Dánsko uvalí na své zemědělce uhlíkovou daň

Dánsko je jedna z nejbohatších zemí světa. Dánové mají tolik peněz, že možná ani výrazné zdražení zemědělských a živočišných produktů je nijak znatelně nezasáhne. V našich podmínkách je to ale nemyslitelné, pokud by se celá EU vydala pod tlakem zelených pomatenců uvalit „uhlíkovou“ daň na všechno možné. Nechcete si kupovat drahé ekologické produkty a stále dáváte přednost těm levným, jejíž výroba zanechává uhlíkovou stopu? Pak za to zaplatíte. Ty levné vám totiž zdražíme tak, že budou stejně drahé nebo ještě dražší, než ty levné. A na neekologická paliva také uvalíme uhlíkovou daň. My vás už převychováme.

Krásný, zelený ekologický svět je bohulibá myšlenka – ale má dvě obrovské vady. Pro většinu lidí je finančně nedostupný. A těžko jim ideologové budou vysvětlovat, aby v zájmu záchrany planety upadli do chudoby, chodili pěšky a jedli červy, zatímco oni si nadále budou vozit zadky v autech a jíst stejky. Ze svých poslaneckých europlatů na to mají našetřeno už na desítky let dopředu. Tak proč by lidem nevnucovali své představy a čistém světě?

Druhu vadou je, že Evropa svět zachránit stejně nemůže, protože se podílí na globálním znečištění jen malým zlomkem. Cena za to je však obrovská – zchudnutí Evropanů, ať už jako přímý nebo nepřímý důsledek v důsledku ztráty konkurenceschopnosti a ekonomického úpadku Evropy. Zelená dohoda potřebuje tedy více rozumu – méně revoluce a více evoluce. Ekologie je jistě nutná a potřebná, ale nemůže se stát ideologií a sloužit jako nástroj pro nějaký třídní boj. To jen nová forma „diktatury proletariátu“. Žádná zelená dohoda, ale zelený diktát.