Ego a tajemství Boha – trojjedinost

Jestliže řekneme, že Bůh je v nás, neznamená to, že Boha nepotřebujeme. V nás je pouze ego. Znamená to – že my sami jsme nic. V tom je velký rozdíl. Energií je mnoho, ale energie sama o sobě není schopná myslet. Pouze duch je inteligentní. Duch není jen energie a světlo – je to mnohem více. Energie světla je pouze jedním z jeho projevů, kterému křesťanství říká „Duch svatý“ – tj . tvůrčí akt Boha-Otce. Synové jsme pak my všichni – stvořené bytosti. To, že je Bůh trojjediný neznamená doslovně tři osoby, ale tři jeho základní projevy – tvůrce – tvůrčí akt a stvoření. Trojjedinost neznamená doslova tři osoby, ale proces tvoření a plození. Jeho obrazem je i pozemská rodina, ve které je otec, matka a a dítě.

Všechny tyto projevy jsou součástí jedné bytosti – tvůrce i stvoření, které zahrnuje bytosti různého typu, stvořené přímo, nepřímo i prostřednictvím jiných bytostí. Od toho se odvíjí i stupeň jejich duchovního uvědomění, jejich životaschopnost a schopnost samostatného rozhodování.

Všichni jsme Boží děti a jedno tělo, pouze náš zvyk nás nutí vše rozdělovat a analyzovat – a vymezovat se vůči tomu. Ještě málo chápeme tajemství Boží trojjedinosti. Nejsme lidé oddělení od Boha, jsme uprostřed něho. Jsme součástí jeho trojjedinosti. Identita je pouze pohyb. Je to projev vědomí v oceánu vědomí. Jakmile dojde k pohybu a aktu tvoření, vzniká identita.

Kdo je Ježíš? Ježíš je Bůh, člověk, Ježíš je My. Ježíš je všechno dohromady. Plnost celého bytí. Jak je to možné? To je proto, že v Bohu neexistují identity, ale pouze jedno vědomí. To, co nazýváme identitou je pouze individuální stav vědomí, které je součástí kolektivního vědomí a to je součástí vědomí Boha. Ježíš nepřišel na svět ze světa, ve kterém existují identity, proto jeho bytost nemá identitu. Náš původ je stejný. Ale proto že žijeme ve světě akce a tvoření, máme také identitu. Stejně jako ji vzal na sebe Ježíš.

Všichni jsme Božími lidmi ne tím, že přijímáme nějakou energii od Boha, ale tím, že se jí otevíráme a tak dáváme své podstatě život. My jsme se už jako Boží děti narodili. Není žádný rozdíl mezi lidskou a boží bytostí, takové dělení je nesmyslné. Každá lidská bytost je současně boží bytostí. Kdybychom byli jen lidské bytosti, museli bychom usilovat o vykoupení a o přijetí nějaké vyšší energie. To ale nemusíme, protože nejenže jsme boží bytostí, ale byli jsme i vykoupeni. Nikdo nemůže dosáhnout Boha, aby se stal boží bytostí, neboť jí již je. Stačí když se jí otevře. Bůh sám se dává tomu, kdo je připraven.

1 komentář: „Ego a tajemství Boha – trojjedinost“

  1. To jsou opravdové informace z universa.Jen nejsou všechny,ten kdo z boha vyšel,ten zná pravdu o lidské existenci na zemi a Já si dovoluji namítnout,že ne všichni lidi jsou od boha,ďábel si rovněž vytvořil svého člověka evolučním způsobem ze zvířat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *