Rozvojový kapitalismus

II. transformace od socialismu ke kapitalismu

Od konce 80. let se stále více začíná prosazovat nová, tzv. generace X a Y – lidí s ještě výraznějším odporem ke konvencím a částečně už trochu i tradicím. Je to generace nezávislých, vynalézavých a podnikavých lidí, jejíž hlavním médiem je stále televize, ale kteří se již poprvé seznamují s internetem, počítači, mobily, SMS a multimédii, je schopná se dobře naučit základy jejich ovládání a nemá s nimi velký problém. Nová generace má také zásadní úlohu při bourání komunismu, po jehož svržení se otevírá zcela nový svět.

U nás, v době, když už nic nehrozilo, vyrojili se jako houby po dešti mnozí kritikové bývalého režimu a morálních poklesků lidí z dob normalizace, kteří najednou začali nekompromisně hájit morální hodnoty – podle hesla, že po boji je každý generálem. Mnozí hledají viníky za minulost, ale jen málokdo si je ochoten přiznat, že za ní můžeme prakticky všichni. Země se začíná „vyrovnávat“ s komunistickou minulostí (což trvá dodnes, i více, než třicet let od změny režimu. Ten někdy připomíná bizarní hon na čarodějnice, kde se lustruje kdekdo, aby byl poté vláčen médii jako strůjce zla, jindy zase laxní přehlížení a ignoranci). Také komunistická strana je nadále tolerována a od své minulosti se nikdy zcela neoprostí.

Toto období je přechodem od totality k demokracii a od socialismu ke kapitalismu, kdy je hlavním cílem tzv. návrat do Evropy, znovu je budována demokracie a kapitalistické, tržní hospodářství. Začíná šťastná a euforická doba pocitu svobody a globální jednoty, éra globalizace, kdy se zdá, jakoby nastal konec dějin a svět se navracel do ráje a kdy lidé věří, že vše vyřeší tzv. neviditelná ruka trhu. A také v to, že naše země brzy dosáhne materiální úrovně západu (což je však dodnes stále v nedohlednu). Sovětský svaz se rozpadá a západ navazuje vřelé a přátelské vztahy s Ruskem a ostatními nástupnickými státy. Jde o mimořádné období, ve kterém se ve světě neodehrává žádný geopolitický konflikt. SSSR již neexistuje a Čína ještě není žádnou velmocí.

Na veřejnost u nás však již poprvé prosakují plány na vybudování budoucího nového světového řádu a o zneužití nových elektronických technologií globální elitou. Nikdo však vůbec netuší, co si pod tím představit, ani co je vlastně čip a jak funguje. Vše se pokládá za výmysly duševně nemocných lidí. Začíná přechodné období transformace, zpočátku bez nějakých velkých ideálů o rovnosti, multikulturalismu, politické korektnosti či evropských hodnot. Jednotícím ideálem této doby je jen svoboda a demokracie. A často i velmi naivní představy o tom, jak by měla fungovat. Velká očekávání rychlých změn a rychlého příchodu blahobytu a vyrovnání se západním standardům (asi jako dnes očekávají Ukrajinci). 

Později se však začíná ukazovat, že je to také doba velkého chaosu, turbulencí, tunelování a honby, kdo rozkrade nejvíce z bývalého majetku státu – doba divoké transformace, kdy jsme se učíme znovu svobodně žít. Roste nacionalismus a dlouho potlačována touha po emancipaci národů, které dlouho žily v komunisty sjednoceném státě. To vede ke krvavé válce v Jugoslávii a k jejímu rozpadu, ale i k rozpadu Československa, i když klidnému (vše začíná záhy po revoluci tzv. pomlčkovou válkou, sporem o název státu). Je to doba plná změn, během které se původní nadšení ze svobody a demokracie postupně, ale poměrně rychle začíná vytrácet a lidé začínají propadat rozčarování a deziluzím. Začíná se ukazovat, že přibližování západu tak rychlé nebude.

Začínají se navíc objevovat zcela nové fenomény jako bezdomovectví, nezaměstnanost, uvolněnost sexuální morálky, prudký nárůst kriminality, likvidace centra Prahy pro občany a jeho přeměna na muzeum pro cizince, zónu hazardu, kasin, sex shopů, privátů, předražených butiků, kýčovitých atrakcí a nevěstinců. Praha se ještě více stává jakýmsi státem ve státě, centrem kde s se koncentruje pravicová politika, moc, kapitál a bohatství – místem s nadstandardní životní úrovní, zatímco zbytek republiky žije v jiné, paralelní realitě, jakoby šlo o dvě různé České republiky. Pražané jsou tak mimo své město stále méně oblíbeni.

Ceny však rostou všude výrazně rychleji, než mzdy. Kromě svobody cestování a podnikání, nic neukazuje na to, že bychom se rychle vraceli na západ. Mnozí dokonce teskní po bývalém režimu, zvláště pokud ztratili výhody nebo sociální jistoty, které jim nový režim již nemůže nabídnout a které byly možné jen v komunistickém akváriu.  Postupem času po dlouhé době však Češi konečně začínají bohatnout natolik, že už přestávají být „paštikáři“ kteří si na dovolenou vozí konzervy a mohou si dovolit i hotel s polopenzí či více, než jen ojetý západní automobil z bazaru. Přesto však zejména Sudety stále výrazně zaostávají za bohatšími regiony republiky.

Česká města se postupně renovují a rostou do krásy, péče o krajinu a ekologii se výrazně zlepšuje. Václav Havel je opakovaně zvolen prezidentem a i když jeho popularita klesá, drží se stále poměrně vysoko, zejména díky světovému renomé. Havel nepřestává neustále moralizovat a filosofovat, ale stále méně lidí ho bere vážně, neboť mají pocit, že se jeho vize rozcházejí s realitou, kterou není schopen ovlivnit. Stává se stárnoucím a pochybujícím filosofem, který sám neví, jak dál a jehož osoba budí stále větší kontroverze, stejně jako osoba ministra financí Václava Klause, který je často obviňován za to, že do značné míry může za rozkrádání republiky. Naopak Miloš Zeman se jako předseda ČSSD v této době těší poměrně značné oblibě a je silným oponentem Václava Klause.

Přestože ani v novém mileniu není žádný geopolitický konflikt na obzoru, je druhá polovina tohoto období poznamenána tzv. válkou proti terorismu, která odstartovala po útoku islámských teroristů na WTC v New Yorku v roce 2001. O dva roky později následovala invaze USA a spojenců do Iráku bez mandátu OSN. Invaze i následná občanská válka si vyžádala více než jeden milion obětí. Euforická doba jednoty je v této době již dávno pryč a objevují se nová ohniska konfliktů.

Nakonec si Češi konečně plní svůj sen a s velkou pompou oficiálně vstupují do Evropy – do NATO, EU i do schengenského prostoru. Pouze na eurozónu už nedojde, neboť mezitím původní nadšení ze vstupu do Evropy poněkud ochládá a roste i kritika EU. A nejen kritika EU, ale i kritika domácích politických poměrů, které jsou stále tristnější. Svět zasahuje hospodářská krize, politická scéna hrubne a začíná se podobat žumpě. Jakoby jeden sen o návratu do Evropy skončil a nastala nová deziluze. Dojem, že mezitím se svět změnil a ani ta vysněná západní Evropa už není to, o co jsme vždy usilovali. Právě naopak – lidé začínají mít pocit, že EU si bere více kompetencí, než jí patří, že národní suverenita je omezena až příliš, a že začíná mluvit i do věcí, do kterých jí nic není. Nespokojenost znovu roste a současně končí relativně klidné období, po kterém bude následovat série krizí, od ekonomické a politické, přes migrační, covidovou, ukrajinskou, energetickou až po klimatickou. Zdá se, že to bude neklamné znamení probíhajícího konce věku a nadcházející druhé transformace.


1990

Nová svoboda odkrývá nejen morální bídu duchovně zdevastované země, ale i dlouho potlačované etnické napětí patrné i mezi Čechy a Slováky. Příchod svobody odkrývá potlačované etnické napětí téměř v celé východní Evropě. U nás nekonečné spory nejdříve začínají o název obou republik a jejich samostatnost v rámci jednoho státu. Pobíhá tzv. pomlčková válka mezi Českem a Slovenskem o budoucí název státu.

V Československu se začínají na platformě Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu profilovat politické proudy. Václav Klaus byl zvolen předsedou Občanského fóra.

Úřadu se ujal prezident Václav Havel a byla jmenována federální vláda Mariána Čalfy a česká vláda Petra Pitharta.

Federální shromáždění schválilo zákon o Malé privatizaci, která umožnila svobodné podnikání. Zároveň došlo k liberalizaci a nárůstu cen.

Začala vysílat první komerční rozhlasová stanice Evropa 2.

V Praze je otevřena další část trasy metra A v úseku Strašnická – Skalka a také trasy B v úseku Florenc – Českomoravská.

Sovětský svaz se začíná rozpadat. I když se některé republiky se v referendu vyslovily pro jeho zachování, konflikty mezi nimi rostou a vyhlašují samostatnost.
Došlo ke slavnostnímu znovusjednocení Německa.

První neveřejný webový prohlížeč, dostává název WorldWideWeb – první textové stránky v jazyce HTML.


1991

Válka o ropné zdroje – začíná tzv. první válka v zálivu, během které USA a spojenci s mandátem OSN provedli invazi do Kuvajtu s cílem osvobodit ho od Iráku. Důvodem napadení Kuvajtu byly spory o údajně ukradenou ropu. Zisky z ní předchozí válkou s Íránem vyčerpaný Irák nutně potřeboval a jediným východiskem se zdála válka. Ztráty na životech se odhadují až na 400 000.

Začínají také občanské války v Jugoslávii a její rozpad. Slovinsko a Chorvatsko (později též Bosna) vyhlašují nezávislost, kterou ale vláda Jugoslávie v Bělehradu) neuznala a srbové jim vyhlašují válku. Ta se postupně rozrostla na několik různých krvavých etnických konfliktů a vede později až k zásahu NATO. Války v Jugoslávii si vyžádaly na 100 000 obětí.

Prezidenti Ruska, Ukrajiny a předseda Nejvyšší rady Běloruska uzavřeli dohodu o zániku Sovětského svazu. Většina nástupnických států současně utvořila post-sovětskou unii zvanou Společenství nezávislých států.

Při oslavách výročí vzniku fašistického Slovenského státu byl na Slovensku napaden prezident Václav Havel.

Novou hlavou české katolické církve se stává Miloslav Vlk.

Vzniká první mobilní síť EuroTel 601, ovšem tyto mobilní telefony svojí velikostí připomínají spíše kufry a mohou si je dovolit jen ti nejbohatší.

Byla zavedena vnitřní směnitelnost Kčs. Současně se liberalizoval zahraniční i vnitřní obchod – byla zavedena volná cenotvorba. Ceny rostou ne jako, ale skutečně doslova utržené ze řetězu.

Prvními veřejnými aukcemi byla zahájena malá privatizace.

Zaniklo Občanské fórum a byla založena ODS s předsedou Václavem Klausem.

V červnu zaniká Veřejná bezpečnost, kterou nahrazuje policie.

Došlo k dohodě o zániku Varšavské smlouvy a poslední sovětští vojáci opouštějí Československo.


1992

Po dvou letech po pádu komunismu se ukazuje, že smysl společného státu – spojení Českého státu a slovenské oblasti Maďarska, které měl původně posílit postavení a nezávislost obou slovanských národů po rozpadu Habsburské monarchie se už dávno přežil.

Nastává doba velkých revolučních změn nejen na poli politickém, ale i technickém a kulturním. Zatímco se politické proudy demokratické společnosti začínají formovat a technický vývoj se zrychluje, nastává kulturní úpadek. Kulturní domy jsou masivně rušeny, na jejich místech vznikají vietnamské tržnice, herny a kasina. Kultura je vytlačena na okraj společnosti jako nevýdělečný obor. Mnoho z nich s uměním končí a přechází na jiné obory. Stejně končí i hvězdy bývalého režimu, pokud se už tehdy nedokázaly dostatečně prosadit a nemají renomé, aby tyto změny přežily, protože zájem a vkus lidí se rychle mění.

Centrum Prahy se začíná vylidňovat – původní obyvatelé odchází. Přestává sloužit pražanům a mění se ve výkladní skříň pro cizince se značně vyššími cenami. Lidové restaurace, cukrárny, jídelny, kavárny, levná občerstvení a bufety se mění na drahé butiky, kanceláře, luxusní restaurace, kasina, McDonaldy či KFC.

Dochází k první vlně rychlé, hromadné, tzv. kupónové privatizaci, během níž došlo k rozkradení stovek miliard Korun – tedy obrovské části celého státu. Celkem byly do privatizace dány podniky o celkovém jmění 367,5 miliard Kčs/Kč (některé zdroje udávají 679 miliard).

Nabízeny byly jednak přímo akcie privatizovaných podniků, ale také akcie privatizačních fondů, které sehrály v průběhu privatizace klíčovou roli. Pro jejich činnost nebyly vytvořeny dostatečné kontrolní mechanismy, což nabízelo rozsáhlé možnosti tunelování. Významnou roli sehrál zejména Viktor Kožený a jeho Harvardské investiční fondy. Kožený se tak stal jedním z absolutně nejbohatších Čechů a přestěhoval se na Bahamy, kde se bezpečně ukryl před českou justicí.

Do června 2002 se prokázanou trestnou činností v rámci tunelování ztratil majetek v hodnotě kolem 50 miliard Kč, další odhadem stovky miliard zmizely neprokázanou trestnou činností nebo tunelováním v rámci legálních pravidel. (termín „tunelovat“ se poprvé objevuje v roce 1996).

Československo se stalo 39. zemí připojenou k internetu.

Vynález krátkých textových zpráv SMS.

Ve volbách do parlamentu zvítězila v Česku ODS Václava Klause a na Slovensku HZDS Vladimíra Mečiara.

Byla jmenována poslední československá vláda Jana Stráského a česká vláda Václava Klause.

Slovenská národní rada schválila Deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a poté se vládní představitelé obou republik dohodli na rozdělení státu – Československo definitivně zaniká.


Česká republika


1993

Samostatný Český stát je znovu obnoven po několika staletích panování Habsburků a jejich středoevropské říše. Slováci mají vůbec poprvé ve své historii svůj vlastní stát (když nepočítáme období II. světové války). Se zánikem Československa vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovensko.

Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky a Bill Clinton se stal  prezidentem USA.

Česká republika zavádí účtování DPH, která umožňuje vybírat daně z každého prodaného výrobku a služby podnikatelů, kteří překračují povolený limit pro neplátce. DPH výrazně navyšuje ceny, které rychle rostou i vlivem velmi vysoké inflace, která přesahuje 20%. Ceny nemovitostí se mění z desítek tisíc na stovky tisíc Korun.

Společnost je stále více tolerantnější a liberálnější, ale také  materialistická. Lidé touží žít opravdu naplno a hlavně si užívat. Dříve nedostupné a zakázané se nyní stává dostupným a dovoleným a tak není divu, že se Češi přímo po hlavě vrhají do nových možností. Nová filosofie zní urvi co můžeš. Upřednostňuje se individualismus, úspěch a výkon na úkor vztahů a rodiny.

Objevuje se kult mládí, zatímco staří jsou vnímání spíše jako přítěž, kteří jsou často svými nejbližšími šikanováni. Pokračuje rozpad rodin a prudce klesá porodnost.

Česko se tak stává nejvíce materialistickou zemí s nejvyšším počtem bezvěrců v Evropě. Na druhou stanu ale stoupá i počet hledajících, lidé se obracejí k okultismu i východním náboženstvím a okultní nauky jsou v této době stále vyhledávanějšími. Jiní padají do osidel rostoucího počtu sekt a různých náboženských a okultních hnutí, které v této době získávají na popularitě. Zájem o nauky New Age zažívá své vrcholné období.

Homosexualita je vyškrtnuta ze seznamu deviací a nadále považována za přirozenou alternativu sexuální orientace.

Do života Čechů se stále častěji dostávají osobní počítače, i když většinou ještě jen v zaměstnání nebo ve školách. Dosavadní verze OS Windows 3, které jsou vyvíjeny od roku 1990 však stále vyžadují velmi výkonné počítače a tak se běžně používají jen základní operační systémy jako DOS nebo Norton Commander.

Objevuje se první obrázkový internetový prohlížeč Mosaic. K dispozici je zdarma, neboť jde stále o experiment. Na světě je jen něco přes 200 serverů (dnes jsou jich stovky miliónů).

V Praze a okolí začala vysílat první soukromá televizní stanice Premiéra.


1994

Do České republiky přichází velcí zahraniční investoři a nadnárodní kapitál.

Evropu zachvacuje horečka nového hudebního tanečního stylu postaveného na techno rytmu, který definitivně ukončuje éru disco. Nazývá se dancefloor (dnes „eurodance“). Je populární až do konce 90. let.

Česká televize přenechala kanál  ČT2 ke komerčnímu vysílání, na kterém začala vysílat TV Nova, která šíří zcela nový typ masové zábavy.

Začíná se vyrábět nová Škoda – model Felicia.

TV Premiéra začíná vysílat celostátně.

V Praze je otevřena další část trasy metra B v úseku Nové Butovice – Zličín.

Objevuje se první komerční prohlížeč Netscape Navigator, internet se komercionalizuje a dostává se k prvním soukromým uživatelům.


1995

Roste organizovaný zločin, mafie, sílí terorismus.

Nárůst podmořských zemětřesení a podmořské sopečné činnosti, které má za následek růst teploty oceánů a globální oteplování. Prudce se začíná zrychlovat rotace planety a posuv pólů.

V obchodech CD definitivně nahrazují gramofonové desky a jejich výroba je ukončena.

NRK a BBC zahajují na svých rozhlasových vlnách první digitální vysílání v DAB, jehož vývoj trval patnáct let.

Stát začíná vybírat mýtné – zpoplatněno je používání dálnic a rychlostních silnic.

Konec války v Jugoslávii, také Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislost.

Společnost Microsoft uvedla na trh značně vylepšený operační systém Windows 95. Stále se ovšem nejedná o klasický operační systém, ale jen jeho nadstavbu.

Ukrajinská vláda zrušila autonomii Krymu – krymskou ústavu a prezidentský úřad a zavedla přímou správu ukrajinského prezidenta.


1996

Zavedena je první mobilní síť GSM (operátor Peagas), ale mobil vlastní dosud jen nejbohatší a většina lidí ho ani nezná, podobně jako internet.

První celosvětový rozmach internetu – připojeno je již 55 miliónů osobních počítačů, u nás se zatím nekoná. Eurotel sice začíná nabízet veřejnosti připojení k internetu, to je však velmi drahé a českých stránek jen velice málo.

Několik internetových nadšenců v čele s Ivo Lukačevičem spustilo doma na svém serveru internetový portál Seznam.cz.

Na silnicích se objevují první Škody Felicie, i když zatím nejde o více, než je vylepšený Favorit. Revolučním je však model Octavia, která se vyrábí dlouhých čtrnáct let, až do roku 2010.

Po vítězství ODS ve volbách došlo k ustanovení menšinové vlády Václava Klause.

Konají se první volby do nově ustanoveného Senátu ČR.

Na světovém trhu se objevují první kapesní mp3 přehrávače s tehdy neuvěřitelnou kapacitou několika MB, schopné přehrát i několik skladeb.


1997

Začíná se projevovat politika ODS a její způsob privatizace. Hospodářská a vládní krize sílí. Země je na pokraji nejhlubšího ekonomického úpadku. Definitivně končí éra havlovského idealismu a nadšeného budování republiky po pádu komunismu. Prohlubuje se deziluze a „blbá nálada“. Ideály z roku 1989 se definitivně rozplývají. Objem zahraničních investic a nadnárodního kapitálu však prudce roste.

V Praze byl otevřen první hypermarket ČR – Globus. Hypermarkety se stávají novodobými chrámy konzumu, kde lidé tráví s rodinou víkendy.

Moravu zachvacují obrovské povodně – hovoří se až o tisícileté vodě.

První česká soukromá TV Premiéra se přejmenovala na TV Prima.

Prezident České republiky Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou.

Premiér Václav Klaus podává demisi. Poprvé v dějinách České republiky padla vláda. Novým  předsedou vlády byl jmenován Josef Tošovský (úřednická vláda).

Začátek nové občanské války v nové Jugoslávii – konflikt mezi Srby a Kosovem, které se již v roce 1991 v referendu rozhodlo pro samostatnost, stejně jako tehdy ostatní národy. Válku podnítilo oficiální uznání nové Jugoslávie ve stávajících hranicích.


1998

V Evropě žije 700 mil. obyvatel a na světě 6 miliard.

Inflace v ČR dosahuje rekordních hodnot (10%) s ní i výrazné zdražování.

Na veřejných prostranstvích i v interiérech se začínají budovat rozsáhlé kamerové systémy, které mají strážit naší bezpečnost. Většina lidí je vítá.

Stále více se šíří sexuální uvolněnost a promiskuita, sexuální vztahy mezi kamarády a náhodný sex na jednu noc. I u nás se koncem 90. let začíná prosazovat nový módní trend – vyholování podpaží a intimních partií, který si postupně získává velkou oblibu a dodnes je stále ještě považován za běžný.

Josef Tošovský byl jmenován premiérem tzv. přechodné úřednické vlády.

Po vítězství ČSSD ve volbách byla jmenována vláda Miloše Zemana.

Na Slovensku byla jmenována vláda Mikuláše Dzurindy, důsledku porážky HZDS ve volbách, rezignoval Vladimír Mečiar na poslanecký mandát.

Byl spuštěn internetový zpravodajský portál iDNES.cz a také, zatím nevýznamný, vyhledávač Google.

Microsoft uvedla na trh operační systém Windows 98.

V ČR jsou otevřeny první obchody řetězce Kaufland.

V Praze je otevřena další část trasy metra B v úseku Českomoravská – Černý Most.


Věk internetu a mobilních sítí


1999

Tento rok byl docela revoluční, pokud jde o rozvoj internetu a digitálních mobilních technologií. Objevují se vyspělé televizní hry, první DVD disky a domácí kina. CD walkmany (discmany) začínají nahrazovat cestovní přehrávače magnetofonových kazet. Současně se však objevují i první mini MP3 přehrávače na paměťové karty Memory Stick.

Nastává také prudký rozvoj mobilních sítí, tzv. mobilománie, kdy si mnoho Čechů pořizuje svůj první mobil.

Český Telecom nabídl první speciální internetový tarif 99 pro vytáčené připojení, což umožňuje první větší rozšíření internetu. Internet stává dostupným pro běžné obyvatele a jeho obliba začíná pomalu růst, i když většina stále ještě ani neví o co jde. Celosvětově je připojeno však  již 250 miliónů PC (pro srovnání, o 10 let později je to již přes dvě miliardy).

Je zahájena výroba prvního opravdu kvalitního vozu Škody Fabia, která se vyrábí až do roku 2007.

Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem NATO.

Prvních jedenáct členských zemí EU přijalo společnou měnu Euro.

Ruským prezidentem se stává Vladimír Putin, od Boris Jecina přebírá rozvrácenou zemi v katastrofálním stavu a chaosu. V důsledku provedených  reforem se rychle stává velmi oblíbeným a populárním. Současně to však znamená odklon Ruska od západu a budování autoritativního režimu..

NATO se zapojuje do války mezi Srby a Albánci na straně kosovských Albánců. Po masivním tříměsíčním bombardování je válka více-méně ukončena, samostatnost Kosova však dodnes nebyla zcela mezinárodně uznána.


2000

V hospodářském rozvoji šlapeme na paty nejzaostalejším státům v západní Evropě. Na druhou stranu kulturně zůstáváme stále spíše burany.  Zdá se ale, že během 90. let se česká společnost už přece jen částečně nasytila tím, co bylo kdysi nedostupné nebo zakázané a nejhlubší duchovní krize kulminuje. Společnost stále jakoby hledá svoji pravou tvář. Rozpad rodin se nadále urychluje, věk vstupu do manželství se neustále prodlužuje a instituce manželství se pomalu stává nepochopenou (pro někoho přežitou). Novým trendem moderních Čechů se tak stává život na vlastní pěst – singles.

Díky technickému vývoji, který se značně urychluje a s ním i tempo života, které nabízí stále širší možnosti seberealizace člověk nestihá žít svůj život. Svět se stává stále menším, nejen díky pádu železné opony, ale na přelomu tisíciletí i díky novým a převratným komunikačním technologiím.

V pražském metru jsou dány do provozu první moderní soupravy M1 a začínají se rekonstruovat staré vozy.

České dráhy nasazují do příměstského provozu v okolí Prahy první jednotky CityElefant, které nahrazují velmi úspěšné, ale již hodně zastaralé „pantografy“.

Nové rozdělení ČR – začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů.

Spuštění třetího mobilního operátora Oskar od Českého Mobilu (dnešní Vodafone).

V Praze se koná kongres Mezinárodního měnového fondu a velké demonstrace proti globalizaci.

Česká televize začíná testovat digitální vysílání DVB-T.


2001

V menší části světa se nahromadilo obrovské bohatství a kapitál, zatímco jeho zbytek žije pod hranicí chudoby. Nesmírné bohatství je soustředěno do rukou několika jedinců, kteří jsou bohatší, než celé chudé státy s miliony obyvatel. Zatímco euroatlantická společnost se přiklání masově ke konzumu a materialismu, náboženský fanatismus v arabském světě sílí.

Vrcholí útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku (2001). Teroristé unesli 4 dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov World Trade Center , jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu, jedno se zřítilo v Pensylvánii. Celkem si útok vyžádal asi 3000 obětí.

Prezidentem USA se stává George Bush ml., který zahajuje „boj proti terorismu“.

Začala válka v Afghánistánu jako součást Operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy. Západní svět vstupuje do války s terorismem, která stále mění svojí podobu, dosud nebyl ukončen a nebude, dokud bude existovat nenávist k západu a jeho hodnotám.

Na scénu přichází nová generace nezatížená minulostí, roste šikana na školách i mobing a harašení ve firmách, dříve téměř neznámé pojmy. Narůstá i počet civilizačních nemocí.

Počet živelných katastrof ve světě (povodně, požáry, zemětřesení, tornáda) roste, celosvětové klima se otepluje, mění se poloha pólů, rostou prudké výkyvy počasí.

Vladimír Špidla se stal předsedou ČSSD.

Microsoft vydává legendární a veleúspěšný OS Windows XP.

První mobilní telefony s mp3 přehrávačem. Firma Apple představuje svůj první mp3 přehrávač s miniaturním diskem „iPod“ a následující rok také již s flash pamětí.

Nizozemí se stává první zemí na světě, která umožňuje „manželství“ pro lidi stejného pohlaví.


2002

Svět definitivně opouští starý osobní a analogový věk a vstupuje do věku virtuálního a digitálního. Vztahy a význam slova kopírování či sdílení se rychle mění. Osobní vztahy začínají nahrazovat vztahy a sdílení na dálku.

Začínají se pomalu nastavovat pravidla politické korektnosti, tvořící jakýsi rámec toho, co je nově přijatelné a co ne, tj. nikoli na základě tradičních hodnot, ale nových, tzv. západních hodnot. Společnost ale ještě nic netuší a nijak jí to nerozděluje. Češi se těší na svůj velký „návrat do Evropy“.

Zahájen provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín

Vzniká evropská měnová unie s jednou společnou měnou Euro i pro hotovostní operace.

Vladimír Špidla jmenován předsedou nové vlády.

Založena česká verze veřejné internetové encyklopedie Wikipedia.

Miloš Zeman odchází z politiky a Václav Klaus z vedení ODS.

Katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha místech byla překročena úroveň stoleté vody. V Praze tisíciletá povodeň, největší pohroma v dějinách země.


Digitální věk


2003

Václav Havel, první postkomunistický československý a český prezident končí ve funkci a novým prezidentem je zvolen jeho velký kritik a oponent Václav Klaus.

Českou republiku po povodních z loňského roku zasahuje další živelná pohroma – nejteplejší léto za posledních 250 let a na zemi za 2000 let. Evropu sužují obrovské požáry, ve Francii umírá horkem 11 500 obyvatel. Jsou extrémní sucha a podzim přichází o měsíc dříve. Zatím se však o klimatických změnách ani kůrovci nemluví.

Technický pokrok se výrazně zrychluje, na trh přichází první opravdu výkonné domácí počítače, mobil již vlastní 65% obyvatel, objevuje se barevný displej i posílání MMS. Internet je již běžnou součástí velké části Čechů, i když zatím stále jen vytáčený. Na světě je propojeno již 600 miliónů PC. LCD monitory počítačů poprvé ve větší míře nahrazují staré CRT a digitální fotoaparáty začínají nahrazovat analogové.

Okupace Iráku – USA a jejich spojenci v Iráku ustanovili tzv. Prozatímní koaliční správu, Saddám Husajn byl zajat. Zbraně hromadného ničení, které byly důvodem (záminkou) pro okupaci se však nikdy nenašly.

V České republice společnost Lidl otevřela první supermarkety.


2004

Česká republika omezuje svoji suverenitu a vstupuje do EU a s ní také Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Vrcholní představitelé 25 členských zemí EU podepisují návrh ústavní smlouvy EU. NATO se rozšiřuje o Bulharsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. „Návrat do Evropy“ a integrace do evropských struktur se završuje.

Je zrušena základní vojenská služba a tento rok je posledním, kdy jsou branci odvedeni.

Je založena sociální síť Facebook.

Mobil u nás vlastní již prakticky každý a stáváme se v Evropě největšími milovníky mobilů a SMS zpráv.

Staré analogové fotoaparáty na film začínají být rychle nahrazovány digitálními fotoaparáty. Ty se v následujících dvou letech stávají na trhu dominantními.

Objevuje se i první vysokorychlostní internetové připojení ADSL a následující rok je na světě propojeno již 900 miliónů PC.

Asii postihuje obrovská živelná pohroma, vlna tsunami tam spláchne přes 200 tisíc lidí.

Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi, v jejímž čele stojí Portugalec José Barroso.

Český prezident Václav Klaus jmenoval novou vládu Stanislava Grosse.

Novým prezidentem USA je zvolen republikán George Bush junior.

V Praze je otevřena další část trasy metra C v úseku Nádraží Holešovice – Ládví.


2005

Smlouva o ústavě Evropské unie byla odmítnuta v referendu ve Francii a Nizozemí.

Životní úroveň roste a životní tempo kulminuje a začíná se zpomalovat. Lidé začínají být nasycení požitky a začínají si uvědomovat i jiné hodnoty. Přesto jsou stále náročnějšími materialisty, z paštikářů se stávají náročnější klientelou, která si více vybírá. Vyhledávají stále častěji i luxusní hotely, začínají cestovat i do exotických zemí.

Českého mobilního operátora Oskar Mobil kupuje britská společnost Vodafone.

Je založená sociální síť se zaměřením na video – Youtube.

Premiér Stanislav Gross podal demisi. Vzniká nová vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU pod vedením Jiřího Paroubka.

Umírá papež Jan Pavel II. a novým papežem je zvolen německý kardinál Joseph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI.

Česká televize zahajuje vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a digitální vysílání.

České dráhy nasazují první vlaky Pendolino.

Česká televize začíná ukončovat analogové vysílání a zahajuje digitální vysílání DVB-T.


2006

V parlamentních volbách vítězí ODS a premiérem trojkoalice ODS, KDU-ČSL, Zelení se stává Mirek Topolánek. Má však stejně mandátů jako opozice.

Je založena sociální síť Twitter.

Vstupuje v platnost zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví.

Je zaveden bodový systém pro řidiče.

V Praze je otevřena další část trasy metra A v úseku Skalka – Depo Hostivař.

Na základě referenda o samostatnosti Černé Hory zaniklo soustátí Srbsko a Černá Hora a vznikají samostatné státy Srbsko a Černá Hora.


2007

Microsoft vydal neúspěšný OS Windows Vista

Apple představuje svůj první iPhone, který znamená revoluci chytrých mobilů. Instalaci aplikací však zatím neumožňuje.

Českou republiku zasáhla ptačí chřipka.

Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do Schengenského prostoru.

Svět se potápí do hospodářské krize a ceny prudce rostou.

V Lisabonu je podepsána smlouva zemí EU, která je dříve odmítnutou a lehce upravenou smlouvou o evropské ústavě, která znamená federalizaci Evropské unie. Nová smlouva však již nezmiňuje státní symboly nového superstátu.

Globalizace dosahuje vrcholu, počátek zhoršování vztahů s Ruskem.


2008

Ruským prezidentem je zvolen Dmitrij Medveděv.

Václav Klaus je znovu zvolen prezidentem České republiky.

Apple představuje svůj nový iPhone, který již poprvé umožňuje instalaci aplikací, se kterými otevírá také obchod. Nastává éra chytrých telefonů, které slouží současně jako malé kapesní počítače.

Česká televize přechází na pravidelné širokoúhlé vysílání.

Policie na podzim představuje nový vzhled svých vozů, který nahrazuje dosud používanou bílou barvu se zeleným pruhem.

Na světové scéně definitivně končí éra tradičního akustického popu a začíná postupně převládat elektronika a tzv. post-pop.

V Praze je otevřena další část trasy metra C v úseku Ládví – Letňany.

Na podzim se naplno projevuje velká hospodářská krize, burzy na celém světě zaznamenávají hluboký propad, hroutí se i největší americká spořitelna. Končí éra tradičního kapitalismu a začíná éra budování liberálního socialismu – socialisticky a ideologicky regulovaného kapitalismu.


2009

S odřenýma ušima a na poslední chvíli vstupuje v platnost Lisabonská smlouva a také institut funkce prezidenta Evropské Unie. Česká vláda schválila Lisabonskou smlouvu raději bez referenda. Začíná se budovat federalizace Evropy a omezování suverenity členských zemí. Evropská Unie začíná na mezinárodní scéně vystupovat jako státní útvar – mezinárodní základ budování nové socialistické společnosti.

Levicové ideály začínají být znovu oprašovány a uváděny do praxe, zejména s ohledem na sociální a nově také genderovou rovnost. Nastává éra směrnicí a kvót.

Slovenská republika přijala společnou evropskou měnu – EURO.

Vznikla první digitální elektronická měna Bitcoin – alternativa oficiálních měn, které jsou závislé na centrálních bankách.

Barack Obama se stal prezidentem Spojených států amerických.

Microsoft vydává po dlouhých osmi letech novou úspěšnou verzi OS Windows 7, která konečně začíná nahrazovat legendarní XP, neboť verze Vista z roku 2007 se ukazuje jako příliš náročná na výkon počítačů. Z těch se ovšem nyní stávají opravdová multimediální centra. A nejen z nich, také z internetových televizorů, smartphonů, iPodů a ultrabooků.

Na světě je propojeno již 1,8 miliardy PC – jejichž počet se během čtyř let zdvojnásobil a stále roste, i když již výrazně pomaleji.

Na obloze se po celém světě začínají náhle v obrovském měřítku objevovat bílé pruhy z letadel ve velkém, které se rozplývají jen velmi pomalu. Oficiální vysvětlení je, že jde o nárůst letecké dopravy, je ale jasné, že intenzita je mnohem větší, než by tento nárůst mohl způsobit. Spekuluje se, že jde o tzv. chemtrails, kdy se do paliva letadel přidávají jedy, zvl. aerosol. Cílem má být modifikace atmosféry. Objevují se teorie, že se experimentuje s ochranou před slunečním zářením, které začíná být nebezpečně ostré. Tyto teorie jsou však v ČT oficiálně potvrzeny až o několik let později.

Po vleklé vládní krizi poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topolánka. Na její místo byla jmenována úřednická vláda Jana Fischera.

Společnost Ahold začala v ČR provozovat obchodní řetězec Albert.

Začíná vysílat TV Barrandov.


Věk sociálních sítí


2010

Novou hlavou české katolické církve se stává dominikán Dominik Duka.

Rychle stoupá obliba internetových společenských sítí, zejména Facebooku. Facebook se stává fenoménem internetu, závislých lidí nejen na sociálních sítí a virtuálních kamarádech stále roste. Na světě je propojeno již přes dvě miliardy PC, ale jejich růst jejich počtu se již výrazně zpomaluje.

Je založena sociální síť Instagram.

Firma Apple uvádí na trh první moderní tablet – kapesní PC s dotykovou obrazovkou. Jde však zatím jen o „zvětšený iPhone“ se stejným OS. Zařízení dostává jméno iPad. Verze s OS Android následuje až v roce 2011.

Počet přistěhovalců – cizinců s legálním pobytem v ČR tvoří již 13% obyvatel Prahy. Celkový poměr cizinců bude pravděpodobně ještě mnohem vyšší. V Evropě raketově stoupá počet muslimů. V Británii se jméno Mohamed stává nejpopulárnějším mužským jménem. Počet obyvatel Moskvy tvoří z 10% muslimové, v Nizozemí celkově 20% a v největších nizozemských městech jako Amsterodam a Rotterdam tvoří arabové již celou třetinu. Počet obyvatel světa dosahuje sedmi miliard.

Počet věřících v ateistické ČR klesá na dlouhodobé minimum. Uvádí se, že Česká republika je vedle Nizozemí nejvíce ateistickou zemí v Evropě. Zároveň však klesá počet přesvědčených ateistů a stoupá počet těch, kteří věří v „něco nad námi“.

Ve volbách vyhrála ČSSD těsně následovaná ODS. V důsledku volebních výsledků rezignoval předseda ČSSD Jiří Paroubek a také předsedové KDU-ČSL, SZ a SPOZ. Prezident jmenoval vládu Petra Nečase (ODS-TOP09-VV/Lidem). Předseda ODS Topolánek i ČSSD Paroubek mizí z politické scény.

Prezidenti USA a Ruska, Barack Obama a Dmitrij Medveděv v Praze podepsali dohodu novou dohodu START o jaderném odzbrojení.

Vítězem ukrajinských prezidentských voleb se stal Viktor Janukovyč. Tzv. oranžová revoluce hlásící směřování vztahů k západu tak již předem neuspěla, jelikož oba hlavní kandidáti voleb, jak Viktor Janukovyč, tak Julija Tymošenková, se přiklánějí ke vstřícnějším vztahům k Rusku.

Koncem roku se objevují první náznaky nepokojů v arabském světě.