Konspirační teorie

Není náhodou, že nejdůležitější psychopati a kriminálníci nejsou v bahně malých ryb, ale právě v těch horních patrech společnosti, kam se díky svým ostrým loktům, kontaktům, známostem, úplatkům a bezohledností, vypracovali. Dříve nosili vážené náboženské a panovnické hábity, dnes saka a kravaty. Jsou to ti, kteří dříve rádi vyhledávali první místa v synagogách a nechali se

Neuvěří, ani když uvidí

Mnoho lidí stále hledá pro víru důkazy. Co je ale důkaz? Záleží na tom, co je pro vás dostatečným důkazem a co ne – to je subjektivní. Mnoho lidí např. uvěří v mimozemšťany až teprve tehdy, kdy k ním přijdou do bytu, představí se jim a osobně jim potřesou rukou. A možná i potom, co

Věčný jsem a nehledáte mě

Věčný jsem a nehledáte mě, všemohoucí jsem a nebojíte se mě, milosrdný jsem a nedůvěřujete mně, spravedlivý jsem a necítíte mě, cesta jsem a nejdete ke mně, světlo jsem a nevidíte mě, pravda jsem a nevěříte mně, moudrý jsem a neposloucháte mě, život jsem a netoužíte po mně, učitel jsem a netážete se mě, bohatý

Kdo je agnostik?

Kdo je vlastně agnostik? Agnostik je prý člověk zůstává stát v půli cesty, protože nevěří, že může někam dojít. Člověk tzv. zatvrzele lhostejný, kterého nikdy nemohou přesvědčit argumenty jedné ani druhé strany. Odmítá se jimi zabývat ze svého přesvědčení, protože je pokládá za nerozumné. Otázka je, zda však opravdu mohou existovat takoví opravdoví agnostici? Asi ano, ale

Rozum – praktický nástroj

Rozum je pouze praktický nástroj lásky pro život na tomto světě. Je to skutečně pouze nástroj – ne něco, na čem lze stavět. Buďte rozumní, ale ne zase tak rozumní, aby vám to zabránilo vidět věci, tak jak jsou. Jinak vám unikne duch, který je v zákonu a to důležité, co je mezi řádky. Rozumem to

Základy materialismu

Ateismus se postupně rozšířil jako virus do světa před více, než 100 lety. Jeho „zakladatelem“ je Charles Darwin, který přišel s teorií evoluce. Jeho teorie je pokusem vysvětlit, že život vznikl sám o sebe a sám od sebe se vyvíjí. Darwin je vlastně zakladatelem moderního náboženství bez boha. Mnoho lidí od té doby uvěřilo, že Bůh

Víra je dar

Sledoval jsem v TV rozhovor s nejznámějším ateistou a evolučním biologem světa – Richardem Dawkinsem. Tvrdí, že Bůh není. Náboženství podle něj infikuje mysl jako počítačový virus. Bohužel, je to právě naopak. Ten vir, který se rozšířil je ateismus, protože dříve ateisté neexistovali. Tento vir pak ještě více umožnil, že se lidé uzavřeli ve své pýše a aroganci.

Je Bůh autorem Bible?

Mnozí kritikové křesťanství znovu a znovu otevírají tuto otázku. Říkají: „Jak můžete důvěřovat knize, kterou napsali lidé?“ Ale jeden z největších objevů současnosti dokazuje beze všech pochyb, že Bible není jen výtvor člověka, ale Slovo živého Boha. Když ředitel společnosti dává písemné nařízení, nepíše jej sám, ale umístí na něj svůj podpis, aby každý věděl,