Doba třídění

Čas rozdělení – doba třídění

Biblická proroctví dobu konce věku popisují jako dobu třídění setby a čas velkého rozdělení. Nemůžeme sice s určitostí tvrdit, že tato doba je již tady nebo že již začíná, avšak pokud pozorně sledujeme znamení času a nechodíme se zavřenými očima, vidíme, že se dějí věci, které k tomu směřují. Naše civilizace, alespoň ta západní, jakoby již dosáhla svého vrcholu a maximální únosnost velikosti populace pro planetu brzy dosáhne také. K tomu se přidávají závažné klimatické změny a nestabilní klima. Do rukou nebezpečných režimů a teroristů se dnes mohou kdykoli dostat zbraně hromadného ničení a nikdo tomu není schopen zabránit… A tak bychom mohli pokračovat…

Co se stane, pokud sama sebe, svůj život a svobodu vyměníme za iluzi něčeho, co se tváří jako lepší, ale ve skutečnosti neexistuje? Vytvoříme si falešný matrix. Celá naše civilizace je takovým matrixem. Od doby, kdy jsme uvěřili, že jablko na stromu poznání nám otevře oči. Neotevřelo. Naopak jsme oslepli, přišli o svobodu a stali se otroky.Celý svět a jeho hodnoty jsou dnes ve stavu hlubokého úpadku a mravního rozkladu. Ale na druhou stranu – říká se, že tam, kde se rozmůže hřích, rozmůže si i Boží milost. Mohli bychom se na to tedy podívat i tak, že svět je na prahu nového velkého probuzení. Ty se totiž pohybují na jiných vývojových liniích a i jejich hodnotový systém je mnohdy výrazně odlišný.

Navzdory úpadku a konzumnímu způsobu života, který ho zachvátil, stále existuje velké množství duchovních lidí. I když nejde o organizované věřící, příslušníky církví nebo hlásící se k nějaké víře, jde o lidi duchovní, duchovně hledající, o lidi s nějakým respektem k duchovním hodnotám či alespoň k nadpřirozeným a paranormálním jevům. A to je ještě stále dobrý základ, na kterém lze stavět. Vedle nich je tu i množství lidí, kteří, ač vyhranění ateisté, jsou upřímní a schopní změnit názor, pokud poznají, že se mýlili. To je také dobrý základ. To znamená, že duch stále žije a že se naše společnost neskládá jen z robotů a umělých lidí bez vlastního názoru.

Mnoho lidí se také duchovně otevírá. Dnes navíc máme tu výhodu, že už se nemusíme spoléhat vždy jen na víru. Dnešní věda už je tak daleko, že se pomalu začíná dotýkat do oblastí, kterých jsme se mohli dříve dotknout jen skrze víru. Na druhou stranu je však i dnes ještě stále naše věda a život hluboko v zajetí materialistických představ a k tomu, aby vědci mohli skutečně říci, víme, nebo dokázali jsme, že posmrtný život nebo Bůh existuje, k tomu je ještě daleko. Jen pomalu a neochotně se v naší kultuře zbavujeme materialismu. Stále více lidí hledá a duchovně se otevírá a také věda se stále vyvíjí a snaží se svůj materialistický pohled na svět vědecky překonat.

Pouze část tvoří lidé, kteří žádné hodnoty neuznávají, kteří uznávají jen své práva a svoji svobodu. Věřím, že těchto lidí stále ještě není většina, i když je jich hodně. Část z těchto lidí tvoří psychopati, agresivní lidé, deviantní lidé, lidé, kteří neberou ohled na nich a na nikoho. Jenže ti jsou nejvíce nebezpeční, protože mají schopnost získávat moc, bohatství, zvětšovat si svůj prostor a získávat ty, kteří nejsou zakotveni v žádných hodnotách či dokonce nemají vlastní názory. Tito lidé chtějí ovládat jiné a jednou mohou ovládnout i celý svět. Mají totiž výjimečnou schopnost jít přes mrtvoly, krást a nemít žádné výčitky. Díky tomu se jim daří zvětšovat svůj životní prostor. Zvláště, pokud jsou schopní a inteligentní. Není náhodou, že nejvíce úspěšných psychopatů je na nejvyšších pozicích – jako jsou manažeři největších firem a korporací či vládních struktur. Ty jsou jimi přímo prorostlé.

Boží plán o návratu Krista a konce věku ale existuje. Jaký je? Bůh zasáhne, ale až na poslední chvíli, kdy to bude nevyhnutelné – v poslední minutě. Na poslední chvíli sebere těmto lidem jejich kořist a v posledním okamžiku vezme k sobě ty, kteří by jinak byly šelmou pohlceni. Jak se říká – kdo jinému jámu kope, sám do s ní spadne a oni se tam zřítí sami. Bůh totiž nedělá zázraky jak si vzpomeneme ani nezasahuje do vývoje naší společnosti, jak je právě třeba, aby se vše vyvíjelo správným směrem. Máme svobodou vůli a tu respektuje. Proto nechává nevinné trpět a zlým lidem dává prostor konat zlo. Ale jen do určité chvíle – do okamžiku krajní meze. Pak zasáhne. Tento okamžik je totiž právě tou mezí, kdy právo jednoho narušuje právo jiného – v tomto případě okamžik, když právo jedněch narušuje právo na věčný život jiných (případně ohrožení i jiných civilizací ve vesmíru).

Morální a hodnotový chaos je právě důkaz toho, jak obrovskou rychlostí se dnešní svět mění. Ti, kteří těmto změnám nejsou nakloněni, se je snaží maximálně zbrzdit, i když i oni vědí, že je nelze zastavit. Nelze zastavit, ba ani zbrzdit příchod Nového věku lidstva. Temné síly to však také vědí. Vědí, jak málo času jim ještě zbývá a tak se snaží způsobit co největší chaos a získat na svoji stranu co nejvíce duší. Bojuje se o každého nerozhodnutého nebo duchovně hledajícího člověka. Pod mocnými útoky jsou samozřejmě i duchovně otevření, ale hlavní zájem se soustředí na ty hledající a bloudící v bludišti dezinformací a chaosu.

Nový světový řád

Nový světový řád, který se snaží zrealizovat, bude v podstatě jen jejich posledním zoufalým projektem, jak si udržet zbytek moci nad lidstvem. Ten, kdo se však stane obětí, nebude už mít skutečně perspektivu dalšího vývoje a života a stane se jen nástrojem či materiálem těchto sil. Sil, které patří k odpadu vesmíru. Odpadu, který je později tak jako tak, určen k likvidaci, neboť nejen podoba této Země je pomíjivá, ale i vesmír, který známe, zanikne. V Novém věku lidstva bude i Nová Země v novém vesmíru – v jeho vyšší dimenzi. A zde žádné temné síly existovat nemohou.

Kdy nastane konec světa? To samozřejmě nikdo neví a nakonec, jak nám říká i Bible – o onom dni a hodině neví ani andělé v nebi, jen Bůh sám. Jen o ví, kdy události naberou spád a dostanou svět do bodu, ze kterého už není návratu – jen on ví, kdy v tomto okamžiku zasáhne. Určitě to bude událost, jakou nikdy svět neviděl. Dále nám Bible říká, že nikdo sice neví přesně, kdy k tomu dojde, ale můžeme to odhadnout podle znamení doby (asi, jako když vidíme, že se blíží mraky, je šance, že bude pršet..). Předpokládá se ale, že konec tohoto světa v této realitě skutečně nastane až po třech dnech temnoty, tj. na Zemi v té době zůstanou jen ti, kteří se těchto posledních událostí mají účastnit. Ať už z důvodu své špatné karmy nebo proto, aby pomáhali zachránit ještě alespoň část těchto lidí v této poslední době krutého pronásledování. I v této době bude fungovat pravá církev, i když v ilegalitě.

Svět má být rozdělen mezi několik světových hráčů (pět šelem), které budou ovládat a kontrolovat lid, soupeřit mezi sebou a nakonec donutí každého člověka, aby poklekl před největší šelmou, jejíž číslo bude muset mít každý na ruce nebo na čele a bez toho nebude nikdo moci nic kupovat ani prodávat. Znamená to tedy úplnou globální totalitu, ve které bude každý pod kontrolou a nebude moci udělat nic bez kontroly, příkazu a rozhodnutí elity. Samo posuďte, jestli se k tomu blížíme… Na druhou stranu nám však Bible říká, že v onom samotném kritickém bodě se bude zdát, že nic nehrozí a že k tomu dojde z ničeho nic, aniž by zrovna v ten den někdo něco takového očekával. To znamená, že budou všichni postaveni zřejmě před již hotovou věc, která se skrytě  připravovala již dlouho předtím.

Nový světový řád možná začne tak, že třech dnech temnoty a po globální katastrofě to bude zpočátku klidný, technokratický, velmi studený svět otupělých lidí bez lásky pohybujících se mechanicky životem jako stroje a roboti, kteří věří všemu, co je jim namluveno a k čemu jsou naprogramováni… Hlavně budou ale vystrašeni z toho, k čemu došlo během dnů temna, kdy přijdou o své blízké, kteří se posledních událostí již nebudou účastnit. Proto uvěří i tomu, že ti pozitivní lidé, kteří zmizeli ze světa a jejich životů byli vlastně uneseni zlými mimozemšťany a proto je třeba zavést nový bezpečnostní, globální řád. Mnoho z nich tomu uvěří a podrobí se beze zbytku nové vládě – pokleknou před šelmou a nechají si vtisknout její cejch, bez kterého nebudou moci být „právoplatnými“ občany. Ti, kteří prohlédnou tuto lest později a nepodrobí se, bude mít ještě šanci na záchranu, avšak budou jako vyděděnci muset počítat s neskutečným odporem a pronásledováním. Ostatní, kteří neprohlédnou nikdy, budou navždy ztraceni.

Kdy k těmto událostem dojde, je opravdu těžko říci, je to horizont tisíců, stovek nebo jen desítek let? Konec světa věku očekávali již před 2000 lety a nic se nestalo. Proto můžeme jen sledovat znamení doby – tedy současný vývoj ve světě, především politický a technický. A když ke společenské nestabilitě připočteme překotný technický vývoj, nebezpečně bobtnající globální kapitalismus, stav současné církve či radikální změny klimatu, taková budoucnost se ukazuje. Jak uvádí proroctví – v té době budou na Zemi zemětřesení, hladomor a války na mnoha místech a dravé šelmy pronásledující obyvatele budou vládnout na Zemi. Tyto šelmy ale nebudou žádná zvířata, ale nejspíše politické globální unie, možná na každém kontinentě jedna.

Celý svět se zahaluje do stále hustší mlhy, která ale jednou ustoupí. To už ale bude jiný svět. Pro někoho vyjde slunce a nastane krásný, jasný den – probudí se ze špatného snu, na Nové Zemi, pro jiného vyjde rudý měsíc a nastane temná noc – upadne do děsivé noční můry zvané Nový světový řád. Lži budou v masce pravdy a nepřátelé budou v masce přátel. Antikrist bude ten, kdo bude všem vydáván za vzor, masivně podporovaný médii a celebritami. A stejně tak i jeho ideologie a nové, sjednocené, globální, multikulturní náboženství. To se bude chtít tvářit jako velká pokroková kulturně-duchovní revoluce světa – i když je to podvod. Zajistí však, aby Země byla na okamžik předána vládci temnot a on měl možnost zmocnit se všech, kdo mu uvěří. Čím více lidí se však duchovně aktivuje, tím rychleji se zrodí Nová Země, která se oddělí od falešné reality, která se jako mrtvý paralelní svět rozpadne.

Dnešní svět se dávno nedělí na pravici a levici, ale na svět staré doby a svět nového věku. Rozeznat, co už patří starému světu a co novému, není lehké, protože to, co je staré se často tváří jako nové a to co je nové, bývá prezentováno jako něco, co patří do minulosti. Jak ve věcech světských a sekulárních, tak duchovních a náboženských. Mlha zahaluje celý svět, ale nemusí být zlověstná. Záleží jen na nás. Je jen předzvěstí velkých změn. Pro každého může mít jiný význam. Může to být mlha naděje a porážky zla, ale i mlha strachu a konce světa. Tato mlha jako síto procedí vše, aby oddělila zrna od plevele a vytvořila dva paralelní světy. Tak bude Nová Země oddělena od té staré, která ještě nějakou dobu v současné dimenzi také potrvá, ale pak zanikne. Obě reality se již začínají oddělovat, v důsledku čehož bude rozdělení mezi lidmi stále větší a konflikty stále častější a hlubší, až nakonec to bude boj člověka proti člověku. Ostatně i o tom čteme v evangeliu – boj o novou podobu tohoto světa teprve začíná:

Bratr pak vydá bratra na smrt, i otec syna a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.

O posledních dnech před koncem starého věku se mluví jako o době, kdy povstane nejen mnoho falešných proroků, aby zmátli lidi, ale i mnoho těch, kdo budou mít vize skutečných událostí, které nastanou.

„Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl… „A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“

(Marek, Matouš)

V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.‘

(Skutky 2:17-21)

Dnešní svět kráčí do temnot a potápí se jako neřízený vrak, je však možné, že brzy se objeví jasná světla. Ta varovná – i ta falešná. A některá snad už už vidíme. Falešní proroci si dají jistě velkou práci, aby jejich světla byla co nejbarevnější, nejpůsobivější, nejefektnější a nejpřesvědčivější. Myslím, že nás čeká opravdová doba zázraků, kdy nebude lehké poznat, který je pravý a který pochází od temnot. Možná to bude i doba uměle vyvolaných masových halucinací, i masových zázraků, které ale nebudou moci být vysvětleny a popřeny, i když se o to nepřátelé budou maximálně snažit.

Ti, kteří chtějí zachovat stávající systém a profitují z něho, vsadí na svůj poslední boj všechna kouzla a čáry, která mají, aby udrželi lidstvo ve své moci v době, kdy bude nepopiratelných a nevysvětlitelných jevů přibývat a kdy pravda začne vycházet najevo dosud netušeným tempem tak, že nepřítel se bude zdát již téměř nahý. Nikoliv však ještě ani zdaleka poražený, neboť bude disponovat obrovskou armádou zmanipulovaných a svých věrných otroků, kteří ztratili schopnost slyšet, vidět i schopnost vlastního myšlení.

Napětí pomalu sílí už dnes – tím více, čím více se svět blíží k odhalení lži, která způsobí zánik tohoto světa a konec věku. Dlouho utajovaná, ale i dávno zapomenutá pravda o lidstvu vyjde ven a způsobí pohromu. V novém věku Země totiž už žádná lež a falešný matrix nebude moci existovat. V této době se lidstvo posune na zcela novou úroveň. V této dimenzi už nebude platit ani tento časoprostor. Fyzika, věda, finance a mnoho dalšího zanikne anebo pozbude platnosti – to nejlepší však přetrvá.

Na konci tohoto věku bude svět rozdělen mezi několik šelem – globálních totalitních vládců, kteří nakonec budou soupeřit o moc sami mezi sebou. Výsledkem toho bude zkáza celého světa, ale Bůh zasáhne v posledním okamžiku, tak, aby zachránil ty, kteří osídlí novou Zemi. Ostatní zahynou s tímto starým světem, který se chýlí ke konci. Tak zní proroctví. Nevíme samozřejmě, kdy se to stane, ale může sledovat znamení doby, která nám říkají, že čas se blíží. Je jasné, že to, co se zdá podle těchto znamení již velmi blízko, může být časová vzdálenost ještě mnoho desítek let, takže nás se ještě vůbec týkat nemusí. To však nehraje žádnou roli a naši odpovědnost za budoucí generaci to nijak nesnižuje.

Co bude spouštěcím mechanismem, kdy bude Nový světový řád zaveden? Biblická proroctví hovoří o zkáze Jeruzaléma, ke kterému má dojít na konci věku.

Izrael a židé jako první cíl?

Proroctví z Bible:

Dnes jsem s kolegou debatovali o uprchlících a o tom, co to udělá s Evropu. Jeli jsme autem, v tom kolega bezděčně sáhl po miniaturní Bibli, kterou tam mám a víte, na které straně ji zrovna „náhodou“ otevřel? Na straně, kde se píše o zničení Jeruzaléma na konci věku:

„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“

Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“

Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned“.

Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“.

Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka“.

Zkáza Jeruzaléma

Vzpomněl jsem si na jiná proroctví, kde se také píše o blízkém východě a Jeruzalému. Prý naše civilizace skončí atomovou válku na území Izraele a blízkého východu, která se rozšíří do Evropy. Je to jen náhoda nebo se zničení Jeruzaléma může týkat opravdu této atomové války? Bible ji sice přímo nezmiňuje, avšak o zničení Jeruzaléma, který bude znamenat konec věku, hovoří. Jak by tedy takové zničení muselo být velké, aby mělo dopad na celou naší civilizaci? K této atomové válce má prý dojít ještě během této nebo příští generace. Má to být však až na samotném závěru všech událostí. Že by nakonec Izrael byl závěrečným centrem všeho dění? Možná ano, byl na samotném počátku naší kultury, může být i na samotném konci. Tedy pokud tomu správně rozumíme.

O posledních dnech před koncem světa se mluví jako o době, kdy povstane nejen mnoho falešných proroků, aby zmátli lidi, ale i mnoho těch, kdo budou mít vize skutečných událostí, které nastanou.

„Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl… „A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“

(Marek, Matouš)

V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.‘

(Skutky 2:17-21)

Země po konci starého věku

Konec věku neznamená jen konec světa, ale současně pro část lidstva naopak začátek. Lidstvo bude jednou rozděleno na dva tábory, přičemž od tohoto okamžiku bude každý pokračovat dále na stejné planetě, ale přece v jiném světě. Lidé starého světa tak, jako dosud v Novém světovém řádu a lidé nového světa v nové dimenzi. Vše bude zcela dobrovolné a vlastním rozhodnutím každého, do jakého tábora se přidá. Masivní propaganda bude každému říkat, že tento starý, ale zdokonalený svět je ten, který měl přijít, aby i ti, kteří věří v nový svět, byli zmateni a podvedeni.

Nikomu, kdo bude toužit po tom uchovat si život ve starém světě a vše, co mu skýtal, nebude bráněno, aby mohl pokračovat ve svém životě v temnotách tak, jako dosud a prožívat jeho postupný rozklad. Tito lidé budou totiž ponecháni sami sobě a bude jim dán prostor pro to, aby i nadále mohli žít ve lži a získávat zkušenost toho, co temnota přináší. Na Zemi v té době nebudou žádní pozitivní lidé (s výjimkou vybraných jedinců k této misi o kterých Bibli hovoří jako o 144 tisících), kteří by jim bránili v uskutečňování jejich plánů, takže budou mít volné pole působnosti. Budou si moci uzpůsobit náboženství, své hodnoty a politický systém jak budou chtít. To jak jejich plány skončí a logicky skončit musí, je jasné. Bude to znamenat všeobecný chaos, rozklad, vládu velkého bratra a likvidaci ostatních těmi, kdo budou u moci – podle hesla vyhrává ten, kdo přežije. Nakonec ovšem nepřežijí ani oni – ti nejmocnější.

Nová Země, Nový Věk lidstva, to již bude život na úplně jiné úrovni a v jiné dimenzi, zatímco život na tomto našem světě zanikne – podobně jako se to prý před miliony let stalo na Marsu či Venuši, takže dnes jsou to jen mrtvé planety (maximálně s podpovrchovými základnami nepřátelských bytostí), takže jediné co bychom tu mohli najít, jsou vyschlá koryta dávných řek a moří a pod stovky metrů hluboké vrstvě prachu, fosílie a zbytky staveb. Pokud se tam někdo někdy dostane s takovou techniku, která pronikne tak hluboko pod povrch, na tom správném místě..