Duchovní prostory

Existuje stále snaha vyklizený duchovní prostor ve vymírající Evropě nějak vyplnit. Ať už jde o ideologii multikulturalismu, rovnosti a jednoty, humanismu, neoliberalismu, politické korektnosti nebo genderové ideologie. Je to snaha jak udělat svět (nebo minimálně Evropu) lepší, krásnější a tím i náš život naplnit novým smyslem. Jenže ne vždy se to daří a nejen to

Největší přikázání

Člověk, který nemá rád sám sebe, neměl možnost se to naučit a nikdo mu nevštípil, že musí mít rád sebe, ani mu nikdo neukázal jeho hodnotu, smysl jeho života a jeho cenu, má jen tyto možnosti, jak tuto frustrující a deprimující situaci řešit – pouze první tři jsou ale skutečným řešením: a) Poznat sama sebe,

Zázračné ego

Někteří lidí věří na zázraky, i  na to, že je to něco zcela mimořádného, něco, co se vymyká přírodním zákonům. Ve skutečnosti je ale vše zázrak – sám život je zázrakem. Pouze my jsme se mi uzavřeli. Právě proto věříme, že je to něco mimořádného, aniž tušíme, že je to všude kolem nás. Respektive, že

Víra a poznání

Víra nikdy nemůže být nahrazena poznáním – poznání je pouze bonus navíc. Pokud je náboženství nahrazeno poznáním, pak už nejde o vzývání Boha, ale o klanění se poznání a člověku. Dogmata pouze shrnují v tom, co věříme. Pokud si někdo myslí, že slepě a že by to mělo být nahrazeno poznáním, pak to je právě

Samostatné myšlení a memorování

Je nesmírně důležité je podporovat a vychovávat děti k samostatnému myšlení a jak nebezpečné je učit lidi jen něco memorovat, aby to měli naučené. To je obrovský rozdíl. Člověk, který neumí samostatně myslet, celý život opakuje jen to, co kde slyšel, viděl nebo četl a je schopen měnit své postoje každou chvíli nebo si nepamatuje, co

Pravda = svoboda

Když mluvíte pravdu, nemusíte si toho tolik pamatovat a nemusíte se stresovat, že se do toho zamotáte nebo se bát trapasu, že vás někdo nebo něco usvědčí. Stres, strach a nečisté svědomí, to je pro duši peklo, když se nakupí.

Narušená důvěra

Důvěra je jako papír. Když ho jednou pokrčíte nebo dokonce pomuchláte, tak i když ho znovu vyrovnáte a vylisujete, už nikdy nebude jako dřív.

Bůh se dívá

Svědomí je tichý hlásek, který nám říká že se někdo dívá. Velký bratr skutečně existuje, ale je to Bůh. Ne ten, který se na něj hraje. To je antikrist.

Srovnáváte se s ostatními?

Každý má svoji roli a svůj úkol. Mnoho lidí ztrácí spoustu času tím, že se srovnávají s jinými, že litují toho, co nemají jiní nebo že nejsou to, čím jsou jiní a že se snaží být něco, co nejsou, mít to, co nepotřebují, že chtějí hrát roli, která pro ně není napsaná a dělat to,

Spálené mosty

Jednou z nejdůležitějších věcí v životě je rozpoznat, které mosty máme přejít a které za sebou spálit. Není to vždy tak jednoduché, jak se zdá a často dost dlouho kráčíme po mostě, když už jsme dávno měli spálit.

Plány a cíle

Mnoho lidí má velké cíle, ale žádné plány. Jenže cíle bez plánů jsou jen zbožná přání. Nebo neuskutečnitelné sliby.

Zvyk je železná košile

Každý den bychom se měli ptát sami sebe, zda to, co děláme je správné a zde se ubíráme správným směrem. Když to přestaneme dělat a přestaneme se ptát, ustrneme. Začneme žít mechanicky podle toho, jak jsme si zvykli a zvyk se stane naší železnou košilí. Staneme se otroky zvyku a také toho, co chce naše

Naplňování vzájemných potřeb

Tělesné, citové stejně jako duchovní potřeby se během života mohou měnit a z části jsou také již dané. Samozřejmě ideál je, kdy je partner naladěný aktuálně na stejnou potřebu a ve stejné míře – to je ale opravdu často ideál, který nějakou dobu může trvat a pak zmizí nebo se znovu objeví. Myslím si, že

Polarita dobra a zla je jen iluze

Dnešní moderní duchovní směry jsou plné omylů a nepochopení, které z jednoduchých věcí, dělají složité a někdy i nesmyslné filosofie. Často se říká, že dobro a zlo jsou dva aspekty téže jednoty, a proto jsou na sobě existenčně závislé. Ve skutečnosti je ale zlo závislé na dobru, protože je jeho nedostatkem – může existovat jen z

Odpustit neznamená zapomenout

Mnoho lidí se domnívá, že odpustit znamená zapomenout – to ale není pravda. Není možné zapomenout, ani smazat bolest. Je ale možné se s ní vyrovnat. Odpustit totiž znamená pochopit toho, kdo nám ublížil a to, proč to udělal. Jen tak je možné se s tím vyrovnat a odpustit. Odpustit znamená pochopit a povznést se

Pozor na pokušení touhy být uznáván

Do izolace se dostává každý, kdo lže, podvádí a páchá jakékoliv zlo. I když to zpočátku vůbec nemusí být vidět a může mít na své straně i velkou většinu lidí. Z hlediska vesmíru a vyšší perspektivy však ano. Nikdo by se neměl nechat unášet falešným pocitem, pokud mu davy provolávají slávu a padají mu k

Jak fungují dimenze?

Právě jsem si přečetl zajímavý článek s dílny New Age tom, jak fungují dimenze a co je třeba pochopit, abychom mohli využívat výhody vyšších světů. Pěkně napsáno, ale je třeba podotknout a zdůraznit podstatnou věc: Aby někdo mohl využívat všech výhod, které mu nabízí vyšší světy, musí být sám s těmito světy kompatibilní – a

Stáří duše a počet inkarnací

Někteří lidé se chlubí, kolik už mají za sebou životů a že jsou staré a vyspělé duše. Vůbec si neuvědomují v jakém omylu žijí. Stáří duše se neměří počtem inkarnací a počet inkarnací nijak nesouvisí s vyspělostí duše – to je všeobecně rozšířený omyl založený na evolučních představách, které se vztahují na myšlenku, že evoluce probíhá pouze

Pravda a láska?

To není pravdoláska. Pravda, víra a láska jsou jedno a totéž, ale láska je největší. Pravdu má ten, kdo věří v lásku, ale lásku má jen ten, kdo miluje. Tento člověk stojí na vrcholu duchovního vývoje. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl

Dva paralelní světy

I když jako muži a ženy žijeme ve stejném vnějším světě, žijí obě pohlaví ve skutečnosti ve zcela odlišném vnitřním světě. Jsou to dva světy, které k sobě buď najdou cestu nebo nikoliv. Aby k sobě ale cestu našly, bývá často dobrým základem právě pochopení oné rozdílnosti. Někomu je to již dávno a je to

Poznání a moudrost

Jaký je rozdíl mezi poznáním a moudrostí? O tom je Kristovo kázání: „Budete stále poslouchat, ale nepochopíte, ustavičně budete hledět, ale neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.“ Mt 13,14-15 Moudrost, to je mnohem

Cesta k dokonalosti

„Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný – Bůh.“ Ježíšova slova říkají, že nikdo není dobrý, jen Bůh. To znamená, že vše je dílo Boha a my jsme jen nástroji. To jest, ani kdybychom byli zcela bez viny a čistí jako lilie, nejsme to my, kteří jsou dobří.  Dívat se na svět negativisticky

Recept na lásku

Jak je recept na šťastný partnerský vztah? Obávám se, že žádný jednoduchý neexistuje, protože každý jsme tak jiný, že existovat nemůže. Všichni jsme jako ostrovy v moři, nepoznaný svět sám pro sebe, jak kdysi zpívala slavná Bonnie Tyler. Každý vztah je více nebo méně sázka na nejistotu. Každý kdo se spoléhá na lásku člověka nebo lidí, nemůže být

Čas se stále zrychluje

Asi proto milostné dopisy se už dnes nepíší a milostné e-maily je nenahradily. Místo toho máme rovnou flirt-seznamky na jednu noc. Jsou mnohem populárnější a je jejich také mnohem více. Zkrátka možností je dnes 1000x více a času moc málo. Když čtu i staré obchodní dopisy, jen žasnu nad tím krasopisem a projevovanou úctou. Napsání

Parodie na channelingy

Jsem vaše Světlo. Jsem nejvyšší energetická vibrace. Poselství hledajícím i všem, kdo pracují na svém duchovním rozvoji. Přijato channelingem od nejvyššího Pracovníka světla z atomové služby Moje milované, drahé děti, zdraví vás Luciferianus – vedoucí Pracovník světla z atomové služby. Dnes přináším důležité poselství všem hledajícím i těm, kdo již pilně pracují na svém duchovním

Ego a duchovní vývoj

Co je to vlastně ego? My dnes používáme toto cizí slovo, ale stará čeština měla své vlastní, říká mu jho. Jho otroctví, jak můžete číst ve starých českých náboženských a duchovních překladech. Psychologie zase hovoří o jakési ochranné skořápce kolem člověka, která mu dává pocit jistoty, vlastní důležitosti a také ochrany. I to patří k

New Age – moderní náboženství bez Boha

V následujícím článku neodsuzuji New Age jako zlo – sám jsem jím prošel a nebylo to zlé období. New Age je forma hledání Boha. To není špatné, nepodlehne-li člověk pokušení, které je v New Age přítomné na každém kroku – upnout se na nějakou zázračnou „duchovní“ cestu nebo způsob jako Boha dosáhnout. V New Age

Překážky jsou impulsy vývoje

V tomto životě nejsme na dovolené, abychom si jen užívali, i když jsou možná i tací, kteří příchod do tohoto světa berou jako poznávací zájezd. Věřím, že většinou jsme sem přišli proto, abychom prokázali, že překážky dokážeme úspěšně zdolat a tak splnit nějaký úkol. Proč? Když zdoláte překážku, můžete být nějaký čas unavení, ale jakmile se zotavíte,

Proč jsi to dopustil?

JA: Bože, mohu se Tě něco zeptat? BŮH: Samozřejmě JA: Slib mi, že se nerozhněváš … BŮH: Slibuji JA: Proč jsi dnes na mě dopustil tolik věcí …? BŮH: Co tím myslíš? JA: No, ráno jsem usnul BŮH: Ano … JA: Trvalo věčnost, dokud mi naskočilo auto BŮH: Aha … JA: K obědu jsem dostal

Říkat pravdu znamená i být rebelem

Chcete znovu být sami sebou? Nesmíte se bát toho, že půjdete proti proudu. Že budete nazýván radikálem, bláznem, extrémistou, separatistou, homofobem, eurofobem, bigotním katolíkem, fanatikem… Ano, může se vím lehce stát, že v zápalu svého duchovního hledání spadnete do stavu, že se takovým člověkem skutečně stanete. Těmito stavy prošlo už mnoho lidí před vámi. Pokud