Svobodný internet a fake news

Co říkáte na snahy regulovat internet, pokud jde o mazání falešných zpráv? Ani mě se nelíbí, jestliže každá druhá zpráva je falešná, takže se v tom málokdo vyzná, natož aby je měl čas ověřovat jejich zdroje nebo zkoumat, jestli je to názor někoho či záměrná manipulace. Nakonec ani sami novináři na to nemají vždy čas, i když to profesionální není. Taková je ale daň za svobodný internet a svobodu slova – není to něco, čím bychom měli být překvapeni, co by nás mělo zaskočit. Otázka mazání falešných zpráv či jakákoli jiná regulace internetu je ale velmi záludná. Proč?

Protože tzv. fake news – falešné zprávy či nenávistné komentáře jsou skvělou záminkou k tomu, abychom o svobodný internet jednou v budoucnu zcela přišli. Podobně jako můžeme přijít o cokoliv, co zneužívá někdo jiný. Pro jeho podvody to odneseme i my. Svobodná síť je vlastně jedním z posledních ostrovů svobody ve stále méně svobodném světě, který je tím méně svobodný, čím více je ohrožený. Přejít od zabezpečování bezpečí k nesvobodě a otroctví je snadné – neexistuje tu totiž žádná jasná linie.

Kdo bude určovat, co je pravda a co lež? A také kdo má právo říct omyl a kdo ne? Nebude to někdo regulovat tak, jak sám uzná za vhodné, kdo to dostane přikázáno a bude muset pod nátlakem vykonávat funkci cenzora? Nebo to bude vykonávat nějaký úřad pro pravdu, lásku, spravedlnost a korektní informace? Abychom se pak nebáli něco na internetu naspat, něco co by mohlo být použito proti vám, když třeba nevědomky nasdílíme falešnou zprávu nebo napíšeme něco, v čem se mýlíme a bude to moci být prohlášeno za nedovolenou propagandu. Ostatně pak by mohl být postihován i jakýkoliv názor, který není v souladu s korektním vyjadřováním a přístupem či odporuje představám někoho jiného.

Vlastně ani nepochybuji, že k ukončení svobody internetu jednou dojde, což bude skutečný puč vedoucí k nové totalitě. Ovšem nebude k tomu moci dojít dříve, než bude vynalezen nějaký technický způsob, jak to vlastně udělat a také, jak to šikovně prodat jako nutnost nebo dokonce výhodu, aby lidé kladli co nejmenší odpor.

Základem bude možná to, že nikdo se nebude moci připojit k síti jinak, než prostřednictvím svého čipu, kterým se zaloguje. A navíc bude tento čip během doby připojení stále spojen se sítí, stejně jako signálem přes satelit, který na to bude dohlížet. Počítač pak ještě před zalogováním zkontroluje vaše biometrické údaje, vaši tvář, oči, otisky prstů… Historie všech prohlédnutých stránek, všech zadaných dat a veškeré hlasové i textové komunikace bude zaznamenána a archivována. Sci-fi? Zatím ano, ale tak nějak bych si tipl, že to bude. Při rychlosti technického vývoje bych to odhadoval jen na několik desítek let. Určitě to nebude najednou, ale vše bude postupný vývoj. Dnes jsme stále ještě na prahu nové revoluce. Mnoho věcích už máme chytrých, jen chytrý internet ještě úplně ne. Rozhodně se na tom ale pracuje. Jen my budeme ti hloupí, kteří svobodu prodají za (zdánlivou) bezpečnost a za praktické výhody. Žijeme přece v moderním světě, nebo ne?