Chtějí lidé mít na sebou bič nebo chtějí anarchii? Ani jedno.

33% Čechů si myslí, že by totalitní politické zřízení s absencí svobodných voleb bylo dobrou volbou pro naši republiku. Ukazuje to výzkum bratislavské nepolitické nevládní organizace Globsec.


Já si myslím, že hlavní a silně zkreslující věc která znevěrohodňuje všechny podobné průzkumy jsou odlišné představy lidí na to, co je totalita a co demokracie, co demokracii ohrožuje a kdo ji ohrožuje. Jsem si totiž téměř jist, že velká většina všech lidí by ve skutečnosti chtěla žít ve svobodné společnosti. Jen se liší názor na to, jak dalece a jak moc by tato společnost měla být svobodná, protože i svoboda má nějaké hranice.

Svobodu a demokracii může ohrožovat kde co a názor na to, co to je, je často založen na světonázoru a politických preferencích. Proti i ti, kdo se nazývají jako nositelé demokracie a mohou mít i v názvu slovo liberální nebo demokratické, mohou ohrožovat demokracii stejně dobře jako ti, kdo jsou označováni jako populisté. Pokud definujeme hranice svobody na které demokracie funguje, nelze úplně používat měřítka z historie, protože doba se stále mění a také měřítka se posouvají.

Demokracie není něco daného a neměnného, stále stejného – mění se a vyvíjí jako celá společnost, její mentalita, způsob myšlení a vnímání – vše se posouvá. Pokud probíhá svobodná výměna názorů, neexistuje cenzura, autocenzura, umlčování a soudy jsou nezávislé, můžeme říci, že demokracie stále funguje. I když je velmi nekultivovaná a vývoj je mimořádné bouřlivý, takže jsme svědky neustálých útoků, mediálních manipulací, dezinformací a přestřelek, hádek o to, kdo je větším ohrožením pro demokracii a kdo ji chce zničit.

Až tyto boje ustanou, bude to proto, že demokracie buď zanikla, protože se změnila v totalitu, despocii, diktaturu či stroji řízenou technokracii (případně kombinaci) nebo se z obyvatel stali duchovně velmi vyspělé bytosti. Zatím jsme ale svědky spíše bouřlivého vývoje a kvasu.

Každý si však přeje svobodu a nikdo nad sebou nechce mít bič, nechce být šikanován, omezován a trestán pro nic za nic, ale zároveň nikdo nechce anarchii a chaos nefungující demokracie. Ať už tedy na dotaz, zda si přeje totalitu nebo demokracii odpovídá jakkoliv. Pokud 33% lidí odpovídá, že bych dnes chtělo raději totalitu, nemyslím si, že by to tak opravdu bylo. Spíše to ukazuje na poměrně výraznou nespokojenost se stavem demokracie. Nebo na to, že trpí nějakými vážnými nedostatky.

Pokud by se mě ale někdo zeptal, zda je lepší jeden moudrý vládce nebo demokracie ve které nevládne už nikdo, řekl bych, že to první, protože je to bezpečnější.  A možná i ve srovnání s demokracií, ve které vše řídí umělá inteligence. V případě despotické diktatury je ale zase možná lepší technokracie nebo bezvládí. I tady je to ale velká otázka. Demokracie není rozhodně nejlepším systémem dělby moci nějak automaticky. Hodně totiž záleží na tom, jak dobře reálně funguje. Podobně jako bílá značka není automaticky bílá, jestliže je špinavá a není ani vidět.