Globální kapitalismus

Po svržení komunistické nadvlády se otevírá zcela nový svět. Štastná a euforická doba pocitu svobody a globální jednoty. Znovu je budována demokracie a kapitalistické hospodářství. Začíná přechodné období s hlavním cílem, kterým je tzv. návrat do Evropy. Začíná éra velké globalizace. Zpočátku bez nějakých velkých ideálů o rovnosti, multikulturalismu, politické korektnosti či evropských hodnot. Jednotícím ideálem této doby je jen svoboda a demokracie. A často i velmi naivní představy o tom, jak by měla fungovat. Je to také doba velkého chaosu, turbulencí, tunelování a honby, kdo rozkrade nejvíce z bývalého majetku státu.

Je to divoká doba plná změn, během které se ale původní nadšení ze svobody a demokracie postupně začíná vytrácet a lidé začínají propadat rozčarování a deziluzím. Mnozí dokonce teskní po bývalém režimu, zvláště pokud ztratili výhody nebo sociální jistoty, které jim nový režim již nemůže nabídnout a které byly možné jen v komunistickém akváriu. Začínají se objevovat zcela nové fenomény jako bezdomovectví, nezaměstnanost, prudký nárůst kriminality. A také ceny, které rostou výrazně rychleji, než mzdy. Václav Havel je opakovaně zvolen prezidentem a i když jeho popularita klesá, drží se stále poměrně vysoko, zejména díky světovému renomé. Havel nepřestává moralizovat a filosofovat, ale stále méně lidí ho bere vážně, neboť mají pocit, že se jeho vize stále více rozcházejí s realitou, kterou není schopen ovlivnit.


1990

Nová svoboda odkrývá nejen morální bídu duchovně zdevastované země, ale i dlouho potlačované etnické napětí patrné i mezi Čechy a Slováky. Příchod svobody odkrývá potlačované etnické napětí téměř v celé východní Evropě. U nás nekonečné spory nejdříve začínají o název obou republik a jejich samostatnost v rámci jednoho státu. Pobíhá tzv. pomlčková válka mezi Českem a Slovenskem o budoucí název státu.

V Československu se začínají na platformě Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu profilovat politické proudy. Václav Klaus byl zvolen předsedou Občanského fóra.

Úřadu se ujal prezident Václav Havel a byla jmenována federální vláda Mariána Čalfy a česká vláda Petra Pitharta.

Federální shromáždění schválilo zákon o Malé privatizaci, která umožnila svobodné podnikání. Zároveň došlo k liberalizaci a nárůstu cen.

Začala vysílat první komerční rozhlasová stanice Evropa 2.

Sovětský svaz se začíná rozpadat. I když se některé republiky se v referendu vyslovily pro jeho zachování, konflikty mezi nimi rostou a vyhlašují samostatnost.
Došlo ke slavnostnímu znovusjednocení Německa.

První nejveřejný webový prohlížeč, dostává název WorldWideWeb – první textové stránky v jazyce HTML.


1991

Vzniká první mobilní síť EuroTel 601, ovšem tyto mobilní telefony svojí velikostí připomínají spíše kufry a mohou si je dovolit jen ti nejbohatší.

Byla zavedena vnitřní směnitelnost Kčs. Současně se liberalizoval zahraniční i vnitřní obchod – byla zavedena volná cenotvorba.

Prvními veřejnými aukcemi byla zahájena malá privatizace.

Zaniklo Občanské fórum a byla založena ODS s předsedou Václavem Klausem.

Došlo k dohodě o zániku Varšavské smlouvy a poslední sovětští vojáci opouštějí Československo.

Při oslavách výročí vzniku fašistického Slovenského státu byl na Slovensku napaden prezident Václav Havel.

Válka o ropné zdroje – vojska USA a spojenců brání Kuvajt okupovaný Irákem.

Prezidenti Ruska, Ukrajiny a předseda Nejvyšší rady Běloruska uzavřeli dohodu o zániku Sovětského svazu. Většina nástupnických států současně utvořila post-sovětskou unii zvanou Společenství nezávislých států.

Začíná občanská válka v Jugoslávii a její rozpad. Srbové začali Slovinsko a Chorvatsko, které vyhlásili nezávislost a později také Bosnu.


1992

Po dvou letech po pádu komunismu se ukazuje, že smysl společného státu – spojení Českého státu a slovenské oblasti Maďarska, které měl původně posílit postavení a nezávislost obou slovanských národů po rozpadu Habsburské monarchie se už dávno přežil.

Nastává doba velkých revolučních změn nejen na poli politickém, ale i technickém a kulturním. Zatímco se politické proudy demokratické společnosti začínají formovat a technický vývoj se zrychluje, nastává kulturní úpadek. Kulturní domy jsou masivně rušeny, na jejich místech vznikají vietnamské tržnice, herny a kasina. Kultura je vytlačena na okraj společnosti jako nevýdělečný obor. Mnoho z nich s uměním končí a přechází na jiné obory. Stejně končí i hvězdy bývalého režimu, pokud se už tehdy nedokázaly dostatečně prosadit a nemají renomé, aby tyto změny přežily, protože zájem a vkus lidí se rychle mění.

Dochází k první vlně rychlé, hromadné, tzv. kupónové privatizaci, během níž došlo k rozkradení stovek miliard Korun – tedy obrovské části celého státu. Celkem byly do privatizace dány podniky o celkovém jmění 367,5 miliard Kčs/Kč (některé zdroje udávají 679 miliard).

Nabízeny byly jednak přímo akcie privatizovaných podniků, ale také akcie privatizačních fondů, které sehrály v průběhu privatizace klíčovou roli. Pro jejich činnost nebyly vytvořeny dostatečné kontrolní mechanismy, což nabízelo rozsáhlé možnosti tunelování. Významnou roli sehrál zejména Viktor Kožený a jeho Harvardské investiční fondy. Kožený se tak stal jedním z absolutně nejbohatších Čechů a přestěhoval se na Bahamy, kde se bezpečně ukryl před českou justicí.

Do června 2002 se prokázanou trestnou činností v rámci tunelování ztratil majetek v hodnotě kolem 50 miliard Kč, další odhadem stovky miliard zmizely neprokázanou trestnou činností nebo tunelováním v rámci legálních pravidel. (termín „tunelovat“ se poprvé objevuje v roce 1996).

Československo se stalo 39. zemí připojenou k internetu.

Ve volbách zvítězila v Česku ODS Václava Klause a na Slovensku HZDS Vladimíra Mečiara.

Byla jmenována poslední československá vláda Jana Stráského a česká vláda Václava Klause.

Slovenská národní rada schválila Deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a poté se vládní představitelé obou republik dohodli na rozdělení státu – Československo definitivně zaniká.


Česká republika


1993

Samostatný Český stát je znovu obnoven po několika staletích panování Habsburků a jejich středoevropské říše. Slováci mají vůbec poprvé ve své historii svůj vlastní stát (když nepočítáme období II. světové války). Se zánikem Československa vznikly nástupnické státy Česká republika a Slovensko.

Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky.

Bill Clinton se stal  prezidentem USA.

Společnost je stále více tolerantnější a liberálnější, ale také  materialistická. Lidé touží žít opravdu naplno a hlavně si užívat. Dříve nedostupné a zakázané se nyní stává dostupným a dovoleným a tak není divu, že se Češi přímo po hlavě vrhají do nových možností. Nová filosofie zní urvi co můžeš. Upřednostňuje se individualismus, úspěch a výkon na úkor vztahů a rodiny.

Objevuje se kult mládí, zatímco staří jsou vnímání spíše jako přítěž, kteří jsou často svými nejbližšími šikanováni. Pokračuje rozpad rodin a prudce klesá porodnost.

Česko se tak stává nejvíce materialistickou zemí s nejvyšším počtem bezvěrců v Evropě. Na druhou stanu ale stoupá i počet hledajících, lidé se obracejí k okultismu i východním náboženstvím a okultní nauky jsou v této době stále vyhledávanějšími. Jiní padají do osidel rostoucího počtu sekt a různých náboženských a okultních hnutí, které v této době získávají na popularitě. Zájem o nauky New Age zažívá své vrcholné období.

Homosexualita je vyškrtnuta ze seznamu deviací a nadále považována za přirozenou alternativu sexuální orientace.

Do života Čechů se stále častěji dostávají osobní počítače, i když většinou ještě jen v zaměstnání nebo ve školách. Dosavadní verze OS Windows 3, které jsou vyvíjeny od roku 1990 však stále vyžadují velmi výkonné počítače a tak se běžně používají jen základní operační systémy jako DOS nebo Norton Commander.

Objevuje se první obrázkový internetový prohlížeč Mosaic. K dispozici je zdarma, neboť jde stále o experiment. Na světě je jen něco přes 200 serverů (dnes jsou jich stovky miliónů).

V Praze a okolí začala vysílat první soukromá televizní stanice Premiéra.


1994

Do České republiky přichází velcí zahraniční investoři a nadnárodní kapitál.

Česká televize přenechala kanál  ČT2 ke komerčnímu vysílání, na kterém začala vysílat TV Nova, která šíří zcela nový typ masové zábavy.

V pop music se výrazně prosazuje nový techno styl dance-floor. Načíná se vyrábět nová Škoda – model Felicia.

Objevuje se první komerční prohlížeč Netscape Navigator, internet se komercionalizuje a dostává se k prvním soukromým uživatelům.


1995

Roste organizovaný zločin, mafie, sílí terorismus.

V obchodech CD definitivně nahrazují gramofonové desky a jejich výroba je ukončena.

Stát začíná vybírat mýtné – zpoplatněno je používání dálnic a rychlostních silnic.

Konec války v Jugoslávii, také Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislost.

Společnost Microsoft uvedla na trh značně vylepšený operační systém Windows 95. Stále se ovšem nejedná o klasický operační systém, ale jen jeho nadstavbu.

Ukrajinská vláda zrušila autonomii Krymu – krymskou ústavu a prezidentský úřad a zavedla přímou správu ukrajinského prezidenta.


1996

Zavedena je první mobilní síť GSM (operátor Peagas), ale mobil vlastní dosud jen nejbohatší a většina lidí ho ani nezná, podobně jako internet.

První celosvětový rozmach internetu – připojeno je již 55 miliónů osobních počítačů, u nás se zatím nekoná. Eurotel sice začíná nabízet veřejnosti připojení k internetu, to je však velmi drahé a českých stránek jen velice málo.

Několik internetových nadšenců v čele s Ivo Lukačevičem spustilo doma na svém serveru internetový portál Seznam.cz.

Na silnicích se objevují první Škody Felicie, i když zatím nejde o více, než je vylepšený Favorit. Revolučním je však model Octavia, která se vyrábí dlouhých čtrnáct let, až do roku 2010.

Po vítězství ODS ve volbách došlo k ustanovení menšinové vlády Václava Klause.


1997

Začíná se projevovat politika ODS a její způsob privatizace. Hospodářská a vládní krize sílí. Země je na pokraji nejhlubšího ekonomického úpadku. Definitivně končí éra havlovského idealismu a nadšeného budování republiky po pádu komunismu. Prohlubuje se deziluze a „blbá nálada“. Ideály z roku 1989 se definitivně rozplývají. Objem zahraničních investic a nadnárodního kapitálu však prudce roste.

V Praze byl otevřen první hypermarket ČR – Globus. Hypermarkety se stávají novodobými chrámy konzumu, kde lidé tráví s rodinou víkendy.

Moravu zachvacují obrovské povodně – hovoří se až o tisícileté vodě.

První česká soukromá TV Premiéra, která se přejmenovala na TV Prima.

Prezident České republiky Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou.

Premiér Václav Klaus podává demisi. Poprvé v dějinách České republiky padla vláda. Novým  předsedou vlády byl jmenován Josef Tošovský (úřednická vláda).

Začátek nové občanské války v nové Jugoslávii – konflikt mezi Srby a Kosovem, které se již v roce 1991 v referendu rozhodlo pro samostatnost, stejně jako tehdy ostatní národy. Válku podnítilo oficiální uznání nové Jugoslávie ve stávajících hranicích.


1998

V Evropě žije 700 mil. obyvatel a na světě 6 miliard.

Na veřejných prostranstvích i v interiérech se začínají budovat rozsáhlé kamerové systémy, které mají strážit naší bezpečnost. Většina lidí je vítá.

Stále více se šíří sexuální uvolněnost a promiskuita, sexuální vztahy mezi kamarády a náhodný sex na jednu noc. I u nás se koncem 90. let začíná prosazovat nový módní trend – vyholování podpaží a intimních partií, který si postupně získává velkou oblibu a dnes je považován za běžný.

Josef Tošovský byl jmenován premiérem tzv. přechodné úřednické vlády.

Po vítězství ČSSD ve volbách byla jmenována vláda Miloše Zemana.

Na Slovensku byla jmenována vláda Mikuláše Dzurindy, důsledku porážky HZDS ve volbách, rezignoval Vladimír Mečiar na poslanecký mandát.

Byl spuštěn internetový zpravodajský portál iDNES.cz a také, zatím nevýznamný, vyhledávač Google.

Microsoft uvedla na trh operační systém Windows 98.

V ČR jsou otevřeny první obchody řetězce Kaufland.


Věk internetu a mobilních sítí


1999

Objevují se vyspělé televizní hry, první DVD disky a domácí kina.

Nastává také prudký rozvoj mobilních sítí, tzv. mobilománie, kdy si mnoho Čechů pořizuje svůj první mobil.

Český Telecom nabídl první speciální internetový tarif 99 pro vytáčené připojení, což umožňuje první větší rozšíření internetu. Internet stává dostupným pro běžné obyvatele a jeho obliba začíná pomalu růst, i když většina stále ještě ani neví o co jde. Celosvětově je připojeno však  již 250 miliónů PC (pro srovnání, o 10 let později je to již přes dvě miliardy).

Je zahájena výroba prvního opravdu kvalitního vozu Škody Fabia, která se vyrábí až do roku 2007.

Česká republika se spolu s Polskem a Maďarskem stala členem NATO

Prvních jedenáct členských zemí EU přijalo společnou měnu Euro.

Ruským prezidentem se stává Vladimír Putin, od Boris Jecina přebírá rozvrácenou zemi v katastrofálním stavu a chaosu. V důsledku provedených  reforem se rychle stává velmi oblíbeným a populárním. Současně to však znamená odklon Ruska od západu a budování autoritativního režimu..

NATO se zapojuje do války mezi Srby a Albánci na straně kosovských Albánců. Po masivním tříměsíčním bombardování je válka více-méně ukončena, samostatnost Kosova však dodnes nebyla zcela mezinárodně uznána.


2000

V hospodářském rozvoji šlapeme na paty nejzaostalejším státům v západní Evropě. Na druhou stranu kulturně zůstáváme stále spíše burany.  Zdá se ale, že během 90. let se česká společnost už přece jen částečně nasytila tím, co bylo kdysi nedostupné nebo zakázané a nejhlubší duchovní krize kulminuje. Společnost stále jakoby hledá svoji pravou tvář. Rozpad rodin se nadále urychluje, věk vstupu do manželství se neustále prodlužuje a instituce manželství se pomalu stává nepochopenou (pro někoho přežitou). Novým trendem moderních Čechů se tak stává život na vlastní pěst – singles.

Díky technickému vývoji, který se značně urychluje a s ním i tempo života, které nabízí stále širší možnosti seberealizace člověk nestihá žít svůj život. Svět se stává stále menším, nejen díky pádu železné opony, ale na přelomu tisíciletí i díky novým a převratným komunikačním technologiím.

V pražském metru jsou dány do provozu první moderní soupravy M1 a začínají se rekonstruovat staré vozy.

Nové rozdělení ČR – začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů.

Spuštění třetího mobilního operátora Oskar od Českého Mobilu (dnešní Vodafone).

V Praze se koná kongres Mezinárodního měnového fondu a velké demonstrace proti globalizaci


2001

V menší části světa se nahromadilo obrovské bohatství a kapitál, zatímco jeho zbytek žije pod hranicí chudoby. Nesmírné bohatství je soustředěno do rukou několika jedinců, kteří jsou bohatší, než celé chudé státy s miliony obyvatel. Zatímco euroatlantická společnost se přiklání masově ke konzumu a materialismu, náboženský fanatismus v arabském světě sílí.

Vrcholí útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku (2001). Teroristé unesli 4 dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov World Trade Center , jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu, jedno se zřítilo v Pensylvánii. Celkem si útok vyžádal asi 3000 obětí.

Prezidentem USA se stává George Bush ml., který zahajuje „boj proti terorismu“.

Začala válka v Afghánistánu jako součást Operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy. Západní svět vstupuje do války s terorismem, která stále mění svojí podobu, dosud nebyl ukončen a nebude, dokud bude existovat nenávist k západu a jeho hodnotám.

Na scénu přichází nová generace nezatížená minulostí, roste šikana na školách i mobing a harašení ve firmách, dříve téměř neznámé pojmy. Narůstá i počet civilizačních nemocí.

Počet živelných katastrof ve světě (povodně, požáry, zemětřesení, tornáda) roste, celosvětové klima se otepluje, mění se poloha pólů, rostou prudké výkyvy počasí.

Vladimír Špidla se stal předsedou ČSSD.

Microsoft vydává legendární a veleúspěšný OS Windows XP.


2002

Svět definitivně opouští starý osobní a analogový věk a vstupuje do věku virtuálního a digitálního. Vztahy a význam slova kopírování či sdílení se rychle mění. Osobní vztahy začínají nahrazovat vztahy a sdílení na dálku.

Začínají se pomalu nastavovat pravidla politické korektnosti, tvořící jakýsi rámec toho, co je nově přijatelné a co ne, tj. nikoli na základě tradičních hodnot, ale nových, tzv. západních hodnot. Společnost ale ještě nic netuší a nijak jí to nerozděluje. Češi se těší na svůj velký „návrat do Evropy“.

Zahájen provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín

Vzniká evropská měnová unie s jednou společnou měnou Euro i pro hotovostní operace.

Vladimír Špidla jmenován předsedou nové vlády.
Založena česká veřejná internetová encyklopedie Wikipedie.

Zeman odchází z politiky a Klaus z vedení ODS.
Katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha místech byla překročena úroveň stoleté vody. V Praze tisíciletá povodeň, největší pohroma v dějinách země.


Digitální věk


2003

Václav Havel, první postkomunistický československý a český prezident končí ve funkci a novým prezidentem je zvolen jeho velký kritik a oponent Václav Klaus.

Českou republiku po povodních z loňského roku zasahuje další živelná pohroma – nejteplejší léto za posledních 250 let a na zemi za 2000 let. Evropu sužují obrovské požáry, ve Francii umírá horkem 11 500 obyvatel. Jsou extrémní sucha a podzim přichází o měsíc dříve. Zatím se však o klimatických změnách ani kůrovci nemluví.

Technický pokrok se výrazně zrychluje, na trh přichází první opravdu výkonné domácí počítače, mobil již vlastní 65% obyvatel, objevuje se barevný displej i posílání MMS. Internet je již běžnou součástí velké části Čechů, i když zatím stále jen vytáčený. Na světě je propojeno již 600 miliónů PC.

Okupace Iráku – USA a jejich spojenci v Iráku ustanovili tzv. Prozatímní koaliční správu, Saddám Husajn byl zajat. Zbraně hromadného ničení, které byly důvodem (záminkou) pro okupaci se však nikdy nenašly.

V České republice společnost Lidl otevřela první prodejny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *