Globální kapitalismus


Počátek globalizace


1990

Po svržení komunistické nadvlády je znovu budována demokracie a kapitalistické hospodářství.

Nová svoboda odkrývá nejen morální bídu duchovně zdevastované země, ale i dlouho potlačované etnické napětí patrné i mezi Čechy a Slováky. Příchod svobody odkrývá potlačované etnické napětí téměř v celé východní Evropě. U nás nekonečné spory nejdříve začínají o název obou republik a jejich samostatnost v rámci jednoho státu. Pobíhá tzv. pomlčková válka mezi Českem a Slovenskem o budoucí název státu.

V Československu se začínají na platformě Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu profilovat politické proudy. Václav Klaus byl zvolen předsedou Občanského fóra.

Úřadu se ujal prezident Václav Havel a byla jmenována federální vláda Mariána Čalfy a česká vláda Petra Pitharta.

Federální shromáždění schválilo zákon o Malé privatizaci, která umožnila svobodné podnikání. Zároveň došlo k liberalizaci a nárůstu cen.

Začala vysílat první komerční rozhlasová stanice Evropa 2.

Sovětský svaz se začíná rozpadat. I když se některé republiky se v referendu vyslovily pro jeho zachování, konflikty mezi nimi rostou a vyhlašují samostatnost.
Došlo ke slavnostnímu znovusjednocení Německa.

První nejveřejný webový prohlížeč, dostává název WorldWideWeb – první textové stránky v jazyce HTML.


1991

Vzniká první mobilní síť EuroTel 601, ovšem tyto mobilní telefony svojí velikostí připomínají spíše kufry a mohou si je dovolit jen ti nejbohatší.

Byla zavedena vnitřní směnitelnost Kčs. Současně se liberalizoval zahraniční i vnitřní obchod – byla zavedena volná cenotvorba.

Prvními veřejnými aukcemi byla zahájena malá privatizace.

Zaniklo Občanské fórum a byla založena ODS s předsedou Václavem Klausem.

Došlo k dohodě o zániku Varšavské smlouvy a poslední sovětští vojáci opouštějí Československo.

Při oslavách výročí vzniku fašistického Slovenského státu byl na Slovensku napaden prezident Václav Havel.

Válka o ropné zdroje – vojska USA a spojenců brání Kuvajt okupovaný Irákem.

Prezidenti Ruska, Ukrajiny a předseda Nejvyšší rady Běloruska uzavřeli dohodu o zániku Sovětského svazu. Většina nástupnických států současně utvořila post-sovětskou unii zvanou Společenství nezávislých států.

Začíná občanská válka v Jugoslávii a její rozpad. Srbové začali Slovinsko a Chorvatsko, které vyhlásili nezávislost a později také Bosnu.


1992

Po dvou letech po pádu komunismu se ukazuje, že smysl společného státu – spojení Českého státu a slovenské oblasti Maďarska, které měl původně posílit postavení a nezávislost obou slovanských národů po rozpadu Habsburské monarchie se už dávno přežil.

Nastává doba velkých revolučních změn nejen na poli politickém, ale i technickém a kulturním. Zatímco se politické proudy demokratické společnosti začínají formovat a technický vývoj se zrychluje, nastává kulturní úpadek. Kulturní domy jsou masivně rušeny, na jejich místech vznikají vietnamské tržnice, herny a kasina. Kultura je vytlačena na okraj společnosti jako nevýdělečný obor. Mnoho z nich s uměním končí a přechází na jiné obory. Stejně končí i hvězdy bývalého režimu, pokud se už tehdy nedokázaly dostatečně prosadit a nemají renomé, aby tyto změny přežily, protože zájem a vkus lidí se rychle mění.

Dochází k první vlně rychlé, hromadné, tzv. kupónové privatizaci, během níž došlo k rozkradení stovek miliard Korun – tedy obrovské části celého státu. Celkem byly do privatizace dány podniky o celkovém jmění 367,5 miliard Kčs/Kč (některé zdroje udávají 679 miliard).

Nabízeny byly jednak přímo akcie privatizovaných podniků, ale také akcie privatizačních fondů, které sehrály v průběhu privatizace klíčovou roli. Pro jejich činnost nebyly vytvořeny dostatečné kontrolní mechanismy, což nabízelo rozsáhlé možnosti tunelování. Významnou roli sehrál zejména Viktor Kožený a jeho Harvardské investiční fondy. Kožený se tak stal jedním z absolutně nejbohatších Čechů a přestěhoval se na Bahamy, kde se bezpečně ukryl před českou justicí.

Do června 2002 se prokázanou trestnou činností v rámci tunelování ztratil majetek v hodnotě kolem 50 miliard Kč, další odhadem stovky miliard zmizely neprokázanou trestnou činností nebo tunelováním v rámci legálních pravidel. (termín „tunelovat“ se poprvé objevuje v roce 1996).

Československo se stalo 39. zemí připojenou k internetu.

Ve volbách zvítězila v Česku ODS Václava Klause a na Slovensku HZDS Vladimíra Mečiara.

Byla jmenována poslední československá vláda Jana Stráského a česká vláda Václava Klause.

Slovenská národní rada schválila Deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a poté se vládní představitelé obou republik dohodli na rozdělení státu – Československo definitivně zaniká.


Česká republika


1993

Samostatný Český stát je znovu obnoven po několika staletích panování Habsburků a jejich středoevropské říše. Slováci mají vůbec poprvé ve své historii svůj vlastní stát (když nepočítáme období II. světové války). Se zánikem Československa vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovensko.

Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky.

Bill Clinton se stal  prezidentem USA.

Společnost je stále více tolerantnější a liberálnější, ale také  materialistická. Lidé touží žít opravdu naplno a hlavně si užívat. Dříve nedostupné a zakázané se nyní stává dostupným a dovoleným a tak není divu, že se Češi přímo po hlavě vrhají do nových možností. Nová filosofie zní urvi co můžeš. Upřednostňuje se individualismus, úspěch a výkon na úkor vztahů a rodiny.

Objevuje se kult mládí, zatímco staří jsou vnímání spíše jako přítěž, kteří jsou často svými nejbližšími šikanováni. Pokračuje rozpad rodin a prudce klesá porodnost.

Česko se tak stává nejvíce materialistickou zemí s nejvyšším počtem bezvěrců v Evropě. Na druhou stanu ale stoupá i počet hledajících, lidé se obracejí k okultismu i východním náboženstvím a okultní nauky jsou v této době stále vyhledávanějšími. Jiní padají do osidel rostoucího počtu sekt a různých náboženských a okultních hnutí, které v této době získávají na popularitě. Zájem o nauky New Age zažívá své vrcholné období.

Homosexualita je vyškrtnuta ze seznamu deviací a nadále považována za přirozenou alternativu sexuální orientace.

Do života Čechů se stále častěji dostávají osobní počítače, i když většinou ještě jen v zaměstnání nebo ve školách. Dosavadní verze OS Windows 3, které jsou vyvíjeny od roku 1990 však stále vyžadují velmi výkonné počítače a tak se běžně používají jen základní operační systémy jako DOS nebo Norton Commander.

Objevuje se první obrázkový internetový prohlížeč Mosaic. K dispozici je zdarma, neboť jde stále o experiment. Na světě je jen něco přes 200 serverů (dnes jsou jich stovky miliónů).

V Praze a okolí začala vysílat první soukromá televizní stanice Premiéra.


1994

Do České republiky přichází velcí zahraniční investoři a nadnárodní kapitál.

Česká televize přenechala kanál  ČT2 ke komerčnímu vysílání, na kterém začala vysílat TV Nova, která šíří zcela nový typ masové zábavy.

V pop music se výrazně prosazuje nový techno styl dance-floor. Načíná se vyrábět nová Škoda – model Felicia.

Objevuje se první komerční prohlížeč Netscape Navigator, internet se komercionalizuje a dostává se k prvním soukromým uživatelům.


1995

Roste organizovaný zločin, mafie, sílí terorismus.

V obchodech CD definitivně nahrazují gramofonové desky a jejich výroba je ukončena.

Stát začíná vybírat mýtné – zpoplatněno je používání dálnic a rychlostních silnic.

Konec války v Jugoslávii, také Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislost.

Společnost Microsoft uvedla na trh značně vylepšený operační systém Windows 95. Stále se ovšem nejedná o klasický operační systém, ale jen jeho nadstavbu.

Ukrajinská vláda zrušila autonomii Krymu – krymskou ústavu a prezidentský úřad a zavedla přímou správu ukrajinského prezidenta.


1996

Zavedena je první mobilní síť GSM (operátor Peagas), ale mobil vlastní dosud jen nejbohatší a většina lidí ho ani nezná, podobně jako internet.

První celosvětový rozmach internetu – připojeno je již 55 miliónů osobních počítačů, u nás se zatím nekoná. Eurotel sice začíná nabízet veřejnosti připojení k internetu, to je však velmi drahé a českých stránek jen velice málo.

Několik internetových nadšenců v čele s Ivo Lukačevičem spustilo doma na svém serveru internetový portál Seznam.cz.

Na silnicích se objevují první Škody Felicie, i když zatím nejde o více, než je vylepšený Favorit. Revolučním je však model Octavia, která se vyrábí dlouhých čtrnáct let, až do roku 2010.

Po vítězství ODS ve volbách došlo k ustanovení menšinové vlády Václava Klause.


1997

Začíná se projevovat politika ODS a její způsob privatizace. Hospodářská a vládní krize sílí. Země je na pokraji nejhlubšího ekonomického úpadku. Definitivně končí éra havlovského idealismu a nadšeného budování republiky po pádu komunismu. Prohlubuje se deziluze a „blbá nálada“. Ideály z roku 1989 se definitivně rozplývají. Objem zahraničních investic a nadnárodního kapitálu však prudce roste.

V Praze byl otevřen první hypermarket ČR – Globus. Hypermarkety se stávají novodobými chrámy konzumu, kde lidé tráví s rodinou víkendy.

Moravu zachvacují obrovské povodně – hovoří se až o tisícileté vodě.

První česká soukromá TV Premiéra, která se přejmenovala na TV Prima.

Prezident České republiky Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou.

Premiér Václav Klaus podává demisi. Poprvé v dějinách České republiky padla vláda. Novým  předsedou vlády byl jmenován Josef Tošovský (úřednická vláda).

Začátek nové občanské války v nové Jugoslávii – konflikt mezi Srby a Kosovem, které se již v roce 1991 v referendu rozhodlo pro samostatnost, stejně jako tehdy ostatní národy. Válku podnítilo oficiální uznání nové Jugoslávie ve stávajících hranicích.


1998

V Evropě žije 700 mil. obyvatel a na světě 6 miliard.

Na veřejných prostranstvích i v interiérech se začínají budovat rozsáhlé kamerové systémy, které mají strážit naší bezpečnost. Většina lidí je vítá.

Stále více se šíří sexuální uvolněnost a promiskuita, sexuální vztahy mezi kamarády a náhodný sex na jednu noc. I u nás se koncem 90. let začíná prosazovat nový módní trend – vyholování podpaží a intimních partií, který si postupně získává velkou oblibu a dnes je považován za běžný.

Josef Tošovský byl jmenován premiérem tzv. přechodné úřednické vlády.

Po vítězství ČSSD ve volbách byla jmenována vláda Miloše Zemana.

Na Slovensku byla jmenována vláda Mikuláše Dzurindy, důsledku porážky HZDS ve volbách, rezignoval Vladimír Mečiar na poslanecký mandát.

Byl spuštěn internetový zpravodajský portál iDNES.cz a také, zatím nevýznamný, vyhledávač Google.

Microsoft uvedla na trh operační systém Windows 98.

V ČR jsou otevřeny první obchody řetězce Kaufland.


Věk internetu a mobilních sítí


1999

Objevují se vyspělé televizní hry, první DVD disky a domácí kina.

Nastává také prudký rozvoj mobilních sítí, tzv. mobilománie, kdy si mnoho Čechů pořizuje svůj první mobil.

Český Telecom nabídl první speciální internetový tarif 99 pro vytáčené připojení, což umožňuje první větší rozšíření internetu. Internet stává dostupným pro běžné obyvatele a jeho obliba začíná pomalu růst, i když většina stále ještě ani neví o co jde. Celosvětově je připojeno však  již 250 miliónů PC (pro srovnání, o 10 let později je to již přes dvě miliardy).

Je zahájena výroba prvního opravdu kvalitního vozu Škody Fabia, která se vyrábí až do roku 2007.

Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem NATO

Prvních jedenáct členských zemí EU přijalo společnou měnu Euro.

Ruským prezidentem se stává Vladimír Putin, od Boris Jecina přebírá rozvrácenou zemi v katastrofálním stavu a chaosu. V důsledku provedených  reforem se rychle stává velmi oblíbeným a populárním. Současně to však znamená odklon Ruska od západu a budování autoritativního režimu..

NATO se zapojuje do války mezi Srby a Albánci na straně kosovských Albánců. Po masivním tříměsíčním bombardování je válka více-méně ukončena, samostatnost Kosova však dodnes nebyla zcela mezinárodně uznána.


2000

V hospodářském rozvoji šlapeme na paty nejzaostalejším státům v západní Evropě. Na druhou stranu kulturně zůstáváme stále spíše burany.  Zdá se ale, že během 90. let se česká společnost už přece jen částečně nasytila tím, co bylo kdysi nedostupné nebo zakázané a nejhlubší duchovní krize kulminuje. Společnost stále jakoby hledá svoji pravou tvář. Rozpad rodin se nadále urychluje, věk vstupu do manželství se neustále prodlužuje a instituce manželství se pomalu stává nepochopenou (pro někoho přežitou). Novým trendem moderních Čechů se tak stává život na vlastní pěst – singles.

Díky technickému vývoji, který se značně urychluje a s ním i tempo života, které nabízí stále širší možnosti seberealizace člověk nestihá žít svůj život. Svět se stává stále menším, nejen díky pádu železné opony, ale na přelomu tisíciletí i díky novým a převratným komunikačním technologiím.

V pražském metru jsou dány do provozu první moderní soupravy M1 a začínají se rekonstruovat staré vozy.

Nové rozdělení ČR – začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů.

Spuštění třetího mobilního operátora Oskar od Českého Mobilu (dnešní Vodafone).

V Praze se koná kongres Mezinárodního měnového fondu a velké demonstrace proti globalizaci


2001

V menší části světa se nahromadilo obrovské bohatství a kapitál, zatímco jeho zbytek žije pod hranicí chudoby. Nesmírné bohatství je soustředěno do rukou několika jedinců, kteří jsou bohatší, než celé chudé státy s miliony obyvatel. Zatímco euroatlantická společnost se přiklání masově ke konzumu a materialismu, náboženský fanatismus v arabském světě sílí.

Vrcholí útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku (2001). Teroristé unesli 4 dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov World Trade Center , jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu, jedno se zřítilo v Pensylvánii. Celkem si útok vyžádal asi 3000 obětí.

Prezidentem USA se stává George Bush ml., který zahajuje „boj proti terorismu“.

Začala válka v Afghánistánu jako součást Operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy. Západní svět vstupuje do války s terorismem, která stále mění svojí podobu, dosud nebyl ukončen a nebude, dokud bude existovat nenávist k západu a jeho hodnotám.

Na scénu přichází nová generace nezatížená minulostí, roste šikana na školách i mobing a harašení ve firmách, dříve téměř neznámé pojmy. Narůstá i počet civilizačních nemocí.

Počet živelných katastrof ve světě (povodně, požáry, zemětřesení, tornáda) roste, celosvětové klima se otepluje, mění se poloha pólů, rostou prudké výkyvy počasí.

Vladimír Špidla se stal předsedou ČSSD.

Microsoft vydává legendární a veleúspěšný OS Windows XP.


2002

Svět definitivně opouští starý osobní a analogový věk a vstupuje do věku virtuálního a digitálního. Vztahy a význam slova kopírování či sdílení se rychle mění. Osobní vztahy začínají nahrazovat vztahy a sdílení na dálku.

Začínají se pomalu nastavovat pravidla politické korektnosti, tvořící jakýsi rámec toho, co je nově přijatelné a co ne, tj. nikoli na základě tradičních hodnot, ale nových, tzv. západních hodnot. Společnost ale ještě nic netuší a nijak jí to nerozděluje. Češi se těší na svůj velký „návrat do Evropy“.

Zahájen provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín

Vzniká evropská měnová unie s jednou společnou měnou Euro i pro hotovostní operace.

Vladimír Špidla jmenován předsedou nové vlády.
Založena česká veřejná internetová encyklopedie Wikipedie.

Zeman odchází z politiky a Klaus z vedení ODS.
Katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha místech byla překročena úroveň stoleté vody. V Praze tisíciletá povodeň, největší pohroma v dějinách země.


Digitální věk


2003

Václav Havel, první postkomunistický československý a český prezident končí ve funkci a novým prezidentem je zvolen jeho velký kritik a oponent Václav Klaus.

Českou republiku po povodních z loňského roku zasahuje další živelná pohroma – nejteplejší léto za posledních 250 let a na zemi za 2000 let. Evropu sužují obrovské požáry, ve Francii umírá horkem 11 500 obyvatel. Jsou extrémní sucha a podzim přichází o měsíc dříve. Zatím se však o klimatických změnách ani kůrovci nemluví.

Technický pokrok se výrazně zrychluje, na trh přichází první opravdu výkonné domácí počítače, mobil již vlastní 65% obyvatel, objevuje se barevný displej i posílání MMS. Internet je již běžnou součástí velké části Čechů, i když zatím stále jen vytáčený. Na světě je propojeno již 600 miliónů PC.

Okupace Iráku – USA a jejich spojenci v Iráku ustanovili tzv. Prozatímní koaliční správu, Saddám Husajn byl zajat. Zbraně hromadného ničení, které byly důvodem (záminkou) pro okupaci se však nikdy nenašly.

V České republice společnost Lidl otevřela první prodejny.


Věk liberální technokracie


2004

Česká republika s dalšími zeměmi nejen východní Evropy vstupuje do svazu evropských demokratických republik – Evropské unie a do NATO vstupuje dalších sedm nováčků. „Návrat do Evropy“ a integrace do evropských struktur se završuje.

Mobil u nás vlastní již prakticky každý a stáváme se v Evropě největšími milovníky mobilů a SMS zpráv. Objevuje se i první vysokorychlostní internetové připojení ADSL a následující rok je na světě propojeno již 900 miliónů PC. Asii postihuje obrovská živelná pohroma, vlna tam spláchne přes 200 tisíc lidí.

Česká republika vstupuje do EU a s ní také Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi, v jejímž čele stojí Portugalec José Barroso.

Český prezident Václav Klaus jmenoval novou vládu Stanislava Grosse.

Byla založena sociální síť Facebook.


2005

Životní úroveň roste a životní tempo kulminuje a začíná se zpomalovat. Lidé začínají být nasycení požitky a začínají si uvědomovat i jiné hodnoty. Přesto jsou stále náročnějšími materialisty, z paštikářů se stávají náročnější klientelou, která si více vybírá. Vyhledávají stále častěji i luxusní hotely, začínají cestovat i do exotických zemí.

Premiér Stanislav Gross podal demisi. Vzniká nová vláda pod vedením Jiřího Paroubka.

Papež Jan Pavel II. a novým papažem je zvolen německý kardinál Joseph Ratzinger a přijal jméno Benedikt XVI.

Česká televize zahajuje vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a digitální vysílání.

Českého mobilního operátora Oskar Mobil koupila britská společnost Vodafone.


2006

V parlamentních volbách vítězí ODS – vláda Mirka Topolánka.

Na základě referenda o samostatnosti Černé Hory zaniklo soustátí Srbsko a Černá Hora a vznikají samostatné státy Srbsko a Černá Hora.


2007

Microsoft vydal neúspěšný OS Windows Vista

Českou republiku zasáhla ptačí chřipka.

Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do Schengenského prostoru.


2008

Svět se potápí do hospodářské krize.

Ruským prezidentem je zvolen Dmitrij Medveděv.

Česká televize přechází na pravidelné širokoúhlé vysílání.


2009

S odřenýma ušima a na poslední chvíli vstupuje v platnost Lisabonská smlouva a také institut funkce prezidenta Evropské Unie. Česká republika schválila Lisabonskou smlouvu bez referenda. Začíná se budovat federalizace Evropy.

Slovenská republika přijala společnou evropskou měnu – EURO.

Barack Obama se stal prezidentem Spojených států amerických.

Microsoft vydává po dlouhých osmi letech novou úspěšnou verzi OS Windows 7, která konečně začíná nahrazovat legendarní XP, neboť verze Vista z roku 2007 se ukazuje jako příliš náročná na výkon počítačů. Z těch se ovšem nyní stávají opravdová multimediální centra. A nejen z nich, také z internetových televizorů, smartphonů, iPodů a ultrabooků.

Po počáteční euforií se ale zdá, že někteří mladí lidé jsou těchto vymožeností již přesyceni, mají příliš mnoho nadbytečných funkcí a není snadné se naučit je ovládat. Technický pokrok se v této oblasti za několik posledních let zrychlil tak, jako nikdy předtím a také mnoho mladých lidí, kteří na počítačích už sami vyrostli, jej přestává stíhat sledovat a mnoho z nich si začíná uvědomovat, že jejich funkce a vymoženosti ke svému životu nepotřebují.

Na světě je propojeno již 1,8 miliardy PC – jejichž počet se během čtyř let zdvojnásobil a stále roste, i když již výrazně pomaleji.

Na obloze se po celém světě začínají náhle v obrovském měřítku objevovat bílé pruhy z letadel ve velkém, které se rozplývají jen velmi pomalu. Oficiální vysvětlení je, že jde o nárůst letecké dopravy, je ale jasné, že intenzita je mnohem větší, než by tento nárůst mohl způsobit. Spekuluje se, že jde o tzv. chemtrails, kdy se do paliva letadel přidávají jedy, zvl. aerosol. Cílem má být změna atmosféry a připravit tak podmínky pro zahájení biologické války (nových smrtelných nemocí). Chemtrails mají být jedním s důležitých nástrojů pro přípravy na tajnou globální válku a světovou moc. Má být součástí projektu geofizykální a psychotronické zbraně HAARP. Objevují se i spekulace, že se experimentuje s ochranou před slunečním zářením, které začíná být nebezpečně ostré.

Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topolánka. Na její místo byla jmenována úřednická vláda Jana Fischera.

Společnost Ahold začala v ČR provozovat obchodní řetězec Albert.


Věk sociálních sítí


2010

Stále více dětí má v době SMS zpráv a počítačů problémy s psacím písmem. Na některých školách se proto jeho výuka ruší a vyučuje se jen tiskací písmo (Comenia Script). Ve věku počítačů významně klesá fyzická zdatnost dětí a mládeže, mnoho z nich neumí ani plavat. Slábne i jejich paměť a úroveň základních znalostí.

Vlivem virtuálního světa a her se rychle snižuje jejich pud sebezáchovy, ztrácí schopnost rozlišovat mezi virtuálním a reálným světem. Problém šikany a agresivity dětí na školách nemizí, naopak se rozšiřuje o tzv. kyberšikanu. Množí se případy šikany i u nejmenších dětí. Výrazně roste také agresivita a násilí v rodinách, poradny psychologů jsou přeplněné.

Rychle stoupá obliba internetových společenských sítí, zejména Facebooku. Facebook se stává fenoménem internetu, závislých lidí nejen na sociálních sítí a virtuálních kamarádech stále roste. Na světě je propojeno již přes dvě miliardy PC, ale jejich růst jejich počtu se již výrazně zpomaluje.

Počet přistěhovalců – cizinců s legálním pobytem v ČR tvoří již 13% obyvatel Prahy. Celkový poměr cizinců bude pravděpodobně ještě mnohem vyšší. V Evropě raketově stoupá počet muslimů. V Británii se jméno Mohamed stává nejpopulárnějším mužským jménem. Počet obyvatel Moskvy tvoří z 10% muslimové, v Nizozemí celkově 20% a v největších nizozemských městech jako Amsterodam a Rotterdam tvoří arabové již celou třetinu. Počet obyvatel světa dosahuje sedmi miliard.

Počet věřících v ateistické ČR klesá na dlouhodobé minimum. Uvádí se, ýe Česká republika je vedle Nizozemí nejvíce ateistickou zemí v Evropě. Zároveň však klesá počet přesvědčených ateistů a stoupá počet těch, kteří věří v „něco nad námi“.

Ve volbách vyhrála ČSSD těsně následovaná ODS. V důsledku volebních výsledků rezignoval předseda ČSSD Jiří Paroubek a také předsedové KDU-ČSL, SZ a SPOZ. Prezident jmenoval vládu Petra Nečase. Předseda ODS Topolánek i ČSSD Paroubek mizí z politické scény.

Prezidenti USA a Ruska, Barack Obama a Dmitrij Medveděv v Praze podepsali dohodu novou dohodu START o jaderném odzbrojení.

Vítězem ukrajinských prezidentských voleb se stal  Viktor Janukovyč. Tzv. Oranžová revoluce hlásící směřování vztahů k západu tak již předem neuspěla, jelikož oba hlavní kandidáti voleb, jak Viktor Janukovyč, tak nyní i Julija Tymošenková, se přiklánějí ke vstřícnějším vztahům k Rusku.

Koncem roku se objevují první náznaky nepokojů v arabském světě.


2011

Probíhá údajně testování psychotronických zbraní na dálku zabíjející nebo ovládajících mysl a chování na dálku – zkoušky na zvířatech a jejich hromadné úhyny po celém světě, ptáci padající z nebe, ryby, kraby vyvržené na pobřeží, hromadný úhyn včelstev po celém světě. Na jaře je vpuštěna do oběhu nově vytvořená bakterie schopná odolávat antibotikům – speciální typ E.coli.

V Africe a na předním východě sílí nepokoje vyvolané hladem a chudobou. Také ve vyspělých zemích se rozdíly mezi bohatými a chudými stále zvětšují. Během posledních let dramaticky stoupl počet exekucí, kterých za rok 2010 bylo v České republice již více než 700 000 (tj. téměř každý 10 člověk). Počet bohatých celosvětové stále roste, stejně tak jako chudých, zatímco podíl střední třídy se stále snižuje. Společenské napětí roste v Americe i v Evropě, sílí protesty proti globálnímu kapitalismu.

S Petrem Nečasem přišel do české politiky opravdový nečas. Spolu s ním padla nejméně oblíbená a nejzkorumpovanější vláda v porevoluční historii ČR. Českou politickou scénou otřásají největší skandály od roku 1989. Politoložka Dagmar Dvořáková mluví o tom, že česká politika je v katastrofálním stavu, že šéfové politických stran jsou bezmocní a že zemi řídí kmotři. Podle Transparency International se ČR na žebříčku zkorumpovanosti států pohybuje na stejné úrovni jako Saúdská Arábie.

Rok 2011 přinesl nebývalé množství nejrůznějších přírodních katastrof včetně záplav v Thajsku nebo tornád a požárů v USA. Ve Spojených státech ještě nikdy nebylo zaznamenáno současně tolik různých katastrof jako letos. „Jsem meteorologem třicet let a nikdy jsem neviděl rok podobný roku 2011 co do počtu ohromujících extrémních jevů,“ uvedl Jeffrey Masters a dodal: „Když se podívám na historické záznamy, které sahají do 19. století, nemohu najít nic srovnatelného.“ „Změnili jsme značně atmosféru – a to víme bez stínu pochybností,“ řekl klimatolog Benjamin D. Santer.

Svět žije tzv. arabským jarem, kterým se nazývá.označována vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které probíhají ve většině arabských států. V Libyi a Sýrii krize dokonce vede k občanské válce. V Egyptě skončila vláda prezidenta Husního Mubáraka, v Sýrii a Jemenu probíhají rozsáhlá vojenská povstání. Západ s nadějí očekává, že se v arabských zemích rodí demokracie, což se však později ukazuje jako omyl. Naopak začíná hluboká krize, která se během několika let dostane až do Evropy a nepůjde jen o terorisické útoky.

Navzdory tomu, že američani vítězně oznamují, že Usáma bin Ládin, strůjce teroristického útoku na světové obchodní centrum v New Yorku z roku 2001 byl dopaden a zabit americkými vojáky, teroristé však ve skutečnosti rozhodně poraženi nebyli. Naopak neklidný arabský svět na pokraji rozvratu a nenávist k západu vytváří stále nové a nové fanatiky.

Američané konečně  téměř devíti letech opustili Irák, avšak demokracii se zde zavést nepodařilo. Odstraněn byl pouze diktátor, který zemi držel na uzdě. Neobjevily se ani zbraně hromadného ničení, které byly důvod pro okupaci země.

Silné podmořské zemětřesení způsobilo vlnu tsunami vysokou až 11 metrů. Jeho epicentrum se nacházelo u tichomořského ostrova Honšú, zasáhlo celý Tichý oceán. Zemětřesení způsobilo havárie v atomových elektrárnách Fukušima 1 a 2. Někteří přehodnocují svůj vztah k jaderné energetické, včetně Německa, neboť i když jde při výrobě o ekologický zdroj, ne tak při skladování vyhořelého paliva a ekologické škody jsou v případě havárie extrémní.

Koncem roku umírá bývalý prezident Václav Havel a den před Štědrým dnem se koná obrovský a velkolepý státní pohřeb.


2012

V Maďarsku začala platit nová ústava, která mimo jiné zmiňuje křesťanství jako základ národní identity, deklaruje, že dítě si zasluhuje ochranu od okamžiku početí a podporuje manželství jako životní společenství jednoho muže a jedné ženy. Evropská komise vydala prohlášení, ve kterém hrozí, že podnikne kroky proti Maďarsku kvůli jeho nové ústavě.

Masové demonstrace proti Unii se šíří Evropou, v Budapešti protestuje 500 000 obyvatel, ale oficiální média o nich mlčí nebo je bagatelizují. V Rumunsku zuří občanská válka, občanské nepokoje a demonstrace se šíří mnoha městy. Stranou nezůstává ani Chorvatsko a Polsko, kde se rovněž shromažďují statisíce lidí a pálí se vlajky EU.

„Je evidentní, že vzniklo nové pseudonáboženství či ideologie jakéhosi evropského panevropismu, který chce vytvořit sociálně inženýrsky nový společenský řád, nový společenský systém.“  Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek

Přetrvává napětí mezi vládou a opozicí a nespokojenost lidí s činností vlády. Zejména s ODS, vč. premiéra a jejího předsedy Petra Nečase. Někteří říkají, že i středočeský hejtman a poslanec David Rath z ČSSD, které je tento rok demonstrativně přímo v parlamentu zatčen za korupci je v podstatě jen obětním beránkem a že jde o komplot.

Na Václavském náměstí v Praze proběhla dosud největší protivládní demonstrace od revoluce v roce 1989. Dle různých zdrojů se jí účastní 90 až 120 tisíc osob. Politická krize a frustrace lidí dosahuje vrcholu a hněv se obrací i proti prezidentovi. Spory však hoří i v samotné koalici mezi ODS, TOP09 a Věci veřejnými.

Nespokojenost roste také s Evropskou unií, která dále šíří svoji politiku korektnosti, unifikace a federalizace Evropy. Předsedou Evropského parlamentu byl zvolen německý sociální demokrat Martin Schulz, kovaný neomarxista.

Mluví se  o syrské krizi a občanské válce  v Sýrií, tamní tristní situace ale není něco, co by se nás nějak zvláště dotýkalo. Zatím nic neukazuje, že to bude skutečně velký problém. Západ se více stále opájí tzv. arabským jarem a panuje naděje, že v arabských zemích vznikne demokracie.


2013

V České republice se konají první přímé volby prezidenta, které polarizují společnost na dva tábory. Je zřejmé, že ti první volí Miloše Zemana, protože cítí nespravedlnost a nespokojenost se současným vývojem kapitalismu, zatímco Karla Schwarzenberga volí především silní odpůrci komunismu a lidé dobře sociálně zajištění, kteří si nepřejí žádné velké změny.

Politická krize v ČR přetrvává – hned na počátku jde o skandál s rozsáhlou amnestií odcházejícího prezidenta Václava Klause. Českem hýbou vypjaté prezidentské volby, ve kterých Miloš Zeman těsně poráží Karla Schwarzenbergera a dále pád vlád, když propukla kauza Nagyová. Šlo o jeden z největších mezinárodních i vnitropolitických skandálů od  revoluce. Premiér Petr Nečas podal demisi, odstoupil i z čela ODS a vláda padla..

Novým předsedou vlády České republiky byl jmenován Jiří Rusnok, jeho úřednická vláda ale nedostala důvěru. V mimořádných volbách pak vítězi ČSSD.

Na mezinárodní scéně vyvolal poprask papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci. Novým papežem Římskokatolické církve se stal argentinský liberální kardinál Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. 

V církvi roste napětí mezi liberálním a konzervativním křídlem, kvůli liberálním postojům nového papeže. V důsledku toho se František velmi rychle stává celebritou a populárním i u ateistické společnosti, později však také ztrácí popularitu. Částečně za to mohou skandály sexuálního zneužívání, kterým František vyhlašuje boj. Mnozí mu později vyčítají, že je to nedostatečné. Nakolik je to častý jev a nakolik hon proti církvi není jasné. Někteří kněží mohou být obviněni i na základně vymyšlených dávných vzpomínek a bez důkazů.

V Evropě je prosazována nová – genderová ideologie. Francií hýbe připravovaný návrh zákona o manželství homosexuálů a o adopcích jimi. Má společnost směřovat k liberalismu nebo se držet tradičních hodnot, jejichž základem je rodina? Společnost je rozdělena půl na půl, téměř 400 tisíc lidí v Paříži demonstruje proti změnám a přes 100 tisíc na podporu homosexuálů. Nově se nemá uvádět kdo je matka a otec dítěte, ale pouze kdo je „rodič 1“ a kdo je „rodič 2“. Některé země zavádí adopce dětí homosexuály a zavádí třetí, neutrální pohlaví.

Závěrem roku v ukrajinském Kyjevě vypukly protesty kvůli nepodepsání smlouvy o vstupu do Evropské unie, nazvaný později Euromajdan. Protestovalo se pro svržení vlády a pro odstoupení prezidenta Viktora Janukovyče.


Studená válka 2.0


2014

Na východní Ukrajině po celý další rok pokračují nekonečné boje mezi separatisty a vládou v Kyjevě. Kyjevané provedli revoluci koncem roku a svrhli legálně zvoleného prezidenta. Narazili však na odpor východních Ukrajinců – etnických rusů, kteří novou vládu v Kyjevě neuznali a vyhlásili si samostatné státy.

Celý rok se řeší nejvíce Ukrajinská krize, která vyústila v převrat a v bojiště mezi západem a Ruskem – Ukrajina jako taková ve skutečnosti nikoho až tak nezajímá.  Není jasné do jaké míry byla krize využita pro zosnovaný převrat vedený Spojenými státy, ale začíná nový boj o globální rozložení sil. Vše vrcholí obsazením Krymu Ruskem a jeho anektování. Krym tak zůstává nikoliv strategickým územím pro rozmístění amerických zbraní, ale ruských.

Frustrace z převratu, který nebyl zcela úspěšný vede k vytvoření masivní protiruské propagandy, čím se Rusko brání svoji propagandou. Začíná tak velká mediální válka slov, sankcí, ukazování svalů a chřestění zbraní. Někdy je označována jako studená válka 2.0.

Mění se však nejen globální poměry, ale i Evropská unie. Novým předsedou Evropské komise se stal Jean-Claude Juncker Donald Tusk byl na summitu Evropské unie zvolen předsedou Evropské rady. Nespokojenost s EU, byrokracie, těžkopádnost, politický rozměr unie a nesmyslná ideologie vadí lidem stále více. Roste neklid a frustrace.

Islámští teroristé vyhlašují nikým neuznaný Islámský stát, který se pomalu ale jistě stává dalším velkým problémem.


2015

Prezident jmenoval vládu Bohuslava Sobotky.

Islamisté o sobě dávají vědět již v lednu útokem na Pařížskou redakci deníku, jeho karikatury proroka Mohameda mají bojovat za hodnoty západu. Všichni volají „je suis Charlie“. Při útoku na redakci francouzského týdeníku Charlie Hebdo bylo v Paříži. Všichni začali bránit svobodu slova, avšak zůstalo jen u debat. Svoboda slova začala být omezována pod pláštíkem boje proti nenávisti (s výjimkou hanobení křesťanských symbolů, což je i nadále tolerováno). Začínají být odstraňovány jsou preventivně všechny náboženské symboly.

K množícím se teroristickým útokům navíc prudce roste příliv uprchlíků ze Sýrie a Iráku, které jsou sužované občanskou válkou a bojovníky samozvaného Islámského státu. K nim se masově přidávají ekonomičtí migranti z mnoha dalších zemí, kteří pocítili příležitost dostat se do Evropy. Vnější hranice schengenu nelze bránit, jsou téměř volně průchodně a příliv migrantů do Evropy se dostává zcela mimo kontrolu.

Bezpečnostní situace se zhoršuje, což vede k dalšímu nárůstu terorismu, takže i někteří lidé ze západu začínají uvažovat, že se přestěhují do východní Evropy, která se uplatňuje výrazně méně vstřícnou politiku humanismu a solidarity. Přesto se EU snaží povinnou solidaritu uzákonit, i navzdory popření svrchovanosti zemí a jejich práva bránit své území a kontrolovat, kdo na něm žije. Probíhá tak tuhý boj o povinné kvóty na přerozdělování migrantů a Maďarsko sklízí tvrdou kritiku za stavbu plotu na srbské hranici proti nelegálním migrantům.

Evropa začíná mít starosti i s řeckou duhovou krizí a pumpuje do něho miliardy Eur z kapes daňových poplatníků jiných zemí, včetně Slovenska. Že tyto „půjčky“ Řecko nikdy nesplatí je asi jasné.

Islámský stát se nedaří eliminovat a je na vrcholu své moci, k obratu dochází až na podzim, kdy Rusko se skrze letecké údery aktivně zapojilo do Syrské občanské války po boku vládních sil prezidenta Asada.

Česká republika zažila extrémně suchý rok a důsledky klimatických změn jsou již více než patrné po celém světě. Stále častěji se řeší jejich otázka, otázka obnovitelných zdrojů, ale třeba i elektromobility, která je ale stále v plenkách. V důsledku sucha se kůrovec v našich lesích opět nebezpečně dostává mimo kontrolu, nikdo tomu však nevěnuje pozornost.

Microsoft vydává poslední OS Windows 10, jehož další verze už mají být pouze aktualizacemi.


2016

Tento rok svět žije především dvěma věcmi – Britským referendem o odchodu z EU a nečekaným vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách.

Teroristické útoky se množí, Evropská integrace a federalizace Evropy narazila na své limity, Západní společnost je nadále hluboce rozdělená na ty, kteří svoji jistotu vidí v pořádcích starého tradičního světa a ty, kteří si zidealizovali a vysnili nový, liberální globalizovaný svět.

Začíná se hovořit o reformě Evropské unie, ale ve skutečnosti se do ní nikomu moc nechce a kromě kosmetických změn návrat před Lisabonskou smlouvu je vyloučen. Sílí hlasy po skutečně reformě nebo po vystoupení z EU.

Každý, kdo je kritický k unii je házen do pytle s nálepkou protievropská, antisystémová strana, populista, xenofob, radikál, šiřitel ruské propagandy, apod. Veřejnoprávní média jsou kritizována za neobjektivitu a nekritikou propagaci evropských hodnot, zatímco ta se brání, že nemohou informovat jinak, než očekává EU, jinak bychom z nic skutečně museli vystoupit. Ideologie politické korektnosti dostává vážné trhliny, avšak myšlenky neoliberalismu ne.

Pokračuje mediální válka mezi západem a Ruskem, která, jak se zdá, zaměstnává všechny naplno a zastiňuje i terorismus a krizi na Ukrajině, když zájem o ní téměř zmizel.

Problém dělá EU a NATO navíc Turecko, které v důsledku neúspěšného pokusu o převrat nastoluje autoritativní režim a posiluje své vztahy s Ruskem.

Domácí politiku nevíce zaměstnává elektronická evidence tržeb, jejíž první etapa je spuštěna koncem roku. Možná i proto se kůrovcová kalamita stále šíří bez větší pozornosti vlády a české jehličnaté lesy mizí stále rychleji.


2017

Islámský stát je na svém vrcholu a okupuje území o velikosti Velké Británie. Nejen terorismus, ale i migrační krize jsou už evergreenem, na která se nenašlo účinné řešení.

Hnutí homosexuálů posílené neoliberálními myšlenkami sklízí žně. Některé státy legalizují jejich manželství a adopce dětí. O tradicích se mluví jeho o překonaných stereotypech. Diskutuje se o významu slova rodina, rodiče a manželství, nutnosti jejich změny či o tom, zda děti mají právo znát své rodiče v případě spermobank – anonymních dárců semene pro umělá oplodnění pro ty, kdo nemohou zplodit dítě, ale chtějí mít rodinu. Děti jsou pro stoupence neoliberalismu považovány spíše za rukojmí, které mají uspokojit touhy dospělých a napravit domnělou nerovnost v jejich právech, přičemž dětem samotným jsou práva upírána.

Vedle boje o hodnoty pokračuje i mediální válka mezi západem a Ruskem. Novým tématem jsou však napjaté vztahy mezi EU a USA poté, co se ujal úřadu nový americký prezident Donald trump. Nadějí je francouzský prezident Emmanuel Macron, který slibuje zásadní modernizaci Evropské unie. Ta však znamená spíše utahování šroubů, než komunikace s voliči a stává se velmi neoblíbeným. O směřování EU rozhoduje prakticky jen Německou s Francií.

Nová vládní krize – pád kabinetu Bohuslava Sobotky, koncem roku jmenování nové vlády Andreje Babiše, která je trestně stíhán.

V podzimních volbách do parlamentu výrazně uspěli také Piráti a SPD, zatímco tradiční strany včetně komunistů zaznamenal propad. Nejen domácí i globální politické rozložení sil se výrazně mění.


2018

V prezidentských volbách Miloš Zeman těsně poráží Jiří Drahoše a je znovu zvolen. Volby provází velký zájem a mediální válka.

Evropská unie nemá čas sama na sebe, o reformách nemůže být řeč, neboť vše se točí kolem vyjednávání s Velkou Británií. Začíná se projevovat únava z politiky a stále více lidí se věnuje spíše svému osobnímu životu. Lidé začínají být unaveni i mediální válkou mezi západem a Ruskem.

Ukrajinská krize opět o sobě dává vědět, když Rusko zastavilo tři lodě Ukrajinského námořnictva poté, co nákladní lodí zatarasilo prostor pod Krymským mostem. Ukrajinské lodě byly po ostré střelbě zabaveny. Jinak se o Ukrajině mluví spíše jen v souvislosti čerpání pracovníků z této země. Nikoho nezajímá, že polovina populace Ukrajiny pracuje v zahraničí a Ukrajina kolabuje také proto, že zde akutně chybějí pracovní síly, které nemá kdo nahradit tak, jako u nás. Spoustu Ukrajinců pracuje tak nejen v Evropě, ale paradoxně také v nepřátelském Rusku.

Donald Trump popularizuje termín „fake news“ a „fake media“ a od této doby je široce používán v politickém boji.

Opět to byl extrémně horký a suchý rok a kůrovcová kalamita začíná dosahovat opravdu rozměrů apokalypsy. Konečně jí začíná věnovat pozornost i vláda a začíná bít na poplach. Jehličnaté lesy se mění na mýtiny.

Pokračuje velmi rychlé vymírání hmyzu a živočichů – podle zprávy WWF došlo od roku 1970 k drastickému snížení populací všech obratlovců na planetě o 60 %. Jen u nás vyhynuly 2/3 hmyzu za posledních 25 let.


2019

Životní úroveň u nás ani více, než dvacet let po revoluci stále nedosahuje západních zemí. Přibližujeme se sice průměru EU, ovšem průměru, ve kterém jsou zahrnuty i východní země. Rozdíl v platech je stále propastný. Ty jsou u nás 2-5x nižší a navíc denní pracovní doba je u nás o hodinu delší, než vy vyspělých zemích. Kupní síla se také přibližuje průměru EU, ovšem doma, nikoli kupní síla Čechů během pobytu v západní Evropě či USA. I v nejchudším Španělsku či Řecku je průměrná mzda mnohem vyšší, než u nás.

Extrémně horké léto, neuhasitelné, apokalyptické požáry – hoří Amazonské pralesy, Sibiř, Kalifornie, Austrálie (zde do jen do přelomu roku zahynulo již na jednu miliardu klokanů, koal, krav, koní, hadů, netopýrů a dalších zvířat). Mimořádně teplé počasí s teplotami kolem 20° C u nás trvá až do 27. října.

Aktivisté a vědci v boji proti oteplování klimatu bijí na poplach, radikální a globální řešení je však stále v nedohlednu a dílčí opatření mohou katastrofu pouze oddálit ne ji odvrátit. Začíná „zelená hysterie“ a emoce převládají nad schopností se domluvit na společném postupu.

V důsledku přesycenosti a rozvoje automobilového trhu se auta stávají běžnou a nezajímavou spotřební věcí, klesá počet jejich fanoušků, ruší se mnohé výstavy a autosalony.

Svět opouští Karel Gott a Česko se tak téměř po neuvěřitelných šesti dekádách zařazuje mezi většinu dalších zemí podobné velikosti, které nemají žádnou žijící populární osobnost, ale také legendu takového formátu napříč hudebními žánry a generacemi. Jeho pohřeb vysílají živě televizní i internetové servery.


2020

Mariánský sloup se po 102 let vrací na Staroměstské náměstí v Praze

Velká Británie konečně po dlouhých čtyřech let dohadování opouští EU.

Svět zachvacuje pandemie nového coronaviru Covid-19, největší za posledních 100 let od Španělské chřipky.

Extrémní sucho se prohlubuje a je u nás již největší za 500 let. V důsledku kůrovcové kalamity pokračuje masová likvidace smrkových lesů.

Napjaté mezinárodní vztahy Česko – Rusko, stoupá napětí mezi Čínou  a USA stále stoupá. Hrozí studená válka 3.0 ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *