Dědičný hřích

Mnoho lidí se ptá, co je vlastně dědičný hřích. Odpověď je ale velmi jednoduchá – je to sklon ke hříchu, sklon ke zlu. Jinými slovy – pro uši moderního člověka – genetické zatížení, které v sobě máme od svých předků. Netýká se to tedy samozřejmě více nebo méně jen sklonu ke zlu, ale třeba i riziku onemocnění nebo postižení. Dědičný hřích je takové prokletí lidstva, důsledek pádu první lidí a všech dalších, kteří se k nim přidali – tedy i nás. Působení zákonu karmy (i když nefunguje tak mechanicky, jak si někteří představují), je už jen důsledkem dědičného hříchu. Dědičný hřích sám o sobě hřích není – je to pouze naše neblahé dědictví, které si s sebou neseme. Je to pouze předpoklad a (zpravidla genetická) dispozice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *