Ďábel není konspirační teorie

175

Často se dnes mluví o konfliktu tradičních a liberálních hodnot, o krizi hodnot, o krizi tradic… Mnohokrát jsem mluvil o tom, že je tu jakási nová ideologie korektnosti, která se snaží tradiční hodnoty nahradit. Nesmí to být ovšem chápáno pouze ve smyslu konspirativním, jakože tu existuje nějaká temná síla, která se snaží lidi přeprogramovat na nové hodnoty, jakási propaganda. To je pravda jen z části. Pochopitelně, Satan je bytost inteligentní a reálná, každý věřící ví, že to není nějaká konspirace, ale realita. Nemůžeme ale všechno svádět jen na něj. Příčinou mnoha zla je totiž i sám člověk. Člověk není jen bytost manipulovaná, ale i manipulátor. I manipulátor nevědomý – ba dokonce manipulátor v dobré víře. Lidé, kteří nemají jasno v hodnotách často usilují o dobro, i když dělají zlo. Nikoli Satan nebo nějaká propaganda. Toto si myslím, že je dnešní největší problém.

Sofistikovaný globální socialismus

Dnešní fašismus, nebo chcete-li globální socialismus, to není ten někdejší fašismus a národní socialismus, jak si ho pamatujeme ze 30. a 40. let a který právem pokládáme za jednu z největších zrůdnost historie. Je to mnohem větší a mocnější mašinérie, skutečná globální mafie. Je to fašismus a socialismus na nejvyšší – nejpropracovanější a nejdokonalejší úrovni. Sofistikovaný, používající jako zbraně nástroje, které používají ti, kterým jde o skutečné dobro. Jsou to mistři klamu.

My už ale dávno víme, že ďábel, to není nějaká zrůda či démon, ze kterého jde strach. Má mnoho podob. Nejvíce používanými jsou podoby laskavé, zdánlivě bohulibé, bojující za spravedlnost, jednotu, solidaritu, pokrok, humanismus, světový mír… Ďábel ze všeho nejraději používá slovník andělů a maskuje se jako anděl. Je to však ten, kdo působí rozdělení, rozkol, chaos – ten, kdo přináší peklo. Ne hned – až potom, co se mu podaří na svoji stranu získat co nejvíce nic netušících duší s popletenou myslí či dobře vymytým mozkem.

Teprve, až se mu to podaří, odhazuje svoji masku a ukazuje svoji pravou tvář. Jak nám ukazují znamení času, je zřejmé, že dnes žijeme v době, kdy boj o každou duši nabírá na síle. Možná ďábel ví, že už mu mnoho času nezbývá. Zdá se, že žijeme v době, kdy se každý bude moci ještě naposledy rozhodnout o svém osudu, než skončí postmoderní svět a začne Nový věk.

Falešný spasitel

Ze všech sil se bude snažit o to, aby přesvědčil lidstvo o tom, že on je ten, kdo spasí svět. Předtím však musí vyvolat dostatečně velkou globální krizi, aby lidé hynuly strachy a přáli si zavedení pořádku a bezpečí. Rozuměj – nového pořádku.
Takového, kdy člověk proto, aby získal prosperitu, jistotu a bezpečí bude ochoten svůj život odevzdat do jeho rukou a vzdát se své svobodné vůle, protože uvěří, že ten, komu se svěří jen jeho spasitel.

Ďáběl se snaží ovládnout všechny mocenské špičky, elity a organizace. Působí jak skrze nadnárodní a mezinárodní společenství, stínové vlády, okultní lóže, tak ilumináty a ty, kteří jsou pouhými pěšáky či nevědomými vykonavateli jeho vůle. Jeho cíle je dokonale se infiltrovat do všech společností lidí na Zemi. Nikdy k tomu neměl takové možnosti jako dnes – v době globalizace a nejmodernějších komunikačních technologií.

Ďábel – to není konspirační teorie. Ďábel existuje. Je to Antikrist. Pochopitelně, chce, aby lidé věřili tomu, že neexistuje nebo je jen konspirací či legendou. Jenže on je skutečný. Byť neviditelný a působící z temné strany paralelního nehmotného světa. Ďábel říká člověku – když ve mě budeš věřit, budeš myslet negativně a negativní myšlení je špatné. A kolik lidí mu na to skočilo!

Dnes se mnoho mluví o Novém světovém řádu, ale málokdo si uvědomuje, kdo za tím skutečně stojí.  Není projekt lidí. Stojí z za ním roboti a nelidské bytosti, které ovládá a které už dávno ztratily ducha. Kdyby mezi lidmi nebyli kolaboranti a ti, kteří uvěřili tomu, že si mohou podmanit svět – jak jim nakukal – nikdy by svět nemusel projít takovou destrukcí, která ho čeká.

Příchod Nového věku nelze zastavit

Tak, jako Kristus už předem věděl, že ho Jidáš zradí, věděl také to, co nás v budoucnosti čeká. Totiž to že se najdou zrádci, kteří přivedou svět do katastrofy. Ani největší apokalypsa však nemůže zabránit tomu, aby zabránit vstupu Země do Nového věku lidstva. Nová země se zrodí jako Fénix z popela, až rozkvete do plné krásy. V tomto věku už žádné zlo ani negace nebude existovat, temné síly nebudou mít na Novou Zemi žádný nebo zcela zanedbatelný vliv. Bude to věk skutečné jednoty, kdy se hmota bude stávat stále menším omezením, kdy se lidem opět vrátí netušené, dávno zapomenuté schopnosti a lidstvo na Zemi se tane součástí všech vyspělých civilizací.

Tento posun do nového času a prostoru, do zcela nové dimenze bude naprosto ojedinělou akcí, na které se už těší a kterou očekávají všichni, kteří ji připravují, stejně jako ti, kteří připravují záchranné akce během apokalyptického období.

Utajovaná pravda – zapovězené poznání

Pokud ještě neznáte Dr. Stevena Greera a tuto jeho knihu, doporučuji. Tuto jsem si osobně koupil jako knihu a četl jsem jí. Téma je stejné – Mimozemšťané v pozadí vlády – osobní zkušenosti, setkání, kontakty Dr. Greera s představiteli americké vlády a mimozemšťany.

Ke stažení zde

Mistr manipulátor

Lucifer je velmi mazaný. Aby odvrátil lidi od pravdy, využívá k tomu všechno, co milují, co jim dělá dobře, co jim lichotí, čemu rádi věří, co rádi slyší. A pokud mu lidé uvěří, padnou do jeho klamů a otroctví. Lucifer se totiž velmi dobře poslouchá, je velmi úlisný – na rozdíl od slova Božího, kde je mnohdy nepříjemné, protože klade na člověka nároky a odpovědnost. To v žádné době nebylo populární a neposlouchá se to lehce – naopak často se objevovala snaha to potlačit nebo dokonce vymýtit.

Pokud by lidé poznali, jaká je jeho taktika, věděli by, že nikdy neukazuje svoji pravou, hnusnou a zjizvenou tvář, ale naopak čistou a andělskou. Dokáže totiž měnit podoby, podle situace. Na druhou stranu, lidé, kteří skutečně hledají pravdu a záleží jim na ní, ji stejně najdou, i kdyby na nějaký čas padli do klamů tohoto temného kouzelníka a programátora lidského vědomí. Probudí se z omylu a znovu se obrátí. Jiná situace je ovšem u lidí, kterým se lži natolik zalíbili, že o nic dalšího nemají zájem a pravda pro ně nemá žádnou hodnotu – je jim to jedno. Nebo hodnotu má, ale bojí se jí, protože mají strach z odhalení, z toho, že by museli změnit svůj život. Tito lidé patří někdy k největším nepřátelům Boha. Snaží se za každou cenu prosadit lež a přesvědčit každého o tom, že je pravda. Aby neztratili svoji tvář, svoji prestiž, svoji moc a hlavně – aby přesvědčili a utvrdili sami sebe ve lži.

Ježíš řekl, že jakýkoliv hřích lze odpustit a bude odpuštěn, jestliže ho člověk bude litovat a požádá o odpuštění – kromě jediného hříchu, který nelze odpustit a nebude možné odpustit. A to je rouhání se proti Bohu – pýcha. Všichni, kteří, přestože pravdu znají, ale prosazují lež, bojí tak proti Bohu a rouhají se mu. Nikdo nemůže soupeřit s Bohem, nikdo mu nemůže konkurovat, vytvářet si vlastní, na Bohu nezávislá pravidla, nikdo nemůže být jako Bůh.

Myslím si, že velká většina sporů a konfliktů pochází jen z pomateností mysli, z nedostatečného vědomí či z neznalosti – spíše, než ze zlého úmyslu. I to je ale dílo Lucifera, od kterého si člověk nechal zatemnit své vědomí. Pokud by jeho taktiku prohlédl, zjistil by, že neexistuje žádné větší nebezpečí nebo zlo, než je on sám jako člověk, když se jím nechá vodit za nos. Ba že dokonce ani Lucifer jako Satan žádné zlo ani nebezpečí nepředstavuje, pokud mu člověk nenaslouchá a nenechá se jím ovlivňovat. Zlo a strach je jen uměle vytvářená realita, který funguje jako výborný manipulátor. Na druhou stranu si ale nesmíme myslet, že neexistuje, nebo že Satan je jen bájná postava, jejíž sugesce nemohou mít žádný vliv a nemohou dohnat člověka k tomu, aby uvěřil v lež. To je totiž také velký omyl. Naopak, lidé bez víry nebo bez pevných morálních zásad jsou jím snadno manipulováni. Zkouší je a svádí při každé příležitosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *