Evidence obyvatel

Jak státy evidují své obyvatele? Ve většině vyspělých zemí existuje centrální registr osob, ve kterém má každý přiděleno své jedinečné identifikační číslo, které ve většině případů obsahuje zašifrované informace o datu narození, pohlaví a kontrolním čísle. V každé zemi se jmenuje jinak – obvykle osobní, daňové nebo sociální. Pouze v Česku a na Slovensku se nazývá „rodné“ a obsahuje veřejné informace o datu narození a pohlaví.

Pokud jde o prokazování identity, velká většina zemí používá povinné průkazy, které se nazývají různě (osobní průkaz, identifikační karta, občanský průkaz, karta občana, průkaz totožnosti, apod.). Výjimkou je Norsko a anglosaské země, kde žádné povinné průkazy neexistují a občané zde nemají žádnou povinnost na vyzvání státních orgánů prokazovat svoji totožnost – pouze možnost, aby mohly využívat různých služeb od poskytovatelů, které ověření totožnosti při různých příležitostech vyžadují. V Británii se nejčastěji používá pas (vydává se na základě certifikátu o státním občanství), ale různé instituce mohou vyžadovat různé průkazy. Podobně je tomu i v dalších anglicky mluvících zemích. V USA je možné si zažádat např. také o identifikační karu (ID) a v Norsku o BankID (bankovní identifikační kartu).

Neschopnost či neochota prokázat vlastní totožnost není sice v těchto zemích nikdy považováno za trestný čin, protože nejde o povinnost, jak tomu může být naopak v zemích, kde jsou občanské průkazy povinné), avšak občana to značně znevýhodňuje a také práci úřadů a státních orgánů při zjišťování totožnosti lidí to může komplikovat. Důvodem, proč v těchto zemích neexistuje povinnost jednoho identifikačního průkazu je důraz na ochranu osobní svobody občana, na budování důvěry mezi státem a občanem a také menší administrativní zátěž.

Severní Evropa

Finsko – Henkilötunnus (HETU, osobní identifikační číslo)
Švédsko a Norsko – Personnummer (osobní číslo)
Dánsko – CPR-nummer (číslo registru osob)

Západní Evropa

Německo a Rakousko – Versicherungsnummer (číslo sociálního pojištění)
Švýcarsko – Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV, číslo sociálního pojištění)
Belgie – Registernummer/Rijksregisternummer/Numéro de registre national (národní registrační číslo)
Nizozemí – Burger Service Nummer (BSN, číslo občanské služby)
Lucembursko – Numéro d’immatriculation (registrační číslo)

Východní Evropa

Polsko – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL, univerzální elektronický systém evidence obyvatelstva)
Česko – Rodné číslo (RČ), od plánu na jeho postupné zrušení a nahrazení jiným systémem bylo ustoupeno
Slovensko – Rodné číslo (RČ), bylo rozhodnuto o jeho postupném zrušení a nahrazení jiným systémem
Maďarsko – TAJ-szám (číslo sociálního zabezpečení)
Rusko – Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, idntifikační číslo plátce daně)
Ukrajina – Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН, idntifikační číslo plátce daně)
Estonsko – Isikukood (osobní kód)
Litva – Asmens kodas (osobní kód)
Lotyšsko – Personas kods (osobní kód)
Bělorusko – Индивидуальный регистрационный номер (ИНН (individuální registrační číslo)

Balkán

Chorvatsko – Osobni identifikacijski broj (OIB, osobní identifikační číslo)
Srbsko – Jedinstveni matični broj građana (JMBG, jedinečné identifikační číslo občana)
Slovinsko – Enotna matična številka občana (EMŠO, jedinečné identifikační číslo občana)
Severní Makedonie – Единствен матичен број (EMB, jedinečné identifikační číslo)
Bulharsko – Eдинен граждански номер (ЕГН, jedinečné číslo občana)
Rumunsko – Cod Numeric Personal (CNP, osobní číselný kód)
Řecko – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA, jednotné registrační číslo sociálního pojištění)

Jižní Evropa

Francie – Numéro de sécurité sociale (číslo sociálního pojištění)
Španělsko – Número de identificación fiscal“ (NIF, daňové identifikační číslo)
Portugalsko – Número de Identificação Fiscal“ (NIF, daňové identifikační číslo)
Itálie – Codice Fiscale (daňové identifikační číslo)

Anglosaské země

USA – Social Security Number (SSN, číslo sociálního pojištění)
Kanada – Social Insurance Number (SIN, číslo sociálního pojištění)
Austrálie – Tax File Number (TFN, daňové číslo – nepovinné)
Nový Zéland – Unique Identifier Number (UID, Unikátní identifikační číslo)
Irsko – Personal Public Service Number (PPSN, osobní číslo veřejných služeb – nepovinné)
Británie – National Insurance Number (NIN, číslo sociálního pojištění) *
* neslouží pro identifikaci, celostátní registr občanů neexistuje, veškeré osobní doklady jsou nepovinné