Flastenci vs. eurohujeři – kdo je pro posilování suverenity států je proti Evropě a proruský?

Ondřej Houska ve svém komentáři Babiš je proruský, odteď už to můžeme říkat definitivně. Spojil se s tím nejhorším, co má v Evropě vliv uvádí, že Babiš na společné tiskovce zmínil tři hlavní cíle – zachování suverenity členských zemí EU a boj proti snahám o federalizaci EU, ochranu vnějších hranic před nelegální migrací a revizi Green Dealu. Je-li to tak, mohl si ušetřit práci. Tyto body dnes prosazuje řada relevantních politických stran napříč Evropou, třeba německá CDU a mnoho dalších. Federalizace je jen oblíbeným strašákem populistů, prakticky nikdo relevantní o ni neusiluje. V ochraně hranic se dělá řada posunů, stejně tak nějaká revize Green Dealu je dost pravděpodobná.

Samozřejmě – otevřeně nikdo pro federalizaci nevystupuje, nicméně současná politika regulací a posilování centrální moci Bruselu k ní vede. Určitě to tedy není žádný oblíbený strašák populistů, ale zkrátka realita. Stejně jako nelegální migrace, v jejíž řešení vidíme za 10 let tvrdé práce opravdu minimální posuny. Také revize Grýndýlu je sice pravděpodobná, ale spíše jen ta kosmetická. Nějaké přitvrzení je tedy zcela na místě, i když je jasné, že nová frakce Patriotů pro Evropu – pokud vznikne – bude mít jen velmi malý vliv a drtivou převahu budou mít i nadále liberálové a socialisté – tedy eurohujeři. Myslím si tedy, že Ondřej Houska může být v klidu a neobávat se toho, že „to nejlepší co má v Evropě vliv“ dosud zůstává u moci a má stále výraznou převahu.

K Ondřejovi Houskovi se přidává i známý komentátor Martin Fendrych píšící pro aktualne.cz. Ten ve svém komentáři ve kterém se děsí ohrožení současných elit dodává: Na vídeňské akci Babiš vlastenectví shrnul: „Musíme posílit suverenitu každého členského státu.“ Jako by státy EU nebyly suverénní. Suverénní přitom nepochybně jsou.“

Jistě, formálně suverénní stále jsou, ale svoji politikou se rozhodly svoji suverenitu sdílet do té míry, že většinu hlavních pravomocí má dnes EU. Národní suverenita je stále více jen mýtus. Ale samozřejmě, s tím zastánci federalizace nesouhlasí a není divu, že všechny podporovatele národní suverenity označují za „flastence“ nebo užitečné idioty Kremlu. Oni by rádi viděli Evropu jako svoji říši, které budou jednou vládnout a běda těm neposlušným, kteří jim v tom budou překážet.

„Neznamená to nutně, že by musela být krajní pravice nedemokratická nebo extremistická, ale je pravda, že tam často najdeme některé problematické body z hlediska toho, jak má fungovat liberální demokracie. Krajní pravice slibuje „welfare šovinismus“ pro bílé a místní, snadné recepty ale nefungují, tvrdí zase politolog Vít Hloušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Problematické body tam určitě najdeme, ale podle toho, jak problematické fungování liberální demokracie vidíme. Podle mě je liberální demokracie sama o sobě problematická, protože je založena liberalismu, který má vedoucí úlohu (podobně jako za socialismu měl vedoucí úlohu komunismus). Demokracie ale ve skutečnosti nepotřebuje mít přívlastek liberální, protože patří všem – tedy i tzv. šovinistům, extrémistům nebo neliberálům. Podíváme-li se tedy na demokracii z tohoto narativu, zjistíme, že těch problematických bodů není tolik. Mluvíme-li totiž o „welfare šovinismu“, mohli bychom v případě vedení EU hovořit také o „welfare socialismu“. Problematické je totiž spíše naše vlastní chápání toho, co demokracie je. Nikoliv nějaké politické strany.