysílání). Vznikají první platformy pro šíření podcastů – doménou rozhlasu přestává být živé vysílání, ale pořady, které si kdokoliv může přehrát kdykoliv. Nový výraz později přejímá také čeština.

Současně s podcasty začíná vývoj IPTV –  internetové TV, která funguje na podobném principu.

Začátek přechodu na digitální TV vysílání ve standardu DVB-T v ČR.

Premiér Stanislav Gross podal demisi. Vzniká nová vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU pod vedením Jiřího Paroubka.

Umírá papež Jan Pavel II. a novým papežem je zvolen německý kardinál Joseph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI.

Česká televize zahajuje vysílání zpravodajského kanálu ČT24.

Česká televize začíná ukončovat analogové vysílání a zahajuje digitální vysílání DVB-T.

České dráhy nasazují první vlaky Pendolino.


2006

V parlamentních volbách vítězí ODS a premiérem trojkoalice ODS, KDU-ČSL, Zelení se stává Mirek Topolánek. Má však stejně mandátů jako opozice.

Je založena sociální síť Twitter.

O2 nabízí první internetovou TV v ČR – rok po první komerční televizi šířené přes internet v Evropě.

Vstupuje v platnost zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví.

Je zaveden bodový systém pro řidiče.

V Praze je otevřena další část trasy metra A v úseku Skalka – Depo Hostivař.

Na základě referenda o samostatnosti Černé Hory zaniklo soustátí Srbsko a Černá Hora a vznikají samostatné státy Srbsko a Černá Hora.