231

Falešný matrix končí

O posledních dnech před koncem světa se mluví jako o době, kdy povstane nejen mnoho falešných proroků, aby zmátli lidi, ale i mnoho těch, kdo budou mít vize skutečných událostí, které nastanou.

„Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl… „A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“

(Marek, Matouš)

V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.‘

(Skutky 2:17-21)

Dnešní svět kráčí do temnot a potápí se jako neřízený vrak, je však možné, že brzy se objeví jasná světla. Ta varovná – i ta falešná. A některá snad už už vidíme. Falešní proroci si dají jistě velkou práci, aby jejich světla byla co nejbarevnější, nejpůsobivější, nejefektnější a nejpřesvědčivější. Myslím, že nás čeká opravdová doba zázraků, kdy nebude lehké poznat, který je pravý a který pochází od temnot. Možná to bude i doba uměle vyvolaných masových halucinací, i masových zázraků, které ale nebudou moci být vysvětleny a popřeny, i když se o to nepřátelé budou maximálně snažit.

Falešný matrix vsadí na svůj poslední boj všechna kouzla a čáry, která má, aby udržel lidstvo ve své moci v době, kdy bude nepopiratelných a nevysvětlitelných jevů přibývat a kdy pravda začne vycházet najevo dosud netušeným tempem tak, že nepřítel se bude zdát již téměř nahý. Nikoliv však ještě ani zdaleka poražený, neboť bude disponovat obrovskou armádou zmanipulovaných a svých věrných otroků, kteří ztratili schopnost slyšet, vidět i schopnost vlastního myšlení.

Napětí pomalu sílí už dnes – tím více, čím více se svět blíží k odhalení lži, která způsobí zánik tohoto světa a konec věku. Dlouho utajovaná, ale i dávno zapomenutá pravda o lidstvu vyjde ven a způsobí pohromu. V novém věku Země totiž už žádná lež a falešný matrix nebude moci existovat. V této době se lidstvo posune na zcela novou úroveň. V této dimenzi už nebude platit ani tento časoprostor. Fyzika, věda, finance a mnoho dalšího zanikne anebo pozbude platnosti – to nejlepší však přetrvá.

Krach falešného matrixu bude zcela zásadním a revolučním krokem k návratu do reality oproštěné od lží, nesmyslů, strachů, podvodů, klamů – prostě osvobozené od otroctví civilizace, v jakém dnes lidstvo žije, aniž si to uvědomuje. Civilizace se zhroutí, ovšem na jejím místě se už dnes rodí nová. Každé vánoce jsou oslavou jejího narození. Uvědomujeme si to, nebo jsou pro nás vánoce jen příležitostí ke slavnostní konzumaci, odpočinku a dárkům?

Falešný matrix již končí, je nejvyšší čas se probudit a vstávat z vyhřáté postele – budíček! Ale, samozřejmě, nikoho nelze nutit. Kdo chce spát, ať spí. Možná si ještě může přispat, ale nevím, jak dlouho, aby nezaspal.

Zaspat konec matrixu, to by byla opravdu škoda. Pak už by se člověk nemusel nikdy probudit a zemřel by jako otrok. Na věčnost.

Západ ve stádiu úpadku a na prahu probuzení?

Celý západní svět a jeho hodnoty jsou dnes ve stavu hlubokého úpadku a mravního rozkladu. Ale na druhou stranu – říká se, že tam, kde se rozmůže hřích, rozmůže si i Boží milost. Mohli bychom se na to tedy podívat i tak, že západní svět je na prahu nového velkého probuzení? Já jsem optimista a věřím, že ano. Co se týká jiných kultur, nevím. Ty se totiž pohybují na jiných vývojových liniích a i jejich hodnotový systém je mnohdy výrazně odlišný. Jsem ale přesvědčen, že i s nimi má Bůh nějaký plán. Nic není náhoda. S každým člověkem má nějaký plán – o tom nelze pochybovat.

Navzdory úpadku západu a konzumnímu způsobu života, který ho zachvátil, stále existuje velké množství duchovních lidí. I když nejde o organizované věřící, příslušníky církví nebo hlásící se k nějaké víře, jde o lidi duchovní, duchovně hledající, o lidi s nějakým respektem k duchovním hodnotám či alespoň k nadpřirozeným věcem. A to je ještě stále dobrý základ, na kterém lze stavět. Vedle nich je tu i množství lidí, kteří, ač vyhranění ateisté, jsou upřímní a schopní změnit názor, pokud poznají, že se mýlili. To je také dobrý základ. To znamená, že duch stále žije a že se naše společnost neskládá jen z robotů a umělých lidí bez vlastního názoru.

Zachrání svět Bůh dříve, než ho ovládnou psychopati?

Pouze část tvoří lidé, kteří žádné hodnoty neuznávají, kteří uznávají jen své práva a svoji svobodu. Kteří si myslí, že mohou být jako Bůh, že žádného Boha nepotřebují anebo dokonce, že oni sami jsou bohy, kteří si mohou dělat to, co chtějí, nebo dokonce že mohou diktovat ostatním. Věřím, že těchto lidí stále ještě není většina, i když je jich hodně. Část z těchto lidí tvoří psychopati, agresivní lidé, deviantní lidé, lidé, kteří neberou ohled na nich a na nikoho. Jenže ti jsou nejvíce nebezpeční, protože mají schopnost získávat moc, bohatství, zvětšovat si svůj prostor a získávat ty, kteří nejsou zakotveni v žádných hodnotách či dokonce nemají vlastní názory. Tito lidé chtějí ovládat jiné a jednou mohou ovládnout i celý svět. Mají totiž výjimečnou schopnost jít přes mrtvoly, krást a nemít žádné výčitky. Díky tomu se jim daří zvětšovat svůj životní prostor. Zvláště, pokud jsou schopní a inteligentní. Není náhodou, že nejvíce úspěšných psychopatů je na nejvyšších pozicích – jako jsou manažeři největších firem a korporací či vládních struktur. Ty jsou jimi přímo prorostlé.

Boží plán o návratu Krista a konce věku ale existuje. Jaký je? Bůh zasáhne, ale až na poslední chvíli, kdy to bude nevyhnutelné – v poslední minutě. Na poslední chvíli sebere těmto lidem jejich kořist a v posledním okamžiku vezme k sobě ty, kteří by jinak byly šelmou pohlceni. Jak se říká – kdo jinému jámu kope, sám do s ní spadne a oni se tam zřítí sami. Bůh totiž nedělá zázraky jak si vzpomeneme ani nezasahuje do vývoje naší společnosti, jak je právě třeba, aby se vše vyvíjelo správným směrem. Máme svobodou vůli a tu respektuje. Proto nechává nevinné trpět a zlým lidem dává prostor konat zlo. Ale jen do určité chvíle – do okamžiku krajní meze. Pak zasáhne. Tento okamžik je totiž právě tou mezí, kdy právo jednoho narušuje právo jiného – v tomto případě okamžik, když právo jedněch narušuje právo na věčný život jiných (případně ohrožení i jiných civilizací ve vesmíru).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *