Ježíšovy ovčince

I když v Evropě je křesťanství již delší dobu na významném ústupu, na světě se k této spiritualitě přihlásilo na dvě miliardy lidí, což je téměř 1/3 všech obyvatel planety. Není asi větší dávno neexistující celebrity, která by dokázala přitáhnout i dnes tolik lidí. To, že církev není žádným elitním klubem, na který se zaměřuje pozornost Krista, vidíme

Světlo světa

Každý,  kdo nechce žít v temnotách, má brány otevřené. Jak je psáno: Každý kdo klepe, tomu bude otevřeno a každý, kdo hledá, najde. Stačí k tomu málo – jen chtít. Ostatní nemá cenu přesvědčovat. Chyby a omyly nejsou důležité – jsou tu proto, abychom se z nich poučili. Děláme je všichni a rozhodně nikdo nejsme dokonalý.

Základ naší kultury

Sledoval jsem nedávno debatu poslanců při hlasování o tom, zda má být Velký pátek svátkem kdy je pracovní volno či ne. Docela mě překvapilo, že bylo dost těch, kteří říkali, že to není třeba, protože Velký pátek je svátek náboženský, křesťanský a že je to spíš nevhodné, protože většina z nás jsou stejně ateisté a protože

Náboženství a ideologie

Ježíš říká: hledejte, a naleznete. Buddha praví: nehledejte, protože jinak minete svůj cíl. Ježíš říká: proste, a bude vám dáno. Buddha tvrdí: neproste, jinak vám to nebude dáno nikdy. Ježíš učí: tlučte, a bude vám otevřeno. Buddha praví: čekejte… pozorujte… dveře nejsou vůbec zavřené. Jestliže tlučete, samo vaše tlučení ukazuje, že tlučete někde jinde —

Víra a ideologie

Někteří lidí jsou názoru, že náboženství je ideologie. Ve skutečnosti je ale mezi ideou a vírou, mezi ideologií a věroukou zásadní rozdíl. Vyznání je vírou v Boha, zatímco ideologie je postavena na víře v ideál. Boha chápeme jako něco, co je dané, jako někdo, kdo existuje, zatímco ideál, jako něco, co jsme si vytvořili – někdy také

Svátosti a požehnání

Svátost není je něco, o čem věříme, že je to zvláštní dar Boha. A jedním z takových darů je i manželství, které je uzavřeno před Bohem a jím požehnáno. To je velmi důležité. Podobně jako svátost křtu, smíření či posledního pomazání. Svátost není jen nějaký virtuální dar, je to skutečná pozitivní energie světla, kterou takto