24

Co je pravda?

„Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát mu řekl: „Co je pravda?“

(Jan 18:37–38)

„Já jsem cesta, pravda a život.“

(Jan 14, 6)

Pravda není něco, pravda je někdo.

Pravda není fakt – pravda je stav. Všechno ostatní jsou pouze pravdivá nebo nepravdivá fakta, která lze uplatňovat pouze v naší fyzické realitě časoprostoru. Fakta se nám sice mohou zdát důležitá, ale není to skutečná pravda. Jen dočasně realizovaná fikce, která se odehrála, mohla odehrát nebo neodehrála. Která odpovídá nějakému stavu či neodpovídá. Ale to je vše. Pravda nejsou fakta. Pravda je život. Buď ho přijímáte nebo odmítáte.

Zakládejte svůj život na Pravdě – ne na faktech. Ta platí tady, ale na druhém břehu jsou jen bezcenným prachem. Tam je každý takový, jaký je. Bez ohledu na to, co by se sebe rád udělal nebo jak by se obhájil. Každý, kdo miluje pravdu, žije ve světle. Kdo pravdu nemiluje, schovává se v temnotách a vytváří si falešné reality, aniž by si toho byl vědom. Reality, které se stávají peklem. I když v tomto světě byly vydávány za pravdu.

Pravda je víc, než pravdivá fakta. Je to váš postoj. Ten umožňuje pravdu vidět a pochopit. Pravda není racionální, pravdu nemůžete pochopit logicky. Vidět a chápat ji můžeme pouze srdcem. Mozek můžete používat pouze v tomto světě, po smrti těla ho ale už mít nebudete. Nebudete se mít o co opřít, pokud již v tomto životě nepochopíte, že pravda je více, než exaktní pravdivost. Budete pak pravdu stále hledat a nikdy ji nenajdete. Budete poslouchat, ale nikdy ji neuslyšíte. Budete se na ní dívat, ale neuvidíte jí.

Můžete být velmi chytří, inteligentní, bystří a velmi vzdělaní. Přesto na druhém břehu nemusíte vidět nic. Jen temnotu a šero. Tam nemůžete použít mozek ani oči, protože tělo po smrti už nemáte. V této realitě máte k dispozici pouze nefyzické smysly a ocitáte se v realitě vašeho vlastního vnitřního světa a kolektivního vědomí všech, kdo myslí a cítí stejně jako vy. Jaký bude tento svět?

Pravda je především to, čemu věříte, jak myslíte a kdo jste vy sami. Ne to, jaký je stav věcí kolem vás anebo to, čemu kdo věří, co kdo tvrdí nebo co říká. To určuje váš svět v tomto světě. Po smrti však podobu svého světa okolo určujete jen vy sami. Pravda je ve vás. Pravda je někdo – není to něco. Jen ten, kdo v sobě pravdu objevil, nezůstane po odchodu ze života slepý a uvidí svět, jehož ten náš je pouze odleskem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *