Progresivismus

Proměna liberální demokracie do tzv. progresivismu, ve kterém vliv extrémní levicové ideologie na západě kulminuje a přináší celkový úpadek diplomacie, politiky, demokracie a hodnot. Vyhrocení politického boje, tlak na cenzuru a vysoký nárůst polarizace společnosti začíná ovlivňovat dosud převládající politický proud unie tažený progresivními neomarxisty a liberály. 


Po směřování země k návratu do Evropy a po éře politické korektnosti, která vyvrcholila migrační krizí, majdanem na Ukrajině a anexí Krymu se zdá, že začíná neklidné období stagnace, během které světový i domácí vývoj kulminuje ve woke a progresivistickém rozkladu, kdy převládá nejistota, bezcílnost, mediální choas a manipulace. Zdá se, že liberalismus dosáhl svého globálního vrcholu, narazil do pomyslné zdi a dostává se za svůj zenit.

Z dříve svobodomyslných liberálů bojujících proti tmářství, za rovnost, svobodu a lidská práva se tak stali noví autoritáři, kteří ve jménu vyšších hodnot začali rozdělovat lidi na na přátele a nepřátele. Kdysi liberální menšina se stala drtivou většinou a začala zcela ovládat společnost. Liberální způsob myšlení se na západě rozšířil do takové míry, že přerostl v novou ideologii a začal škodil sám sobě. Liberálové usoudili, že proto že jich drtivá většina, jsou předurčeni nejen vládnout, ale i ovládat. Podlehli pocitu falešné morální nadřazenosti, že demokracie může být vlastně pouze liberální, protože liberálů je většina, zatímco ostatní začali považovat za nepřátele. Pro ně se pak začala používat řada nelichotivých nálepek, od populistů, přes dezinformátory, nacionalisty až po ultrakonzervativce, fašisty či dezoláty. Liberálové často uvěřili tomu, že všichni, kdo nesdílejí jejich pohled na svět jsou buď hloupí nebo zmanipulovaní.

Období progresivismu se vyznačuje tím, že z extrémní levice se stala standardní levice a z pravice se stala buď levice nebo pravice, která je chápána jako extrémní pravice. Z liberálů se stali progresivisté a z konzervativců se stali buď liberálové nebo jsou pokládáni za fašisty. Nová generace politiků a jejich voličů posunula západní svět výrazně doleva. Tomuto poblouznění neunikla ani EU, která se stala nástrojem levicových ideologů, kteří prostřednictvím ní mohou provádět své experimenty a utvrzovat svoji moc, což hraničí až s diktaturou (jak je to vidět např. u povinné solidarity). Vůdcové nové doby uvěřili, že ve jménu morálních hodnot mohou diktovat jiným, určovat jejich hodnoty, myšlení i způsob života.

Ideologie levicové neoliberální politiky se začala inspirovat myšlenkami neomarxismu snažícího se zlepšovat svět a znovu začala dělit svět na zlé (bělošské muže) a hodné (barevné, ženy, sexuální menšiny). Nastoupila namísto pragmatismu a stala se základem pro nové společenské symboly a hodnoty, pro sociální inženýrství a jakýsi nový druh pseudonáboženství či neokomunismu jehož základem je diverzita – představa, že když se naruší veškeré vazby (společenské, ekonomické, tradiční, kulturní) tak, že se rozbijí na kousíčky, atomizují se a všechny se pak znovu smíchají dohromady, vznikne nová homogenní masa, která se stane materiálem pro vytvoření nových forem a úplně nové lepší, společnosti. K tomu slouží jako prostředek nejen migranti, ale i lidé LGBT komunity, budování obrazu vnějšího a vnitřního nepřítele či dokonce téma změny klimatu.

Značná část liberální společnosti podlehla kolosální mediální manipulaci, která ji vnutila představu, že člověk má na všechno základní lidské právo, včetně práva na dítě, že existuje více různých pohlaví, že každý má právo si vybrat jaké pohlaví chce, že je fajn změnit identitu a začít nový život, že každý má pohlaví takové jaký má pocit, že manželství může být s kýmkoliv, že existuje více druhů rodin a že čím více různých sexuálních orientací člověk má, tím lépe. A že ten, kdo tomu nerozumí je někdo, kdo se brání pokroku, protože trpí strachem z odlišných lidí. Mladí lidé (kteří jsou hlavní cílovou skupinou manipulátorů) jsou těmito myšlenkami bombardováni ze všech stran od seriozních médií až po své oblíbené influencery, což způsobilo, že za poslední dekádu se počet lidí, kteří se rozhodli procházet tranzicí a změnit svoji pohlavní identitu mnohonásobně zvýšil. Výrazně roste také množství sebevražd, psychických, skutečných genderových poruch a poruch identity, depresí aobav z budoucnosti, jak u nás, v Evropě, tak v USA. 

V mnoha zemích progresivistická politika společnost stále více polarizuje a i dříve konzervativní strany se stále více liberalizují. Proti tomu se však zvedá odpor a lidé se začínají pomalu probouzet, což způsobuje další růst napětí. Úroveň novinářů a zpravodajství klesá a i největší média se někdy stávají žumpou plnou manipulací, ve vleku nové ideologie, která hodně mluví o svobodě a demokracie, ale sama ji popírá ve jménu vyšších morálních hodnot. Zdá se, že mezi liberálními globalisty a zbytkem společnosti zeje hluboká propast a každý žije v nějaké jiné realitě. Nová generace má navíc někdy sklon být silně odtržená od skutečné reality, uzavřená ve vlastním světě té virtuální. Vnímá svět jako počítačovou hru, domnívá že je všechno základní lidské právo, že může mít vše zdarma a ihned, že musí být neustále on line, že si vše může najít na internetu, že jí vše zařídí umělá inteligence a pokud něco z toho nefunguje, psychicky se hroutí. Trpělivost, fyzická práce, schopnost naslouchání a diplomacie jí už moc neříká, protože vše pokládá za zdržování. 

Jakmile odeznívá první šokující pandemie covidu-19, přichází další šok – proxy-válka o Ukrajinu, která se zřejmě, podobně jako válka o Vietnam, protáhne na roky, dokud geopolitický souboj velmocí o dominantní postavení ve světě dostatečně nevychladne nebo naopak neeskaluje do katastrofy, zapojí-li se do něho další státyHlavním národním zájmem USA je uchovat si i v této době s podporou spojenců pozici globální policie a impéria, které ovládá svět, zatímco ale samy se ocitají na pokraji rozvratu a mocenské těžiště se stále více koncentruje v Asii. Západní koalice vedená USA se proto snaží se Rusko izolovat. To na jednu stranu přináší do větší či menší míry požadovaný efekt, oslabuje Rusko, na druhou jsou i kontraproduktivní, protože naopak posiluje schopnosti Ruska se osamostatnit, zvyšuje mu sebevědomí a způsobuje i posilování Číny, která se tak stává hlavním soupeřem Severoatlantické koalice. Zatímco Ukrajina se snaží emancipovat se ve vztahu k Rusku, Rusko, Čína a další země se snaží emancipovat se ve vztahu k USA, které ovládají i globální finanční systém.

Pokračuje federalizace Evropy, kde se z původního VIP klubu nejvyspělejších postupně stává neokomunistický skanzen, panoptikum a výkladní skříň úpadku. Její elity tlačí na vytvoření světové říše dobra, pokroku a lásky, která bude schopná obstát, ale současně dělají vše proto, aby jí potopili a přivedli k rozkladu. Silně polarizované jsou i USA, které se pod náporem migrantů také nachází na trajektorii společenského, kulturního i ekonomického úpadku. Touha vládnoucích elit vytvořit si vlastní odolný a neprůstřelný systém, který by lid mohl co nejméně ovlivňovat neskončila s dobou absolutismu, ale pokračuje i v demokracii. Rozdíl je jen v tom, že méně nápadně a více důmyslně, takže lidé uvěřili, že něco ovlivňují, i když ve skutečnosti jim mnoho prostoru nezbývá. EU dovedla tento systém k dokonalosti. Ačkoliv sdružuje nejvyspělejší demokracie, je její systém nastaven tak, aby se demokracie už dále nemohla rozvíjet, ani prosperovat. Stala se svazkem, který je odsouzen k dlouhé stagnaci, na jejímž úplném konci bude jen její dobrovolný, organizovaný rozklad s návratem od centrálního řízení ke standardním mezinárodním smlouvám či násilný a chaotický rozklad, kterému může předcházet i diktatura.  

EU i některé demokratické země již připravují zákony na omezení svobodného projevu a zvýšení finanční podpory těm neziskovým organizacím, kdo tzv. šíří pravdu. Nové zákony mají i bez rozhodnutí soudu umožnit umlčovat a stíhat ty, kdo oficiální pravdu nešíří, kdo šíří konspirační teorie nebo proruské narativy. To je prezentováno jako obrana demokracie, ale zdá se, že se jedná spíše o krok zpět. Nelze totiž dělit část společnosti na demokratickou a část na nedemokratickou, neboť to samo demokracii popírá. Na tuto rétoriku však naskakují i veřejnoprávní média a novináři, kteří se dříve alespoň snažili budit dojem objektivity a jsou až fanaticky zaujatí obranou demokracie proti jejím nepřátelům, podobně jako se to dělo v minulosti. Stále méně lidí si uvědomuje, že demokracie není diktatura většiny a že boj za demokracii neznamená umlčování opozice, ale naopak dialog, a že ten, kdo má opačný názor není nepřítel a ti, kdo chtějí měnit systém jinak, než chtějí jiní, nejsou antisystémové živly, které je nutné potlačovat.

Světová válka či přechod na digitální měnu může být řešením, jak změnit globální finanční systém, aby se od něj nemohly odtrhnout další země a vyřešit i hrozící kolaps světového hospodářství. Toto období by mohlo být posledním stupněm před zánikem současné podoby světa, kdy se celý stávající světový řad následkem přírodních katastrof, absolutní ztráty hodnoty peněz (a možná i v důsledku geopolitických bojů o moc) zhroutí či zkolabuje sám od sebe. V každém případě jde o období, kdy postupuje deglobalizace a vytváří se nové světové uspořádání.

Je zřejmé, že přirozený řád kapitalismu, ve kterém se stále prohlubuje propast mezi chudými a bohatými, nemůže pokračovat donekonečna a nelze jej nijak zastavit. Dříve či později bude propast tak hluboká, že současný finanční systém zanikne a bude muset být nahrazen novým, aby společnost mohla dále fungovat. Ten bude již výhradně bezhotovostní a digitální finanční příjmy budou z velké části na příděl. Nový řád však bude po skončení tohoto období jen pro přizpůsobivé a nikdo se mu nebude moci vyhnout, aniž by emigroval mimo země napojené na globální digitální otrokářský systém nebo byl bezdomovcem. Nový společenský systém může být nazýván také jako „poslední šance pro lidstvo“ bude-li mít ambici ho zachránit před chaosem a otřesy způsobenými pohromami, až se jednou současný finanční systém zhroutí. 

Technický vývoj v období půjde dále směrem k digitalizaci společnosti a položení základu pro budoucí totalitu a digitální koncentrák ve kterém bude každý pod dohledem. Půjde o druhé období transformace, tentokrát od demokracie a kapitalismu k technokracii, systému, který bude založen na technologiích, prostřednictvím kterých bude vše monitorováno, nebude-li ústavně zakotveno právo být off-line, nemít digitální identitu a používat hotovost. Zatím však půjde jen položení základů budoucí technokratické společnosti, o testování nových technologií, nikdo nebude povinně čipován a hotovost bude v této době ještě stále (alespoň paralelně) v oběhu – půjde však zřejmě o závěrečné období svobody a demokracie tak, jak ji známe nyní. Ani digitální identita nebudou zatím povinná, ale lidé k ní budou nepřímo donucováni a bude přibývat věcí, které bez ní či bez aplikace nepůjdou vyřídit nebo ano, ale lidé přijdou o výhody, slevy a bonusy a budou záměrně znevýhodňováni.

Zdá se, že lidstvo dosáhlo vrcholu svého evolučního vývoje a dostalo se za svůj zenit – zatímco technicky se nadále rychle rozvíjí (vše je smart – chytré), duchovně naopak degeneruje a hloupne. Nejenže je vše smart, ale i deep, takže svět ovládá nejen deep state, ale i deep fake. Umělá inteligence stále více přemýšlí i pracuje za člověka, ale ten se za ní může i schovávat a zneužívat jí k manipulaci jiných. Svět je ve stádiu očekávání velkého duchovního probuzení, které v novém věku lidstva přijde, ale nikdo nedokáže říct, zda půjde o klidný a postupný vývoj nebo spíše o katastrofu a násilné vytržení z hlubokého spánku. Prozatím pokračuje rozpad starého světa a tradičních hodnot, proměna západní společnosti směrem k individualismu a relativismu, transformace k elitářské digitální technokracii, ve které budou občané postupně, potichu a nenápadně zbavováni svých práv (v případě, že nedojde k nějaké velké katastrofě, která by mohla vše razantně urychlit). To vše s argumentem výhod, rozvoje, nutnosti, ekologičnosti, zdraví, rovných práv, bezpečnosti, praktičnosti…

Reálně hrozí, že všeobecná lhostejnost a tyto argumenty budou převažovat nad otázkou skutečných základních lidských práv, jako je svoboda pohybu a slova, právo na soukromí, právo na dezinformace, právo na to znát své předky, možnost být vždy off-line či možnost používat hotovost a prokazovat se neelektronickými doklady bez sankcí a znevýhodňování. Papírové peníze a veškeré doklady budou totiž pouze v elektronické podobě, identita každého člověka (včetně jeho DNA) bude pouze elektronická, uložená v neuronové síti. Svoboda a soukromí budou pouze teoretické. Ve skutečnosti prakticky nebudou v digitální totalitě a technokracii existovat či budou moci být kdykoliv omezeny, přerušeny či zrušeny – podle potřeb elity ovládající finanční a bezpečnostní identifikační systém (viz tzv. L.U.C.I.D.).

Česká republika se nalézá v období progresivismu ve fázi stagnace, když se z nadějného ekonomického tygra východní Evropy stal bezradně přešlapující lenochod uzavřený ve svém výběhu, která dělá jeden krok dopředu a dva dozadu. Nemá žádný cíl, směr, neví jakoby kudy kam. Navenek působí moderně, ale uvnitř budí dojem rozprodané země s loutkovou vládou, částečně ve vlastnictví zahraničních firem, o které rozhodují korporace a nadnárodní soukromé organizace. Působí jako země do jisté míry stále jako montovna, levná pracovní síla, země neschopná se dostatečně rychle a kvalitně dopravně (ale např. také kulturně) propojit s okolními zeměmi.

Zůstává také vůči svým nejbližším sousedům relativně uzavřenou zemí, která s nimi není schopná ani po 30 letech vybudovat nadstandardní vztahy (s výjimkou Slovenska či místní přeshraniční spolupráce). Také potenciál formátu V4 (do kterého by mohlo patřit i Rakousko či Slovinsko a Chorvatsko) zůstává zcela nevyužit v důsledku příliš silné orientace na EU, globální politiku a zájmy velmocí. (Zatímco se ČR silně orientuje na vazbu se Slovenskem, požadavek o vstup Rakouska do V4 byl ze strany ČR z nepochopitelných důvodů odmítnut a mnozí čeští politici by nejraději celý formát V4 zrušili). Také přímé, rychlé železniční a dálniční spojení s městy za hranicemi (s výjimkou Slovenska) je doslova tragické, dálnic a rychlíkových tratí vedoucích přes hranice je velmi málo.


2022

Zemi postihuje druhá největší inflace od dob samostatné ČR a s ní extrémně rostou i ceny, které už během tří měsíců na přelomu a začátku roku stouply až o 25% (a nadále rostou), zejména u základních komodit – energií, bydlení, pohonných hmot a potravin. Některé nejdůležitější položky však zdražují až o několik stovek % – několikanásobně. ČR se tak ocitá na evropské špičce v poměru cen a platů.

Evropa se ocitá na pokraji hluboké energetické krize ve které má. Česká republika 6. nejvyšší cenou elektrické energie v celé Evropě a v přepočtu na výši průměrné mzdy zaujímá dokonce 1. místo. Eurostat zveřejňuje srovnání meziročního růstu cen energií v jednotlivých zemích a v ČR je nárůst po Rumunsku druhý nejvyšší. Vláda se hájí tím, že jde buď o dezinformace, chybné výpočty nebo tím, že za ně může Putin či Babiš. Výrobci elektřiny naopak hlásí absolutně rekordní zisky.

Přes úsporná opatření a zmrazení platů „obyčejným lidem“ se u 60 000 úředníků EU jako každý rok zvyšují mzdy o inflaci. Zatímco politici, úředníci a spolupracovníci EU mají jistotu, že ani při rekordní inflaci se jejich standard nikdy nemůže snížit, pro ostatní to většinou neplatí. Ti jsou nabádání k úsporám a šetření.

Česká republika má ze všech zemí v Evropě nejméně dostupné vlastní bydlení. V následujícím roce postoupila jen na předposlední místo.

Během pandemie covidu a po ní se výrazně zvyšuje množství dětského porna, které děti dobrovolně posílají na seznamkách, sociálních sítích, webech či aplikacích za úplatu i zdarma cizím lidem. Jde až o stovky milionů porno fotek a videí odeslaných celosvětové po síti.

Genderoví ideologové a aktivisté se snaží prosadit, aby transgender ženy (muži předělaní nebo upravení na ženy) byly pokládány za „pravé“ ženy a ve sportovních disciplínách jsou řazeny do kategoriích žen, kde se stávají šampiónkami.

Prestižní soutěž Miss Universe kupuje bohatý thajský transgender aktivista a podnikatel Čakrapong Čakradžutatchip, který se nechal předělat na ženu.

Ruské požadavky na vyhlášení neutrality Ukrajiny v reakci na možné rozšiřování NATO nejsou akceptovány a tak začíná preventivní invaze Ruska na Ukrajinu. Mezi Evropou a Ruskem vyrostla železná opona, všechny kontakty prakticky ustaly, včetně přerušení dopravního spojení a zákazu cest politiků.

Střední Evropu zaplavuje vlna milionů uprchlíků z Ukrajiny, včetně velkého množství žadatelů o dávky těch, kdo vůbec nežijí v oblastech zasažených válkou a nejsou nijak postiženi. Ekonomické migranty a uprchlíky však nelze rozlišovat a tak stačí čestné prohlášení a pomoc je poskytována všem. To výrazně zatěžuje státní rozpočet, jehož bilance se stále více propadá do mínusu.

Některé země ve východní Evropě zachvacuje rusofobie a hysterie. V ČR dochází k výrazné militarizaci politické scény. Ke slovu znovu přichází cenzura, které omezuje právo na nezávislé informace a na svobodu slova, i bez rozhodnutí soudu. Neakceptovatelný názor je kvalifikován jako trestný čin, za který hrozí vězení. Sílí snaha médií za každou cenu najít ty, kdo se „pokoušejí o státní převrat“. Jako nepřítel demokracie je často označen kdokoliv, kdo má odlišný názor či je politickým oponentem.

Čeština oprašuje dříve téměř nepoužívá slova jako „dezinformátor“ či „falešný narativ„. Začínají se však používat často v souvislosti s jakýmikoli názory, se kterými nesouhlasíme a pro boj s protivníky.

Papež oznamuje zásadní reformu církve, podle které mohou všechny církevní úřady, včetně nejvyšších, zastávat a vést laici – tedy kdokoliv, kdo se považuje za katolíka, včetně žen. Dříve mohly tyto funkce zastávat pouze kardinálové (nejvyšší duchovní). Papež se tak snaží zbavit církev odpovědnosti, bojovat s byrokracií a sexuálním zneužíváním ze strany duchovních.

Novou hlavou české katolické církve se stává Jan Graubner a končí tak několikaleté okopávání kotníků arcibiskupa Dominika Duky mediálně protežovaným knězem Tomášem Halíkem.

EU přijímá nová pravidla pro regulaci svobody slova na internetu, která ukládají velkým platformám rozsáhlejší odpovědnost za šířený obsah, „který sice není nezákonný, ale je škodlivý.“ Navrhuje také sledování všech soukromých konverzací chatovacích služeb, včetně dešifrování šifrovaných konverzací s odkazem boje proti dětské pornografii a dezinformacím.

Nejen Evropu zasahuje v létě velká vlna veder, lesy hoří napříč kontinentem. V Českém Švýcarsku zuří největší požár v novodobé historii země. Extrémní vedra, rozsáhlé požáry a tající ledovce se již stávají pravidelnou součástí letní sezóny a v místech, kde bývávalo i v tomto období dříve chladněji. Hovoří se o tom, že Evropa znovu zažívá největší sucho za posledních 500 let – v důsledku veder umírá přes 15 000 lidí. USA a Kanadu postihují v zimě zase extrémní mrazy.

Ani po sedmi letech od migrační krize není zabezpečen schengenský prostor a znovu extrémně rostou počty zadržených migrantů a převaděčů, stejně jako i těch, kteří nejsou zadrženi a prchají za lepším životem do západní Evropy, zejména Německa. Schengenský prostor, ač nefunguje, se však přesto rozšiřuje. Krize sílí také v USA, New York se pod návalem migrantů ocitá na pokraji kolapsu.

Koncem listopadu je dán k dispozici čet s umělou inteligencí (první veřejný četbot zdarma), který umí být interaktivní, odpovídat na dotazy, rychle vyhledávat v uložených textech potřebné informace a formulovat je do vět (odpovědí na dotaz). I když nástroj není 100% spolehlivý, mluví se o velké evoluci. Umělá inteligence se rychle zdokonaluje nejen jako čet, ale začíná nahrazovat práci člověka v různých oborech.

Po ústupu covidové krize začíná společenské dění ovlivňovat nová tzv. rozněžnělá generace sněhových vloček, která odkojená politickou korektností má někdy sklon k extrémní přecitlivělosti a vidět často věci jako urážlivé a nekorektní.

Na světové hudební scéně se prosazuje napříč světovými jazyky nová, výrazně změkčilejší výslovnost – neostré T jako TS a S (jazyk hluboko mezi zuby), alternativně vokály jsou velmi uzavřené. Trend rozněžnělé, šišlavé výslovnosti je patrný v italštině, němčině, francouzštině i angličtině a také u některých českých raperů.

Světová populace dosahuje již neuvěřitelných 8 miliard lidí – za posledních 20 let tak narostla o dvě miliardy. Do limitu udržitelnosti, jehož překročení by znamenalo zhroucení globálního systému zbývají už jen další dvě miliardy. Přestože růst již zpomaluje, i nadále je velmi výrazný. Týká se to však zejména Asie a Afriky, méně Ameriky. Původní obyvatelé ostatních částí světa naopak mizí a tamní populace se nahrazována migranty z přelidněných a chudých zemí. Týká se to zejména Evropy, Ruska či Severní Ameriky. Zatímco žlutá, černá a hnědá rasa se rychle reprodukuje, červená a bílá stagnuje nebo ustupuje.


2023

Stát sice ruší povinnou EET, avšak zavádí pro OSVČ a vlastníky bytů povinnost mít datovou schránku a komunikovat se státem on line. I když došlo ke zrušení EET, pokles cen to nezpůsobilo.

Německo předstihlo Japonsko a stalo se tak 3. nejsilnější ekonomikou na světě. Obě země však hospodářsky stagnují.

Vstupuje v platnost směrnice EU DAC7 podle které jsou povinny všechny aukční servery a on line tržiště hlásit státní správě objem prodejů všech inzerentů a prodejců, podle které ten, kdo uskuteční více než 30 obchodů ročně nebo prodá zboží za více než 2 000 EUR ročně, nen považován za drobného soukromého prodejce a je povinen z příjmů z prodeje odvádět daně.

Inflace se i tento rok stále drží na rekordní úrovni (je 3. nejvyšší v Evropě a o více, než 10% vyšší, než v eurozóně), Česká Koruna neposkytuje žádnou ochranu proti inflaci, která klesá jen pomalu. Úřady práce kolabují pod náporem žadatelů o dávky, potravinové banky se rychle vyprazdňují. Místo snížení inflace, která by zabránila vysokým cenám a valorizaci penzí, vláda rozhoduje o výrazném snížení růstu důchodů, zvyšování daní a odvodů. Neschopnost vlády mají finančně sanovat občané – zejména ti, kdo mají nejméně.

Cena elektrické energie se tento rok stabilizovala a dál již výrazně neklesá. Zůstává však dvojnásobná ve srovnání s dobou před energetickou krizí a válkou na Ukrajině. Zatímco však jinde se zdražilo jen asi o 15% a u nás zvýšily ceny ve srovnání z dobou před covidem o 60%. Důvodem dvojnásobné ceny je rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů, která je mnohem dražší, než energie z fosilních paliv. ČR však umí energii vyrobit z jádra mnohem levněji, než za kolik jí v rámci ekologické solidarity zpětně nakupuje a prodává vlastním občanům.

Slovníky obohacují nová slova – nebinární lidé a tranzice (změna pohlaví). Z tranzice se stává v kultuře woke jakési nové náboženství a nástroj nové ideologie. Možnost tranzice se v některých západních zemích stává stále oblíbenější módou a populární možností jak začít se změněnou identitou úplně nový život.

V nizozemské i portugalské soutěži Miss zvítězila tzv. transgender žena (muž předělaný na ženu). Je to poprvé na světě a 11 let poté, co se soutěže Miss Universe mohou účastnit muženy (tzv. nebinární osoby) a muži předělaní na ženy (transženy). Není však jasné, stojí-li za vítězstvím krása nebo to, že jde o původně o muže.

EU schvaluje již čtvrtý druh hmyzu, který může být používán v potravinách a první české hmyzí farmy již mají licenci na produkci hmyzu a jeho larev pro potravinářské účely či na zpracování hmyzu. Celková produce jen zatím jen v jednotkách tun hmyzu. Snahou je, aby EU přešla v následujících letech postupně ze živočišné na hmyzí stravu a mohly být redukovány chovy zvířat, jejichž výfukové plyny údajně znečišťují ovzduší. Proti používání červů při výrobě potravin se však zvedá odpor.

Přední východ zasahuje neobvykle silné zemětřesení, které postihlo oblast větší, než Česká republika. Vyžádalo si desítky tisíc životů a nedozírné materiální škody, jejichž rozsah se téměř vyrovnal materiálním škodám války na Ukrajině. Na rozdíl od pomoci Ukrajině je však finanční pomoc západu jen symbolická, ani se nemluví o žádném plánu na obnovu Turecka a Sýrie tak, jako v případě Ukrajiny.

Bývalý premiér Andrej Babiš je v politicky motivovaném soudním procesu v kauze dotačního podvodu zproštěn viny, avšak poptávka po jeho odsouzení ze strany vládní koalice, novinářů a veřejnoprávních médií nekončí. Jimi je chápán jako zlo a ohrožení pro liberální demokracii. Není však jasné, do jaké míry jde skutečně o střet zájmů a ohrožení demokracie, a do jaké míry spíše o ohrožení mainstreamu, elit a jejich zájmů.

Absurditou prezidentských voleb se stává strašení Babiše vs. strašení Babišem, ve kterých je kampaň plná hysterie a strašení Ruskem a Babišem. Vláda straší lidi, že když Ukrajina neporazí Rusko, hrozí, že Rusku naroste chuť a provede invazi i na naše území. Babiš zase straší, že generál přispěje k eskalaci války tak, že bude i na našem území. Program antibabiš, kvůli kterému se ve volbách do sněmovny účelově spojilo pět stran do národní fronty, pokračuje nadále i ve třetích přímých prezidentských volbách, ve kterých má za každou cenu vyhrát kdokoliv, kdo porazí Babiše.

Novým prezidentem se stává generál Petr Pavel. Jeho inaugurace je neobvykle pompézní a připomíná spíše korunovaci krále světové monarchie, než běžný úřednický ceremoniál parlamentní republiky.

Matriky v ČR nemají nadále u dětí stejnopohlavních párů povinnost zapisovat jejich biologické rodiče (matku a otce) – místo toho se bude uvádět pouze rodič 1 a rodič 2, i když půjde pouze o osvojitele. Stát tak zbavuje občany práva znát svojí matku, otce a své předky, která nadále nebude možné dohledat.

Zahraniční dluh ČR rapidně roste a schodek státního rozpočtu se za jediný rok zvýšil o rekordních 110 miliard. Ačkoli v tomuto nárůstu došlo až za vlády Petra Fialy, vláda se stále vymlouvá na předchozí vládu Andreje Babiše. Vláda přesto rozhodla o masivních investicích do armády, které tak dosahují rekordní úrovně přes 80 mld. Kč (několikrát více, než kolik stál Covid-19).

Vláda uzavírá smlouvu na nákup letadel F-35bojových vozidel za 60 miliard a plánuje i servisní smlouvu za desítky miliard  – hlubokému deficitu státního rozpočtu navzdory a také obrannou dohodu s USA, kterou posiluje své vazalské postavení vůči supervelmoci pod fiktivní hrozbou ruské invaze, která ve skutečnosti nehrozí (avšak v důsledku záměrné eskalace konfliktu s Ruskem ji nelze vyloučit).

Slovenská veřejnoprávní média ruší tradiční koncesionářské poplatky, po Švédsku, Španělsku a Maďarsku tak přechází na jejich financování ze státního rozpočtu. Také Velká Británie zvažuje že se přidá k zemím, které poplatky zrušily. ČR naopak připravuje výrazné zvýšení těchto povinných poplatků, v rámci povinné televizní a rozhlasové solidarity.

Německá vláda ve snaze vyjít vstříc požadavkům progresivistů rozhodla, že pohlaví si bude moci každý úředně měnit podle toho jak se cítí, nejvýše však jednou za rok, aby měl každý čas na zvážení. Pravidelná změna pohlaví jednou za rok bude možná i pro děti. Součástí zákona je i možná změna jména či nahrazení slova matka či otec neutrálním slovem „rodič“.

Německé školky po nátlaku genderových aktivistů a progresivistů zavádějí tzv. chráněné intimní místnosti, kde mohou nahé děti navzájem zkoumat svá těla a zjišťovat své sexuální potřeby.

ČR se stala druhou nejlépe pokrytou zemí signálem evropského systému DAB rádia, zatímco Amerika zůstává věrná digitálnímu HD rádiu jehož signál má větší dosah a umožňuje od 90. let vysílat na FM v CD kvalitě a na středních vlnách AM ve stereo zvuku. Největší nabídka DAB stanic je v Praze a okolí.

V ČR vychází překlad neomarxistky a feministky Sophie Lewisové „Zrušte rodinu“ ve které se zamýšlí nad potřebou nahrazení tradičních rodin komunitami a volnými vztahy. Vydání knihy sponzoruje několik významných organizací, včetně ministerstva kultury ČR, i když oficiálně česká vláda rodinu podporuje. Veřejnoprávní média sice o skandálu mlčí, ale informaci přinesla také TV Prima.

Vnitřní tlak ze strany homosexuálních a liberálních kněží na reformu církve sílí a proto papež schvaluje možnost žehnání homosexuálním párům. Za to sklízí chválu liberálů, avšak konzervativní biskupové se staví proti. V reakci na to papež začíná ze svých funkcí odvolávat některé konzervativní biskupy, zatímco všichni afričtí biskupové se postavili proti papežovi.

Napětí mezi Izraelci a hnutím Hamás (potažmo Palestinci) se od dob založení Izraele znovu stupňuje a arabští bojovníci podnikají masivní invazi do Izraele nemohouce se smířit s rozdělením Palestiny na mnohými neuznaný arabský stát a naopak všeobecně uznávaný židovský stát. Západní země většinou arabský stát neuznaly z politických důvodů a z obav poškození vztahů s Izraelem, takže napětí pokračuje. De jure je tak Izrael od roku 1948 uměle vytvořeným nástupnickým státem celé Palestiny, i když de facto mají oblasti obývané Palestinci (Gaza pod vládou Hamásu, západ od Jordánu pod vládou Fatahu) podle dohody z roku 1993 správní autonomii, kterou Izrael nemá pod kontrolou.

Britský premiér Rishi Sunak způsobil velké pozdvižení, když hovořil o genderové ideologii a o tom, že existují jen dvě pohlaví. Za to si vysloužil kritiku, že je homofob a transfob a že nic takového jako genderová ideologie neexistuje.

Strana evropských socialistů pozastavila členství slovenským stranám Směr-sociální demokracie a Hlas-sociální demokracie. Hlavním důvodem má být negativní postoj k migraci a prosazování tradičních hodnot v důsledku čehož tyto strany „nemají místo v progresivní rodině, protože nejsou kompatibilní s progresivními hodnotami.“

Objevují se stále častěji případy neoprávněného prolamování bankovního tajemství a blokování bankovních účtů společensky a politicky nepohodlným osobám. Na základě nového trendu také vláda ČR připravuje možnost prolamování bankovního tajemství státními úředníky, nahlížení do bankovních účtů lidí, sledování jejich příjmů a zůstatků na účtech, včetně těch na bankovních účtech rodinných příslušníků a souvisejících osob.

Česko zůstává rekordmanem nejen v cenách potravin, nemovitostí či energií, ale i v cenách mobilního internetu. Umístilo se na 193. místě z 237 zemí světa. Zatímco v Polsku (které je 27.) stojí GB dat 8 Kč, u nás je to neuvěřitelných 70 Kč.

EU přijala migrační reformu s povinnou solidaritou, která se bude týkat umísťování migrantů v jednotlivých zemích nebo povinné finanční podpory – za každého odmítnutého migranta se bude moci stát vykoupit částkou 450 000 Kč.

ČR poslala Ukrajině podle TV CNN vojenskou pomoc v hodnotě 26,8 miliard Kč a stala se tak 11. zemí světa, která poskytla nejvíce vojenské techniky, což je vzhledem k její velikosti i finančním možnostem rekordní množství.

Ačkoliv si vláda v zahraniční politice celkově vede velmi dobře, v domácí politice zcela selhává. Popularita českého premiéra Petra Fialy je ve sledovaných zemích na historickém minimu. Podporuje ho jen 18% obyvatel a jeho kabinet je vedle vlády bývalého premiére Petra Nečase označován jako vůbec nejhorší v historii. V důsledku strachu z Babiše však parta amatérů drží zuby nehty pevně pohromadě a spoléhá na to.

Vláda přezdívaná jako „demoliční“ symbolicky v pátek 13. října schvaluje bezprecedentní daňový balíček, který znamená nejvyšší zdanění občanů a firem v historii ČR tím, že zvyšuje všechny přímé daně. Není však jasné, do jaké míry to republiku zachrání od úpadku a do jaké míry to naopak zadusí její růst a způsobí ztrátu konkurenceschopnosti, vzhledem k tomu, že okolní země s ještě vyšší dluhem dělají pravý opak, podporují podniky i zaměstnance a snaží se aktivně bránit zvyšování cen.

Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák v politicky motivovaném procesu rozhodl o odvolání děkana národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka na základě toho, že jeho osobní a politické názory a postoje „nedělaly dobré jméno fakultě“ a nebyly v souladu s politikou české vlády, ani směrnicemi EU.

Česká republika zažila v tomto roce nejhlubší ekonomický propad ze všech zemí v Evropě a dostala se do mínusu. Reálný průměrný plat je u nás o 11,9% nižší než před rokem 2020.

Koncem roku došlo k jednomu z nejhorších teroristických útoků jednotlivce. Jeho střelba na Filosofické fakultě v Praze si vyžádala několik usmrcených a zraněných. Motiv pachatele zůstává utajen, neboť by údajně mohl vést k inspiraci pro další a také proto, že prý není dobré, aby veřejnost měla „příliš mnoho informací“.

Klimatologové oznamují, že tento rok byl nejen celosvětově nejteplejším od začátku měření, ale vůbec v celé historii lidstva. Přírodní pohromy (požáry, povodně, tornáda, hurikány, zemětřesení) způsobené extrémními výkyvy počasí v důsledku přirozených změn klimatu či jeho umělé modifikace se stávají pravidelnou každoroční událostí.


2024

Vstupuje v platnost daňový balíček, který znamená nejvyšší zdanění občanů a firem v historii ČR tím, že zvyšuje všechny přímé daně. Cílem balíčku je vytěžení 150 miliard Korun z kapes občanů a firem do roku 2025 a částečné vyrovnání státního rozpočtu. Vláda se rozhodla odměnit se tučnými bonusy za tvrdou práci na úsporných opatřeních.

Vláda schválila největší zakázku v historii armády – nákup 24 stíhaček F-35 za 150 miliard Korun, stejnou částku, kterou by přinést daňový balíček. (Jde o podobnou cenu, za kolik bude postavena jedna dálková trať vysokorychlostní železnice). Opozice namítá, že pronájem stávajících Gripenů by vyšel jen na 1,7 mld. ročně.

Parlament EU schválil těsnou většinou další krok k federalizaci EU, který znamená zrušení posledních zbytků národní suverenity a týká se také zrušení práva veta. Federalizace unie, zrušení suverenity států a maximální omezení vlivu občanů na politiku má zajistit větší akceschopnost svazu.

ČR se poprvé připojila k experimentálnímu kvantovému počítači IBM. Stalo se tak opět na fakultě ČVUT stejně jako před 32 lety při prvním připojení k internetu digitálních počítačů. I když kvantové počítače jsou zatím velmi primitivní, předpokládá se, že mají potenciál stát se jednou mnohem výkonnějšími stroji, než jsou digitální počítače.

Vláda v tichosti schválila pravomoc státních úředníků prolamovat bankovní tajemství a nahlížet občanům do jejich bankovních účtů. Tím že byl návrh přijat jako pozměňovací, omezila jeho publicitu a obešla úřad na ochranu osobních údajů.

Vláda jmenovala speciálního zmocněnce pro Ukrajinu a zapojuje až 150 českých firem do obnovy na Ukrajiny. Jde o programy ministerstva průmyslu a obchodu, které pomoc financují z peněz ušetřených díky zvýšení všech daní v daňovém balíčku.

Mezinárodní soud v nizozemském Haagu odmítl návrh Ukrajiny, aby označil Rusko za agresora a konflikt s Ruskem za válku.

Francie je první zemí která právo na vraždu nenarozených dětí vepsala do ústavy. Plánuje se, že v budoucnu by se mělo stát jedním ze základních lidských práv EU a každý stát, který by toto právo porušoval by mohl být trestán. Hovoří se také o eutanázii jako o základním lidském právu.

V ČR vlivem migrace z Ukrajiny i dalších třetích zemí rekordně přibývá případů již dávno u nás vymýcených nemocí jako je tuberkulóza, černý kašel, příušnice, zarděnky či záškrt.

ČR sleduje trend ve které Evropa vymírá a její obyvatelstvo nahrazují migranti. I když se počet obyvatel zvyšuje a dosáhl již 10,9 milionů, je to jen díky cizincům. V Praze tvoří cizinci dokonce již téměř 20% obyvatel. V Londýně 60%, z toho značné množství muslimů. V zemích EU má největší podíl registrovaných migrantů Švédsko – 20% obyvatel, Německo 18%, Španělsko, Holandsko a Francie kolem 10-13%. Počty neregistrovaných nejsou známé.

Vláda neustále řeší Ukrajinu, boj s opozicí a to co se děje na Slovensku, avšak nezbývají jí už síly, čas ani peníze na řešení domácích problémů. Dochází stále častěji k osobním půtkám, k vážné roztržce mezi ČR a SR i k opakovaných demonstracím zemědělců.

Slovenské prezidentské volby se navzdory malému významu této země těší mimořádnému zájmu českých médií, který je srovnatelný jen s volbami v USA. Ukazuje se, že nespokojenost s liberální politikou je zde už příliš velká a proto v nich vítězí pragmatik Peter Pellegrini nad liberálem Ivanem Korčokem. Naproti tomu v ČR stále drží většinu liberálové, jak v osobě prezidenta, vlády, tak i senátu.

Západ ustrnul v představě, že jen silová porážka Ruska je řešením a není schopen překročit tento myšlenkový horizont – v podstatě se tím jak ukončil dialog s Ruskem úplně zasekl. Snaží se koupit pro Ukrajinu další čas a hrozí se toho co bude, pokud to nevyjde. Ze zoufalství tak hrozí útokem Ruska na NATO, který ve skutečnosti vůbec nehrozí, nedojde-li k eskalaci. Západ zůstává ve stavu schizofrenie – Rusko podceňuje jako slabé a zaostalé, ale současně hrozí jeho silou.

Vláda ČR pořádá hon na opozici s cílem donutit jí přijmout usnesení, že největším bezpečnostním rizikem je Rusko. Ve skutečnosti to ale naopak mohou spíše být někteří členové aliance, které by mohly do války zavléct sebe i další země.

EP schválil (Pro)migrační pakt, který kvóty nahrazuje novým systémem offset, čímž jim dává nový název a změkčuje je tím, že migranty nepřerozděluje přímo a je možné se z něho vykoupit. ČR má však vzhledem k přijetí velkého množství uprchlíků z Ukrajiny dočasnou výjimku. Ministr Rakušan vyjádřil tomuto paktu podporu, protože prý povinná solidarita je správná a nutná.

Progresivní liberálové prosadili zákon, který v Německu povoluje okamžitou a bezpodmínečnou změnu pohlaví – stačí ji pouze nahlásit na úřadě a současně změnit i jméno. Počet změn bude neomezený, ale v časovém intervalu pouze jednou za rok. Zpochybňování identity a orientace lidí kteří se pro změnu rozhodnou může být posuzováno jako trestný čin.

Ústavní soud ČR rozhodl, že ke změně pohlaví bude stačit posudek lékaře a nebude nutná operace.